Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes

(Doorverwezen vanaf PEFC)

Het Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) of PEFC International is een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk die het duurzaam beheren van bossen promoot via onafhankelijke certificering door derde partijen. Dit biedt klanten en consumenten de mogelijkheid om producten te kiezen uit milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde en economisch levensvatbare bosbouw. De organisatie is in 1999 opgericht in Parijs door kantoren uit 11 verschillende Europese landen met steun van organisaties die samen meer dan 15 miljoen Europese particuliere boseigenaren vertegenwoordigen en van internationale brancheverenigingen uit de houtverwerkende industrie en houthandel. PEFC is gevestigd in Genève, Zwitserland.

Zijn 35 wereldwijde onafhankelijke nationale boscertificeringssystemen vertegenwoordigen meer dan 210 miljoen hectare aan gecertificeerd bos, wat dit het grootste boscertificatiesysteem in de wereld maakt en ongeveer twee derde van het wereldwijde gecertificeerde bos omvat.

Criteria duurzaam bosbeheerBewerken

PEFC Internationaal is het enige internationale certificeringssysteem van bossen die de criteria baseert op internationaal aanvaarde intergouvernementele verdragen en richtlijnen, waardoor de duurzaamheidscriteria gekoppeld zijn met bestaande bestuurlijke processen. Dit omvat:

 • Pan-Europese criteria, indicatoren en operationele richtsnoeren voor duurzaam bosbeheer (ministeriële conferentie voor de bescherming van de bossen in Europa)
 • ATO/ITTO-beginselen, -criteria en -indicatoren voor duurzaam bosbeheer van Afrikaanse natuurlijke tropische bossen (ATO/ITTO)
 • ITTO-richtsnoeren voor duurzaam bosbeheer (ITTO)

PEFC vereist naleving van alle acht centrale ILO-conventies, zelfs in landen die ze niet hebben geratificeerd. Deze verdragen zijn:

 • Nr. 29: gedwongen arbeid (1930)
 • Nr. 87: Vrijheid van verenigingen en bescherming van het recht zich te organiseren (1948)
 • Nr. 98: recht zich te organiseren en collectief te onderhandelen (1949)
 • Nr. 100: gelijke beloning (1951)
 • Nr. 105: afschaffing van gedwongen arbeid (1957)
 • Nr. 111: discriminatie (arbeid en beroep) (1958)
 • Nr. 138: de minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces (1973)
 • Nr. 182: de ergste vormen van kinderarbeid (1999)

Bovendien worden andere voor het bosbeheer relevante internationale verdragen en geratificeerd door het land zelf gerespecteerd door het wetgevende kader. Dergelijke overeenkomsten omvatten onder andere:

Nationale certificatiesystemenBewerken

PEFC Internationaal is vertegenwoordigd op het nationaal niveau door middel van lokale certificeringssystemen. Deze kunnen lid worden van PEFC en - indien zij voldoen aan de wereldwijdgeaccepteerde duurzaamheidscriteria gesteld door PEFC Internationaal - wordt zij goedgekeurd door het internationale kantoor en mogen zij het PEFC-logo gebruiken. Terwijl een deel van de leden PEFC-leden de internationale naam hebben genomen voor hun nationale organisaties, hebben bekende nationale certificatie-instellingen hun eigen naam gehouden, waaronder de Sustainable Forestry Initiative (SFI), de American Tree Farm System (ATFS), Canadian Standards Association (CSA), de Australian Forestry Standard (AFS), en de Malaysian Timber Certification Council (MTCC).

Nationale organisaties die de naam van PEFC dragen zijn onder andere PEFC Oostenrijk, PEFC Canada, PEFC Finland, PEFC Frankrijk, PEFC Duitsland, PEFC Zweden, PEFC Verenigd Koninkrijk en PEFC Nederland.

PEFC NederlandBewerken

PEFC Nederland werd in mei 2008 opgericht op initiatief van vier organisaties: Federatie Particulier Grondbezit, Stichting De Marke Venray, Algemene Vereniging Inlands Hout en Biomassa Stroomlijn. De oprichting werd ondersteund door de Federatie Particulier Grondbezit en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP).

PEFC Nederland heeft als doel het opstellen en beheren van een standaard voor duurzaam bosbeheer in Nederland, waar op basis van een onafhankelijke partij kan beoordelen of het bosbeheer aan de door PEFC gestelde voorwaarde voldoet en het PEFC-gecertificeerd kan worden. Tevens is zij het landelijk contact- en informatiepunt voor boseigenaren en bedrijven in de houtverwerkende industrie en tracht zij de bekendheid van het PEFC-keurmerk te vergroten.

Alternatief boscertificeringssysteemBewerken

Het Forest Stewardship Council (FSC) is het belangrijkste alternatieve certificeringssysteem van bossen. Wederzijdse erkenning van FSC- en PEFC-gecertificeerd materiaal is nog niet gebeurd. FSC en PEFC gebruiken echter dezelfde standaard voor bosbeheer in landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen; Maleisië heeft zijn certificering van hout, dat grotendeels gebaseerd is op FSC-principes en criteria, voorgelegd aan het PEFC.

Externe linksBewerken