Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20230930


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2023

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'bewerken' dan wel 'brontekst bewerken'.

Toegevoegd 30/09; af te handelen vanaf 14/10 bewerken

 
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Naar mijn inziens is dit NE. Ook de luttele bronnen die ik online kon vinden vermelden Wikipedia als bron, dat geen bronnen heeft/had. Online 2 artikelen van de Limburger kunnen vinden die onafhankelijk genoeg zijn en de naam noemt en het bosgedeelte, maar deze tonen mijn inziens de encyclopedische waarde (en waarheid) niet aan. – AT (overleg) 30 sep 2023 03:29 (CEST)Reageren[reageer]

Inmiddels nog een bron en nog een meer dan een gevonden naamsvermelding is het niet echt mijn inziens. - AT (overleg) 30 sep 2023 04:30 (CEST)Reageren[reageer]
De meeste bronnen zijn nog steeds offline, dus als er op basis van een simpele zoekopdracht geconcludeerd wordt dat daarmee dit onderwerp NE is, wordt er een overhaaste conclusie getrokken. En tal van digitale bronnen zijn door de tijd heen verdwenen. Neem bijvoorbeeld de info over de ligging op het Maasterras (wat correct is, ik heb het nagekeken), is deel van een onderwerp dat voor zeker 90% uitsluitend in offline bronnen te vinden is. Ook de info van de tuinderskassen lijkt te kloppen, met dank aan Topotijdreis, maar ook dat lijkt me oorspronkelijk gebaseerd te zijn op offline en/of verdwenen bronnen. Hetzelfde geldt voor een aantal andere dingen in het artikel. Op basis van een gebrek aan beschikbare bronnen voor een gebruiker nu kan er niet geconcludeerd worden dat het onderwerp NE is, omdat er onvoldoende bronnen zijn geraadpleegd. Ik snap dat de oorspronkelijke aanmaker van het artikel onzer extra aandacht behoeft, maar we spreken hier over een artikel dat uit 2011 stamt. In die tijd werden er massa's artikelen aangemaakt met (in mijn ogen te) weinig bronnen. Ondertussen zijn onze normen (terecht) opgetrokken en het is goed om oudere artikelen te verbeteren, maar het nomineren van oudere artikelen puur wegens ontbrekende bronnen is een zéér slecht idee. Ik ben het overigens er zeker mee eens dat het artikel verbeterd dient te worden. Landschaptechnisch/geologisch is dit park zeker E wegens de ligging. Romaine (overleg) 30 sep 2023 05:36 (CEST)Reageren[reageer]
Ah, zodra de bronnen offline zijn, gooit Wikipedia het weg. Wat een flutencyclopedie zijn we aan het worden. Bah! Urinoise (overleg) 30 sep 2023 08:35 (CEST)Reageren[reageer]
Nee, dit laat juist zien hoe belangrijk *bronvermelding* is. Want als je dit juist doet met online bronnen worden de bronnen periodiek gearchiveerd en kan het gestelde alsnog via het digitale archief geraadpleegd/geverifieerd worden. Niet zaligmakend, wel beter dan niks. Ook de vermelding van offline bronnen is cruciaal want dan weten we waar we het kunnen vinden en waar de tekst op gebaseerd is. Nu kunnen we slechts gissen. Een vrij elementair begrip van de betekenis en prioriteit van bronvermelding. Een flut-encyclopedie is een encyclopedie die de deur openhoudt voor zelf aan elkaar gebabbelde teksten. Het doet mij juist deugd en is een teken van kracht en verbetering dat de inzichten over bronvermelding eindelijk indalen. En dat er gevolg gegeven wordt aan het gebrek daaraan. Labrang (overleg) 30 sep 2023 08:54 (CEST)Reageren[reageer]
Dat hierbij soms een goede tekst collectief tegen het licht gehouden wordt is just onderdeel van de verbeterslag. Dat er af en toe wat sneuvelt is natuurlijk jammerlijk, maar de schuld daarvan ligt niet bij de kwaliteitseis. Als we in willen staan voor de teksten die hier staan, moet dat ook gedekt kunnen worden. Iemands persoonlijke woord is in een platform waar Jan en alleman zich tot expert kan verklaren niet bepaald sterk. Labrang (overleg) 30 sep 2023 08:59 (CEST)Reageren[reageer]
Je verdraait waar het hier om gaat. Niemand stelt dat bronnen alleen online beschikbaar moeten zijn. In dit artikel is echter geen enkele bron opgenomen, en dat is opvallend om twee redenen:
 • Keijsers deed vrijwel standaard aan bronvermelding, dus het volledig ontbreken daarvan roept vragen op over de inhoud van het artikel.
 • De artikelen van Keijsers/Paolingstein hebben vrijwel altijd last van slordigheden, onverifieerbare informatie, origineel onderzoek en zelfs complete verzinsels. Ook is er dikwijls gebruik gemaakt van inferieure bronnen.
Dat iemand dus sterke twijfels heeft bij het artikel, is niet zo vreemd. Thieu1972 (overleg) 30 sep 2023 10:13 (CEST)Reageren[reageer]
Dat ook, Thieu, en daarbij is er nog helemaal geen beslissing over het wel of niet weggooien gevallen, dus waarom Urinoise al stellig stelt dat het artikel wordt weggegooid, is me een raadsel. Natuurlijk is dat wel de uiteindelijke intentie van de nominator - TBP is immers eigenlijk een verwijderlijst - maar het is nog niet in steen gebeiteld, want er kan door de afhandelend moderator ook voor behoud gekozen worden. Mondo (overleg) 30 sep 2023 12:59 (CEST)Reageren[reageer]
  Opmerking Gisteren plaatste Gouwenaar een heel handige link naar diverse encyclopedieën over Venlo en omstreken. In de Venloclopedie kom ik het Schaapsdijkpark niet tegen. Ook Delpher geeft geen enkele hit. - TheGoodEndedHappily (overleg) 30 sep 2023 13:14 (CEST)Reageren[reageer]
Waar verwijst die bron Topotijdreis precies naar? Als ik op die link klik zie ik enkel een kaart van Nederland en ik kan daar geen verdere conclusies uit trekken/iets mee bevestigen/iets mee ontkennen. - TheGoodEndedHappily (overleg) 30 sep 2023 15:21 (CEST)Reageren[reageer]
Ik zie het ook niet zo 123. — AT (overleg) 30 sep 2023 16:06 (CEST)Reageren[reageer]
Beste TheGoodEndedHappily en Antonius6317, als je inzoomt op die kaart op het gebied van Venlo dan kun je gedetailleerde topografische kaarten zien. In Topotijdreis zie je dat in 1998 er nog kassen op het gebied van de latere wijk Stalberg staan en in 1999 er een woonwijk is gebouwd op het kassengebied. De site onderbouwt dus de stelling dat er tot in de jaren negentig tuinderijen in het gebied zijn geweest en dat de woonwijk rond de eeuwwisseling is gebouwd. Duidelijk toch?
Nee, niet duidelijk. PeterKeijsers heeft er geen rekening mee gehouden dat de topografische kaarten niet jaarlijks worden bijgewerkt. Als het goed is kun je dat zien in de link voor 1998 waar de verschillende opmaak van de kaartbladen zichtbaar is. De kaart van 1998 blijkt al in 1987 te zijn gemaakt. Op basis van deze bron kan de woonwijk dus ook al eind jaren tachtig zijn gebouwd, al denk ik dat zelf niet omdat je in 1999 nog wat rijtjes huizen zonder straten ziet in het gebied. Dat wijst op recente bouw. Voor de inhoudelijke onderbouwing zal echter wel een betere bron moeten worden gevonden, waarin wel het bouwjaar van de wijk is genoemd. Overigens kan ik uit het artikel niet opmaken waar nu precies de de omvang en de locatie van het park is en dat lijken me toch de eerste dingen die je zou willen weten als lezer. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 1 okt 2023 08:42 (CEST)Reageren[reageer]
Ik heb inmiddels geleerd van een paar afhandelend moderators dat kaarten in dit soort gevallen als bron mogen worden gebruikt. Echter, wanneer de wijk gebouwd is is minder van belang, want dit artikel gaat over het park, niet over de wijk. Mondo (overleg) 1 okt 2023 12:25 (CEST)Reageren[reageer]
Beste Mondo, helemaal met je eens dat het gaat om het park, vandaar dat ik ook daar nog een opmerking over maakte. De Topotijdreis stond echter als bron bij een bewering over de bouw van de wijk en de oudere bebouwing. Daarom heb ik de problemen met het brongebruik daarover benoemd. Hoewel het terecht is dat moderatoren kaarten als bron accepteren, zou ik toch erg voorzichtig zijn met dateringen op die basis. Het probleem met de vertraging op de site Topotijdreis speelt zeker bij oudere kaarten in nog sterkere mate. Ik zag bijvoorbeeld een rijtjeshuis uit de jaren twintig waar ik ooit gewoond heb, in 1950 nog niet op de kaart staan. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 1 okt 2023 12:38 (CEST).Reageren[reageer]
Maar de bron wordt opgegeven ter ondersteuning van de uitspraak "Tot in de jaren negentig van de twintigste eeuw lagen in het gebied van de latere wijk voornamelijk tuinderskassen, maar deze zijn rond de eeuwwisseling afgebroken om er voornamelijk woningen te kunnen bouwen." Het lijkt me dat het dan wel van belang is om een tijdsbestek aan te kunnen duiden middels de kaart. Als de hele wijk niet relevant is voor dit artikel, kan dat stukje inclusief de bron verwijderd worden.
Is er een manier om een gedetailleerd punt van de kaart te tonen als je op de link klikt? Als ik nu op de link klik zie ik een kaart van Nederland uit 1925, dan moet ik zelf nog op zoek naar het park.
Over dit stukje "Het park is nooit officieel in gebruik genomen, maar min of meer natuurlijk ontstaan toen de kassen verdwenen waren." Volgens mij is een park toch op z'n minst (deels) aangelegd. Het lijkt me dan meer een stuk bos of braakliggend terrein? - TheGoodEndedHappily (overleg) 1 okt 2023 12:39 (CEST)Reageren[reageer]
Klopt, een park is per definitie aangelegd of in elk geval in vorm gebracht als het op basis van een natuurlijk iets is gemaakt. Er is dus sowieso sprake van menselijk “handelen” - een park ontstaat niet geheel vanzelf. Mondo (overleg) 1 okt 2023 12:42 (CEST)Reageren[reageer]
Beste TheGoodEndedHappily, de links naar Topotijdreis in mijn eerste bijdrage gaan naar de omgeving van het park. Omdat het park niet officieel zou zijn is het niet met de naam aangegeven op de kaart. Dat was ook de reden dat ik aangegeven heb dat mij niet duidelijk is waar het park precies ligt. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 1 okt 2023 15:17 (CEST)Reageren[reageer]
Ah hartelijk dank! In het artikel zelf is het namelijk een algemene link :) - TheGoodEndedHappily (overleg) 1 okt 2023 15:36 (CEST)Reageren[reageer]
Je kunt oudere kaarten (alles vóór 2000, schat ik) niet zo maar gebruiken om iets te dateren. Kaarten werden circa 1x per decennium van een update voorzien. Het is aardig om een indruk te krijgen van ontwikkelingen, maar het biedt geen enkele houvast over de exacte datum dat een wijk is ontstaan. Thieu1972 (overleg) 1 okt 2023 16:01 (CEST)Reageren[reageer]
Zelfs bij huidige kaarten is dat niet altijd evident. Met Street View kom je nog het verst. Mondo (overleg) 1 okt 2023 16:05 (CEST)Reageren[reageer]
@Romaine, Ik kan zeker op basis van het artikel en gevonden bronmateriaal wel degelijk vertellen dat ik het artikel NE vind en dat heb ik dus nu ook gedaan en ik vind dat nog steeds. Het verhaal over offline bronnen, ja dat is leuk maar dan moet men erbij vermelden welke offline bronnen er zijn gebruikt en dat is dus niet. Offline bronnen kunnen zeker gebruikt worden maar als die niet genoemd worden en vrijwel niet op internet te vinden is, is er naar mijn mening een (te) grote kans dat het GOO (en dat is naar mijn mening hier ook gebeurd en het geval). Enkel is dit mijn mening en besluit, de reactie van @Urinoise is geheel overbodig. Verder over de rest, ik heb enkel gekeken op de nalooplijst van keijsers en dit heeft dus niks te maken met een aankomende stemming over het al dan niet verwijderen van zijn pagina’s, als ik dit eerder had gezien had ik netzo dezelfde mening gehad en hem op de tbp geplaatst en wat @Mondo al zegt dit vind ik inderdaad en als het niet verwijderd wordt is dat zo, deze nominatie maakt geen definitief deel uit van het verwijderen of behoud ervan. Veel dank aan @Mondo, @Labrang, @Thieu1972 en @TheGoodEndedHappily voor jullie input, deze artikelen grondig tegen het licht aan houden is het enige dat we moeten blijven doen immers blijken daar wat steken in gevallen te zijn. — AT (overleg) 30 sep 2023 15:57 (CEST)Reageren[reageer]
Je hebt helemaal gelijk, AT. Ook wat betreft die bronnen: offline-bronnen mogen, maar dan moeten ze wel vermeld worden. Dat is hier niet het geval en daarmee is de tekst twijfelachtig.   Voor verwijderen
En inderdaad, deze artikelen grondig tegen het licht blijven houden. :) Mondo (overleg) 30 sep 2023 16:44 (CEST)Reageren[reageer]
  Voor verwijderen Te weinig over het park, te weinig gezaghebbende bronnen. Bovendien niet een officieel park. Mondo (overleg) 1 okt 2023 12:43 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: als je dit lemma een ruime maand later nog eens bekijkt, zie je helder het probleem: allerlei informatie komt langs waarvoor geen enkele bron lijkt te bestaan. Het park 'volgt in feite de voet van het Maasterras' (maar welke bron beschrijft dat dan?); de historie van kassen en woningen is gedaan met een eigen interpretatie van Topotijdreis; het park zou 'nooit officieel in gebruik' zijn genomen en 'min of meer natuurlijk ontstaan' zijn maar bronnen ontbreken om deze beweringen te kunnen staven. En die twee artikelen in De Limburger: die noemen het park alleen even in een andere context, namelijk als plek waar een sportevenement werd gehouden. Zowel verifieerbaarheid als relevantie zijn hier echt problematisch. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 13 nov 2023 17:52 (CET) Reageren[reageer]

NE – Onvoldoende blijk van zelfstandige relevantie, alles hangt aan haar schrijven met Guide Gezelle, dat schrijven lijkt ook de enige bron over haar leven te zijn. – Dqfn13 (overleg) 30 sep 2023 13:20 (CEST)Reageren[reageer]

Bronnen en referenties toegevoegd Juliette Raphaël (overleg) 1 okt 2023 10:52 (CEST)Reageren[reageer]
  Tegen verwijderen Want er zijn externe bronnen Juliette Raphaël (overleg) 5 okt 2023 10:25 (CEST)Reageren[reageer]
Het lijkt met al die primaire bronnen vooral op origineel onderzoek? Thieu1972 (overleg) 5 okt 2023 10:27 (CEST)Reageren[reageer]
  Tegen verwijderen "The London Gazette" is wel degelijk een secundaire bron? Geertivp (overleg) 5 okt 2023 10:59 (CEST)Reageren[reageer]
Je bedoelt één contemporaine bron die kennelijk alleen meldt dat Anne Hill zaakvoerder werd? Thieu1972 (overleg) 5 okt 2023 11:01 (CEST)Reageren[reageer]
Ik ben nieuw op wikipedia, vandaar nog deze vraag: zijn geschreven bronnen dan niet relevant, waar Ann Gadd aan bod komt, of tellen enkel referenties? Geschreven bronnen zijn: Johan Van Iseghem, Kroniek van de jonge Gezelle. 1854-1858. Tielt: Lannoo, 1993, p.157, 122, 183, 187, 195, 198-200, 203, 205, 206, 209, 210, 215, 217, 218, 221, 226, 228, 248, 269, 280.
Philip A. Sykas, Pathways in the Nineteenth-Century British Textile Industry. Routledge, Abingdon, 2022 Juliette Raphaël (overleg) 5 okt 2023 11:55 (CEST)Reageren[reageer]
Je plaatst het onder 'Literatuur'. Dan ga ik er niet van uit dat dit specifiek over Hill gaat, maar gewoon aanbevolen leeswerk betreft. Dan blijft er op het eerste gezicht alleen een krantenberichtje uit 1865 over.
Overigens zie ik nu dat dit ook een secundaire bron is. Thieu1972 (overleg) 5 okt 2023 12:12 (CEST)Reageren[reageer]
  Opmerking The London Gazette is de Britse tegenhanger van de Staatscourant, waarin allerlei officiële bekendmakingen staan. Het is geen gewone krant. 2A02:A46A:2C29:1:1C3B:4518:25DE:6D44 9 okt 2023 21:45 (CEST)Reageren[reageer]
Dan is het weinig relevantiegevend. Het vermeldt slechts officiële bekendmakingen. Thieu1972 (overleg) 9 okt 2023 22:36 (CEST)Reageren[reageer]
De oorspronkelijke reactie wat de primaire bronnen betreft klopt wel niet. GezelleBrOn biedt niet enkel de brontekst aan, dus niet enkel de weergave of transcriptie of scan van de brief. De brieven zijn inhoudelijk op een wetenschappelijke manier ontsloten. Wat Ann Hill betreft is het wetenschappelijk onderzoek gebeurd door prof. Rik Van Gorp, een autoriteit op het gebied van literatuurwetenschap (zie colofon). De schrijver van het wikipedia-artikel van Ann Hill heeft dit niet correct weergegeven maar GezelleBrOn overstijgt de oorspronkelijke brontekst. Juliette Raphaël (overleg) 10 okt 2023 08:19 (CEST)Reageren[reageer]
Maar dit is toch gewoon een primaire bron, getranscribeerd of niet? Er is geen enkele analyse bij gegeven van deze brief, geen achtergronden, geen duiding: alleen een uitgetypte versie van een handschrift. Thieu1972 (overleg) 10 okt 2023 09:01 (CEST)Reageren[reageer]
Misschien ben je niet zo vertrouwd met tekstedtities: Naast het eenvoudigweg publiceren van de brieven, kan een wetenschappelijk geannoteerde brievenuitgave ook wetenschappelijk onderzoek in de noten bevatten. Dit betekent dat de redacteur of uitgever van de brievenuitgave aanvullende informatie, analyse en context kan toevoegen in de vorm van notities, voetnoten of commentaren. Deze noten kunnen historische context bieden, verwijzingen naar andere relevante bronnen bevatten, interpretaties van de inhoud van de brieven geven, en meer.
Over het algemeen is het doel van wetenschappelijke annotatie om de lezers te helpen de brieven beter te begrijpen, de historische en culturele context te plaatsen en diepgaande inzichten te bieden. Dit kan ook betekenen dat er wetenschappelijk onderzoek wordt verricht om de brieven in een breder kader te plaatsen.
Kortom, een wetenschappelijk geannoteerde brievenuitgave kan zowel primair bronnenmateriaal bevatten als wetenschappelijk onderzoek in de vorm van annotaties en noten om de brieven en hun betekenis te verrijken voor de lezers. Juliette Raphaël (overleg) 10 okt 2023 10:00 (CEST)Reageren[reageer]

  Tegen verwijderen Voldoende blijk van zelfstandige relevantie, na screening en aanpassing van referenties. Categorie uitgebreid. Grijz (overleg) 18 okt 2023 14:45 (CEST)Reageren[reageer]


  Conclusie afhandelend moderator: Ik zal me hiermee bij sommige collega's vast niet populair maken, maar ik zie echt niet waar de zelfstandige relevantie van Hill uit zou moet blijken. Gezelle correspondeerde met meer dan duizend verschillende mensen en uit het lemma en de beschikbare bronnen blijkt geenszins dat de briefwisseling met Hill enigszins opmerkenswaardig was. Voor de rol van Hill als bedrijfsleider in het familiebedrijf geldt min of meer hetzelfde, en het dan ook niet zo vreemd dat de beschikbare bronnen daaromtrent nauwelijks wat om het lijf hebben. Relevantie van het onderwerp is echt onvoldoende aangetoond, daarom verwijderd. StuivertjeWisselen (overleg) 26 okt 2023 14:02 (CEST)Reageren[reageer]

WIU – Bevat nog heel wat taalfouten en de bronnen zijn zonder te controleren overgenomen van FR:WP (te zien aan de Franse datumnotatie). – Mondo (overleg) 30 sep 2023 14:08 (CEST)Reageren[reageer]

Het artikel kan nog wat aandacht gebruiken, maar de grootste bezwaren zijn inmiddels verholpen, dus ik haal de nominatie door. Mondo (overleg) 2 okt 2023 13:00 (CEST)Reageren[reageer]

WIU – Opmaak ontbreekt en er staat weinig over de kerk zelf verteld. Het gaat eigenlijk meer over de omgeving van de kerk. – Mondo (overleg) 30 sep 2023 14:31 (CEST)Reageren[reageer]

  Tegen verwijderen Ik heb het artikel herschreven. Fred (overleg) 30 sep 2023 16:40 (CEST)Reageren[reageer]
Hartelijk dank voor het herschrijven, Fred! 🙂 Nominatie ingetrokken! Mondo (overleg) 30 sep 2023 16:45 (CEST)Reageren[reageer]

NE Gezaghebbende en onafhankelijke bronnen, die enige E-waarde omtrent de heer Franklin van Beek zouden kunnen onderbouwen, ontbreken. De magere bijdragenlijst van aanmaker doet vermoeden dat deze geheel en al van Spinnin' Records afkomstig is. Fred (overleg) 30 sep 2023 15:43 (CEST)Reageren[reageer]


  Conclusie afhandelend moderator: nog even gezocht, maar verder dan een lokaal sufferdje kom ik ook niet. Vooralsnog lijkt er dus geen e-waarde te zijn. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 25 okt 2023 19:39 (CEST) Reageren[reageer]

NE: Ik heb eerst de nominatie afgewacht van Theosofische Vereniging in België. Nu dat artikel vandaag is verwijderd wegens het ontbreken van bronnen en encyclopedische relevantie, zet ik ook deze twee versies op de lijst. Er is niet duidelijk waarop de informatie gebaseerd is want bronvermelding ontbreekt geheel; er is niet duidelijk wat deze verenigingen doen of welke maatschappelijke impact ze hebben (gehad). Het artikel Theosofie legt al uit waarover dit gaat, en we hebben ook al het artikel Theosophical Society over de organisatie; het feit alleen dat er in allerlei landen aparte (deel)verenigingen bestaan die zich hiermee bezig houden heeft eigenlijk geen encyclopedische waarde.  Erik Wannee (overleg) 30 sep 2023 19:06 (CEST)Reageren[reageer]

  Voor verwijderen Per nominator. Mondo (overleg) 30 sep 2023 20:12 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: Ik heb niets aan de nominatie toe te voegen. Verwijderd. StuivertjeWisselen (overleg) 26 okt 2023 14:08 (CEST)Reageren[reageer]

NE: bronloos lijstje met oprichtingsjaren. Heeft dit enige encyclopedische waarde? Ik vind van niet. Sinds het aanmaken van dit lijstje in 2005 staat in de lopende tekst '(wordt aan gewerkt)', maar de afgelopen 2½ jaar is er niets meer mee gebeurd.  Erik Wannee (overleg) 30 sep 2023 19:06 (CEST)Reageren[reageer]

  Voor verwijderen Per nominator. Mondo (overleg) 30 sep 2023 20:13 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: afgezien van de opmerking 'wordt aan gewerkt', is er ook de vreemde mededeling onder het kopje 'Secties in oprichting':

<<In een aantal landen is de Theosofische Vereniging vertegenwoordigd, doch is nog niet aan de criteria voldaan voor de oprichting van een Nationale Sectie>>

En dan volgt als eerste in de opsomming '1885 Myanmar', met een linkje naar het land. Zijn die dan al 140 jaar in oprichting? Deze lijst lijkt meer iets voor een kladblok, als geheugensteuntje, dan als serieuze lijst voor de lezer. Encyclopedische waarde lijkt me gering, het WIU-gehalte is hoog. Lijst verwijderd. Thieu1972 (overleg) 14 okt 2023 12:20 (CEST) Reageren[reageer]

WEG - dit gaat over de B-site van een hitje (Real Man) - krijgen die tegenwoordig ook een artikel? - lijkt me overbodig - vis ←  )°///<  → overleg 30 sep 2023 19:14 (CEST)Reageren[reageer]

Hoe kan het als single op een album zijn uitgebracht? Voor zover ik weet was het een aanvulling op de single Real Man. Thieu1972 (overleg) 30 sep 2023 19:23 (CEST)Reageren[reageer]
Waarom zou dit geen eigen artikel mogen hebben? Het artikel voldoet keurig aan de beginnetjesnorm en als uitgebrachte single is het nummer relevant.   Tegen verwijderen Mondo (overleg) 30 sep 2023 20:14 (CEST)Reageren[reageer]
B-kantjes, dat is iets uit de jeugd van mijn papa. In 2007 waren er toch geen B-sites meer? Dan is dat ook een vreemd argument het te verwijderen. A.D.Ha-Tsekidé (overleg) 30 sep 2023 20:34 (CEST)Reageren[reageer]
Er zijn nog steeds b-kanten, zelfs anno 2023. Niet meer zo gebruikelijk als in uw vaders jeugd, maar ze zijn er nog wel. Mondo (overleg) 30 sep 2023 21:38 (CEST)Reageren[reageer]
Het is dus eigenlijk geen single. Thieu1972 (overleg) 30 sep 2023 21:15 (CEST)Reageren[reageer]
Oké, maar dan nog is het nummer wel relevant als onderdeel van een single. Mondo (overleg) 30 sep 2023 21:37 (CEST)Reageren[reageer]
Kan beter direct verwijderd worden want deze cross wiki vandaal herstelt doorverwijzingen weer naar het artikel - zie Wikipedia:Checklijst_langdurig_structureel_vandalisme/Cambridge_Guys. Hoyanova (overleg) 17 okt 2023 10:58 (CEST)Reageren[reageer]
Het verbaast me dat dit nog steeds niet is afgehandeld. Maar goed, áls het weg moet alleen omdat het een b-kant is, dan heb ik nog wel een suggestie: Rock over Belgium, ook alleen een b-kant. Mondo (overleg) 6 nov 2023 22:05 (CET)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: De premisse van een beginnetje is dat het wel een onderwerp behandelt dat encyclopedisch relevant is. Het maakt an sich niets uit dat het een b-kant betreft, sommige b-kantjes zijn toch vrij bekend geworden, maar er moet wel iets over te vinden zijn in bronnen. Dat is hier niet het geval, daarom vanwege gebrek aan relevantie verwijderd. StuivertjeWisselen (overleg) 16 nov 2023 17:59 (CET)Reageren[reageer]

NE – Uit niets wordt duidelijk waarom deze straat relevant is. De straat is - net als vele andere straten - aangelegd na de sloop van de vestingwerken en eveneens als vele andere straten vernoemd naar Wilhelmina. Dan blijft over dat er een voormalig schoolgebouw staat, maar dat lijkt me toch echt te weinig om relevant te zijn. – Mondo (overleg) 30 sep 2023 21:42 (CEST)Reageren[reageer]


  Conclusie afhandelend moderator: het artikel is van het niveau 'straat X ligt in stad Y en is vernoemd naar Z'. De aanlegdatum van eind 19e eeuw is niet correct: de buurt werd in de jaren 20 aangelegd. De aanleg staat in principe ook los van het slechten van de vesting: dat vond rond 1867 plaatst, waarna het gebied nog andere functies heeft gehad (militair terrein) vóórdat het een woonwijk werd. Kortom, dit artikel is al minimalistisch qua inhoud, lijkt vooral gevuld met randzaken en eigen waarnemingen, en bevat deels foutieve/onvolledige info. Hoe relevant is deze straat dan eigenlijk voor in een encyclopedie? Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 6 nov 2023 17:53 (CET) Reageren[reageer]

NE – Uit niets wordt duidelijk waarom deze straat relevant is. De straat is - net als vele andere straten - aangelegd na de sloop van de vestingwerken en vernoemd naar een lokaal kunstenaar. Dan blijft over dat er een monument staat, maar dat lijkt me toch echt te weinig om relevant te zijn. – Mondo (overleg) 30 sep 2023 21:43 (CEST)Reageren[reageer]


  Conclusie afhandelend moderator: zie Wilhelminastraat. Thieu1972 (overleg) 6 nov 2023 17:54 (CET) Reageren[reageer]

Uit niets wordt duidelijk waarom deze straat relevant is. De straat is - net als vele andere straten - aangelegd na de sloop van de vestingwerken en vernoemd naar een lokale bisschop. Dan blijft over dat er een monument staat, maar dat lijkt me toch echt te weinig om relevant te zijn. – Mondo (overleg) 30 sep 2023 21:44 (CEST)Reageren[reageer]


  Conclusie afhandelend moderator: zie Wilhelminastraat. Thieu1972 (overleg) 6 nov 2023 17:53 (CET) Reageren[reageer]

WIU - dit is duidelijk niet gereed - bovendien slordig opgemaakt - vis ←  )°///<  → overleg 30 sep 2023 21:45 (CEST)Reageren[reageer]


  Conclusie afhandelend moderator: de biografie ontbreekt volledig. Wat de tabel met clubs onder het verder lege kopje 'Voetbal' wil zeggen, is me niet duidelijk. En het kopje 'Formule 1' gaat voornamelijk over de teams en de races, en dus niet over Fagel. Alles bij elkaar is dit artikel veel te onvolledig om zo te kunnen behouden. Artikel dus verwijderd. Thieu1972 (overleg) 15 okt 2023 12:14 (CEST) Reageren[reageer]

NE – Uit niets wordt duidelijk waarom deze straat relevant is. De straat is - net als vele andere straten - aangelegd na de sloop van de vestingwerken en eveneens zoals vele andere straten vernoemd naar Beatrix. Dan blijft over dat er een monument staat, maar dat lijkt me toch echt te weinig om relevant te zijn. – Mondo (overleg) 30 sep 2023 21:48 (CEST)Reageren[reageer]

Één gemeentelijk monument. Niet eens een rijksmonument. Waarover verder ook niet veel verteld wordt.  LeeGer  1 okt 2023 11:12 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: zie Wilhelminastraat. Thieu1972 (overleg) 6 nov 2023 17:53 (CET) Reageren[reageer]

NE – De toren zou in 1393 zijn gebouwd, met als bron een stadsrekening. Oftewel: nattevingerwerk. De locatie kon niet eens worden vastgesteld en er wordt alleen gegokt op de noordelijke stadsmuur. Oftewel: nog meer nattevingerwerk. En dat er een weerhaan op is geplaatst is niet relevant genoeg om het artikel te behouden. Bovendien staat er in de bron, Blericanam, ook niet meer dan dat - zij weten dus ook niets van de toren.

Kortom: te weinig aanknopingspunten voor een artikel. – Mondo (overleg) 30 sep 2023 21:54 (CEST)Reageren[reageer]

Hermans stelt op p.37: de toren Vogelzang kreeg in 1393 een weerhaan en werd tevens verhoogd. Locatie is onbekend. Dat is alles. Thieu1972 (overleg) 30 sep 2023 22:17 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: We leren één jaartal en daar zijn dan twee feiten voor: zou gebouwd zijn of kreeg een weerhaan op het dak. Locatie is een pure gok, wanneer de toren gesloopt is, of dat deze misschien nog bestaat onder een andere naam is niet eens bekend. Op basis van zo weinig gegevens is geen fatsoenlijk artikel te maken, pagina dus verwijderd. Dqfn13 (overleg) 26 okt 2023 14:20 (CEST)Reageren[reageer]

WIU – De opmaak ontbreekt deels, zoals in de inleiding. Verder is het artikel taalkundig een rommeltje, zoals zinnen die beginnen met “Debuteerde als”, “Schreef daarna” en “Ontving in”. Verder een nogal WP:GOO aandoend stuk als Niematz' romans zou men psychodrama's kunnen noemen. Ze hebben vaak een duister randje en kenmerken zich door een raadselachtigheid die, hoewel er weinig spectaculairs in gebeurt, onder je huid kruipt en lang blijft nawerken. De personages lijden vaak aan mentale zwakte. Desondanks ontwikkelen ze zich met hun levenslust en ingetogen humor tot toegankelijke karakters. Zo de romans iets gemeen hebben, dan is het wel dat ze, elk op zijn eigen manier, op zoek gaan naar het kantelpunt tussen werkelijkheid en verbeelding.

Tot slot zouden bronnen welkom zijn. – Mondo (overleg) 30 sep 2023 22:11 (CEST)Reageren[reageer]

Aanvulling: ik heb ook nog even gekeken naar de oudste versie alvorens dat GOO-stuk werd toegevoegd, te weten deze versie, maar ook die was niet heel denderend geschreven en geheel bronloos. Een oude versie terugzetten is mijns inziens dus niet de oplossing. Mondo (overleg) 30 sep 2023 22:14 (CEST)Reageren[reageer]

  Conclusie afhandelend moderator: om eerlijk te zijn weet ik niet zo goed waarom dit artikel voor verwijderen is genomineerd. Met wat tekstaanpassingen en het verwijderen van de gewraakte alinea is het probleem m.i. eenvoudig opgelost. Verwijderen is hoe dan ook een te zwaar middel hier. Thieu1972 (overleg) 15 okt 2023 12:10 (CEST) Reageren[reageer]