Lijst van Tweede Kamerleden 1971-1972

Wikimedia-lijst

De samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1971-1972 biedt een overzicht van de Tweede Kamerleden in de periode tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 28 april 1971 en de Tweede Kamerverkiezingen van 29 november 1972. De regering werd in juli 1971 gevormd door het kabinet-Biesheuvel I. De zittingsperiode ging in op 11 mei 1971. Er waren 150 Tweede Kamerleden.

Zetelverdeling Tweede Kamer 1971-1972.

De partijen staan in volgorde van grootte. De politici staan in alfabetische volgorde, uitgezonderd de fractievoorzitter, die telkens vetgedrukt als eerste van zijn of haar partij vermeld staat.

Gekozen bij de verkiezingen van 28 april 1971 bewerken

PvdA (39 zetels) bewerken

KVP (35 zetels) bewerken

VVD (16 zetels) bewerken

ARP (13 zetels) bewerken

D'66 (11 zetels) bewerken

CHU (10 zetels) bewerken

DS'70 (8 zetels) bewerken

CPN (6 zetels) bewerken

SGP (3 zetels) bewerken

PPR (2 zetels) bewerken

GPV (2 zetels) bewerken

NMP (2 zetels) bewerken

PSP (2 zetels) bewerken

Boerenpartij (1 zetel) bewerken

Bijzonderheden bewerken

Tussentijdse mutaties bewerken

1971 bewerken

1972 bewerken

  • 1 januari: Gerard Veringa werd om gezondheidsredenen als fractievoorzitter van de KVP opgevolgd door Frans Andriessen.
  • 1 februari: Gerard Veringa (KVP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Zijn opvolger Piet van Zeil werd dezelfde dag nog geïnstalleerd.
  • 15 februari: Joop Bakker (ARP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot voorzitter van de raad van bestuur van AGO Verzekeringen. Zijn opvolger Hans de Boer werd op 16 februari dat jaar geïnstalleerd.
  • 10 maart: Maarten Vrolijk (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Zijn opvolgster Annemiek Padt-Jansen werd op 14 maart dat jaar geïnstalleerd.
  • 1 april: Jur Mellema (CHU) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot voorzitter van het Productschap voor Pluimvee en Eieren. Hij werd als fractievoorzitter van de CHU dezelfde dag nog opgevolgd door Arnold Tilanus. Zijn opvolgster als Tweede Kamerlid was Nellien de Ruiter, die op 11 april dat jaar werd geïnstalleerd.
  • 19 juni: Bert Haars (CHU) nam ontslag vanwege haar benoeming tot lid van de Gedeputeerde Staten van Utrecht. Haar opvolger Coos Huijsen werd op 20 juni dat jaar geïnstalleerd.
  • 16 augustus: Arie Lems (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot directeur van de stichting Humanitas. Zijn opvolgster Meiny Epema-Brugman werd op 17 augustus dat jaar geïnstalleerd.
  • 1 september: Wybrand Schuitemaker (DS'70) vertrok uit de Tweede Kamer om gezondheidsredenen. Zijn opvolger Willem Drees jr. werd op 5 september dat jaar geïnstalleerd.