Lijst van Tweede Kamerleden 1994-1998

Wikimedia-lijst

De samenstelling Tweede Kamer 1994-1998 is een lijst van leden van de Tweede Kamer in de periode tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 3 mei 1994 en die van 6 mei 1998. De regering wordt gevormd door het eerste paarse kabinet. De zittingsperiode liep van 17 mei 1994 tot 19 mei 1998.

Samenstelling Tweede Kamer 1994-1998

De partijen staan in volgorde van grootte. De politici staan in de volgorde waarop ze voorkwamen op de kandidatenlijst van hun partij.

Gekozen bij de verkiezingen van 3 mei 1994

bewerken

PvdA (37 zetels)

bewerken

CDA (34 zetels)

bewerken

VVD (31 zetels)

bewerken

D66 (24 zetels)

bewerken

AOV (6 zetels)

bewerken

RPF (3 zetels)

bewerken

SGP (2 zetels)

bewerken

GPV (2 zetels)

bewerken

SP (2 zetels)

bewerken

Bijzonderheden

bewerken

Wijzigingen in de samenstelling

bewerken

Wijzigingen in 1994

bewerken

Wijzigingen in 1995

bewerken

Wijzigingen in 1996

bewerken
 • 1 september: Leo Boogaard sr. (oorspronkelijk AOV, maar overgestapt naar de Groep-Nijpels) verliet wegens gezondheidsredenen de Tweede Kamer. Hij werd op 3 september opgevolgd door Ron Meyer, die zich eveneens aansloot bij de Groep-Nijpels.
 • 20 september: Berry Esselink (CDA) overleed. Zijn lege plek werd vanaf 8 oktober opgevuld door Theo Meijer.
 • 1 december: Wim Deetman (CDA) werd burgemeester van Den Haag en stapte daarom uit de Tweede Kamer. Henk de Haan was per 3 december zijn opvolger.

Wijzigingen in 1997

bewerken
 • 17 maart: Ruud Vreeman (PvdA) was sinds 16 maart burgemeester van Zaanstad en verliet de Tweede Kamer. Op 18 maart werd zijn opvolger, Jaap-Jelle Feenstra, beëdigd.
 • 9 april: Enneüs Heerma (CDA) deed op 27 maart afstand van het fractievoorzitterschap van zijn partij, en trad op 9 april uit de Tweede Kamer. Op 15 april betrok Marry Visser-van Doorn de leeggekomen zetel. Heerma werd als fractievoorzitter van de CDA op 27 maart 1997 opgevolgd door Jaap de Hoop Scheffer.
 • 2 juni: Broos van Erp (VVD) overleed. Ruud Luchtenveld vulde vanaf 26 augustus de vacature in.
 • 1 september: Gerda Dijksman (PvdA) werd districtschef in de politieregio Zuid-Holland Zuid en verliet de Tweede Kamer. Op 3 september nam Arie de Jong haar plek over.
 • 1 september: Yvonne van Rooy (CDA) werd voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg en nam afscheid van de Kamer. Bob Heeringa was vanaf 2 september haar opvolger.
 • 21 oktober: Maarten van Traa (PvdA) kwam om het leven bij een auto-ongeluk. Bert Koenders was vanaf 11 november zijn opvolger.
 • 18 november: Hamid Houda (PvdA) kwam in opspraak vanwege onthullingen over zaken die speelden tijdens zijn vorige baan, als baas van een textielonderneming, aangaande belasting. Houda nam ontslag als Kamerlid en werd op 2 december opgevolgd door Marja Wagenaar.
 • 3 december: Gerrit-Jan Wolffensperger (D66) werd per 1 februari 1998 voorzitter van de Raad van Bestuur van de NOS en stapte op, nadat hij op 21 november dat jaar al ontslag had genomen als fractievoorzitter. Als fractievoorzitter werd hij op 21 november 1997 opgevolgd door Thom de Graaf, zijn plek in de Tweede Kamer werd op 3 december opgevuld door Paul Wessels.
 • 13 december: Cor Zonneveld (CD) overleed. Op 18 december werd hij opgevolgd door Wim Elsthout.

Wijzigingen in 1998

bewerken