Lijst van Tweede Kamerleden 2021-2023

Wikimedia-lijst

In de zittingsperiode van 31 maart 2021 tot en met 5 december 2023 hadden 187 personen zitting in de Tweede Kamer, het 150 zetels tellende lagerhuis van de Staten-Generaal. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 werden 150 leden gekozen en 37 leden werden aangesteld als plaatsvervangers omdat gekozen vertegenwoordigers aftraden of met verlof gingen. Vera Bergkamp werd gekozen als voorzitter van de Tweede Kamer.

De zetelverdeling van de Tweede Kamer aan het einde van de zittingsduur:
 BIJ1 (1)
 Volt (2)
   Gündoğan,
ex-Volt (1)
 DENK (3)
   Den Haan,
ex-50PLUS (1)
 SP (9)
  GL-PvdA (17),
ex-GL (8), ex-PvdA (9)
 PvdD (6)
 D66 (24)
 CU (5)
 SGP (3)
 VVD (34)
 CDA (14)
  Omtzigt,
ex-CDA (1)
 BBB (1)
  Helder (BBB,
ex-PVV): 1
  Eppink &
Pouw-Verweij
(BBB, ex-JA21): 2
 JA21 (1)
 FVD (5)
  Groep Van Haga,
ex-FVD (2)
  Lid Ephraim,
ex-Groep Van Haga,
ex-FVD (1)
 PVV (16)

Na de verkiezingen werd kabinet-Rutte IV gevormd, bestaande uit Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD, 34 zetels) Democraten 66 (D66, 24 zetels), Christen-Democratisch Appèl (CDA, 15 zetels) en ChristenUnie (CU, 5 zetels). De oppositie bestond uit Partij voor de Vrijheid (PVV, 17 zetels), Socialistische Partij (SP, 9 zetels), Partij van de Arbeid (PvdA, 9 zetels), Forum voor Democratie (FVD, 8 zetels) GroenLinks (GL, 8 zetels), Partij voor de Dieren (PvdD, 6 zetels) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP, 3 zetels), Volt (3 zetels), DENK (3 zetels), JA21 (3 zetels), 50PLUS (50+, 1 zetel), BoerBurgerBeweging (BBB, 1 zetel) en BIJ1 (1 zetel).

Gedurende de zittingsperiode wisselden 26 Kamerleden van fractie, waardoor de partijsamenstelling van de Kamer veranderde. Op 11 mei 2021 verloor 50PLUS zijn enige zetel, omdat Liane den Haan verder ging als onafhankelijk Kamerlid. Op 13 mei 2021 verloor Forum voor Democratie drie zetels, toen drie leden de Groep Van Haga vormden. Op 15 september 2021 verloor het CDA een zetel, toen Pieter Omtzigt na terugkeer van ziekteverlof verder ging als onafhankelijk Kamerlid. Op 26 februari 2022 zette Volt Nilüfer Gündoğan uit de fractie, waarna zij als onafhankelijk Kamerlid verder ging.[a] Op 2 augustus 2023 verliet Olaf Ephraim de Groep Van Haga en ging verder als onafhankelijk Kamerlid. Op 1 september 2023 stapten Lilian Helder (PVV), Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink (beiden JA21) over naar BBB, waardoor deze vier zetels had. De fracties van PvdA en GL fuseerden op 27 oktober 2023 tot GroenLinks-PvdA.[b] Met op het hoogtepunt 21 fracties had de Tweede Kamer in deze zittingsperiode het hoogste aantal fracties ooit.[1]

Samenstelling

bewerken
Naam Fractie Begindatum Einddatum Ref
Aartsen, Thierry Thierry Aartsen VVD 31 maart 2021 5 december 2023 [2]
Agema, Fleur Fleur Agema PVV 31 maart 2021 5 december 2023 [3]
Akerboom, Eva Eva Akerboom PvdD 13 oktober 2022[c] 1 februari 2023[c] [4]
10 mei 2023[d] 10 augustus 2023[d]
27 september 2023[e] 5 december 2023
Alkaya, Mahir Mahir Alkaya SP 31 maart 2021 5 december 2023 [5]
Amhaouch, Mustafa Mustafa Amhaouch CDA 31 maart 2021 5 december 2023
Arib, Khadija Khadija Arib PvdA 31 maart 2021 3 november 2022[f]
Ark, Tamara van Tamara van Ark VVD 31 maart 2021 3 september 2021[g] [6]
Azarkan, Farid Farid Azarkan DENK 31 maart 2021 5 december 2023
Baarle, Stephan van Stephan van Baarle DENK 31 maart 2021 5 december 2023
Baudet, Thierry Thierry Baudet FVD 31 maart 2021 5 december 2023
Becker, Bente Bente Becker VVD 31 maart 2021 8 augustus 2022[h]
28 november 2022[h] 5 december 2023
Beckerman, Sandra Sandra Beckerman SP 31 maart 2021 5 december 2023
Beertema, Harm Harm Beertema PVV 31 maart 2021 5 december 2023
Belhaj, Salima Salima Belhaj D66 31 maart 2021 5 december 2023
Berg, Joba van den Joba van den Berg CDA 29 april 2021[i] 16 augustus 2021[i]
7 september 2021[i] 29 september 2021[i]
29 september 2021[j] 5 december 2023
Bergkamp, Vera Vera Bergkamp D66 31 maart 2021 5 december 2023
Beukering, Marijke van Marijke van Beukering D66 21 april 2021[k] 1 juni 2023[l]
Bevers, Harry Harry Bevers VVD 18 januari 2022[m] 5 december 2023
Bijenhof, Yvonne Yvonne Bijenhof VVD 12 september 2023[n] 5 december 2023
Bikker, Mirjam Mirjam Bikker CU 31 maart 2021 5 december 2023
Bisschop, Roelof Roelof Bisschop SGP 31 maart 2021 5 december 2023
Bontenbal, Henri Henri Bontenbal CDA 1 juni 2021[o] 14 september 2021[o]
29 september 2021[i] 27 december 2021[i]
18 januari 2022[m] 5 december 2023
Bosma, Martin Martin Bosma PVV 31 maart 2021 5 december 2023
Boswijk, Derk Derk Boswijk CDA 31 maart 2021 5 december 2023
Bouchallikht, Kauthar Kauthar Bouchallikht GL[p] 31 maart 2021 5 december 2023
GL-PvdA[q]
Boucke, Raoul Raoul Boucke D66 31 maart 2021 5 december 2023
Boulakjar, Faissal Faissal Boulakjar D66 31 maart 2021 5 december 2023
Boutkan, Ernst Ernst Boutkan Volt 16 maart 2023[r] 4 juli 2023[r]
Brekelmans, Ruben Ruben Brekelmans VVD 31 maart 2021 5 december 2023
Breugel, Carline van Carline van Breugel D66 25 oktober 2023[s] 5 december 2023
Brink, Bart van den Bart van den Brink CDA 10 mei 2023[t] 5 december 2023
Bromet, Laura Laura Bromet GL[p] 31 maart 2021 5 december 2023
GL-PvdA[q]
Bushoff, Julian Julian Bushoff PvdA[p] 22 november 2022[u] 5 december 2023
GL-PvdA[q]
Campen, Thom van Thom van Campen VVD 31 maart 2021 5 december 2023
Ceder, Don Don Ceder CU 31 maart 2021 5 december 2023
Dassen, Laurens Laurens Dassen Volt 31 maart 2021 5 december 2023
Dekker, Ralf Ralf Dekker FVD 23 augustus 2022[v] 27 maart 2023[v]
Dekker-Abdulaziz, Hind Hind Dekker-Abdulaziz D66 25 januari 2022[m] 5 december 2023
Dijck Teun van Dijck PVV 31 maart 2021 5 december 2023
Dijk Jimmy Dijk SP 20 april 2023[w] 5 december 2023
Dijk van, Gijs Gijs van Dijk PvdA 31 maart 2021 14 februari 2022[f]
Dijk van, Inge Inge van Dijk CDA 31 maart 2021 5 december 2023
Dijk van, Jasper Jasper van Dijk SP 31 maart 2021 29 maart 2023[x]
20 juli 2023[x] 5 december 2023
Drost, Nico Nico Drost CU 25 januari 2023[y] 5 december 2023
Eerdmans, Joost Joost Eerdmans JA21 31 maart 2021 5 december 2023
Ellemeet, Corinne Corinne Ellemeet GL[p] 31 maart 2021 5 december 2023
GL-PvdA[q]
Ellian, Ulysse Ulysse Ellian VVD 31 maart 2021 5 december 2023
Ephraim, Olaf Olaf Ephraim FVD[z] 31 maart 2021 5 december 2023
Groep-Van Haga[aa]
Lid Ephraim[ab]
Eppink, Derk Jan Derk Jan Eppink JA21[ac] 31 maart 2021 5 december 2023
BBB[ad]
Erkens, Silvio Silvio Erkens VVD 31 maart 2021 5 december 2023
Esch, Eva van Eva van Esch PvdD 31 maart 2021 5 december 2023
Fritsma, Sietse Sietse Fritsma PVV 31 maart 2021 5 december 2023
Futselaar, Frank Frank Futselaar SP 30 maart 2023[ae] 19 juli 2023[ae]
Geurts, Jaco Jaco Geurts CDA 31 maart 2021 9 mei 2023[af]
Ginneken, Lisa van Lisa van Ginneken D66 31 maart 2021 5 december 2023
Goudzwaard, Maarten Maarten Goudzwaard JA21 10 maart 2022[ag] 30 juni 2022[ag]
Graaf, Machiel de Machiel de Graaf PVV 31 maart 2021 5 december 2023
Graaf, Stieneke van der Stieneke van der Graaf CU 18 januari 2022[m] 5 december 2023
Graus, Dion Dion Graus PVV 31 maart 2021 5 december 2023
Grevink, Martijn Martijn Grevink VVD 23 augustus 2022[ah] 6 september 2022[ah]
6 september 2022[ai] 5 december 2023
Grinwis, Pieter Pieter Grinwis CU 31 maart 2021 5 december 2023
Groot, Peter de Peter de Groot VVD 31 maart 2021 5 december 2023
Groot, Tjeerd de Tjeerd de Groot D66 1 april 2021[aj] 5 december 2023
Gündoğan, Nilüfer Nilüfer Gündoğan Volt[ak] 31 maart 2021 5 december 2023
Lid Gündoğan[al]
Volt[am]
Lid Gündoğan[an]
Haan, Liane den Liane den Haan 50+[ao] 31 maart 2021 5 december 2023
Fractie-Den Haan[ap]
Haga, Wybren van Wybren van Haga FVD[z] 31 maart 2021 5 december 2023
Groep-Van Haga[aq]
Hagen, Kiki Kiki Hagen D66 31 maart 2021 5 december 2023
Hammelburg, Alexander Alexander Hammelburg D66 31 maart 2021 5 december 2023
Harbers, Mark Mark Harbers VVD 31 maart 2021 10 januari 2022[ar]
Haverkort, Erik Erik Haverkort VVD 18 januari 2022[m] 5 december 2023
Heerema, Rudmer Rudmer Heerema VVD 31 maart 2021 5 december 2023
Heerma, Pieter Pieter Heerma CDA 31 maart 2021 5 december 2023
Heinen, Eelco Eelco Heinen VVD 31 maart 2021 5 december 2023
Helder, Lilian Lilian Helder PVV[ac] 31 maart 2021 5 december 2023
BBB[ad]
Hermans, Sophie Sophie Hermans VVD 31 maart 2021 5 december 2023
Hijink, Maarten Maarten Hijink SP 31 maart 2021 20 april 2023[as]
Hil, Jacqueline van den Jacqueline van den Hil VVD 31 maart 2021 5 december 2023
Hoekstra, Wopke Wopke Hoekstra CDA 31 maart 2021 10 januari 2022[ar]
Hoop, Habtamu de Habtamu de Hoop PvdA[p] 31 maart 2021 5 december 2023
GL-PvdA[q]
Houwelingen, Pepijn van Pepijn van Houwelingen FVD 31 maart 2021 5 december 2023
Idsinga, Folkert Folkert Idsinga VVD 31 maart 2021 5 september 2023[at]
Jansen, Freek Freek Jansen FVD 31 maart 2021 5 december 2023
Jetten, Rob Rob Jetten D66 31 maart 2021 10 januari 2022[ar]
Jong, Léon de Léon de Jong PVV 31 maart 2021 5 december 2023
Jong, Romke de Romke de Jong D66 31 maart 2021 5 december 2023
Kaag, Sigrid Sigrid Kaag D66 31 maart 2021 10 januari 2022[ar]
Kamminga, Roelien Roelien Kamminga VVD 31 maart 2021 5 december 2023
Kat, Hülya Hülya Kat D66 31 maart 2021 5 december 2023
Kathmann, Barbara Barbara Kathmann PvdA[p] 31 maart 2021 5 december 2023
GL-PvdA[q]
Keijzer, Mona Mona Keijzer CDA 31 maart 2021 27 september 2021[au]
Kent, Bart van Bart van Kent SP 31 maart 2021 5 december 2023
Kerseboom, Simone Simone Kerseboom FVD 31 maart 2021 16 augustus 2022[av]
28 maart 2023[av] 5 december 2023
Klaver, Jesse Jesse Klaver GL[p] 31 maart 2021 5 december 2023
GL-PvdA[q]
Klink, Jan Jan Klink VVD 2 juni 2021[aw] 7 september 2021[aw]
7 september 2021[ax] 5 december 2023
Knops, Raymond Raymond Knops CDA 31 maart 2021 2 februari 2023[ay]
Koekkoek, Marieke Marieke Koekkoek Volt 31 maart 2021 14 maart 2023[az]
5 juli 2023[az] 5 december 2023
Koerhuis, Daniel Daniel Koerhuis VVD 31 maart 2021 5 december 2023
Kops, Alexander Alexander Kops PVV 31 maart 2021 5 december 2023
Kort, Daan de Daan de Kort VVD 31 maart 2021 5 december 2023
Kröger, Suzanne Suzanne Kröger GL[p] 27 oktober 2021[ba] 5 december 2023
GL-PvdA[q]
Krul, Harmen Harmen Krul CDA 7 februari 2023[bb] 5 december 2023
Kuik, Anne Anne Kuik CDA 31 maart 2021 3 mei 2022[bc]
23 augustus 2022[bc] 5 december 2023
Kuiken, Attje Attje Kuiken PvdA[p] 31 maart 2021 5 december 2023
GL-PvdA[q]
Kuzu, Tunahan Tunahan Kuzu DENK 31 maart 2021 5 december 2023
Kwint, Peter Peter Kwint SP 31 maart 2021 5 december 2023
Laan, Jeanet van der Jeanet van der Laan D66 31 maart 2021 5 december 2023
Lee, Tom van der Tom van der Lee GL[p] 31 maart 2021 5 december 2023
GL-PvdA[q]
Leijten, Renske Renske Leijten SP 31 maart 2021 4 juli 2023
Maatoug, Senna Senna Maatoug GL[p] 31 maart 2021 5 december 2023
GL-PvdA[q]
Madlener, Barry Barry Madlener PVV 31 maart 2021 5 december 2023
Maeijer, Vicky Vicky Maeijer PVV 31 maart 2021 5 december 2023
Marijnissen, Lilian Lilian Marijnissen SP 31 maart 2021 5 december 2023
Markuszower, Gidi Gidi Markuszower PVV 31 maart 2021 5 december 2023
Meenen, Paul van Paul van Meenen D66 31 maart 2021 6 juni 2023[bd]
Meijeren, Gideon van Gideon van Meijeren FVD 31 maart 2021 5 december 2023
Michon, Ingrid Ingrid Michon VVD 31 maart 2021 5 december 2023
Minhas, Fahid Fahid Minhas VVD 31 maart 2021 5 december 2023
Mohandis, Mohammed Mohammed Mohandis PvdA[p] 2 juni 2022[be] 5 december 2023
GL-PvdA[q]
Molen, Harry van der Harry van der Molen CDA 31 maart 2021 26 april 2021[bf]
17 augustus 2021[bf] 6 september 2021[bg]
28 december 2021[bg] 22 december 2022[as]
Mulder, Agnes Agnes Mulder CDA 31 maart 2021 9 mei 2023[ay]
Mulder, Edgar Edgar Mulder PVV 31 maart 2021 5 december 2023
Mutluer, Songül Songül Mutluer PvdA[p] 17 februari 2022[bh] 5 december 2023
GL-PvdA[q]
Neef, Daan de Daan de Neef VVD 31 maart 2021 5 september 2022[bi] [7]
Nijboer, Henk Henk Nijboer PvdA[p] 31 maart 2021 5 december 2023 [8]
GL-PvdA[q]
Nispen, Michiel van Michiel van Nispen SP 31 maart 2021 5 december 2023
Omtzigt, Pieter Pieter Omtzigt CDA 31 maart 2021 25 mei 2021[bj]
Lid Omtzigt 15 september 2021[bj] 5 december 2023
Ouwehand, Esther Esther Ouwehand PvdD 31 maart 2021 12 oktober 2022[bk]
2 februari 2023[bk] 5 december 2023
Palland, Hilde Hilde Palland CDA 31 maart 2021 5 december 2023
Paternotte, Jan Jan Paternotte D66 31 maart 2021 5 december 2023
Paul, Mariëlle Mariëlle Paul VVD 31 maart 2021 20 juli 2023[bl]
Paulusma, Wieke Wieke Paulusma D66 15 april 2021[bm] 5 december 2023
Peters, René René Peters CDA 31 maart 2021 5 december 2023
Piri, Kati Kati Piri PvdA[p] 31 maart 2021 5 december 2023
GL-PvdA[q]
Plas, Caroline van der Caroline van der Plas BBB 31 maart 2021 5 december 2023
Ploumen, Lilianne Lilianne Ploumen PvdA 31 maart 2021 21 april 2022[bn]
Podt, Anne-Marijke Anne-Marijke Podt D66 7 september 2021[bo] 5 december 2023
Pouw-Verweij, Nicki Nicki Pouw-Verweij JA21[ac] 31 maart 2021 9 maart 2022[bp]
30 juni 2022[bp] 5 december 2023
BBB[ad]
Raan, Lammert van Lammert van Raan PvdD 31 maart 2021 5 december 2023
Raemakers, Rens Rens Raemakers D66 31 maart 2021 25 oktober 2021[bq]
16 februari 2022[bq] 5 december 2023
Rahimi, Hawre Hawre Rahimi VVD 18 januari 2022[br] 5 december 2023
Rajkowski, Queeny Queeny Rajkowski VVD 31 maart 2021 5 december 2023
Richardson, Simone Simone Richardson VVD 6 september 2022[ah] 27 oktober 2022[ah]
1 november 2022[bs] 27 november 2022[bs]
5 september 2023[bt] 5 december 2023
Roon, Raymond de Raymond de Roon PVV 31 maart 2021 5 december 2023
Rutte, Mark Mark Rutte VVD 31 maart 2021 10 januari 2022[ar]
Sahla, Fonda Fonda Sahla D66 27 oktober 2021[bu] 18 januari 2022[bu]
18 januari 2022[m] 5 december 2023
Schouten, Carola Carola Schouten CU 31 maart 2021 10 januari 2022[ar]
Segers, Gert-Jan Gert-Jan Segers CU 31 maart 2021 24 januari 2023[bv]
Simons, Chris Chris Simons VVD 22 maart 2022[ah] 7 juli 2022[ah]
23 augustus 2022[bs] 1 november 2022[bs]
1 november 2022[bw] 5 december 2023
Simons, Sylvana Sylvana Simons BIJ1 31 maart 2021 5 december 2023
Sjoerdsma, Sjoerd Sjoerd Sjoerdsma D66 31 maart 2021 5 december 2023
Slootweg, Evert Jan Evert Jan Slootweg CDA 10 mei 2022[bx] 23 augustus 2022[bx]
17 januari 2023[by] 5 december 2023
Smals, Bart Bart Smals VVD 7 september 2021[bz] 5 december 2023
Smeets, Sidney Sidney Smeets D66 31 maart 2021 15 april 2021[f]
Smolders, Hans Hans Smolders FVD[z] 31 maart 2021 5 december 2023
Groep-Van Haga[aq]
Sneller, Joost Joost Sneller D66 31 maart 2021 5 december 2023
Snels, Bart Bart Snels GL 31 maart 2021 26 oktober 2021[ca]
Staaij, Kees van der Kees van der Staaij SGP 31 maart 2021 5 december 2023
Stoffer, Chris Chris Stoffer SGP 31 maart 2021 5 december 2023
Strien, Pim van Pim van Strien VVD 31 maart 2021 5 december 2023
Strolenberg, Mark Mark Strolenberg VVD 7 september 2021[cb] 5 december 2023
Tellegen, Ockje Ockje Tellegen VVD 31 maart 2021 17 maart 2022[cc]
Temmink, Nicole Nicole Temmink SP 5 juli 2023[cd] 5 december 2023
Teunissen, Hans Hans Teunissen D66 6 juli 2023[ce] 5 december 2023
Teunissen, Christine Christine Teunissen PvdD 31 maart 2021 5 december 2023
Thijssen, Joris Joris Thijssen PvdA[p] 31 maart 2021 5 december 2023
GL-PvdA[q]
Tielen, Judith Judith Tielen VVD 31 maart 2021 5 december 2023
Valstar, Peter Peter Valstar VVD 31 maart 2021 5 december 2023
Vedder, Eline Eline Vedder CDA 10 mei 2023[cf] 5 december 2023
Verkuijlen, Ruud Ruud Verkuijlen VVD 7 september 2021[aw] 11 januari 2022[aw]
18 januari 2022[m] 5 december 2023
Vestering, Leonie Leonie Vestering PvdD 31 maart 2021 8 mei 2023[cg]
11 augustus 2023[cg] 26 september 2023
Vijlbrief, Hans Hans Vijlbrief D66 31 maart 2021 10 januari 2022[ar]
Vries, Aukje de Aukje de Vries VVD 31 maart 2021 10 januari 2022[ar]
Warmerdam, Sjoerd Sjoerd Warmerdam D66 18 januari 2022[bu] 15 februari 2022[bu]
6 juni 2023[ch] 5 december 2023
Wassenberg, Frank Frank Wassenberg PvdD 31 maart 2021 5 december 2023
Weerdenburg, Danai van Danai van Weerdenburg PVV 31 maart 2021 5 december 2023
Werf, Hanneke van der Hanneke van der Werf D66 31 maart 2021 1 oktober 2023[ci]
Werner, Lucille Lucille Werner CDA 31 maart 2021 5 december 2023
Westerveld, Lisa Lisa Westerveld GL[p] 31 maart 2021 5 december 2023
GL-PvdA[q]
Weyenberg, Steven van Steven van Weyenberg D66 31 maart 2021 2 september 2021[cj]
18 januari 2022[m] 5 december 2023
Wiersma, Dennis Dennis Wiersma VVD 31 maart 2021 2 september 2021[cj]
Wijngaarden, Jeroen van Jeroen van Wijngaarden VVD 31 maart 2021 26 oktober 2023[ck]
Wilders, Geert Geert Wilders PVV 31 maart 2021 5 december 2023
Woude, Hatte van der Hatte van der Woude VVD 31 maart 2021 5 december 2023
Wout, Bas van 't Bas van 't Wout VVD 31 maart 2021 1 juni 2021[cl]
Wuite, Jorien Jorien Wuite D66 31 maart 2021 5 december 2023
El Yassini, Zohair Zohair El Yassini VVD 31 maart 2021 5 december 2023
Yeşilgöz-Zegerius, Dilan Dilan Yeşilgöz-Zegerius VVD 31 maart 2021 2 september 2021[cj]

Bronnen

bewerken
 1. Van 10 maart tot 22 maart 2022 was zij na een gerechtelijke uitspraak weer lid van de fractie van Volt.
 2. De fusie vond plaats na begin van het verkiezingsreces.
 3. a b Verving Esther Ouwehand tijdens haar ziekteverlof.
 4. a b Verving Leonie Vestering tijdens haar ziekteverlof.
 5. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Leonie Vestering.
 6. a b c Trad af vanwege een beschulding van grensoverschrijdend gedrag.
 7. Trad af om gezondheidsredenen.
 8. a b Met zwangerschapsverlof van 8 augustus 2022 tot 28 november 2022.
 9. a b c d e f Verving Harry van der Molen tijdens zijn ziekteverlof.
 10. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Mona Keijzer.
 11. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Sydney Smeets.
 12. Trad af vanwege haar benoeming als burgemeester van Nieuwegein.
 13. a b c d e f g h Benoemd in een vacature ontstaan vanwege de toetreding van een aantal Kamerleden tot het kabinet-Rutte IV.
 14. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Folkert Idsinga.
 15. a b Verving Pieter Omtzigt tijdens zijn ziekteverlof.
 16. a b c d e f g h i j k l m n o p q Tot 27 oktober 2023
 17. a b c d e f g h i j k l m n o p q Vanaf 27 oktober 2023
 18. a b Verving Marieke Koekkoek tijdens haar zwangerschapsverlof.
 19. Verving Hanneke van der Werf tijdens haar zwangerschapsverlof.
 20. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Agnes Mulder.
 21. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Khadija Arib.
 22. a b Verving Simone Kerseboom tijdens haar zwangerschapsverlof.
 23. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Maarten Hijink.
 24. a b Met ziekteverlof van 29 maart 2023 tot 20 juli 2023.
 25. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Gert-Jan Segers.
 26. a b c Tot 13 mei 2021
 27. Van 13 mei 2021 tot 2 augustus 2023
 28. Vanaf 2 augustus 2023
 29. a b c Tot 1 september 2023
 30. a b c Vanaf 1 september 2023
 31. a b Verving Jasper van Dijk tijdens zijn ziekteverlof.
 32. Trad af vanwege zijn benoeming als waarnemend burgemeester van Maasdriel.
 33. a b Verving Nicki Pouw-Verweij tijdens haar zwangerschapsverlof.
 34. a b c d e f Verving Ockje Tellegen tijdens haar ziekteverlof
 35. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Daan de Neef.
 36. Was niet geïnstalleerd op 31 maart 2021 vanwege een mogelijke coronabesmetting in de familie.
 37. Tot 26 februari 2022
 38. Tussen 26 februari en 10 maart 2022
 39. Tussen 10 maart en 22 maart 2022 na een uitspraak van de rechter.
 40. Opnieuw vanaf 22 maart 2022
 41. Tot 11 mei 2021
 42. Vanaf 11 mei 2021
 43. a b Vanaf 13 mei 2021
 44. a b c d e f g h Trad af vanwege toetreding tot het geformeerde kabinet-Rutte IV.
 45. a b Trad af om een betere privé-werkbalans te verkrijgen.
 46. Trad af om persoonlijke redenen.
 47. Trad af nadat zij ontslagen was uit het demissionaire kabinet-Rutte III.
 48. a b Met zwangerschapsverlof van 16 augustus 2022 tot 28 maart 2023.
 49. a b c d Verving Bas van 't Wout tijdens zijn ziekteverlof
 50. a b Trad af vanwege het aanvaarden van een andere baan.
 51. a b Met zwangerschapsverlof van 14 maart 2023 tot 5 juli 2023.
 52. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Bart Snels.
 53. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Raymond Knops.
 54. a b Met zwangerschapsverlof van 3 mei 2022 tot 23 augustus 2022.
 55. Trad af vanwege zijn verkiezing tot lid van de Eerste Kamer.
 56. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Lilianne Ploumen.
 57. a b Met ziekteverlof van 26 april 2021 tot 17 augustus 2021.
 58. a b Met ziekteverlof van 6 september 2021 tot 28 december 2021.
 59. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Gijs van Dijk.
 60. Trad af vanwege onenigheid met zijn partij inzake de asielcrisis.
 61. a b Met ziekteverlof van 25 mei 2021 tot 15 september 2021.
 62. a b Met ziekteverlof van 12 oktober 2022 tot 2 februari 2023.
 63. Trad af vanwege haar toetreding tot het demissionaire kabinet-Rutte IV.
 64. Was niet geïnstalleerd op 31 maart 2021 vanwege een positieve coronatest.
 65. Trad af nadat zij het politiek leiderschap van haar partij had neergelegd.
 66. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Steven van Weyenberg .
 67. a b Met zwangerschapsverlof van 9 maart 2022 tot 30 juni 2022.
 68. a b Met ziekteverlof van 25 oktober 2021 tot 16 februari 2022.
 69. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Bas van 't Wout.
 70. a b c d Verving Bente Becker tijdens haar zwangerschapsverlof.
 71. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Mariëlle Paul.
 72. a b c d Verving Rens Raemakers tijdens zijn ziekteverlof
 73. Trad af om ruimte te geven aan zijn opvolger als partijleider.
 74. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Ockje Tellegen.
 75. a b Verving Anne Kuik tijdens haar zwangerschapsverlof.
 76. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Harry van der Molen.
 77. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Dennis Wiersma.
 78. Trad af vanwege ontevredenheid over de samenwerking met de PvdA.
 79. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Tamara van Ark.
 80. Ging met ziekteverlof op 18 maart 2022; trad af op 27 oktober 2022
 81. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Renske Leijten.
 82. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Marijke Beukering.
 83. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Jaco Geurts.
 84. a b Met ziekteverlof van 8 mei 2023 tot 11 augustus 2023.
 85. Benoemd in de vacature ontstaan vanwege het aftreden van Paul van Meenen.
 86. Met zwangerschapsverlof.
 87. a b c Trad af nadat discussie was ontstaan over een dubbelmandaat na benoeming als lid van het demissionaire kabinet-Rutte III.
 88. Afgetreden vanwege zijn benoeming als directeur bij de branchevereniging voor vermogensbeheerders. Vanwege de geringe resterende duur van de zittingsperiode trad geen opvolger meer toe.
 89. Vanaf 2 juni 2021 met ziekteverlof; trad af op 12 januari 2022.

Referenties

bewerken
 1. "Achtergrond: recordaantal fracties in Tweede Kamer", Parlement.com. Gearchiveerd op 25 juli 2023. Geraadpleegd op 25 juli 2023.
 2. A.A. (Thierry) Aartsen. Parlement.com. Gearchiveerd op 25 juli 2023. Geraadpleegd op 25 juli 2023.
 3. M. (Fleur) Agema. Parlement.com. Gearchiveerd op 3 juni 2023. Geraadpleegd op 25 juli 2023.
 4. E.S. (Eva) Akerboom M.Sc. Parlement.com. Gearchiveerd op 27 maart 2023. Geraadpleegd op 25 juli 2023.
 5. Ir. M.Ö. (Mahir) Alkaya. Parlement.com. Gearchiveerd op 25 juli 2023. Geraadpleegd op 25 juli 2023.
 6. Drs. T. (Tamara) van Ark. Parlement.com. Gearchiveerd op 3 juni 2023. Geraadpleegd op 25 juli 2023.
 7. D. (Daan) de Neef. Parlement.com. Gearchiveerd op 2 juni 2023. Geraadpleegd op 25 juli 2023.
 8. Drs. H. (Henk) Nijboer. Parlement.com. Gearchiveerd op 6 september 2023. Geraadpleegd op 25 juli 2023.