Lijst van Tweede Kamerleden 1917-1918

Wikimedia-lijst

De samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1917-1918 biedt een overzicht van de Tweede Kamerleden in de periode na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 juni 1917. De zittingsperiode ging in op 28 juni 1917 en eindigde op 16 september 1918.

Nederland was verdeeld in 100 kiesdistricten, waarin 100 Tweede Kamerleden werden verkozen. Om een district te winnen moest een kandidaat de absolute meerderheid van uitgebrachte stemmen verwerven. Indien nodig werd een tweede verkiezingsronde gehouden tussen de twee hoogstgeplaatste kandidaten uit de eerste ronde.

Gekozen bij de verkiezingen van 15 en 22 juni 1917

bewerken

Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen (25 zetels)

bewerken

Liberale Unie (21 zetels)

bewerken

SDAP (15 zetels)

bewerken

ARP (11 zetels)

bewerken

Vrije Liberalen (10 zetels)

bewerken

CHU (9 zetels)

bewerken

VDB (8 zetels)

bewerken

Onafhankelijke c.h. (1 zetel)

bewerken

Bijzonderheden

bewerken
  • In 1 kiesdistrict, Amsterdam II, was een tweede verkiezingsronde nodig vanwege het niet-behalen van de absolute meerderheid door de hoogst geëindigde kandidaat. Deze tweede ronde werd gehouden op 22 juni 1917.
  • Augustinus Bernardus Gijsbertus Maria van Rijckevorsel (Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen) nam zijn verkiezing niet aan vanwege zijn herbenoeming tot voorzitter van de Raad van Beroep in 's-Hertogenbosch. Bij een naverkiezing op 9 juli dat jaar in Oosterhout werd van Rijckevorsel herkozen, waarna hij op 19 juli 1917 werd geïnstalleerd.
  • Goswijn Sannes (SDAP) nam zijn verkiezing niet aan vanwege zijn benoeming tot griffier van de Raad van Beroep in Rotterdam. Bij een naverkiezing op 9 juli dat jaar in Veendam werd Sannes herkozen, waarna hij op 19 juli 1917 werd geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

bewerken
  • 7 juli: Franciscus Lieftinck (Liberale Unie) overleed, vanwege gezondheidsproblemen kon hij niet meer formeel geïnstalleerd worden als Tweede Kamerlid. Bij een tussentijdse verkiezing op 24 juli dat jaar in Zutphen werd Jan van Gilse verkozen als zijn opvolger, hij werd op 31 juli 1917 geïnstalleerd.
  • 27 juli: Nicolaas Oosterbaan (ARP) overleed. Bij een tussentijdse verkiezing op 21 augustus dat jaar in Enkhuizen werd Arie Colijn verkozen als zijn opvolger, hij werd op 19 september 1917 geïnstalleerd.
  • 15 november: François Janssen (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot rechter bij de Arrondissementsrechtbank van Maastricht. Bij een tussentijdse verkiezing op 3 december dat jaar in Maastricht werd Janssen herkozen, waarna hij op 13 december 1917 werd geïnstalleerd.
  • 18 november: Hendrik Spiekman (SDAP) overleed. Daarom vonden op 14 en 21 december 1917 tussentijdse verkiezingen plaats in Rotterdam II. In de tweede stemronde van die verkiezing werd Arie de Zeeuw verkozen, die op 15 januari 1918 werd geïnstalleerd.
  • 23 maart: Jan van Best (Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen) nam ontslag nadat hij in conflict was gekomen met zijn fractie. Bij een tussentijdse verkiezing op 13 april dat jaar in Eindhoven werd Johan Jozef Julius de Vlam verkozen als zijn opvolger, hij werd op 18 april 1918 geïnstalleerd.
  • 2 april: Willem Hendrik de Beaufort (Vrije Liberalen) overleed. Bij een tussentijdse verkiezing op 18 april dat jaar in Amersfoort werd Anthon Gerrit Aemile van Rappard verkozen als zijn opvolger, hij werd op 24 april 1918 geïnstalleerd.
  • 16 mei: Charles Ruijs de Beerenbrouck (Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in Limburg. Bij een tussentijdse verkiezing op 6 juni dat jaar in Gulpen werd Henri Hermans verkozen, hij werd op 9 juli 1918 geïnstalleerd.

Zie ook

bewerken