Lijst van Tweede Kamerleden 1929-1933

Wikimedia-lijst

De samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1929-1933 biedt een overzicht van de Tweede Kamerleden in de periode tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 3 juli 1929 en de Tweede Kamerverkiezingen van 26 april 1933. De regering werd in augustus 1929 gevormd door het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck III. De zittingsperiode ging in op 17 september 1929. Er waren 100 Tweede Kamerleden.

De partijen staan in volgorde van grootte. De politici staan in alfabetische volgorde, uitgezonderd de fractievoorzitter die telkens vetgedrukt als eerste van zijn of haar partij vermeld staat..

Gekozen bij de verkiezingen van 3 juli 1929 bewerken

RKSP (30 zetels) bewerken

SDAP (24 zetels) bewerken

ARP (12 zetels) bewerken

CHU (11 zetels) bewerken

Vrijheidsbond (8 zetels) bewerken

VDB (7 zetels) bewerken

SGP (3 zetels) bewerken

CPH (1 zetel) bewerken

CPH-Wijnkoop (1 zetel) bewerken

HGSP (1 zetel) bewerken

Plattelandersbond (1 zetel) bewerken

MP voor S&L (1 zetel) bewerken

Bijzonderheden bewerken

Tussentijdse mutaties bewerken

1929 bewerken

  • 19 november: Jan ter Laan (SDAP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot wethouder van Rotterdam. Zijn opvolger Gijsbert van der Houven werd op 10 december dat jaar geïnstalleerd.

1930 bewerken

1931 bewerken

  • 27 augustus: Wiel Nolens (RKSP) overleed. Hij werd als fractievoorzitter van de RKSP op 15 september 1931 opgevolgd door Piet Aalberse. Zijn opvolger als Tweede Kamerlid, Jos Maenen, werd op 13 oktober dat jaar geïnstalleerd.
  • 16 september: Johan Brautigam (SDAP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot wethouder van Rotterdam. Zijn opvolgster Alida de Jong werd op 29 september dat jaar geïnstalleerd.
  • 17 september: Asser Benjamin Kleerekoper (SDAP) vertrok uit de Tweede Kamer om gezondheidsredenen. Zijn opvolger Jan ter Laan werd op 13 oktober dat jaar geïnstalleerd.
  • 16 oktober: Carel Joseph van Kempen (Vrijheidsbond) nam ontslag om gezondheidsredenen. Zijn opvolger Bernardus Dirks Eerdmans werd op 1 december dat jaar geïnstalleerd.
  • 20 oktober: Johannes Severijn (ARP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Zijn opvolger Herman Amelink werd op 6 november dat jaar geïnstalleerd.

1932 bewerken