Maan Deze gebruiker is verminderd actief op Wikipedia ('wikibreak').
laatste bijdragen

Het onderstaande kennismakingsverhaal heb ik hier in maart 2007 geplaatst.


Beste Lezer,

Informatie en het overdragen ervan is al een groot deel van mijn leven belangrijk voor me. Op school stelde ik me voor hoe ik de stof uit leerboeken in mijn eigen woorden zou formuleren, werkstukken schreef ik graag met een ‘echte’ lezer in gedachten. Tegenwoordig is ‘informatie’ de verbindende factor tussen mijn werkzaamheden op een bibliotheek en als redacteur/publicist.

In dit licht en vanwege mijn belangstelling voor samenwerking spreekt het Wikipedia-concept mij zeer aan. Samen een goede informatiebron bouwen! Een webstek waar je het oog pijnigende fouten zelf kunt wegwerken! De vele kleine beetjes kennis van mensen samenballen!

Wikipedia is in 2006 razend populair geworden in Nederland (zie hoe vaak de massamedia het als bron gebruiken) en het is daarom een goede taak voor een betrokken webburger om de kwaliteit ervan te verhogen. Van het Engelstalige Wikipedia wordt gezegd dat het traditionele encyclopedieën zoals de Britannica naar de kroon steekt. Voor de Nederlandse versie is dat volgens mij nog niet het geval. Zonder de vele hardwerkende Wikipedianen te willen beledigen, moet mij van het hart dat ik nog te vaak fouten tegenkom, veel vaker dan wanneer ik de Winkler Prins doorblader. Misschien heeft kwantiteit vaak voorrang gekregen op accuratesse.

Mijn eigen bijdragen aan Wikipedia zijn tot nu toe vooral stilistische en taaltechnische verbeteringen geweest. Voor ik een inhoudelijke wijziging aanbreng wil ik liefst met referenties nazoeken of mijn versie wel echt beter is dan wat er al staat, en als ik tijdens het opzoeken van iets met een of ander doel (bv. bij het schrijven van een artikel) een fout tegenkom, heb ik daar meestal geen tijd voor. Maar ik denk dat ik nog wel een inhoudelijke bijdrage aan Wikipedia ga leveren.