Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20180415


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2022

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'bewerken' dan wel 'brontekst bewerken'.

Toegevoegd 15/04; af te handelen vanaf 29/04Bewerken

Toegevoegd 15/04: Deel 1Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Oppervlaktewater in 's-Hertogenbosch (nominatie ingetrokken, zie mijn bijdrage verdernaar onderen van 22 arpil 2018, ca. 18.00 CEST) - Draagt dit bij/heeft dit toegevoegde waarde voor de encyclopedie, of is het overbodig (in deze vorm)? Het lijkt het énige artikel in zijn soort (met deze titelconstructie) te zijn. (Ik heb uiteidelijk het 'Ne'-sjabloon gebruikt voor de nominatie maar twijfelde lang of ik gewoon het 'weg'-nominatiesjabloon zou gebruiken.) Er en er is zo te zien een boel werk in dit artikel gestoken, maar ik vraag me af of dit artikel toegevoegde waarde heeft/iets bijdraagt aan de inhoud van Wikipedia, en zo ja, of dat dan wenselijk is op deze manier (d.w.z.: Is het zinvol en/of wenselijk om (alleen) een specifiek artikel "Oppervlaktewater in 's-Hertogenbosch" te hebben? Want:
 1. Er zijn heel veel plaatsen omgeven door allerlei waterlichamen of waarbij die bij elkaar komen. Zijn dan ook zulke artikelen over "Oppervlaktewater in Roterdam/Nijmegen/Arnhem/Zaanstad"enzovoorts, (en/of ook op provincieniveau) (zeer) gewenst?
 2. Dat bijvoorbeeld het artikel Friese Meren bestaansrecht heeft staat buiten kijf, en ook voor een typerend/typisch watergebied als Broek in Waterland lijkt het me evident dat een artikel geheel gewijd aan de waterlichamen in dat gebied gerechtvaardigd is.
Maar ik vraag dus om het oordeel van de gemeenschap over de vraag:
 1. Is dit artikel in deze vorm (en als enige in zijn soort) een (geheel) overbodig artikel?
 2. óf zou dit artikel beter in beknoptere vorm in het artikel over Den Bosch zelf gevoegd kunnen of moeten worden?
 3. óf heeft dit artikel absoluut bestaansrecht, en past het in deze vorm op Wikipedia? (Wat dan m.i. zou betekenen dat er dus ook behoefte aan en rechtvaardiging is voor veel meer van deze artikelen "Oppervlaktewater in <Plaatsnaam A-Z>")?
 4. En eigenlijk dezelfde vra(a)g(en) voor de gelijknamige categorie.
N.B.: Wanneer zich al heel snel snel een duidelijke meerderheid met valide argumenten met gaat aftekenen die voor behoud van het artikel is, dan zal ik de nominatie hoogstwaarschijnlijk alweer snel intrekken vóór het verlopen van de beoordelingstermijn van twee weken (want dan zou er onterecht veel te lang een heel groot ontsierend sjabloon boven het artikel staan – dat misschien wel goed geschreven is en voldoet – maar waarover ik dus twijfel over de toegevoegde waarde in deze vorm. Ook zou gedurende de komende evaluatieperiode van twee weken kunnen blijken dat de sjablonen {{samenvoegenvan|}} en {{samenvoegennaar|}} misschien beter op zijn plaats zijn dat de huidige nominatie.[deel1-nom1 1][deel1-nom1 2]
Met vriendelijke groet -- martix (overleg) 15 apr 2018 03:14 (CEST)

Voetnoten bij (ingetrokken) nominatie "Oppervlaktewater in 's-Hertogenbosch"

 1. Noot1: Dit is dus bedoeld als een veel genuanceerdere nominatie dat het sjabloon in het artikel doet vermoedden (ik ben niet falikant vóór verwijdering van dit artikel zonder enige sporen na te laten (laat staan de informatie erin onherstelbaar te vernietigen), maar – indien er veel steun is (zowel in kwantiteit als in argumenten) – voor het behoud van dit artikel, dan vloeit er logischerwijs uit voort dat er dan dus nog een boel vergelijkbare artikelen te schrijven zijn voor andere plaatsen?
 2. Noot2: Verzoek aan afhandelde moderator: Als de argumenten en de aantallen uiteindelijk tot de conclusie zouden leiden dat het artikel (in huidige vorm) inderdaad niet veel toevoegt of niet past in Wikipedia, dan zou ik nog wel willen voorstellen/vragen (aan de afhandelend mod) om wel de inhoudelijke informatie van het artikel veilig te stellen voor het geval het wenselijk is de informatie (beknopter) in het artikel over Den Bosch op te nemen. (Eventueel excuses voor de te uitgebreide toelichting bij de nominatie.)
  •   Opmerking Als ik u goed begrijp zou de gelijknamige categorie de enige in zijn soort zou zijn. Neen, dus Categorie:Oppervlaktewater naar Nederlandse gemeente. Hierin staan de meren van de betreffende gemeente. Wil men volledig zijn is een dergelijk lemma over de wateren, die de gemeente doorkruisen misschien wel van toegevoegde waarde. Overigens de genoemde optie om de tekst in beknopte vorm aan 's-Hertogenbosch toe te voegen lijkt mij onwenselijk als er een aparte categorie per gemeente is. Ldhank (overleg) 15 apr 2018 08:30 (CEST)
   • @Ldhank: Dank voor deze opmerkzaamheid; de aparte lemma's/artikelen over de individuele oppervlaktewateren/waterlichamen in en rond Den Bosch alleen al rechtvaardigen de categorie al – uiteraard ook als sommige van deze wateren ook 'andere plaatsen aandoen' – (en dat voor die wateren aparte artikelen zijn (of ze nu ook in/of bij andere plaatsen liggen, of lokaal zijn in Den Bosch doet daar niets aan af). Die vraag heb ik dus doorgehaald en is al vervallen. De vraag is dus samengevat gereduceerd tot de hoofdkwestie is het artikel dat (dan) ook nog eens alle waterlichamen in en nabij – in dit geval Den Bosch, en voor andere plaatsen XYZ in het algemeen – behandeld gewenst/gepast (in de opzet) van nl-wiki)?
    • Gereduceerd tot de hoofdkwestie ben ik voorstander van een beknopte toevoeging aan het artikel over Den Bosch. Reden voor mij is dat er van de meeste genoemde wateren al artikelen bestaan. Er moet overblijven wat op Den Bosch betrekking heeft. Van de Maas zou dan bijvoorbeeld de eerste alinea weg kunnen. Ik ervaar het als overbodig dat elke stad een artikel krijgt over de oppervlaktewateren, alleen bij plaatsen waar dat van belang is kan het in een paragraaf. Is slechts een mening. Koos van den beukel (overleg) 15 apr 2018 12:15 (CEST)
  • Ik zou het gewoon hernoemen tot Lijst van oppervlaktewateren in de gemeente Den Bosch of iets van die strekking. Edoderoo (overleg) 15 apr 2018 12:35 (CEST)
   • @Edoderoo: Bedoel je daarmee dan ook, omdat het artikel dan een lijst wordt, dat alle uitgebreide omschrijvingen die het nu een artikel maken, grotendeels weg kan of terugebracht moet worden toteen beknopte bijzin (zoals bijvoorbeeld op DP-pagnina's gebruikelijk is?). (Anders is er natuurlijk dus ook al de Categorie:Oppervlaktewater in 's-Hertogenbosch, wat voegt een lijst daar eventueel extra aan toe?). Mvg -- martix (overleg) 15 apr 2018 13:40 (CEST)
   • Lijsten en categorieën kunnen prima naast elkaar bestaan. Wikipedia is immers *geen* genormaliseerde database. Ik las hierboven voor opmerkingen over de titel, dus begin dan maar met hernoemen, en kijk dan hoe de vlag erbij hangt. Edoderoo (overleg) 15 apr 2018 13:45 (CEST)
  • Ja, het is een mooi overzichtsartikel, en meer dan een lijst. Kan prima apart bestaan om het hoofdartikel niet uit balans te brengen. Andere artikelen met dezelfde strekking en eenzelfde soort titel zijn wmb welkom. — Zanaq (?) 16 apr 2018 02:12 (CEST)
   • Ik verwacht dan dat het wel zal blijven (en dat kan ook best gegeven de argumenten, al vinden sommigen dat het dus wel iets anders vormgegeven kan worden; ik hoop dat (liefst zij dan) de daad bij het woord voegen, en óók dat er dan ook spoedig meer van dit soort artikelen zullen worden geschreven zodat het niet meer de enige in zijn soort is, maar dat van meer waterrijke gebieden (en daar hebben we er genoeg van) op deze gemeente- of regioniveau (of schaal). Ik stel me er ook bij voor (of zou eigenlijk graag zien) dat zulke artikelen ook van een aardige (niet te grote, en niet te kleine) fotogalerij zullen worden voorzien die een fraaie impressie van die waterlichamen in en om vele gemeenten en regio's geven. (Als dit artikel nog jarenlang als enige in zijn soort blijft is dat niet erg evenwichtig t.a.v. alle andere (waterrijke) gemeenten en regios die wel een artikel an sich hebben, maar geen corresponderend artikel dat uigebreider ingaat op waterlichamen en -oppervlakten in die omgeving – naar mijn bescheiden mening. Hoe dan ook, ik heb de nominatie doorgehaald,sjabloon verwijderd en ook m'n vergeten ondertekening geplaatst. -- martix (overleg) 22 apr 2018 20:06 (CEST)
 • Jesse Verbruggen - weg/ZP - Bronloze inhoud voldoet niet aan WP:BLP en relevantiecriteria. De boeken The Art Of Story Telling lijken onvindbaar. Rode raaf (overleg) 15 apr 2018 05:55 (CEST)
 • Descendants 3 - glazen bol - "In deze film zal duidelijk worden wie dat de vader van Mal is maar voor de rest is het plot nog een groot geheim." film komt uit in de zomer van 2019. Rode raaf (overleg) 15 apr 2018 06:02 (CEST)

Toegevoegd 15/04: Deel 2Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Romeinenstraat - ne - een gewone straat Kattenkruid (overleg) 15 apr 2018 12:51 (CEST)
  • Met wat meer historie wellicht wel E, gewikificeerd.Bijwyks (overleg) 15 apr 2018 14:04 (CEST)
  • We zullen het historisch deel uitbreiden, met name de bijzondere ontwikkelingen in en na WOII. De gevolgen daarvan zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar in het straatbeeld. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door RutgerVisser (overleg · bijdragen)
  •   Opmerking Het stukje tekst onder kopje "Historische schets uit het bestemmingsplan van de wijk Dietsveld" is letterlijk overgenomen van Haarlem.nl, hoe zit dat met het auteursrecht? Rode raaf (overleg) 15 apr 2018 18:49 (CEST)
   • haarlem.nl publiceert onder CC0 en is dus hier te gebruiken. Bronvermelding zou wel prettig zijn. Hannolans (overleg) 15 apr 2018 19:18 (CEST)
  •   Voor verwijderen Dit is een van de vele straten in Haarlem-Noord die in de jaren na de annexatie van Schoten zijn aangelegd. Artikelen over deze voormalige nieuwbouwwijken op wijkniveau zoals Dietsveld zou meer voor de hand liggen. Hannolans (overleg) 15 apr 2018 19:18 (CEST)
  • De straat kent een bijzondere geschiedenis door de bouw voor en na WOII. (met een groep bewoners wordt gewerkt aan het achterhalen van de geschiedenis van deze straat (en daarmee ook over de bredere buurt) o.a. op basis van archief onderzoek. Dit artikel willen we verder aanvullen als we meer te weten komen. Het zou erg jammer zijn als het artikel verwijderd wordt. (dit is mijn/ons eerste artikel, hopelijk is dergelijke toelichting gewenst?) RutgerVisser (overleg) 15 apr 2018 20:59 (CEST)
   • Een manier is om van macro naar micro te schrijven. Momenteel hebben we nog geen artikel over het stadsdeel Haarlem-Noord waarin de staat ligt, wel enkele vsn de onderliggende wijken (slechts Indische wijk (Haarlem) en Transvaalwijk). Daarom de suggestie om over de buurt Dietsveld of beter de bovenliggende Vogelenwijk te schrijven. Op een pagina van een wijk kan wat staan over de totstandkoming van de verschillende buurten, huizenblokken en straten, het stadsplan, beschermde status, voorzieningen en links naar in de wijk bekende monumenten etc. Als bepaalde gebouwen en straten daarvan veel plek innemen in dat artikel kan dat weer afgesplitst worden. Let wel dat een wijk, straat of gebouw pas een opname hier rechtvaardigt als er uitgebreid over is geschreven in architectuurbladen, boeken, archieven etc. Een straat is meestal niet bijzonder genoeg, behalve de landelijk bekende straten. De enige straat die we momenteel van Haarlem-Noord hebben is de bekende Cronjéstraat (Haarlem), potentieel is de Rijksstraatweg een kandidaat voor een artikel en straten die vroeger een rol speelden in de heerlijkheden. Hannolans (overleg) 15 apr 2018 21:37 (CEST)
  • Een redelijk uitgebreid artikel met verifieerbare feiten en vermelde bronnen. Er is niet voldoende duidelijk gemaakt waarom het NE zou zijn. — Zanaq (?) 16 apr 2018 02:20 (CEST)
   • Het artikel is uitgebreid omdat het over Dietsveld gaat. Heel de Vogelenwijk was in WO2 sperrgebiet, niet alleen deze straat. Dat er in de straat een winkel gevestigd was, dat de straatnaam door de gemeenteraad bepaald is, dat er een straat verderop een school is, een straatfeest georganiseerd wordt, de garages een huisnummer hebben en een schutting bij de achterom is weggehaald lijkt me niet voldoende E en niet voldoende uniek. Hernoeming naar Dietsveld en de ontwikkeling van deze wijk destijds lijkt me meer voor de hand te liggen. Hannolans (overleg) 16 apr 2018 07:22 (CEST)
    • Ombouwen naar een pagina over de wijk lijkt me idd zinvol. Kattenkruid (overleg) 16 apr 2018 14:20 (CEST)
     • Ik heb het deel over de wijk geplaatst in een nieuw artikel over de buurt Dietsveld.Hannolans (overleg) 18 apr 2018 19:04 (CEST)
 • Jan Vogel (collaborateur) - weg - mogelijk een hoax/fictie. Op de overlegpagina heeft Kattiel enkele reacties geplaatst van auteur Jack van Ommen die de betrouwbaarheid van de enige bron van dit artikel in twijfel trekt, en daarmee ook betwijfelt of deze Jan Vogel wel de verrader was/of hij wel heeft bestaan. Ook ik kan niet direct Jan Vogel in de krantenarchieven vinden en stel daarom voor om dit artikel te verwijderen. Trijnstel (overleg) 15 apr 2018 15:05 (CEST)
  •   Voor verwijderen Als De Schuilplaats de enige bron is, dan geef ik er geen cent voor. De Schuilplaats is een roman en hoewel het verhaal zeker historisch is, moet je niet elk detail geloven. Op de pagina Corrie ten Boom staat uitdrukkelijk dat een feit onjuist in de roman staat (namelijk over de proviand in de geheime kamer). In de roman staat verder dat alle verzetstrijders bekend waren als mijnheer of mevrouw Smit (wat niet erg handig zou zijn) en dat is in strijd met de bewering van Corrie ten Boom (niet in De Schuilplaats) dat haar schuilnaam mevrouw Ter Noot was. Handige Harrie (overleg) 15 apr 2018 16:12 (CEST)
 • Gold Butte National Monument en Freedom Riders National Monument en Birmingham-Shuttlesworth International Airport en Fred Shuttlesworth - wiu. Volgens aanmaker (zie overlegpagina) geen vertalingen, maar bronnen ontbreken, terwijl de pagina's veel details vermelden. Dit is niet een goede manier om in hoog tempo artikelen op Wikipedia te dumpen. Jürgen Eissink (overleg) 15 apr 2018 15:55 (CEST).
  • Is er enige reden te twijfelen? Bronvermelding is niet verplicht. Het lijken dus onzinnominaties. Ik hoop dat de aanmaker niet te zeer is afgeschrokken. — Zanaq (?) 16 apr 2018 07:54 (CEST)
   • Hallo, de aanmaker is niet afgeschrikt hoor, bedankt voor de bezorgdheid. Na tien jaar WP en tegen de tweeduizend kleinere en meer uitgebreide toegevoegde lemmaatjes, heb ik al veel zien gebeuren. Niet dat het me allemaal blij maakt. Door niet aangemeld te werken valt me trouwens des te harder op hoe binnen de WPNL gemeenschap toch wel een aantal medewerkers omgaan met wat hier dan "anoniemen" genoemd wordt. Wat in deze nominaties van een brave nieuwe collega met 13 lemma's opvalt is het absoluut gebrek aan motivering. Wiu wegens 'veel details' en (de ervaring druipt er af) 'niet een goede manier om ...'. Nogmaals dus een pleidooi om op TBP te vragen dat enkel ernstig gemotiveerde nominaties ontvankelijk zouden zijn. Voor de lemma's schik ik me naar het oordeel van de gemeenschap, ze zijn ook ter beschikking van de gemeenschap gebracht door mijn bijdrage conform en in akkoord met de licentievoorschriften. Als iemand wat tijd heeft, en enige interesse in het onderwerp, een wens: ga weg van deze pagina en maak aub als geschenk voor de gemeenschap Freedom Riders of Southern Christian Leadership Conference aan. 94.225.229.115 16 apr 2018 08:31 (CEST)
    • Als ik het goed begrijp, gaat het de 'brave nieuwe collega' erom dat het (feitelijk) controleren van nieuwe artikelen met veel details - die bovendien 'in hoog tempo gedumpt' zijn - relatief veel tijd kost. Het is dan een betere manier om er als aanmaker al de gebruikte bronnen bij te zetten. Lijkt me redelijk, maar is inderdaad niet verplicht. Encycloon (overleg) 16 apr 2018 12:09 (CEST)
     • Dat laatste is correct. Bij tijd en wijle steek ik veel tijd in het consciëntieus controleren van nieuwe artikelen en als een artikel geen bronnen vermeldt, dan kost dat wel erg veel tijd. Ik zal het controleren van artikelen dan maar staken, want als het antwoord er zo ongeveer op neerkomt dat ik niet zo moet zeuren, dan laat ik het graag aan anderen over. Dat bronnen niet verplicht zijn, dat is voor mij overigens nieuw - hoe vaak worden artikelen (en aanmakers) niet afgeschoten met een beroep op juist het ontbreken van bronnen? Maar het zal mij vanaf nu om het even zijn, 't is hier als vechten tegen de bierkaai. Tot slot: noem mij gerust braaf en nieuw, maar laat dat collega maar weg, want dat suggereert vormen van gelijkheid waarvan ik graag afstand neem. Jürgen Eissink (overleg) 16 apr 2018 14:59 (CEST).
      • We zijn gelijk in het feit dat we allen vrijwillig bijdrages leveren aan Wikipedia, en daarbij normaal uitgaan van goede wil bij alle bijdragers. Het controleren van nieuwe lemma's kan zeker nuttig zijn, hoewel ik me wel afvraag of wat bij WPNL veelal gebeurt (en ik oordeel daarbij niet over wat een individu doet want dat weet ik niet), men enkel het werk van de "anoniemen" controleert. Dat lijkt me niet correct. Ieders werk verdient (en behoeft) controle. Een nominatie zou logisch lijken mocht uit de controle blijken dat er iets mis is, dat er twijfel rijst over opgenomen gegevens, over wat in het lemma vermeld wordt. Dat zou me met die twijfel geëxpliciteerd en concreet gemaakt een gemotiveerde nominatie lijken. Deze vier nominaties zijn gebaseerd op de niet expliciete vermelding van bronnen - een euvel waaraan de meerderheid van alle lemma's leidt - en wat zoals hierboven ook al gesteld op dit moment geen deel uitmaakt van de richtlijnen geldig op deze taalversie van Wikipedia, en op de snelheid waarmee lemma's door een adres online zijn geplaatst (wat compleet irrelevant is omdat dat niets zegt over de tijd die ik in elk van die lemma's al dan niet gelijktijdig heb gestoken). Zo'n nominaties hoeven niet. 94.225.229.115 16 apr 2018 15:49 (CEST)
       • 't Is aandoenlijk hoe u blijft koketteren op uw ('anoniem') ip-gebruikersaccount, dat u kennelijk als een soort geuzenvlag ziet, maar ik heb nooit onderscheid gemaakt naar gebruikersnaam en daar in dit geval dan ook geen enkele allusie op gemaakt. Verder bedank ik u, brave oude gebruiker, voor het totaal wegnemen van mijn lust in de controle van artikelen, want het geeft mij vele, vele uren extra tijd. Jürgen Eissink (overleg) 16 apr 2018 16:01 (CEST).
        • Het is inderdaad meestal niet nodig nieuwe artikelen helemaal te verifiëren. Het is voldoende te controleren of de opmaak en stijl in orde zijn, het onderwerp voldoende bekend is, de tekst niet van elders gekopieerd is, er niet al te sterke beweringen in staan, of het geen vandalisme of reclame is en of de aanmaker al verwelkomd is. Of er moet een reden zijn om extra achterdochtig te zijn. — Zanaq (?) 16 apr 2018 19:13 (CEST)
         • Wat u wel of niet nodig vindt, interesseert me niet zo. Uw bijdragen aan Wikipedia lijken vrijwel alleen te bestaan uit opmerkingen op overleg- en TBP-pagina's, wat op mij nogal betweterig overkomt. Het controleren op bekendheid van het onderwerp, eventuele copyvio, al te sterke of onjuiste beweringen en wat dies meer zij, is zoveel eenvoudiger als gewoon de gebruikte bron wordt vermeld (het komt toch ergens vandaan?), danwel een vertaalsjabloon is gegeven (en een koppeling naar anderstalige wiki's is ook een kleine moeite) - en dat is precies wat ik bij de aangegeven artikelen miste. Maar uw opmerking is sowieso mosterd na de maaltijd. Jürgen Eissink (overleg) 16 apr 2018 19:27 (CEST).
      • In dit geval kost het toevoegen van een bron helemaal geen moeite. Even googlen en ik kwam gelijk op de officiële website die ik heb toegevoegd. Er bestaat al een Commons categorie en is aanwezig in drie talen. Geen enkele twijfel dus en het gaat dus eigenlijk alleen over de bron principe kwestie. Jürgen Eissink kon beter zelf even de bron toevoegen en ons de tijd en energieverspilling besparen.Smiley.toerist (overleg) 17 apr 2018 11:25 (CEST)

(Dit soort acties is trouwens de reden dat ik tegen het verplicht stellen van bronvermelding zal blijven stemmen, hoewel ik een groot voorstander ben van het brongebruik. Ik heb geen vertrouwen dat de regel dan niet misbruikt zal worden door sommigen.)Smiley.toerist (overleg) 17 apr 2018 11:25 (CEST)

Je bent bang dat medewerkers de artikelen betrouwbaar en controleerbaar maken? The Banner Overleg 17 apr 2018 22:25 (CEST)

Toegevoegd 15/04: Deel 3Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Mede gezien de rare bewerking, onder valse bewerkingssamenvatting, op artikel Vlees, zou een nuweg misschien wel gepast zijn; aanmaker lijkt niet de intentie te hebben serieus bij te dragen. Jürgen Eissink (overleg) 15 apr 2018 16:39 (CEST).
 • Lee Chin Kok wu/ew?cv.   MoiraMoira overleg 15 apr 2018 14:25 (CEST)
  •   Opmerking Er is wel het e.e.a. (meer) over haar te vinden dan nu in het artikel staat, bijvoorbeeld dat ze medeorganisator was van een internationale vrouwendag in Tilburg, maar zeer versnipperd over internet en dan nog kleine snipppers ook. Het eerste werk van significant belang van een kunstenaar is veelal de afstudeeropdracht, maar die zoektoch levert 0 bruikbare resultaten op. Geen enkele zoekopdracht die ik probeerde leverde enige indicatie van continuïteit en samenhang op (er duikt af en toe ergens iets van haar op – al dan niet op een online medium) maar totaal niets als exposities en dergelijke. EW is zodoende nauwelijks aantoonbaar. -- martix (overleg) 15 apr 2018 15:14 (CEST)
 • Arentheem College -NE- Een school waarover slechts studiegids-informatie wordt meegedeeld. Fred (overleg) 15 apr 2018 17:08 (CEST)
 • Arentheem College Thomas a Kempis -NE- Twee zinnen. De ene gaat over Thomas a Kempis, dat al een artikel heeft. De andere zegt hetzelfde wat al in de titel van het lemma staat. Fred (overleg) 15 apr 2018 17:11 (CEST)
  • Hallo, Ik kan mij vinden in de argumentatie op grond waarvan de pagina 'Arentheem College Thomas a Kempis' op de beoordelingslijst voor verwijdering is geplaatst. Ik ben echter van mening dat na een grondige uitbreiding deze pagina niet langer in aanmerking zou moeten komen voor verwijdering. Qua inhoud is de pagina nu vergelijkbaar met de artikelen over andere middelbare scholen die ook op Wikipedia staan. Ik verzoek daarom een moderator nogmaals deze pagina te bestuderen. Niek Oldeman (overleg) 24 apr 2018 22:47 (CEST)
 • Lozado -NE- Bronloze DJ die als enig palmares meldt dat hij op diverse plaatsen gedraaid heeft. Fred (overleg) 15 apr 2018 17:54 (CEST)
 • John Cooper (zanger) - ne - Bronloos relaas over de zanger van Skillet. Uit de inhoud blijkt geen succesvolle solocarrière. Per WP:RPO niet: Alle leden van een band een eigen artikel, met als belangrijkste inhoud dat de persoon lid is van de band. Rode raaf (overleg) 15 apr 2018 18:55 (CEST)
 • Een zanger en oprichter van een band-met-artikel: dat blijkt in de praktijk zo ongeveer garant te staan voor zelfstandige E-heid. Heeft voor Skillet ook in een andere band gezeten. Reeds 13 andere talen besteedden een artikel aan de beste man. Ik zie geen reden voor verwijdering van het artikel, slechts voor verbetering, en heb het daarom van de nodige uitbreiding voorzien. Hiermee zou m.i. ook aan (de) bezwaren die Rode raaf noemt tegemoet moeten zijn gekomen. Apdency (overleg) 21 apr 2018 10:29 (CEST)
 • Eens met argumentatie van Apdency, daarom nominatie doorgehaald. Bedankt voor de inzet! Rode raaf (overleg) 21 apr 2018 11:41 (CEST)
 • Renaissance Instituut - ne - Nog geen jaar oud instituut waar onvoldoende onafhankelijke bronnen over hebben geschreven. Relevantie van dit instituut blijkt ook onvoldoende uit de hier gegeven tekst (drie zinnen: wat het is, vestigingsplaats en voorzitter). Uit bronnen en tekst zou in ieder geval moeten blijken wat dit instituut relevant zou maken voor de encyclopedie: bekend onderzoek, wet(ten) die uit onderzoek voortkomen, etc. De hier genoemde tekst past beter onder een apart kopje in het artikel over de partij. Dqfn13 (overleg) 15 apr 2018 21:13 (CEST)
 • Lijst van partijleiders van de PvdA - pov - Er bestaat een hele reeks van dit soort artikelen, maar ik wacht even de verdere reacties af voordat ik deze nomineer (als iedereen tegen is kost het ook alleen maar extra tijd). De moeite die ik met het artikel heb dat het begrip partijleider hier wordt gepresenteerd als een officiële functie, terwijl dat het (bijna) nooit is. In de praktijk is het een informele aanduiding voor de persoon die in de doorslaggevende invloed heeft op de politieke plaatsbepaling. Leiderschap moet zich in de praktijk bewijzen. Bovendien is er ook nog zoiets als scheiding der machten. In de praktijk kan dus ook wel de vraag gesteld worden of personen die in deze artikelen aangeduid worden als partijleider wel echt de leider waren. In heel veel gevallen valt daar over te twisten (paar voorbeelden die bij me opkomen: Kars Veling werd gewipt door zijn eigen bestuur, Agnes Kant moest nog steeds opboksen tegen Jan Marijnissen als fractiegenoot en partijvoorzitter, Ad Melkert was in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2002 volgens dit artikel partijleider (want lijsttrekker), er zou ook een goed pleidooi voor Wim Kok te houden zijn, Job Cohen spreekt bijna voor zich, etc.). Evert100 (overleg) 15 apr 2018 21:38 (CEST)
  •   Tegen verwijderen Dit voortreffelijk artikel heeft ongetwijfeld heel wat tijd gevraagd voor de opmaak ervan. Dat de betreffende personen wel degelijk de opeenvolgende partijleiders waren, wie zal het betwisten? Misschien moet, om tegemoet te komen aan de bermerkingen van Evert, nog wat duidelijker omschreven worden wie die partijleiders waren. De leiuder van de PVDA is alvast niet de partijvoorzitter (zoals soms bij andere partijen), maar naar ik begrijp de fractieleider in de Tweede Kamer. Andries Van den Abeele (overleg) 16 apr 2018 12:01 (CEST)
Ja, het is wat lullig om een artikel waar veel tijd in gestoken te nomineren, maar dat is geen argument om het niet te doen. Zoals hierboven opgemerkt kan er bijvoorbeeld over Ad Melkert en Job Cohen best vragen worden gesteld. Het grootste bezwaar is echter dat er niet zoiets bestaat als een officiële partijleider van de PvdA. Die indruk wordt door dit artikel wel gewekt. Evert100 (overleg) 16 apr 2018 20:49 (CEST)
De eigen verwrongen mening van de nominator doet mij vermoeden dat hij zijn eigen kijk op "wie mag je partijleider noemen" heeft. Met scheiding der machten heeft het alvast niks van doen, hoewel de wens mogelijk de vader van de gedachte is. Edoderoo (overleg) 17 apr 2018 22:42 (CEST)
Je zou ook een inhoudelijke reactie kunnen geven in plaats van iets meteen een "verwrongen mening" te noemen. Het artikel noemt een aantal namen als partijleider, bij een aantal namen kan je mijns inziens inderdaad vragen stellen. Het partijleiderschap is geen officiële functie, maar wordt hier als zodanig wel gepresenteerd. Het gaat hier niet om een lijst van ministers van Buitenlandse Zaken, waar weinig over te twisten valt.
En met scheiding der machten heeft het wel degelijk wat te maken. Kabinetsleden maken hun eigen afweging en zijn afhankelijk van de steun van hun eigen parlementslid. Van een kabinetslid dat in het artikel wordt aangeduid als partijleider - zonder dat dat een officiële functie is - is dus nog maar de vraag in hoeverre hij partijleider is. Evert100 (overleg) 20 apr 2018 08:30 (CEST)
Nou kan het aan mij liggen, maar ik mis onafhankelijke bronnen voor alle partijleiders behalve de laatste drie. Waarop is deze lijst dan gebaseerd? Wikipedia-artikelen dienen gebaseerd te worden op onafhankelijke, gezaghebbende, bronnen en niet op eigen interpretaties of het eigenhandig bijeenbrengen van bronnen die toevallig na het samenvoegen een chronologisch overzicht brengen. Dqfn13 (overleg) 29 apr 2018 20:35 (CEST)
 • Lijn 104 Renesse - Spijkenisse - ne/wiu - drie jaar oude buslijn zonder bijzonderheden. Encycloon (overleg) 15 apr 2018 23:02 (CEST)
  • Lijn bestaat al sinds 1986 (opening Oosterscheldedam) en was ooit één van de langste buslijnen van Nederland (Rotterdam-Vlissingen), maar in deze vorm niet te behouden.Bijwyks (overleg) 22 apr 2018 14:40 (CEST)