Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20200615


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2022

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'bewerken' dan wel 'brontekst bewerken'.

Toegevoegd 15/06; af te handelen vanaf 29/06Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Communist Party of Great Britain (PCC)Bewerken

Weg – Vertaling van en:Communist Party of Great Britain (Provisional Central Committee) over een partij, die geen partij blijkt, zonder verplichte bronvermelding. De inhoud staat daar ter discussie; de inhoud wekt geen neutrale indruk. Bijvoorbeeld: de referenties in dit artikel hangen sterk aan Weeklyworker, een uitgave van deze club zelf met een oplage van 500. De relevantie van deze organisatie is onduidelijk. Alles onder "activiteiten" lijkt verleden tijd, behalve het weekje zomerschool, waarvan het onduidelijk is hoe groot de aanloop en/of het belang is. Op basis van hetvimeokanaal van deze club (59 volgers) lijkt het niet bijzonder. Onder "internationaal" worden informele banden genoemd. Kan naast bronvermelding anderstalige Wikipedia tevens onafhankelijke en gezaghebbende bronnen gebruiken om de relevantie aan te tonen. Arch (Overleg) 15 jun 2020 04:01 (CEST)

PS: Voor wie er verstand van heeft, check ook even dit. - ErikvanB (overleg) 15 jun 2020 14:00 (CEST)
Tegen verwijderen Ik heb de verplichte bronvermelding toegevoegd en de referenties versterkt met een aantal andere bronnen die niet de Weekly Worker zijn. Ook is het stukje over Communist University aangepast met een aantal grote namen van auteurs, academici en antropologen die er regelmatig spreken, en is er een stukje toegevoegd over de HOPI-campagne die ze mede hebben opgericht en waaraan grote namen als Tony Benn (Labour staatssecretaris) en enkele van de grootste vakbonden van het Verenigd Koninkrijk zich hebben aangesloten. Hiermee wordt hopelijk de relevantie van deze organisatie beter weergegeven. Voor het kopje "Internationaal" heb ik nog geen betere bronnen van derden kunnen vinden, en moet daarom wellicht verwijderd worden. Hiermee hoop ik het artikel weer correct en relevant genoeg gemaakt te hebben om te laten staan om in de toekomst verder uitgebreid en versterkt te worden door anderen. - Babeleizer. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Babeleizer (overleg · bijdragen) 15 jun 2020 23:20‎ PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
Nog steeds te eenzijdig geschreven en teveel randzaken. Het is merkbaar dat dit is geschreven door een te nauw betrokkene. "Mede oprichten" kan niet op eigen naam toegeschreven worden, in dat artikel van theguardian.com dat als bron word opgevoerd wordt deze club niet eens genoemd! Hier is gewoon sprake van namedropping. Daarnaast, is hier uberhaupt sprake van een politieke partij? Staan of stonden ze ergens op een kieslijst? Arch (Overleg) 16 jun 2020 04:53 (CEST)
- Van achter naar voren: Ze stonden in 1998 op een kieslijst onder de naam van hun krant, de 'Weekly Worker' (http://news.bbc.co.uk/2/hi/events/euros_99/parties_and_issues/352248.stm), maar voeren sindsdien campagnes met andere gelijkgestemde organisaties om een "marxistische partij" op te richten (zie activiteiten in LU en Campaign for a Marxist Party) en participeren niet in verkiezingen (vandaar "politieke organisatie", en niet "partij"). Ze zijn echter niet de enige politieke organisatie op wikipedia die niet (meer) participeert in verkiezingen, dus de relevantie daarvan ontgaat me.
- In het artikel van The Guardian wordt wel degelijk "Hands Off the People of Iran" genoemd, het is met ctrl+f te vinden, en toont de betrokkenheid aan van Tatchell in deze onderneming (https://www.theguardian.com/commentisfree/2008/aug/18/iran.middleeast hier een 2e artikel van dezelfde auteur over o.a. HOPI, mocht HOPI om wat voor reden dan ook niet in het eerste artikel te vinden zijn). De invloed van de CPGB (PCC) op de HOPI-campagne is, naast het co-oprichten, terug te zien in het feit dat een meerderheid van het HOPI-bestuur (https://hopoi.org/about-us/steering-committee/) bestaat uit CPGB (PCC)-leden (Mike Macnair: https://weeklyworker.co.uk/worker/authors/mike-macnair/ Yassamine Mather: https://weeklyworker.co.uk/worker/1039/how-not-to-run-a-party/ (NC staat voor National Council)) en daarnaast Moshé Machover, die uit Labour ontzet is vanwege verdenkingen van lidmaatschap van de CPGB (PCC) (https://en.wikipedia.org/wiki/Moshé_Machover) en die tevens regelmatig voor de Weekly Worker schrijft en op Communist University een vaste spreker is.
- Tot slot, het kan zijn dat het te eenzijdig of gedetailleerd is geschreven, zoals eerder aangegeven heb ik het slechts (deels) vertaald. Echter zou ik graag zien dat concreet wordt uitgelicht wat er dan aan mankeert zodat het verbeterd kan worden. ~~~~

  Conclusie afhandelend moderator: het is echt een groot probleem dat de meeste bronnen afkomstig zijn van het eigen partijblad. Daar kun je geen artikel op baseren: een primaire bron, gekleurd, niet-onafhankelijk, een WC-eendje. Andere bronnen gaan vaak over zaken of personen waarbij de partij überhaupt niet eens genoemd wordt. Zo is het stuk uit The Guardian een opiniestuk van Tatchell over Iran en HOPI, en niet over de partij. Sterker nog: Tatchell heeft kennelijk helemaal geen enkele band met de CPGB, dus hoe zou die column überhaupt van waarde kunnen zijn? Om bij HOPI te blijven: er is een hele alinea aan gewijd, maar het enige verband met de CPGB is dat ze het manifest hebben ondertekend; al die info over bekende organisaties en politici die óók het manifest hebben ondertekend, heeft helemaal niets van doen met de CPBG. Ik word ook niet encyclopedisch relevant omdat ik bij dezelfde bakker mijn brood koop als een beroemde schrijver. Kortom: er zijn onvoldoende onafhankelijke, secundaire bronnen gegeven, waardoor 1) de EW van de CPGB onduidelijk blijft en 2) er onvoldoende neutraliteit in het artikel zit. De namedropping van allerlei bekende mensen en organisaties die zijdelings iets met de CPGB te maken hebben - of er helemaal niets mee te maken hebben, maar toevallig in dezelfde scene rondlopen - maakt het er ook niet beter op. Het lijkt me beter om gewoon met een lege pagina helemaal opnieuw te beginnen en op basis van goede bronnen een compleet nieuw artikel te schrijven. Het vertalen van een artikel dat in de basis niet goed is, levert namelijk een artikel op dat dus ook niet goed is. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 30 jun 2020 19:23 (CEST)

Da SmatsBewerken

Weg – Te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen waardoor twijfel aan de relevantie bestaat. Daarnaast geschreven door een (te nauw) betrokkene waardoor de inhoud niet neutraal leest en tevens een indruk van zelfpromo wekt. Overigens, dit onderwerp werd drie jaar geleden per sessie verwijderd. Arch (Overleg) 15 jun 2020 07:44 (CEST)

Nuweg wegens expliciete reclame, eerder ook al verwijderd na beoordelingssessie.  DirkVE overleg 15 jun 2020 10:12 (CEST)

Isla NublarBewerken

De zinsbouw van het artikel laat op verschillende plaatsen te wensen over en de relevantie wordt sterk in twijfel getrokken. 2A02:1812:41D:B800:4D46:517A:48E9:B921 15 jun 2020 10:23 (CEST)

Fictieve plekken mogen wmb een stevige fundament van onafhankelijke en gezaghebbende bronnen gebruiken. Dit betreft mogelijk een "vertaling" ergens vandaan, qua opzet lijkt het vanaf en.wiki afkomstig met het verschil dat er dingen aan toegevoegd zijn zoals vreemde lijsten met dieren. Terzijde, een Costa Ricaanse luchtmacht [sic] die met napalmbommen smijt!? Enfin, geschreven door een fan, voor fans. Helaas reageert deze niet op diens OP en de aangedragen raadgevingen en tips. Arch (Overleg) 15 jun 2020 11:05 (CEST)
  Tegen verwijderen Schrijfstijl kan beter maar verder niet abnormaal om hier fictieve plekken te beschrijven. De hele middenwereld van Tolkien is hier ook uitgeschreven. RetroDancer (overleg) 15 jun 2020 11:29 (CEST)
Er staat hierboven nergens kritiek tegen fictieve plekken, wel het ontbreken van verplichte bronvermelding en twijfel aan relevantie. Los van het sjabloon anderstalige Wikipedia horen vooral onafhankelijke bronnen ter verificatie voor die dierenlijsten. Inhoud die aan diverse richtlijnen niet voldoet willen behouden omdat "De hele middenwereld van Tolkien is hier ook uitgeschreven" is geen argument. Ik wil graag weten of dit werd geschreven op basis van eigen bevindingen (film gezien, boek gelezen) of op basis van secundaire bronnen. We zijn nog altijd een encyclopedie, geen verzameling samengeraapte informatie, trivia, enz. Voor fancruft zijn andere websites zoals fandom.Arch (Overleg) 15 jun 2020 11:51 (CEST)
De 'middenwereld' van Tolkien is mij geheel onbekend, bedoeld is kennelijk Midden-aarde. Die is niet helemaal uitgeschreven: voor afzonderlijke plaatsen zul je toch op een Tolkien-wiki moeten kijken, of bijv. in het lekker dikke Tolkienlexicon.
Als dit inderdaad de hoofdlocatie is verschillende van die films (ik heb ze niet gezien), lijkt het mij wel nuttig dat er een artikel over is, omdat de diverse afzonderlijke artikelen natuurlijk alleen beschrijven wat er in die film op het eiland gebeurt.
Het artikel zelf heb ik nog niet bekeken, dus daar heb ik op dit moment geen oordeel over. Mocht het in de huidige lengte niet te voldoen, dan kan het wellicht ingekort. Bever (overleg) 16 jun 2020 00:09 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ik dacht 'even' wat verbeteringen aan te gaan brengen, maar dat viel dus even tegen... De tekst zat vol met vertaalfouten - en daardoor soms erg kromme zinnen. Met de Engelse tekst ernaast kom je gelukkig een heel eind. Dat betekent dus ook dat het een vertaling betreft en dat er dus een verwijzing naar het Engelstalige artikel bij hoort: dat heb ik dan maar alsnog gedaan. Verder barst het artikel van de wikilinkjes, die op het neurotische af zijn geplaatst: elke verwijzing naar een film of boek heeft een linkje naar de film of het boek, de windstreken zijn gelinkt, en zelfs iets als 'constructie' had nog een linkje. Echt, overdaad schaadt soms echt wel. Goed. Over het algemeen is de zinsbouw en leesbaarheid nu wel aardig op orde; het vertaalsjabloon staat er; ik heb nog 2 aardige bronnen toegevoegd die het e.e.a. verhelderen; de onhandige lijst met alle dino's is verwijderd; bij één alinea heb ik een bronvraag gesteld omdat het niet in het Engelstalige artikel voorkomt. Qua relevantie lijkt het me wel in orde, want deze hele franchise is al zo'n 30 bezig en dat heeft wel zijn sporen overal nagelaten, ook buiten het wereldje van de echte fans. Verder vind ik het erg jammer dat de oorspronkelijke aanmaker nergens op reageert en elke keer stug doorgaat met het toevoegen van rommelige teksten, die door anderen vervolgens weer opgeknapt mogen worden. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 5 jul 2020 18:41 (CEST)

Operatie Klauw-Adelaar IrakBewerken

Weg – Wikipedia is een encyclopedie, geen nieuwssite. Artikel gaat over een operatie die vandaag is begonnen, er is nog geen enkele manier waarop bekend is gemaakt wat de gevolgen zijn, er zijn alleen handelingen bekend gemaakt door de Turkse overheid, die alles behalve betrouwbaar is in deze. Dqfn13 (overleg) 15 jun 2020 11:35 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: dit is geen encyclopedisch artikel. Twee slordige zinnetjes, over iets dat op 15 juni is begonnen, en waarover nog geen enkele zinvolle analyse is gegeven. De 13 (!) bronvermeldingen zijn slechts nieuwsberichten van 15 juni die over de aanval berichtten. Wikipedia is geen nieuwssite. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 29 jun 2020 07:30 (CEST)

Fischereihafen (Bremerhaven)Bewerken

opknappen - mist bronnen om de beweringen te staven. Een vertaling vanaf DEWP en daarmee in strijd met de licentie CC BY-SA 3.0 (zeg waar jij je materiaal vandaan hebt). The Banner Overleg 15 jun 2020 11:53 (CEST)

Gefixed. Benodigde tijd: ca. drie minuten. Wutsje 15 jun 2020 20:23 (CEST)
Ik zie nog steeds geen bronnen.   The Banner Overleg 15 jun 2020 20:26 (CEST)
Vermelding dat het is vertaald is voldoende The Banner, dan is de andere taalversie als het ware de bron. Dqfn13 (overleg) 15 jun 2020 20:36 (CEST)
Voldoen aan de licenties is niet hetzelfde als bronnen toevoegen. Daarbij hoor ik nog wel eens de mantra dat Wikipedia geen bron voor Wikipedia kan zijn. The Banner Overleg 15 jun 2020 21:03 (CEST)
Bronnen zijn niet verplicht, dat weet jij ook. Zijn er zaken waar jij over twijfelt dan? Dqfn13 (overleg) 15 jun 2020 21:22 (CEST)
Wat doe jij hier dan op wikipedia? Dus ik wil dit artikel vertalen naar het Nederlands, maar zou dus op internet voor informatie moeten gaan surfen? Ik ben een gediplomeerd vertaler, wat zou mijn job dan nog zijn als ik niet mag vertalen? Waterloo1974 (overleg) 16 jun 2020 07:04 (CEST)
(Na BWC) @Waterloo1974:, vanzelfsprekend zijn we erg blij met vertalingen van anderstalige wiki's. De op wikipedia gebruikte licentie schrijft (i.v.m. de auteursrechten op de brontekst) echter voor dat je laat weten van welk wiki-artikel het Nederlandse artikel een vertaling is. Dit kan je doen door in de eerste bewerkingssamenvatting de url op te nemen naar de versie van de tekst die je hebt gebruikt om te vertalen. (Dus niet naar de algemene url, maar een specifieke versie uit de geschiedenis). Of door het genoemde sjabloon 'Sjabloon:Bronvermelding anderstalige Wikipedia' te gebruiken (inclusief ook hier het versienummer van de vertaalde tekst) zodat het duidelijk is wat de brontekst is van de vertaling (een vertaling is immers afgeleid werk).
Het woord bron uit 'bronvermelding anderstalige wikipedia' slaat op welke tekst de *bron* is; het heeft niets te maken met de gebruikte voetnoten die in de brontekst waren opgenomen (en die soms in het artikel gebruikte bronnen bevatten). NB: deze voetnoten neem je beter niet over tenzij je ze hebt bekeken en gebruikt voor het correct vertalen van een artikel, dan kunnen ze meegenomen worden. Dank voor je vertaalwerk. Mocht je specifiek nog vragen hebben over vertalen en wikiprojecten dan kun je mij op mijn OP vinden. (Er is ook een vertaaltool waarbij je zelf de teksten kan vertalen, maar waar een paar handige functionaliteiten in zitten zoals een gesplitst scherm met links de brontekst en rechts de doeltekst plus automatische check op interne linken. Groet, Ecritures (overleg) 16 jun 2020 11:42 (CEST)
Het Duitstalige artikel is ruim voorzien van bronnen, ik zie ook geen 'beweringen' die wegens controversie bronnen nodig zouden kunnen hebben. Het zou wel handig zijn als de aanmaker voortaan in dit soort gevallen het sjabloon direct toevoegt. Kost als gezegd niet veel tijd. Tekstman (overleg) 16 jun 2020 11:39 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: probleem is opgelost. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 29 jun 2020 07:35 (CEST)

Matth MoulingBewerken

 • Overduidelijk reclame en NE-geschreven  algontoverleg 15 jun 2020 13:16 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: artikel is geschreven als een slecht opgemaakt CV, er zijn geen bronnen toegevoegd en er wordt niks verteld over zijn persoonlijke stijl of werkwijze waardoor hij zich onderscheid van andere grafisch ontwerpers. Artikel voldoet dus niet aan de eisen die gesteld worden aan encyclopedische artikelen, artikel verwijderd. Dqfn13 (overleg) 30 jun 2020 11:57 (CEST)

Sociale institutieBewerken

WIU/NE Dit is een wel heel weinig toegankelijk artikel. Kennelijk heel specialistisch, geen inline-referenties en ik betwijfel of dit in deze omvang en als zelfstandig artikel wel relevant is. Of de theorieën gangbaar zijn en/of kloppen kan ik niet beoordelen. → [1] Wickey (overleg) 15 jun 2020 15:52 (CEST)

  Tegen verwijderen Ben het ermee eens dat het artikel moeilijk toegankelijk is, maar het is zeker een relevant begrip, zie alleen al het grote aantal interne links en idem interwiki's in vrijwel alle talen. Elly (overleg) 15 jun 2020 20:58 (CEST)

Dit ga je inderdaad je kleinkinderen niet voorlezen, maar het is een bekend begrip in de sociologie, dus NE is het onderwerp niet. De mate waarin het artikel wiu is vind ook ik lastig te bepalen. De aanmaker zal (helaas) niet meer reageren, maar wellicht heeft User:BoH zinvolle adviezen, die heeft er ooit aardig wat tijd in gestoken. Wutsje 16 jun 2020 04:13 (CEST)

Dit is natuurlijk wel een heel summiere nominatie. Zeker met een rode OP kan ik hier weinig mee. BoH (overleg) 16 jun 2020 04:26 (CEST)

De aanmaker zal er ongetwijfeld een hoop tijd in hebben gestoken, maar dat zegt nog niets over de kwaliteit van het artikel. Ik heb de indruk dat het niet meer is dan een opsomming van een reeks stellingen, beweringen en conclusies uit het vermelde boek. Een soort samenvatting van een boek dus, zonder verdere uitleg, onderbouwing of context. De juistheid van de beweringen moet de lezer maar aannemen en zoals gezegd is er geen enkele inline-referentie ingevoegd. Er worden überhaupt maar 2 bronnen vermeld.
Naast een opsomming van axioma's is het artikel louter een aaneenschakeling van interne links en de lezer moet die dan maar stuk voor stuk aanklikken en zelf de mogelijke verbanden leggen.
De inleiding is een hoop geneuzel dat m.i. geen echte samenvatting van de hoofdtekst geeft. Het artikel doorgelezen hebbende, heb ik er nog geen flauw idee van wat een sociale institutie nu eigenlijk is. Noch waarom het eigenlijk institutie heet en wat die ermee te maken heeft. Uitgebreid genoeg? Wickey (overleg) 16 jun 2020 07:18 (CEST)

Uitgebreid genoeg. Maar het lijkt mij sterk dat je uit de inleiding niet hebt gehaald wat het nu is. Het is zeker voor verbetering vatbaar, maar zeker niet rijp voor de verwijderlijst. BoH (overleg) 16 jun 2020 07:35 (CEST)

In het artikel ontbreekt elke uitleg over de context waarin het begrip geplaatst moet worden. Sociale structuur? Spelregels van een samenleving? Neoklassieke economie? Groepen met veel onderhandelingsmacht? Grote maatschappelijke organisaties? De taal? En als ik lees "Formele instituties zijn onder meer wetten, terwijl informele instituties bijvoorbeeld gewoonten zijn", dan heb ik daar ernstige twijfels bij.
Verder mag je bovenstaande argumenten adresseren. Ik zal het maar boud zeggen: Als ik als ontwikkelde lezer er geen touw aan kan vastknopen is het niet geschikt voor WP. Gewoon verwijderen. Ik neem aan dat jij als een van de hoofdauteurs hier niet over gaat beslissen. Verder verwijs ik kortheidshalve naar hier. Wickey (overleg) 16 jun 2020 12:26 (CEST)
Aan de relevantie als zelfstandig artikel hoeft niet getwijfeld te worden. Mijn Winkler Prins-kloon (van Lekturama) hier thuis heeft er ook een ingang voor. Uiteraard is dat artikel korter, maar dat krijg je als je de tekst op dode bomen moet afdrukken.
Die andere encyclopedie heeft het over 'collectief gedragspatroon' (i.p.v. 'regel') en geeft als voorbeelden het monogame huwelijk, de democratie en de geldeconomie. Dat lijkt me wat breder dan 'regel' maar nog steeds in overeenstemming met wat verder in dit artikel staat. De in dit artikel aangehaalde North heeft het overigens wel gewoon over 'regel'. Mijn encyclopedie geeft wel aan dat er geen volledig eensluidende definitie is, en dat is misschien iets wat hier ook wat duidelijker kan worden gemaakt. Zie bijv. ook de inleiding van het Duitse artikel. Ik zou zelf een lichte voorkeur hebben voor 'gedragspatroon', omdat dat voor de lezer mogelijk iets makkelijker het verband legt met instituties die niet zozeer een simpele regel zijn maar een heel stelsel van regels, gewoonten en omgangsvormen (zoals een universiteit of het monogame huwelijk).
Wat een aangehaalde zin betreft waarover 'ernstige twijfels' worden geuit: je zou het (zoals in andere bronnen) kunnen herformuleren als 'formele instituties zijn vastgelegd in wetten of contracten, informele instituties zijn gebaseerd op ongeschreven, vaak stilzwijgende afspraken of gewoonten' ([2], cursivering van mij) waarmee dus instituties niet worden gelijkgesteld aan wetten of gewoonten maar er een gevolg van zijn. Maar dat lijkt vooral een woordspelletje, en ook de formulering die hier wordt gebruikt, komt wel voor ("formele instituties - zoals wetgeving, overheidsbeleid en marktstructuur - en informele instituties - zoals gedragscodes, tradities en omgangspatronen in de professionele organisatie", [3]).
Als concreter kan worden gemaakt waar het probleem zit voor de nominator, is er allicht wat te verbeteren, maar ik zie op dit moment niet waarom dit artikel verwijderd zou moeten worden. Een mogelijk probleem is spraakverwarring doordat de lezer bij 'institutie' primair denkt aan een (concrete) 'instelling', zoals een universiteit, een rechtbank of een overheidsdienst (en zoals ook de Van Dale geeft: 'staats- of bur­ger­lij­ke in­stel­ling'). Dat is te beperkt, en dan wordt het artikel inderdaad al gauw onbegrijpelijk. Dat is dan echter eerder omdat de eerste zin van het artikel niet goed is opgenomen door de lezer. Verder is dit een zeer breed begrip, dus de gevraagde context lijkt me feitelijk de gehele menselijke samenleving (en met name hoe individuen en groepen daarin met elkaar wisselwerken).
Maar formuleringen als 'een hoop geneuzel' nodigen niet uit tot een inhoudelijke discussie, en de zinsnede '[waarom het institutie heet] en wat die ermee te maken heeft" is niet begrijpelijk. Wat wat waarmee te maken heeft? Wellicht kan dat iets duidelijker worden geformuleerd? Paul B (overleg) 16 jun 2020 15:11 (CEST)
De puinhoop is deels te verklaren vanuit het door elkaar halen van instituut en institutie. Dat laatste wordt m.i. normaal geassocieerd met een (semi-)overheidsinstelling. Dan wordt institutie als fysieke instelling/organisatie door elkaar gehaald met instituut als maatschappelijke consensus (collectief gedragspatroon) en tenslotte wordt institutie als instituut in het algemene spraakgebruik door elkaar gehaald met institutie als specifieke sociologische term (North &Co). Dezelfde puinhoop zie je bij de interwiki-links die naar verschillende onderwerpen verwijzen.
Het huidige artikel zal zich tot het laatste (sociologische term) moeten beperken of het allemaal behandelen. Het lijkt me sowieso het beste om een keuze te maken en vanaf nul te beginnen. Het artikel zou verwijderd moeten worden omdat het simpelweg bijzonder slecht is geschreven op een chaotische en uiterst on-encyclopedische wijze. Wickey (overleg) 16 jun 2020 15:46 (CEST)
Er wordt volgens mij niets door elkaar gehaald in dit artikel. Wellicht dat de lezer wel onbedoeld in de war raakt, zoals eerder besproken, en daar kan natuurlijk iets aan gedaan worden. Wat men in de omgangstaal onder 'instelling' verstaat is een concreet voorbeeld van een (sociale) institutie zoals hier beschreven. Een (of in abstracte zin 'de') universiteit is bijvoorbeeld een sociale institutie: in essentie een stelsel van regels en gewoonten, deels vastgelegd in wetten, deels in informelere vorm. (En uiteraard omvat de universiteit ook de mensen die daar werken of onderwijs krijgen, en de gebouwen waar dat plaatsvindt, maar de essentie is op welke wijze mensen daar met elkaar interactie hebben). Het woord 'instituut' komt in het artikel niet voor. Voor zover ik kan nagaan, beschrijft het artikel de betekenis van 'institutie' zoals die in de sociologie gebruikelijk is. Dat is een erg breed begrip, en ik zie in het artikel geen stukken waar buiten dat begrip getreden wordt. Wellicht kun je iets specifieker aangeven waar dat volgens jou wel het geval is? Ik zie ook niet de interwiki-links naar 'verschillende onderwerpen' verwijzen. Zou je daar wat concreter kunnen zijn? Het Duitse artikel stelt bijvoorbeeld "ein Ordnungs- und Regelsystem [...], das soziales Verhalten und Handeln von Individuen, Gruppen und Gemeinschaften in einer Weise formt, stabilisiert und lenkt, dass es im Ergebnis für andere Interaktions­teilnehmer erwartbar wird" en noemt daarna nota bene de definitie van North als de meestgebruikte. Het Engelse artikel heeft het over "stable, valued, recurring patterns of behavior". De definities verschillen wat (en dat is bekend, mijn encyclopedie vermeldt dat ook al) maar ik zie eerlijk gezegd niet dat het over verschillende onderwerpen gaat, laat staan dat het een 'puinhoop' betreft. Paul B (overleg) 16 jun 2020 16:11 (CEST)
Er zijn wiki's die de sociologische betekenis nemen zonder dat in de titel aan te geven. De Engelse maakt er een hoofd-doorverwijzing van, de Indonesische neemt de Van Dale betekenis.
Het huidige artikel maakt helemáál geen onderscheid, zodat inderdaad de lezer alles door elkaar gaat halen, terwijl het artikel inderdaad de sociologische betekenis behandelt.
Het mooiste zou zijn om eerst een algemeen artikel over instituten/instituties te maken, zoals de Spaanse en het huidige opnieuw schrijven. Wickey (overleg) 16 jun 2020 16:47 (CEST)
Het artikel gaat over de sociologische betekenis van 'institutie', die, zoals eerder gezegd, erg breed is. Voor zover concrete dingen aan de orde komen die ook in andere contexten wel 'institutie' worden genoemd, is dat omdat ze ook in die sociologische betekenis een institutie zijn. Het zou helpen als je een concreet voorbeeld kunt noemen van die (vermeende) verwarring in het artikel, want het blijft zo erg vaag wat je bedoelt. Het zou ook helpen om het woord 'instituut' te vermijden, want dat komt in het hele artikel niet voor. Wellicht worden er naar jouw idee zaken behandeld die wel een instituut zijn maar geen institutie in de betekenis van dit artikel, en ook dan zou het helpen als je concreet kunt aanwijzen waar het naar jouw idee mis gaat. Wat de titel betreft: ook dat staat open voor discussie. Een titel als institutie (sociologie) of institutie (sociaal) lijkt me ook prima. We kunnen het ook institutie noemen, maar dat is om op zichzelf goede redenen op dit moment een doorverwijspagina. Het staat Wikipedia's vrij om een hoofdbetekenisconstructie of een doorverwijsconstructie aan te houden, en die keuze lijkt me eerlijk gezegd niet zo relevant voor de discussie die we hier voeren. Verder behandelt het Indonesische artikel juist de sociologische betekenis (dus niet de Van Dale-betekenis) voor zover ik het met Google Translate begrijp. Het spreekt over normen en regels die bepaalde activiteiten in de gemeenschap reguleren, zowel geschreven als ongeschreven, enzovoort. Het Spaanse artikel begint met de Van Dale-betekenis, waar dan een 'bron gevraagd'-sjabloon bij staat, en gaat dan direct over op (een variant van) de abstractere sociologische betekenis. De kopjes daaronder zijn dan voorbeelden van instituties. Dat oogt wat beter gestructureerd dan ons artikel, maar ik weet niet of het per se beter is. Ik zie hoe dan ook niet hoe dat artikel 'algemener' is dan het onze. Paul B (overleg) 16 jun 2020 17:47 (CEST)
Heb een aantal uitbreidingen gedaan, ben echter geen expert. Kunnen jullie even meekijken @Paul B:, @Wickey: en @BoH:? Groet, Elly (overleg) 16 jun 2020 22:32 (CEST)
Overdrijven is ook een vak. BoH (overleg) 16 jun 2020 16:00 (CEST)
Het is altijd vervelend om je werk afgekraakt te zien worden. Het beste is om te zien of er waarheid in schuilt i.p.v. de slachtofferrol aan te nemen en te gaan zitten kniezen. Wickey (overleg) 16 jun 2020 16:47 (CEST)
Ah, een wijsneus, leuk. BoH (overleg) 17 jun 2020 01:45 (CEST)

Er zijn de nodige verbeteringen aangebracht. Het zou nog een stuk opknappen als het buitenproportioneel uitgewerkte voorbeeld Transactiekosten zou worden verwijderd. De warrige hoofdstukken Verandering en Andere patronen zouden aanzienlijk ingekort moeten worden en herschreven in meer encyclopedische taal. Ziet er nu meer uit als stukjes uit een boek en hap-snap die veel te ver van de kern afraakt en waar je als lezer niet veel wijzer van wordt. Wickey (overleg) 17 jun 2020 15:24 (CEST)

De roze olifant in de kamer wordt genegeerd. Als je de intro leest krijg je een redelijk indruk van wat het betekent, al krijg ik van de eerste alinea nog wel koude rillingen (wat mij de term geneuzel ontlokte). Zodra je Organisaties en de genoemde 3 hoofdstukken hebt gelezen snap je er niets meer van. Als je het helemaal zou weghalen zou het wel een redelijk artikel zijn.
Kennelijk is er niet over nagedacht voor welke lezers het bedoeld is. Voor wie met het onderwerp vertrouwd is, is het weinig interessant; voor een leek is de samenhang afwezig.
Het artikel is in zijn huidige vorm beslist nog niet geschikt om te behouden.Wickey (overleg) 21 jun 2020 09:13 (CEST)
De roze olifant in de kamer wordt genegeerd. Blijkbaar is dit een volkomen irrelevant artikel, waar je alleen per ongeluk op terecht komt. Als het doel is een slecht geschreven misleidend en verwarrend artikel waarmee precies het tegendeel wordt bereikt van verduidelijking van het begrip sociale institutie, dan moeten jullie het vooral zo laten. Wickey (overleg) 27 jun 2020 11:43 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Inderdaad op sommige punten wat onsamenhangend, en wellicht moeten de alinea's die op Overleg:Sociale institutie genoemd (liefst in overleg) gesnoeid worden, maar ik zie onvoldoende aanleiding om over te gaan tot gehele verwijdering. Encycloon (overleg) 7 jul 2020 19:41 (CEST)

TariefmuurBewerken

WB - woordebboekdefinitie - vis ←  )°///<  → overleg 15 jun 2020 20:08 (CEST)

Dit begrip toegevoegd in het artikel Douanerechten, voor het geval dit lemma wordt verwijderd. BonteKraai (overleg) 16 jun 2020 10:12 (CEST)
  • een doorverwijzing dus ... vis ←  )°///<  → overleg 29 jun 2020 10:20 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: geen verdere moderatorhandeling nodig. Dqfn13 (overleg) 30 jun 2020 11:37 (CEST)

Defensie DuikgroepBewerken

WB - of WIU, in ieder geval erg miniem - vis ←  )°///<  → overleg 15 jun 2020 20:24 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: een WB met een taalfout. Te summier om zelfs als beginnetje te bewaren. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 30 jun 2020 11:29 (CEST)

FocusCuraBewerken

NE – Een eHealth organisatie die digitale zorgtoepassingen ontwikkelt (een bedrijf dus) van de gebruikte bronnen gaat niet een van deze over het bedrijf zelf. Wel over de samenwerking, of het afgesplitste onderdeel. Uit tekst blijkt nergens wat dit bedrijf van encyclopedische relevantie maakt. Er zijn geen internationale samenwerkingen, miljoenen gebruikers, gewonnen prijzen (bekend als awards), etc. Dqfn13 (overleg) 15 jun 2020 20:51 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: Per gegeven argumenten verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 1 jul 2020 09:39 (CEST)

Allian StijfBewerken

Een artikel dat begint met: Allian Stijf is een oude bekende voor de meeste mensen. kan haast niet E zijn. - vis ←  )°///<  → overleg 15 jun 2020 21:29 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: in alle zinnen staan uitsluitend wezelwoorden zoals oude, pas en vele. Geen enkele bron, geen meetbare (objectieve) feiten, geen opmaak, daarmee voldoet het artikel aan geen enkele voorwaarde om een Wikipedia-artikel genoemd te kunnen worden. Artikel verwijderd omdat het wiu is gebleven. Dqfn13 (overleg) 30 jun 2020 11:26 (CEST)

Danny PanaderoBewerken

WIU/NE? - Als dit onderwerp al E is, dan zal de opmaak maar ook het taalgebruik moeten worden verbeterd. Verder is conform WP:BLP een onderbouwing middels betrouwbare bronvermelding nodig.
Volgens het artikeltje zou hij behalve covers ook eigen hits zingen. Welke hits heeft hij dan zoal geproduceerd? Van zijn eigen website worden we niet wijzer. In de lofzang op de site van zijn boekingsburo staat iets meer, zoals dat hij de liedjes 'FUK JOE', 'Hieperdepiep ik heb een poliep' en nog wat pareltjes heeft geschreven. Maar of dat ook hits zijn geworden, lees ik nergens.  Erik Wannee (overleg) 15 jun 2020 21:40 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: na nominatie niet inhoudelijk gewijzigd, waardoor relevantie niet uit gegeven tekst of externe links blijkt. Artikel wegens gebrek aan aantoonbare encyclopedische waarde verwijderd. Dqfn13 (overleg) 30 jun 2020 11:22 (CEST)

666-gamers vzwBewerken

NE – Gamersgemeenschap zonder enige blijk van relevantie. Onvoldoende onafhankelijke bronnen die over deze "community" hebben geschreven op meer dan triviale wijze. Dqfn13 (overleg) 15 jun 2020 21:59 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: per nominator. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 30 jun 2020 07:09 (CEST)

NavelstrengpunctieBewerken

Weg – Een nauwelijks opgemaakt medisch artikel, met summiere informatie, en zonder bronnen. Geen goed idee. Bovendien is het voor de leek volkomen onbegrijpelijk wat er staat. Thieu1972 (overleg) 15 jun 2020 22:47 (CEST)

Het zou om te beginnen prettig zijn om te weten wat het doel is van zo'n punctie, dat is beslist zinvoller dan de aanwijzing dat een arteriële punctie moet worden vermeden. Nu kan de gewone lezer er inderdaad helemaal niets mee. Paul B (overleg) 16 jun 2020 13:58 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: zeer nodig artikel, mits het in begrijpelijke taal of met nuttige links geplaatst wordt. Dit artikel volstaat prima op de Latijns- of Engelstalige Wikipedia's, waar er Latijnse termen gebruikt worden. Wikipedia wordt geschreven voor iedereen en dan volstaat een medisch artikel in uitsluitend medisch jargon dus niet. Omdat het een in mijn ogen essentieel artikel is, zal ik het zelf proberen te gaan schrijven. Dqfn13 (overleg) 30 jun 2020 10:53 (CEST)

Oral HistoryBewerken

Het betreft hier een doorschakeling (redirect) naar Mondelinge geschiedenis. Als ik in het zoekvak 'oral history' intik, wordt dit veranderd in 'Oral History'. Die H is een onzinnige hoofdletter, het is immers geen naam maar een term. De reden schijnt te zijn dat er ooit een "Oral History Wiki" is voorgesteld; als die wiki zo heet zou de hoofdletter eventueel wel mogen, maar dat is hier niet van belang.

Vreemd genoeg wordt Oral history niet aangeboden als zoekterm in de lijst met zoeksuggesties, terwijl het artikel onder die naam was aangemaakt. Sinds de titelwijziging in 2009 is de doorschakeling Oral history gewoon blijven bestaan, maar vreemd genoeg wordt deze nu dus onzichtbaar gemaakt door de nieuwere, minder juiste spelling. Ik heb nog niet getest of dit ook het geval is wanneer je de link probeert in te voegen via de visuele tekstverwerker.

Vaak ben ik tegen het verwijderen van redirects, maar in dit geval zit-ie dus een andere in de weg. Behalve de genoemde Kroeg-discussie, verwijst er vanuit Wikipedia niets naar. Mochten er externe links naar toe zijn (dat zullen er niet veel zijn omdat de hoofdletter ongebruikelijk is), kunnen die hopelijk worden opgevangen doordat de server de hoofdletter corrigeert of doordat degene die die link aanklikt via de zoekresultaten snel alsnog het juiste artikel kan vinden. Bever (overleg) 15 jun 2020 23:51 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: ja, deze rd is inderdaad vreemd. Ik heb 'm dan ook verwijderd. Thieu1972 (overleg) 30 jun 2020 07:07 (CEST)