Nederlanden

regio in Noordwest-Europa
(Doorverwezen vanaf Lage Landen)
Zie De Nederlanden (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van De Nederlanden.
Zie Lage Landen (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Lage Landen.
Zie Nederland (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Nederland.

De Nederlanden of de Lage Landen is een regio in Noordwest-Europa die ongeveer overeenkomt met de huidige Benelux (België, Nederland en Luxemburg) en de Franse departementen Nord, Pas-de-Calais, het graafschap Artesië en Picardië ten noorden van de Somme.

De Lage Landen vanuit de ruimte gezien

Etymologie

bewerken
  Zie Benamingen van de Lage Landen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Aanvankelijk was de benaming slechts een onderscheid van laaggelegen gebieden in de Duitse landen met hogergelegen Bovenlanden. Vanaf de zestiende eeuw werd de Lage Landen een gangbare benaming voor de Nederlandse gewesten, ook wel aangeduid als Vlaanderen, Nederlanden, Belgium en Pays-Bas. Onderling waren deze benamingen min of meer inwisselbaar. Ook voor de Nederlanden gold aanvankelijk dat Nederlant, Niederland of Niderlant slechts een onderscheid aangaf met hoger gelegen gebieden die wel werden aangeduid met Oberlant ('Opperland').

Geografie

bewerken

Met het ontbreken van duidelijke geografische kenmerken in het oosten en zuiden was alleen de Noordzee een duidelijk afgebakende grens. Rond 1400 schreef dan ook een onghenoemt Clerc, geboren vten lagen landen bi der zee een kroniek over de geschiedenis van alleen het graafschap Holland.

Geschiedenis

bewerken
  Zie Tijdlijn van de Lage Landen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
 
De Nederlanden in de 16e en 17e eeuw

Tijdens de Romeinse tijd bevatte de regio een gemilitariseerde grens en een contactpunt tussen Rome en Germaanse stammen.[1]

Vanaf de 15e eeuw kwamen een steeds groter aantal gewesten in dit gebied onder bestuur van de Bourgondische hertogen en kreeg het naast een geografische ook een politieke betekenis:

Ook na het uiteenvallen van dit grotere staatkundige verband bleven afzonderlijke delen zich met de naam Nederlanden aanduiden:

Vooral cultureel en taalkundig gezien zijn er daarnaast nog:

Heraldiek

bewerken