Kabinet-Rutte IV

Nederlands kabinet (2022-heden)

Het kabinet-Rutte IV is sinds 10 januari 2022 het Nederlandse kabinet,[1] als opvolger van het kabinet-Rutte III. Het wordt gevormd door de partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie na de Tweede Kamerverkiezingen van 15-17 maart 2021 en de daaropvolgende kabinetsformatie. Mark Rutte is de minister-president.

Kabinet-Rutte IV
Coalitie VVD, D66, CDA, ChristenUnie
Zeteltal TK 34 + 24 + 14 + 5 = 77
Premier Mark Rutte
Beëdiging 10 januari 2022
Voorganger Rutte III
Kabinet-Rutte IV
Overzicht kabinetten
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Nederlandse politiek
Wapen van Nederland
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Nederlandse Grondwet
Nederlandse regering
Hoge Colleges van Staat
Hoge Raad der Nederlanden
Decentrale overheden

Portaal   Politiek
Portaal   Nederland

TotstandkomingBewerken

FormatieBewerken

  Zie Kabinetsformatie Nederland 2021-'22 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Wijzigingen portefeuillesBewerken

In het regeerakkoord werd afgesproken wijzigingen aan te brengen in portefeuilles, met name door het aantal kabinetsposten uit te breiden naar 29. Er werden vier ministers zonder portefeuille toegevoegd:

Daarnaast werd het staatssecretariaat van Cultuur en Media op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heropgericht. Als gevolg hiervan werd de titel van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media ingekort tot minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. De titel van de minister zonder portefeuille voor Medische Zorg en Sport werd eveneens aangepast, naar minister voor Langdurige Zorg en Sport. Verder werden ook de namen van de staatssecretariaten gewijzigd, om meer nadruk te leggen op de portefeuille die zij hebben.

RegeerakkoordBewerken

Op 15 december 2021 werd het regeerakkoord gepresenteerd. Het bevat onder meer afspraken over een versnelling van de Nederlandse klimaatambities (55% CO2-reductie in 2030), aanpassing van kinderopvangbekostiging, voorbereidingen voor nieuwe kerncentrales en invoering van het rekeningrijden vanaf 2030, versnelde stikstofreductie (-50% in 2030), afschaffen van de verhuurderheffing, verdere regulering van de vrije huursector, versterking van de sociale advocatuur, gelijktrekken van de lerarensalarissen in het basisonderwijs met die van het middelbaar onderwijs, een terugkeer van de basisbeurs, verhoging in termijnen wettelijk minimumloon met 7,5% en meer geld voor defensie.

SamenstellingBewerken

Het kabinet Rutte IV bestaat uit twintig ministers en negen staatssecretarissen. De VVD leverde acht ministers en drie staatssecretarissen, D66 zes ministers en drie staatssecretarissen, het CDA vier ministers en twee staatssecretarissen en de ChristenUnie twee ministers en een staatssecretaris.[2][3][4] Het kabinet telt een recordaantal vrouwen. Voor het eerst zijn er evenveel vrouwen als mannen minister. Het percentage vrouwen in het gehele kabinet (ministers en staatssecretarissen) bedraagt 48%. Er zijn twee ministers en één staatssecretaris in het kabinet met een niet-westerse achtergrond.[5]

Drie staatssecretarissen mogen zich in het buitenland minister (laten) noemen.[6]

  • De staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering mag zich in het buitenland minister voor Digitalisering noemen.
  • De staatssecretaris Asiel en Migratie mag zich in het buitenland minister voor Migratie noemen.
  • De staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat mag zich in het buitenland minister voor Milieu noemen.

BewindsliedenBewerken

Kabinetslid Titel Begindatum Einddatum Partij
Afbeelding Naam
  Rutte, Mark Mark Rutte minister-president 14 oktober 2010 Heden VVD
minister van Algemene Zaken (AZ)
  Kaag, Sigrid Sigrid Kaag minister van Financiën (Fin) 10 januari 2022 Heden D66
eerste vicepremier
  Hoekstra, Wopke Wopke Hoekstra minister van Buitenlandse Zaken (BuZa) 10 januari 2022 Heden CDA
tweede vicepremier
  Schouten, Carola Carola Schouten minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (SZW) 10 januari 2022 Heden CU
derde vicepremier 26 oktober 2017
  Bruins Slot, Hanke Hanke Bruins Slot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 10 januari 2022 Heden CDA
  Ollongren, Kajsa Kajsa Ollongren minister van Defensie (Def) 10 januari 2022 Heden D66
Adriaansens, Micky Micky Adriaansens minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 10 januari 2022 Heden VVD
  Harbers, Mark Mark Harbers minister van Infrastructuur en Waterstaat (IW) 10 januari 2022 Heden VVD
  Yeşilgöz-Zegerius, Dilan Dilan Yeşilgöz-Zegerius minister van Justitie en Veiligheid (JV) 10 januari 2022 Heden VVD
Staghouwer, Henk Henk Staghouwer minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 10 januari 2022 Heden CU
Dijkgraaf, Robbert Robbert Dijkgraaf minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 10 januari 2022 Heden D66
Gennip, Karien van Karien van Gennip minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 10 januari 2022 Heden CDA
  Kuipers, Ernst Ernst Kuipers minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 10 januari 2022 Heden D66
  Schreinemacher, Liesje Liesje Schreinemacher minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BZ) 10 januari 2022 Heden VVD
  Jetten, Rob Rob Jetten minister voor Klimaat en Energie (EZK) 10 januari 2022 Heden D66
Helder, Conny Conny Helder minister voor Langdurige Zorg en Sport (VWS) 10 januari 2022 Heden VVD
Wal, Christianne van der Christianne van der Wal minister voor Natuur en Stikstof (LNV) 10 januari 2022 Heden VVD
  Wiersma, Dennis Dennis Wiersma minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs (OCW) 10 januari 2022 Heden VVD
Weerwind, Franc Franc Weerwind minister voor Rechtsbescherming (JV) 10 januari 2022 Heden D66
  Jonge, Hugo de Hugo de Jonge minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (BZK) 10 januari 2022 Heden CDA
  Burg, Eric van der Eric van der Burg staatssecretaris Asiel en Migratie (JV) 10 januari 2022 Heden VVD
Uslu, Gunay Gunay Uslu staatssecretaris Cultuur en Media (OCW) 10 januari 2022 Heden D66
Maat, Christophe van der Christophe van der Maat staatssecretaris van Defensie (Def) 10 januari 2022 Heden VVD
  Rij, Marnix van Marnix van Rij staatssecretaris Fiscaliteit (Fin) 10 januari 2022 Heden CDA
Heijnen, Vivianne Vivianne Heijnen staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IW) 10 januari 2022 Heden CDA
Ooijen, Maarten van Maarten van Ooijen staatssecretaris Jeugd en Preventie (VWS) 10 januari 2022 Heden CU
Huffelen, Alexandra van Alexandra van Huffelen staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering (BZK) 10 januari 2022 Heden D66
  Vijlbrief, Hans Hans Vijlbrief staatssecretaris Mijnbouw (EZK) 10 januari 2022 Heden D66
  Vries, Aukje de Aukje de Vries staatssecretaris Toeslagen en Douane (Fin) 10 januari 2022 Heden VVD

Zie ookBewerken