Lijst van Tweede Kamerleden 1864-1866

Wikimedia-lijst

Lijst van Tweede Kamerleden 1864-1866 geeft een overzicht van de leden van de Nederlandse Tweede Kamer in de periode tussen de periodieke verkiezingen van 1864 en de periodieke verkiezingen van 1866. De zittingsperiode van de Tweede Kamer ging in op 19 september 1864 en eindigde op 17 september 1866.

De Tweede Kamer telde 75 leden, die gekozen werden in 39 districten. Zij werden gekozen voor een termijn van vier jaar; om de twee jaar werd de helft van de Tweede Kamer vernieuwd.[1]

Naam groepering[a] district begindatum[b] einddatum[c] refs
Andreae, Jouwert Jouwert Andreae conservatieven Leeuwarden 11 december 1865 [d] 17 september 1866 [2]
Asch van Wijck, Hubert van Hubert van Asch van Wijck antirevolutionairen Amersfoort [e] 17 september 1866 [3]
Beens, Carolus Carolus Beens thorbeckianen Tilburg 19 september 1864 [f] [4]
Begram, Warnardus Warnardus Begram conservatieven Gorinchem [e] 17 september 1866 [5]
Beyma thoe Kingma, Sybrand van Sybrand van Beyma thoe Kingma liberalen Dokkum 26 september 1864 [f] [6]
Bieberstein Rogalla Zawadsky, Charles de Charles de Bieberstein Rogalla Zawadsky thorbeckianen Maastricht [e] 17 september 1866 [7]
Blom, François François Blom liberalen Rotterdam 19 september 1864 [f] [8]
Blom, Philippus van Philippus van Blom liberalen Dokkum 18 maart 1865 [g] 17 september 1866 [9]
Blussé van Oud-Alblas, Pieter Pieter Blussé van Oud-Alblas thorbeckianen Dordrecht 19 september 1864 [f] [10]
Bosse, Pieter van Pieter van Bosse liberalen Zutphen 19 september 1864 10 februari 1866 [h] [11]
Bots, Johannes Johannes Bots thorbeckianen Eindhoven 19 september 1864 21 augustus 1865 [i][j] [12]
19 september 1865 [k] [f]
Brauw, Willem de Willem de Brauw conservatief-protestanten Gouda 19 september 1864 [f] [13]
Bruggen Hugenholtz, Isaäc ter Isaäc ter Bruggen Hugenholtz thorbeckianen Dokkum [e] 1 februari 1865 [l] [14]
Cool, Simon Simon Cool liberalen Amsterdam [m] 9 oktober 1864 [n] [15]
Cornelis, Karel Karel Cornelis thorbeckianen Roermond 19 september 1864 [f] [16]
Dam, Jacob Jacob Dam thorbeckianen Zutphen 24 april 1866 [o] [f] [17]
Delden, Albertus van Albertus van Delden liberalen Deventer 19 september 1864 [p] 17 september 1866 [18]
Dirks, Jacob Jacob Dirks conservatieven Leeuwarden 19 september 1864 [f] [19]
Dullert, Willem Willem Dullert thorbeckianen Zutphen [e] 17 september 1866 [20]
Dumbar, Gerard Gerard Dumbar thorbeckianen Deventer 19 september 1864 [f] [21]
Eck, Daniël van Daniël van Eck thorbeckianen Middelburg 19 september 1864 [f] [22]
Fokker, Gerrit Gerrit Fokker thorbeckianen Middelburg 27 februari 1865 [q] 17 september 1866 [23]
Foreest, Cornelis van Cornelis van Foreest conservatief-protestanten Alkmaar 19 september 1864 [f] [24]
Geertsema, Johan Johan Geertsema liberalen Groningen 19 september 1864 10 februari 1866 [h] [25]
Haarlem 31 augustus 1866 [r] 17 september 1866
Godefroi, Michel Michel Godefroi gematigde liberalen Amsterdam [e] 17 september 1866 [26]
Goltstein, Jan van Jan van Goltstein conservatieven Amersfoort 19 september 1864 [f] [27]
Goltstein van Oldenaller, Willem van Willem van Goltstein van Oldenaller conservatieven Hoorn 19 september 1864 [f] [28]
Groen van Prinsterer, Guillaume Guillaume Groen van Prinsterer antirevolutionairen Arnhem [e] 6 april 1865 [s] [29]
Guljé, Norbertus Norbertus Guljé thorbeckianen Breda [e] 17 september 1866 [30]
Heemskerk Bzn., Jan Jan Heemskerk Bzn. thorbeckianen Amsterdam [e] 17 september 1866 [31]
Heemstra, Schelto van Schelto van Heemstra conservatief-liberalen Middelburg [e] 20 december 1864 [n] [32]
Heiden Reinestein, Louis van Louis van Heiden Reinestein conservatieven Assen 19 september 1864 [f] [33]
Heukelom, Cornelis van Cornelis van Heukelom liberalen Amsterdam 19 september 1864 [f] [34]
Heuvel, Petrus van den Petrus van den Heuvel liberalen Eindhoven [e] 17 september 1866 [35]
Heydenrijck, Christianus Christianus Heydenrijck liberalen Nijmegen 19 september 1864 [f] [36]
Hoekwater, Cornelis Cornelis Hoekwater conservatieven Delft 19 september 1864 [f] [37]
Hoffmann, Mari Mari Hoffmann conservatief-protestanten Gouda [e] 17 september 1866 [38]
Hollingerus Pijpers, Petrus Petrus Hollingerus Pijpers thorbeckianen Breda 19 september 1864 [f] [39]
Hoynck van Papendrecht, Anthony Anthony Hoynck van Papendrecht liberalen Rotterdam [e] 17 september 1866 [40]
Idzerda, Wieger Wieger Idzerda thorbeckianen Leeuwarden [e] 1 november 1865 [t] [41]
Jespers, Franciscus Franciscus Jespers thorbeckianen Tilburg [e] 17 september 1866 [42]
Jonckbloet, Willem Willem Jonckbloet liberalen Winschoten 19 september 1864 [p] 17 september 1866 [43]
Kappeyne van de Coppello, Jan Jan Kappeyne van de Coppello liberalen 's-Gravenhage [e] 17 september 1866 [44]
Kerkwijk, Jacob van Jacob van Kerkwijk thorbeckianen Zierikzee [e] 17 september 1866 [45]
Kerstens, Hyacinthus Hyacinthus Kerstens liberalen Boxmeer 19 september 1864 [f] [46]
Keuchenius, Levinus Levinus Keuchenius antirevolutionairen Arnhem 7 augustus 1866 [u] 17 september 1866 [47]
Kien, Nicolaas Nicolaas Kien conservatieven Utrecht [e] 17 september 1866 [48]
Laat de Kanter, Jean de Jean de Laat de Kanter liberalen Goes 22 september 1864 [f] [49]
Lidth de Jeude , Willem van Willem van Lidth de Jeude conservatieven Tiel [e] 17 september 1866 [50]
Limburg Brouwer, Petrus van Petrus van Limburg Brouwer liberalen Almelo 19 september 1864 [f] [51]
Linden, Gijsbertus van der Gijsbertus van der Linden thorbeckianen Almelo [e] 17 september 1866 [52]
Lom de Berg, Pieter de Pieter de Lom de Berg conservatief-katholieken Roermond [e] 17 september 1866 [53]
Luyben, Aloysius Aloysius Luyben conservatief-katholieken 's-Hertogenbosch [e] 17 september 1866 [54]
Lycklama à Nijeholt, Wilco Wilco Lycklama à Nijeholt conservatieven Sneek [e] 17 september 1866 [55]
Lynden, Willem van Willem van Lynden antirevolutionairen Arnhem 19 september 1864 1 juni 1866 [n] [56]
Lynden van Sandenburg, Theo van Theo van Lynden van Sandenburg conservatief-protestanten Arnhem 7 augustus 1866 [v] [f] [57]
Maesen de Sombreff, Paul van der Paul van der Maesen de Sombreff thorbeckianen Maastricht 20 september 1864 25 november 1865 [w] [58]
15 december 1865 [k] [f]
Marchie van Voorthuysen, Evert du Evert du Marchie van Voorthuysen conservatieven Utrecht 19 september 1864 [f] [59]
Mensonides, Haye Haye Mensonides liberalen Hoorn [e] 17 september 1866 [60]
Mijer, Pieter Pieter Mijer conservatieven Zwolle 19 september 1864 30 mei 1866 [x] [61]
Mulken, Joannes van Joannes van Mulken thorbeckianen Haarlem [e] 23 april 1865 [y][j] [62]
15 mei 1865 [k] 11 augustus 1866 [l]
Nierop, Asser van Asser van Nierop thorbeckianen Haarlem 19 september 1864 [p] [f] [63]
Nispen van Sevenaer, Joannes van Joannes van Nispen van Sevenaer liberalen Nijmegen [e] 17 september 1866 [64]
Poorter, Johannes de Johannes de Poorter thorbeckianen 's-Hertogenbosch 19 september 1864 [f] [65]
Poortman, Karel Karel Poortman thorbeckianen Alkmaar [e] 17 september 1866 [66]
Raadt, Gerrit de Gerrit de Raadt liberalen Dordrecht [e] 17 september 1866 [67]
Reenen, Gerlach van Gerlach van Reenen conservatieven Amsterdam [e] 17 september 1866 [68]
Reinders, Geert Geert Reinders liberalen Zuidhorn [e] 17 september 1866 [69]
Rochussen, Jan Jan Rochussen conservatieven Amsterdam 14 november 1864 [z] [f] [70]
Schimmelpenninck van Nijenhuis, Rutger Rutger Schimmelpenninck van Nijenhuis conservatieven Leiden 19 september 1864 1 juni 1866 [x] [71]
Simons, Gerrit Gerrit Simons conservatieven Gorinchem 19 september 1864 [f] [72]
Storm van 's Gravesande, Carel Carel Storm van 's Gravesande conservatief-liberalen Steenwijk 19 september 1864 [f] [73]
Swieten, Jan van Jan van Swieten liberalen Amsterdam 19 september 1864 [f] [74]
Taets van Amerongen tot Natewisch, Pieter Pieter Taets van Amerongen tot Natewisch conservatieven Leiden [e] 17 september 1866 [75]
Thorbecke, Johan Rudolph Johan Rudolph Thorbecke thorbeckianen Groningen 14 maart 1866 [aa] [f] [76]
Veen, Petrus van der Petrus van der Veen conservatief-liberalen Assen [e] 17 september 1866 [77]
Viruly Verbrugge, Willem Willem Viruly Verbrugge liberalen Rotterdam [e] 17 september 1866 [78]
Wassenaer van Catwijck, Otto van Otto van Wassenaer van Catwijck antirevolutionair Leiden 21 september 1866 [ab] [f] [79]
Westerhoff, Rembertus Rembertus Westerhoff thorbeckianen Appingedam 19 september 1864 [f] [80]
Wintgens, Willem Willem Wintgens conservatieven Delft [e] 17 september 1866 [81]
Wttewaall van Stoetwegen, Henri Henri Wttewaall van Stoetwegen conservatieven Zwolle 7 augustus 1866 [ac] [f] [82]
Wybenga, Schelte Schelte Wybenga conservatief-liberalen Sneek 19 september 1864 [f] [83]
IJssel de Schepper, Gerhard Gerhard IJssel de Schepper liberalen Zwolle [e] 17 september 1866 [84]
Zijlker, Jan Jan Zijlker thorbeckianen Appingedam [e] 17 september 1866 [85]
Zuylen van Nijevelt, Jacob van Jacob van Zuylen van Nijevelt conservatieven 's-Gravenhage 19 september 1864 [f] [86]
Zuylen van Nijevelt, Jules van Jules van Zuylen van Nijevelt antirevolutionairen Arnhem 22 mei 1865 [ad] 1 juni 1866 [x] [87]