Lijst van Tweede Kamerleden 2010-2012

Wikimedia-lijst

Het artikel samenstelling Tweede Kamer 2010-2012 bevat de lijst van leden van de Tweede Kamer van de Nederlandse Staten-Generaal in de periode tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 en die van 12 september 2012. De zittingsperiode ging in op 17 juni 2010 en eindigde op 19 september 2012.[1]

De zetelverdeling van de Tweede Kamer na de Tweede Kamerverkiezingen van 2010:
 SP: 15
 PvdD: 2
 PvdA: 30
 GL: 10
 D66: 10
 VVD: 31
 SGP: 2
 CU: 5
 CDA: 21
 PVV: 24

De partijen staan in volgorde van grootte. Kandidaten die voldoende voorkeurstemmen haalden staan in volgorde van het aantal stemmen bovenaan, gevolgd door de overige leden van de fractie in volgorde van hun plaats op de kandidatenlijst.

Gekozen bij de verkiezingen van 9 juni 2010 bewerken

VVD (31 zetels) bewerken

PvdA (30 zetels) bewerken

PVV (24 zetels) bewerken

CDA (21 zetels) bewerken

SP (15 zetels) bewerken

D66 (10 zetels) bewerken

GroenLinks (10 zetels) bewerken

ChristenUnie (5 zetels) bewerken

SGP (2 zetels) bewerken

Partij voor de Dieren (2 zetels) bewerken

Bijzonderheden bewerken

Wijzigingen in de samenstelling bewerken

Onderstaand een overzicht van mutaties.[6]

Wijzigingen in 2010 bewerken

Wijzigingen in 2011 bewerken

Wijzigingen in 2012 bewerken