Lijst van Tweede Kamerleden 1982-1986

Wikimedia-lijst

De samenstelling Tweede Kamer 1982-1986 is een lijst van leden van de Tweede Kamer in de periode tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 8 september 1982 en die van 21 mei 1986. De zittingsperiode liep van 16 september 1982 tot 4 juni 1986. Aan de regering stond het kabinet-Lubbers I. Er waren 150 Tweede Kamerzetels.

Samenstelling Tweede Kamer 1982-1986

De partijen staan in volgorde van grootte. De politici staan in alfabetische volgorde, uitgezonderd de fractievoorzitter, die telkens vetgedrukt als eerste van zijn of haar partij vermeld staat.

Gekozen bij de verkiezingen van 8 september 1982 bewerken

PvdA (47 zetels) bewerken

CDA (45 zetels) bewerken

VVD (36 zetels) bewerken

D'66 (6 zetels) bewerken

PSP (3 zetels) bewerken

SGP (3 zetels) bewerken

CPN (3 zetels) bewerken

PPR (2 zetels) bewerken

RPF (2 zetels) bewerken

Centrumpartij (1 zetel) bewerken

GPV (1 zetel) bewerken

EVP (1 zetel) bewerken

Bijzonderheden bewerken

Tussentijdse mutaties bewerken

1982 bewerken

1983 bewerken

1984 bewerken

  • 16 juni: Schelto Patijn (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Zijn opvolger Willem Vermeend werd op 19 juni dat jaar geïnstalleerd.
  • 26 juni: Durk van der Mei (CDA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot voorzitter van de Raad voor Vastgoedinformatie. Zijn opvolger Gerard van Muiden werd dezelfde dag nog geïnstalleerd.
  • 1 september: Jos van Kemenade (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Zijn opvolger Frans Leijnse werd op 4 september dat jaar geïnstalleerd.
  • 15 oktober: Hans Janmaat werd door de Centrumpartij geroyeerd en ging verder als Groep Janmaat. De Centrumpartij verloor hierdoor haar vertegenwoordiging in het parlement.

1985 bewerken

  • 17 januari: Harry Waalkens (VVD) overleed. Zijn opvolger Jan Bruggeman werd op 31 januari dat jaar geïnstalleerd.
  • 22 januari: Sytze Faber (CDA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot burgemeester van Hoogeveen. Zijn opvolgster Minouche Janmaat-Abee werd dezelfde dag nog geïnstalleerd.
  • 18 april: Stef Dijkman verliet de Groep Scholten/Dijkman en sloot zich aan bij de fractie van de PPR. Jan Nico Scholten vormde vervolgens de eenmansfractie Groep Scholten.
  • 23 april: Aad Wagenaar trad na problemen met fractiegenoot Meindert Leerling uit de fractie van de RPF uit onvrede over de beginselen van de partij. Hij ging verder als onafhankelijke fractie Groep Wagenaar.
  • 1 september: Jan Buikema (CDA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot ambtenarenrechter. Zijn opvolger Clemens Bosman werd op 24 september dat jaar geïnstalleerd.
  • 14 december: Fred van der Spek (PSP) werd als fractievoorzitter van zijn partij opgevolgd door Andrée van Es.

1986 bewerken

Zie ook bewerken