Lijst van Tweede Kamerleden 1986-1989

Wikimedia-lijst

De samenstelling Tweede Kamer 1986-1989 is een lijst van leden van de Tweede Kamer in de periode tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 21 mei 1986 en die van 6 september 1989. De zittingsperiode liep van 3 juni 1986 tot 14 september 1989. Aan de regering stond het kabinet-Lubbers II. Er waren 150 Tweede Kamerzetels.

Samenstelling Tweede Kamer 1986-1989

De partijen staan in volgorde van grootte. De politici staan in alfabetische volgorde, uitgezonderd de fractievoorzitter die telkens als eerste van zijn of haar partij vermeld staat.

Gekozen bij de verkiezingen van 21 mei 1986 bewerken

CDA (54 zetels) bewerken

PvdA (52 zetels) bewerken

VVD (27 zetels) bewerken

D66 (9 zetels) bewerken

SGP (3 zetels) bewerken

PPR (2 zetels) bewerken

PSP (1 zetel) bewerken

GPV (1 zetel) bewerken

RPF (1 zetel) bewerken

Tussentijdse mutaties bewerken

1986 bewerken

1987 bewerken

1988 bewerken

1989 bewerken

  • 1 januari: Wim Meijer (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in Drenthe. Zijn opvolger Jan Lonink werd op 17 januari dat jaar geïnstalleerd.
  • 13 januari: Gerard van Muiden (CDA) overleed. Zijn opvolgster Nel Mulder-van Dam werd op 14 februari dat jaar geïnstalleerd.