Lijst van Tweede Kamerleden 2012-2017

Wikimedia-lijst

Tussen 20 september 2012 en 23 maart 2017 waren 192 personen vertegenwoordiger in de Tweede Kamer, het 150 zetels tellende lagerhuis van de Staten-Generaal. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 werden 150 leden gekozen en 42 leden werden aangesteld als plaatsvervangers omdat gekozen vertegenwoordigers aftraden of met verlof gingen. Anouchka van Miltenburg werd gekozen als voorzitter van de Tweede Kamer, en in 2016 opgevolgd door Khadija Arib.

De zetelverdeling van de Tweede Kamer na de Tweede Kamerverkiezingen van 2012:
 SP: 15
 PvdD: 2
 PvdA: 38
 GL: 4
 D66: 12
 50PLUS: 2
 VVD: 41
 CU: 5
 CDA: 13
 SGP: 3
 PVV: 15

Na de verkiezingen werd kabinet-Rutte II gevormd, bestaande uit Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD, 41 zetels) en Partij van de Arbeid (PvdA, 38 zetels). De oppositie bestond uit Partij voor de Vrijheid (PVV, 15 zetels), Socialistische Partij (SP, 15 zetels), Christen-Democratisch Appèl (CDA, 13 zetels), Democraten 66 (D66, 12 zetels), ChristenUnie (CU, 5 zetels), GroenLinks (GL, 4 zetels), Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP, 3 zetels), Partij voor de Dieren (PvdD, 2 zetels) en 50PLUS (50+, 2 zetels).

Alle leden worden bij aanvang van de zittingsperiode beëdigd,[1] ook als zij aftredend waren aan het einde van de vorige termijn van de Tweede Kamer. 'Begindatum' in deze lijst verwijst daarom naar de beëdiging tijdens deze ambtstermijn, terwijl van alle leden automatisch wordt aangenomen dat zij aan het einde van de ambtstermijn hun ambt hebben verlaten.

Naam Partij Begindatum Einddatum Refs
Agema, Fleur Fleur Agema PVV 20 september 2012 12 januari 2015[a] [2]
5 mei 2015 22 maart 2017
Amhaouch, Mustafa Mustafa Amhaouch CDA 12 januari 2016 22 maart 2017 [3]
Arib, Khadija Khadija Arib PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [4]
Ark, Tamara van Tamara van Ark VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [5]
Asante, Amma Amma Asante PvdA 7 september 2016 22 maart 2017 [6]
Azmani, Malik Malik Azmani VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [7]
Baay-Timmerman, Martine Martine Baay-Timmerman 50+[b] 29 oktober 2013 9 september 2014[c] [8]
50PLUS/Baay[d]
Bashir, Farshad Farshad Bashir SP 20 september 2012 22 maart 2017 [9]
Beertema, Harm Harm Beertema PVV 20 september 2012 22 maart 2017 [10]
Belhaj, Salima Salima Belhaj D66 26 januari 2016 22 maart 2017 [11]
Berckmoes-Duindam, Ybeltje Ybeltje Berckmoes-Duindam VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [12]
Bergkamp, Vera Vera Bergkamp D66 20 september 2012 22 maart 2017 [13]
Berndsen, Magda Magda Berndsen D66 20 september 2012 31 oktober 2015[e] [14]
Bisschop, Roelof Roelof Bisschop SGP 20 september 2012 22 maart 2017 [15]
Blok, Stef Stef Blok VVD 20 september 2012 4 november 2012[f] [16]
Boer, Betty de Betty de Boer VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [17]
Bommel, Harry van Harry van Bommel SP 20 september 2012 22 maart 2017 [18]
Bonis, Désirée Désirée Bonis PvdA 20 september 2012 12 juni 2013 [19]
Bontes, Louis Louis Bontes PVV[g] 20 september 2012 22 maart 2017 [20]
Lid-Bontes[h]
Fractie-Bontes/Van Klaveren[i]
Bosma, Martin Martin Bosma PVV 20 september 2012 22 maart 2017 [21]
Bosma, Remco Remco Bosma VVD 1 maart 2016 22 maart 2017 [22]
Bosman, André André Bosman VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [23]
Bouwmeester, Lea Lea Bouwmeester PvdA 20 september 2012 13 mei 2013[a] [24]
3 september 2013 29 februari 2016[a]
10 juni 2016 22 maart 2017
Broeke, Han ten Han ten Broeke VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [25]
Brouwer, Harm Harm Brouwer PvdA 1 maart 2016 9 juni 2016 [26]
6 juli 2016 22 maart 2017
Bruins Slot, Hanke Hanke Bruins Slot CDA 20 september 2012 22 maart 2017 [27]
Bruins, Eppo Eppo Bruins CU 2 december 2015 22 maart 2017 [28]
Burg, Brigitte van der Brigitte van der Burg VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [29]
Caluwé, Ingrid de Ingrid de Caluwé VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [30]
Çegerek, Yasemin Yasemin Çegerek SP 18 juni 2013 21 augustus 2013[a] [31]
12 december 2013 22 maart 2017
Dam, Martijn van Martijn van Dam PvdA 20 september 2012 2 november 2015[f] [32]
Dekken, Tjeerd van Tjeerd van Dekken PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [33]
Dijck, Teun van Teun van Dijck PVV 20 september 2012 22 maart 2017 [34]
Dijk, Jasper van Jasper van Dijk SP 20 september 2012 22 maart 2017 [35]
Dijk, Otwin van Otwin van Dijk PvdA 20 september 2012 5 juli 2016[j] [36]
Dijkgraaf, Elbert Elbert Dijkgraaf SGP 20 september 2012 22 maart 2017 [37]
Dijkhoff, Klaas Klaas Dijkhoff VVD 20 september 2012 20 maart 2015[f] [38]
Dijkstra, Pia Pia Dijkstra D66 20 september 2012 22 maart 2017 [39]
Dijkstra, Remco Remco Dijkstra VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [40]
Dijsselbloem, Jeroen Jeroen Dijsselbloem PvdA 20 september 2012 4 november 2012[f] [41]
Dik-Faber, Carla Carla Dik-Faber CU 20 september 2012 22 maart 2017 [42]
Dikkers, Sjoera Sjoera Dikkers PvdA 20 september 2012 24 oktober 2016[k] [43]
15 februari 2017 22 maart 2017
Duisenberg, Pieter Pieter Duisenberg VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [44]
Eijsink, Angelien Angelien Eijsink PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [45]
Elias, Ton Ton Elias VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [46]
Ellemeet, Corinne Corinne Ellemeet GL 18 november 2014 8 maart 2015 [47]
Fokke, Manon Manon Fokke PvdA 20 september 2012 21 september 2015[a] [48]
12 januari 2016 22 maart 2017
Fritsma, Sietse Sietse Fritsma PVV 20 september 2012 22 maart 2017 [49]
Gerbrands, Karen Karen Gerbrands PVV 13 januari 2015 4 mei 2015 [50]
Gerven, Henk van Henk van Gerven SP 20 september 2012 22 maart 2017 [51]
Geselschap, Jock Jock Geselschap VVD 30 november 2016 22 maart 2017 [52]
Geurts, Jaco Jaco Geurts CDA 20 september 2012 22 maart 2017 [53]
Graaf, Machiel de Machiel de Graaf PVV 20 september 2012 22 maart 2017 [54]
Grashoff, Rik Rik Grashoff GL 20 mei 2015 22 maart 2017 [55]
Graus, Dion Dion Graus PVV 20 september 2012 22 maart 2017 [56]
Groot, Ed Ed Groot PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [57]
Günal-Gezer, Sultan Sultan Günal-Gezer PvdA 8 november 2012 22 maart 2017 [58]
Hachchi, Wassila Wassila Hachchi D66 20 september 2012 19 januari 2016[l] [59]
Haersma Buma, Sybrand van Sybrand van Haersma Buma CDA 20 september 2012 22 maart 2017 [60]
Hamer, Mariëtte Mariëtte Hamer PvdA 20 september 2012 9 september 2014[m] [61]
Harbers, Mark Mark Harbers VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [62]
Heerema, Rudmer Rudmer Heerema VVD 3 september 2013 22 maart 2017 [63]
Heerma, Pieter Pieter Heerma CDA 20 september 2012 22 maart 2017 [64]
Heijnen, Pierre Pierre Heijnen PvdA 20 september 2012 31 augustus 2013[n] [65]
Helder, Lilian Lilian Helder PVV 20 september 2012 22 maart 2017 [66]
Helvert, Martijn van Martijn van Helvert CDA 12 november 2014 22 maart 2017 [67]
Hennis-Plasschaert, Jeanine Jeanine Hennis-Plasschaert VVD 20 september 2012 4 november 2012[f] [68]
Hijum, Eddy van Eddy van Hijum CDA 20 september 2012 11 november 2014 [69]
Hilkens, Myrthe Myrthe Hilkens PvdA 20 september 2012 28 augustus 2013 [70]
Hoogland, Duco Duco Hoogland PvdA 8 november 2012 22 maart 2017 [71]
Houwers, Johan Johan Houwers VVD 8 november 2012 22 juli 2013 [72]
Fractie-Houwers 25 maart 2015 22 maart 2017
Huizing, Matthijs Matthijs Huizing VVD 20 september 2012 6 december 2013 [73]
Jacobi, Lutz Lutz Jacobi PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [74]
Jadnanansing, Tanja Tanja Jadnanansing PvdA 20 september 2012 6 september 2016[o] [75]
Jansen, Paulus Paulus Jansen SP 20 september 2012 13 mei 2014[p] [76]
Karabulut, Sadet Sadet Karabulut SP 20 september 2012 4 augustus 2013 [77]
26 november 2013 22 maart 2017
Keijzer, Mona Mona Keijzer CDA 20 september 2012 22 maart 2017 [78]
Kerstens, John John Kerstens PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [79]
Klaver, Jesse Jesse Klaver GL 20 september 2012 22 maart 2017 [80]
Klaveren, Joram van Joram van Klaveren PVV[q] 20 september 2012 22 maart 2017 [81]
Lid-Klaveren[r]
Fractie-Bontes/Van Klaveren[s]
Klein, Norbert Norbert Klein 50+[t] 20 september 2012 22 maart 2017 [82]
50PLUS/Klein[u]
Lid-Klein[v]
Klever, Reinette Reinette Klever PVV 20 september 2012 22 maart 2017 [83]
Klijnsma, Jetta Jetta Klijnsma PvdA 20 september 2012 4 november 2012[f] [84]
Kooiman, Nine Nine Kooiman SP 20 september 2012 22 maart 2017 [85]
Koolmees, Wouter Wouter Koolmees D66 20 september 2012 22 maart 2017 [86]
Krol, Henk Henk Krol 50+ 20 september 2012 3 oktober 2013 [87]
Fractie-50PLUS/Baay[w] 10 september 2014 22 maart 2017
50+[x]
Kuiken, Attje Attje Kuiken PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [88]
Kuzu, Tunahan Tunahan Kuzu PvdA[y] 20 september 2012 22 maart 2017 [89]
Groep-Kuzu/Öztürk[z]
Laar, Roelof van Roelof van Laar PvdA 14 mei 2013 22 maart 2017 [90]
Lange, Leendert de Leendert de Lange VVD 31 maart 2015 22 maart 2017 [91]
Leegte, René René Leegte VVD 20 september 2012 23 maart 2015[aa] [92]
Leenders, Henk Henk Leenders PvdA 3 september 2013 11 december 2013[ab] [93]
10 september 2014 22 maart 2017
Leijten, Renske Renske Leijten SP 20 september 2012 5 februari 2014[a] [94]
14 mei 2014 22 maart 2017
Liefde, Bart de Bart de Liefde VVD 20 september 2012 18 februari 2016[ac] [95]
Linde, Roald van der Roald van der Linde VVD 8 november 2012 22 maart 2017 [96]
Litjens, Pieter Pieter Litjens VVD 20 september 2012 24 juni 2014[ad] [97]
Lodders, Helma Helma Lodders VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [98]
Lucas, Anne-Wil Anne-Wil Lucas VVD 20 september 2012 6 september 2016[ae] [99]
Madlener, Barry Barry Madlener PVV 20 september 2012 22 maart 2017 [100]
Maij, Marit Marit Maij PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [101]
Marcouch, Ahmed Ahmed Marcouch PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [102]
Meenen, Paul van Paul van Meenen D66 20 september 2012 22 maart 2017 [103]
Merkies, Arnold Arnold Merkies PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [104]
Miltenburg, Anouchka van Anouchka van Miltenburg VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [105]
Mohandis, Mohammed Mohammed Mohandis PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [106]
Monasch, Jacques Jacques Monasch PvdA[af] 20 september 2012 22 maart 2017 [107]
Lid-Monasch[ag]
Moors, Perjan Perjan Moors VVD 14 januari 2014 22 maart 2017 [108]
Mulder, Agnes Agnes Mulder CDA 20 september 2012 22 maart 2017 [109]
Mulder, Anne Anne Mulder VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [110]
Neppérus, Helma Helma Neppérus VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [111]
Nieuwenhuizen, Cora van Cora van Nieuwenhuizen VVD 20 september 2012 30 juni 2014[ah] [112]
Nijboer, Henk Henk Nijboer PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [113]
Nijkerken-de Haan, Chantal Chantal Nijkerken-de Haan VVD 31 maart 2015 22 maart 2017 [114]
Nispen, Michiel van Michiel van Nispen SP 2 april 2014 22 maart 2017 [115]
Ojik, Bram van Bram van Ojik GL 20 september 2012 9 mei 2015 [116]
Omtzigt, Pieter Pieter Omtzigt CDA 20 september 2012 22 maart 2017 [117]
Oosenbrug, Astrid Astrid Oosenbrug PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [118]
Oosten, Foort van Foort van Oosten VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [119]
Oskam, Peter Peter Oskam CDA 20 september 2012 3 januari 2016[ai] [120]
Ouwehand, Esther Esther Ouwehand PvdD 20 september 2012 16 november 2015[k] [121]
18 oktober 2016 22 maart 2017
Öztürk, Selçuk Selçuk Öztürk PvdA 8 november 2012 22 maart 2017 [122]
Groep-Kuzu/Öztürk[aj]
Pechtold, Alexander Alexander Pechtold D66 20 september 2012 22 maart 2017 [123]
Plasterk, Ronald Ronald Plasterk PvdA 20 september 2012 4 november 2012[f] [124]
Potters, Sjoerd Sjoerd Potters VVD 8 november 2012 22 maart 2017 [125]
Raak, Ronald van Ronald van Raak SP 20 september 2012 22 maart 2017 [126]
Recourt, Jeroen Jeroen Recourt PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [127]
Ree, Daniël van der Daniël van der Ree VVD 7 september 2016 22 maart 2017 [128]
Roemer, Emile Emile Roemer SP 20 september 2012 22 maart 2017 [129]
Rog, Michel Michel Rog CDA 20 september 2012 22 maart 2017 [130]
Ronnes, Erik Erik Ronnes CDA 20 mei 2015 22 maart 2017 [131]
Roon, Raymond de Raymond de Roon PVV 20 september 2012 22 maart 2017 [132]
Rouwe, Sander de Sander de Rouwe CDA 20 september 2012 19 mei 2015[ak] [133]
Rutte, Arno Arno Rutte VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [134]
Rutte, Mark Mark Rutte VVD 20 september 2012 4 november 2012[f] [135]
Samsom, Diederik Diederik Samsom PvdA 20 september 2012 13 december 2016[al] [136]
Sap, Jolande Jolande Sap GL 20 september 2012 22 oktober 2012[am] [137]
Schippers, Edith Edith Schippers VVD 20 september 2012 4 november 2012[f] [138]
Schouten, Carola Carola Schouten CU 20 september 2012 22 maart 2017 [139]
Schouw, Gerard Gerard Schouw D66 20 september 2012 31 juli 2015[an] [140]
Schut-Welkzijn, Anoushka Anoushka Schut-Welkzijn VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [141]
Segers, Gert-Jan Gert-Jan Segers CU 20 september 2012 22 maart 2017 [142]
Servaes, Michiel Michiel Servaes PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [143]
Siderius, Tjitske Tjitske Siderius SP 3 september 2013 25 november 2013[a] [144]
6 februari 2014 22 maart 2017
Sjoerdsma, Sjoerd Sjoerd Sjoerdsma D66 20 september 2012 22 maart 2017 [145]
Slob, Arie Arie Slob CU 20 september 2012 1 december 2015 [146]
Smaling, Eric Eric Smaling SP 14 mei 2013 22 maart 2017 [147]
Smits, Manja Manja Smits SP 20 september 2012 13 mei 2013[c] [148]
Staaij, Kees van der Kees van der Staaij SGP 20 september 2012 22 maart 2017 [149]
Steur, Ard van der Ard van der Steur VVD 20 september 2012 19 maart 2015[f] [150]
Straus, Karin Karin Straus VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [151]
Swinkels, Henri Henri Swinkels SP 14 mei 2014 28 mei 2014 [152]
Swinkels, Judith Judith Swinkels D66 3 november 2015 22 maart 2017 [153]
Tanamal, Grace Grace Tanamal PvdA 8 november 2012 22 maart 2017 [154]
Taverne, Joost Joost Taverne VVD 8 november 2012 22 maart 2017 [155]
Teeven, Fred Fred Teeven VVD 20 september 2012 4 november 2012[f] [156]
26 maart 2015 22 maart 2017
Tellegen, Ockje Ockje Tellegen VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [157]
Thieme, Marianne Marianne Thieme PvdD 20 september 2012 22 maart 2017 [158]
Timmermans, Frans Frans Timmermans PvdA 20 september 2012 4 november 2012[f] [159]
Tongeren, Liesbeth van Liesbeth van Tongeren GL 20 september 2012 22 maart 2017 [160]
Toorenburg, Madeleine van Madeleine van Toorenburg CDA 20 september 2012 22 maart 2017 [161]
Ulenbelt, Paul Paul Ulenbelt SP 20 september 2012 22 maart 2017 [162]
Ünver, Emre Emre Ünver PvdA 14 december 2016 14 februari 2017 [163]
Veen, Michiel van Michiel van Veen VVD 20 september 2012 29 november 2016 [164]
Velde, Rien van der Rien van der Velde PvdA 25 oktober 2016 22 maart 2017 [165]
Veldhoven, Stientje van Stientje van Veldhoven D66 20 september 2012 22 maart 2017 [166]
Veldman, Hayke Hayke Veldman VVD 25 juni 2014 22 maart 2017 [167]
Verheijen, Mark Mark Verheijen VVD 20 september 2012 26 Februari 2015[ao] [168]
Verhoeven, Kees Kees Verhoeven D66 20 september 2012 22 maart 2017 [169]
Vermeij, Roos Roos Vermeij PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [170]
Vermue, Joyce Joyce Vermue PvdA 22 september 2015 22 maart 2017 [171]
Visser, Barbara Barbara Visser VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [172]
Vliet, Roland van Roland van Vliet PVV[ap] 20 september 2012 22 maart 2017 [173]
Lid-Van Vliet[aq]
Volp, Marith Marith Volp PvdA 3 september 2013 22 maart 2017 [174]
Voordewind, Joël Joël Voordewind CU 20 september 2012 22 maart 2017 [175]
Voortman, Linda Linda Voortman GL 30 oktober 2012 17 november 2014[a] [176]
18 november 2014 8 maart 2015
Vos, Jan Jan Vos PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [177]
Vos, Mei Li Mei Li Vos PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [178]
Vries, Albert de Albert de Vries PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [179]
Vries, Aukje de Aukje de Vries VVD 8 november 2012 22 maart 2017 [180]
Vuijk, Ronald Ronald Vuijk VVD 8 november 2012 22 maart 2017 [181]
Wassenberg, Frank Frank Wassenberg PvdD 17 november 2015 17 oktober 2016 [182]
Weekers, Frans Frans Weekers VVD 20 september 2012 4 november 2012[f] [183]
Weyenberg, Steven van Steven van Weyenberg D66 20 september 2012 22 maart 2017 [184]
Wijngaarden, Jeroen van Jeroen van Wijngaarden VVD 1 juli 2014 22 maart 2017 [185]
Wilders, Geert Geert Wilders PVV 20 september 2012 22 maart 2017 [186]
Wit, Jan de Jan de Wit SP 20 september 2012 1 april 2014 [187]
Wolbert, Agnes Agnes Wolbert PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [188]
Wout, Bas van 't Bas van 't Wout VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [189]
Ypma, Loes Loes Ypma PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [190]
Yücel, Keklik Keklik Yücel PvdA 20 september 2012 22 maart 2017 [191]
Ziengs, Erik Erik Ziengs VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [192]
Zijlstra, Halbe Halbe Zijlstra VVD 20 september 2012 22 maart 2017 [193]

Zie ook

bewerken
 1. a b c d e f g h Ging met zwangerschapsverlof
 2. Tot 3 juni 2014
 3. a b Verliet de Kamer om gezondheidsredenen
 4. Vanaf 3 juni 2014
 5. Verliet de Kamer om persoonlijke redenen
 6. a b c d e f g h i j k l m Verliet de Tweede Kamer om toe te treden tot het kabinet
 7. Tot 29 oktober 2013
 8. Tussen 29 oktober 2013 en 15 april 2014
 9. Vanaf 15 april 2014
 10. Verliet de Kamer om burgemeester van Oude IJsselstreek te worden.
 11. a b Ging met ziekteverlof
 12. Verliet de Kamer om te gaan werken voor de verkiezingscampagne van Hillary Clinton.
 13. Verliet de Kamer om voorzitter te worden van de Sociaal-Economische Raad
 14. Verliet de Tweede Kamer om voorzitter van het College van Bestuur van ROC Mondriaan te worden.
 15. Verliet de Kamer voor een functie in het onderwijs
 16. Verliet de Kamer om wethouder van Utrecht te worden
 17. Tot 22 maart 2014
 18. Tussen 22 maart 2014 en 15 april 2014
 19. Vanaf 15 april 2014
 20. Tot 3 juni 2014
 21. Tussen 3 juni 2014 en 13 november 2014
 22. Vanaf 13 november 2014
 23. Tussen 10 september 2014 en 13 november 2014
 24. Vanaf 13 november 2014
 25. Tot 14 november 2014
 26. Vanaf 14 november 2014
 27. Verliet de Kamer vanwege het niet registreren van een nevenfunctie die raakte aan zij portefeuille
 28. Verving tijdelijk Yasemin Çegerik
 29. Verliet de Kamer voor een functie in het bedrijfsleven
 30. Verliet de Kamer om wethouder van Amsterdam te worden
 31. Verliet de Kamer voor een functie in het bedrijfsleven.
 32. Tot 8 november 2016
 33. Vanaf 8 november 2016
 34. Verliet de Kamer om lid te worden van het Europees Parlement
 35. Verliet de Kamer om burgemeester te worden van Capelle aan den IJssel.
 36. Vanaf 14 november 2014
 37. Verliet de Kamer om Gedeputeerde te worden in Friesland
 38. Verliet de Kamer nadat hij de lijsttrekkersverkiezing verloren had van Lodewijk Asscher.
 39. Verlaat de Kamer nadat het partijbestuur het vertrouwen in haar heeft opgezegd.
 40. Verliet de Kamer voor een functie in het bedrijfsleven
 41. Verliet de Kamer nadat hij beschuldigd werd van onjuiste declaraties
 42. Tot 21 maart 2014
 43. Vanaf 21 maart 2014

Referenties

bewerken
 1. Kamerleden beëdigd (6 december 2023). Gearchiveerd op 7 december 2023. Geraadpleegd op 15 december 2023.
 2. M. (Fleur) Agema. parlement.com. Gearchiveerd op 31 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 3. Ing. M. (Mustafa) Amhaouch. parlement.com. Gearchiveerd op 14 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 4. Dr. K. (Khadija) Arib. parlement.com. Gearchiveerd op 13 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 5. Drs. T. (Tamara) van Ark. parlement.com. Gearchiveerd op 28 september 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 6. A.A. (Amma) Asante M.A. parlement.com. Gearchiveerd op 11 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 7. Mr. M. (Malik) Azmani. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 8. Mr. M.H.H. (Martine) Baay-Timmerman. parlement.com. Gearchiveerd op 12 september 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 9. F. (Farshad) Bashir. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 10. H.J. (Harm) Beertema. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 11. S. (Salima) Belhaj MA. parlement.com. Gearchiveerd op 14 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 12. Drs. Y. (Ybeltje) Berckmoes-Duindam. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 13. Drs. V.A. (Vera) Bergkamp. parlement.com. Gearchiveerd op 19 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 14. M.A. (Magda) Berndsen. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 15. Dr. R. (Roelof) Bisschop. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 16. Drs. S.A. (Stef) Blok. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 17. Mr. B.G. (Betty) de Boer. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 18. Drs. H. (Harry) van Bommel. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 19. D.E. (Désirée) Bonis. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 20. Drs. L. (Louis) Bontes. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 21. Drs. M. (Martin) Bosma. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 22. Ir. R.P.G. (Remco) Bosma. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 23. A. (André) Bosman. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 24. L.Th. (Lea) Bouwmeester. parlement.com. Gearchiveerd op 4 december 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 25. Drs. J.H. (Han) ten Broeke. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 26. H. (Harm) Brouwer. parlement.com. Gearchiveerd op 10 april 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 27. Mr.Drs. H.G.J. (Hanke) Bruins Slot. parlement.com. Gearchiveerd op 27 september 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 28. Dr. E.E.W. (Eppo) Bruins. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 29. Dr. B.I. (Brigitte) van der Burg. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 30. Drs. I.S.H. (Ingrid) de Caluwé. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 31. Y. (Yasemin) Cegerek. parlement.com. Gearchiveerd op 7 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 32. Ir. M.H.P. (Martijn) van Dam. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 33. Tj.R. (Tjeerd) van Dekken. parlement.com. Gearchiveerd op 29 januari 2023. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 34. Ir. A.P.C. (Tony) van Dijck. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 35. Drs. J.J. (Jasper) van Dijk. parlement.com. Gearchiveerd op 19 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 36. Mr. O.E.Th. (Otwin) van Dijk. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 37. Prof.Dr. E. (Elbert) Dijkgraaf. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 38. Dr. K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 39. P.A. (Pia) Dijkstra. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 40. R.J. (Remco) Dijkstra. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 41. Ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem. parlement.com. Gearchiveerd op 20 september 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 42. Drs. R.K. (Carla) Dik-Faber. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 43. Sj.W. (Sjoera) Dikkers. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 44. Drs. P.J. (Pieter) Duisenberg. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 45. Drs. A.M.C. (Angelien) Eijsink. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 46. T.M.Ch. (Ton) Elias. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 47. Drs. C.E. (Corinne) Ellemeet. parlement.com. Gearchiveerd op 14 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 48. Mr. H. (Manon) Fokke. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 49. Drs. S.R. (Sietse) Fritsma. parlement.com. Gearchiveerd op 19 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 50. K. (Karen) Gerbrands. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 51. Drs. H.P.J. (Henk) van Gerven. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 52. Mr.Drs. J.H. (Jock) Geselschap. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 53. J.L. (Jaco) Geurts. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 54. M. (Machiel) de Graaf. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 55. Ir. H.J. (Rik) Grashoff. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 56. D.J.G. (Dion) Graus. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 57. Drs. V.A. (Ed) Groot. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 58. S. (Sultan) Günal-Gezer. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 59. Drs. W. (Wassila) Hachchi. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 60. Mr. S. (Sybrand) van Haersma Buma. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 61. Drs. M.I. (Mariëtte) Hamer. parlement.com. Gearchiveerd op 12 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 62. M.G.J. (Mark) Harbers. parlement.com. Gearchiveerd op 28 juni 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 63. R.J. (Rudmer) Heerema. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 64. Drs. P.E. (Pieter) Heerma. parlement.com. Gearchiveerd op 14 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 65. Drs. P.M.M. (Pierre) Heijnen. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 66. Mr. L.M.J.S. (Lilian) Helder. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 67. Drs. M.J.F. (Martijn) van Helvert. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 68. J.A. (Jeanine) Hennis-Plasschaert. parlement.com. Gearchiveerd op 3 juli 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 69. Dr. Y.J. (Eddy) van Hijum. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 70. M. (Myrthe) Hilkens. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 71. Drs. D. (Duco) Hoogland. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 72. Drs. J. (Johan) Houwers. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 73. Drs. M.E. (Matthijs) Huizing. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 74. L. (Lutz) Jacobi. parlement.com. Gearchiveerd op 12 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 75. Mr. T.M. (Tanja) Jadnanansing. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 76. Ir. P.F.C. (Paulus) Jansen. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 77. S. (Sadet) Karabulut. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 78. Mr.Drs. M.C.G. (Mona) Keijzer. parlement.com. Gearchiveerd op 6 oktober 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 79. Mr. J.W.M. (John) Kerstens. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 80. J.F. (Jesse) Klaver. parlement.com. Gearchiveerd op 21 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 81. Drs. J.J. (Joram) van Klaveren. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 82. Drs. N.P.M. (Norbert) Klein. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 83. Drs. R.J. (Reinette) Klever. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 84. Drs. J. (Jetta) Klijnsma. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 85. C.J.E. (Nine) Kooiman. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 86. Drs. W. (Wouter) Koolmees. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 87. H.C.M. (Henk) Krol. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 88. Drs. A.H. (Attje) Kuiken. parlement.com. Gearchiveerd op 23 september 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 89. Drs. T. (Tunahan) Kuzu. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 90. R.P. (Roelof) van Laar. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 91. Drs. L.A. (Leendert) de Lange. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 92. Ir. R.W. (René) Leegte. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 93. Drs. P.M.M. (Pierre) Heijnen. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 94. R.M. (Renske) Leijten BA. parlement.com. Gearchiveerd op 12 september 2023. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 95. B.Ch. (Bart) de Liefde. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 96. Mr.Drs. R.E. (Roald) van der Linde. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 97. Drs. P.J.M. (Pieter) Litjens. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 98. W.J.H. (Helma) Lodders. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 99. Ir. A.W. (Anne-Wil) Lucas. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 100. B. (Barry) Madlener. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 101. Drs. M.E. (Marit) Maij. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 102. A. (Ahmed) Marcouch. parlement.com. Gearchiveerd op 26 september 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 103. Drs. P.H. (Paul) van Meenen. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 104. Drs. A.Z. (Arnold) Merkies. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 105. A. (Anouchka) van Miltenburg. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 106. M. (Mohammed) Mohandis. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 107. J.S. (Jacques) Monasch. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 108. Ir. P.J.M.J. (Perjan) Moors MBA. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 109. Drs. A.H. (Agnes) Mulder. parlement.com. Gearchiveerd op 5 oktober 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 110. A. (Anne) Mulder. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 111. Mr. H. (Helma) Neppérus. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 112. Drs. C. (Cora) van Nieuwenhuizen-Wijbenga. parlement.com. Gearchiveerd op 26 september 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 113. Drs. H. (Henk) Nijboer. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 114. Ch.N.A. (Chantal) Nijkerken-de Haan. parlement.com. Gearchiveerd op 12 september 2023. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 115. Mr. M. (Michiel) van Nispen. parlement.com. Gearchiveerd op 5 oktober 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 116. Drs. A. (Bram) van Ojik. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 117. Dr. P.H. (Pieter) Omtzigt. parlement.com. Gearchiveerd op 30 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 118. R.F.A. (Astrid) Oosenbrug-Blokland. parlement.com. Gearchiveerd op 12 september 2023. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 119. Mr. F (Foort) van Oosten. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 120. Mr. P. (Peter) Oskam. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 121. E. (Esther) Ouwehand. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 122. S. (Selçuk) Öztürk. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 123. Drs. A. (Alexander) Pechtold. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 124. Prof.Dr. R.H.A. (Ronald) Plasterk. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 125. Mr. S.C.C.M. (Sjoerd) Potters. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 126. Prof.Dr. A.A.G.M. (Ronald) van Raak. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 127. Mr. J. (Jeroen) Recourt. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 128. Drs. D.A. (Daniël) van der Ree. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 129. E.G.M. (Emile) Roemer. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 130. M.R.J. (Michel) Rog. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 131. H.A.G. (Erik) Ronnes. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 132. Mr. R. (Raymond) de Roon. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 133. S. (Sander) de Rouwe. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 134. Mr. A.C.L. (Arno) Rutte. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 135. Drs. M. (Mark) Rutte. parlement.com. Gearchiveerd op 1 oktober 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 136. Ir. D.M. (Diederik) Samsom. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 137. Drs. J.C.M. (Jolande) Sap. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 138. Drs. E.I. (Edith) Schippers. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 139. Drs. C.J. (Carola) Schouten. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 140. Dr. A.G. (Gerard) Schouw. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 141. Drs. A. (Anoushka) Schut-Welkzijn. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 142. Drs. G.J.M. (Gert-Jan) Segers. parlement.com. Gearchiveerd op 1 oktober 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 143. Drs. M. (Michiel) Servaes. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 144. T.E. (Tjitske) Siderius. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 145. Sj.W. (Sjoerd) Sjoerdsma MSc. parlement.com. Gearchiveerd op 24 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 146. Drs. A. (Arie) Slob. parlement.com. Gearchiveerd op 18 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 147. Dr. E.M.A. (Eric) Smaling. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 148. Drs. M. (Manja) Smits. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 149. Mr. C.G. (Kees) van der Staaij. parlement.com. Gearchiveerd op 6 oktober 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 150. Mr. G.A. (Ard) van der Steur. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 151. Drs. K.C.J. (Karin) Straus. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 152. Drs. H.A.J.M. (Henri) Swinkels. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 153. Mr. J.C.M. (Judith) Swinkels. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 154. G.S.I.A. (Grace) Tanamal. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 155. Mr. J. (Joost) Taverne. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 156. Mr. F. (Fred) Teeven MPM. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 157. Drs. O.C. (Ockje) Tellegen. parlement.com. Gearchiveerd op 12 oktober 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 158. Mr. M.L. (Marianne) Thieme. parlement.com. Gearchiveerd op 6 oktober 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 159. Dr. F.C.G.M. (Frans) Timmermans. parlement.com. Gearchiveerd op 28 juni 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 160. Drs. L. (Liesbeth) van Tongeren. parlement.com. Gearchiveerd op 5 juli 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 161. Dr. M.M. (Madeleine) van Toorenburg. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 162. Dr. P. (Paul) Ulenbelt. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 163. E. (Emre) Ünver. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 164. M.Sj. (Michiel) van Veen. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 165. Drs. R. (Rien) van der Velde. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 166. Drs. S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 167. Drs. H.S. (Hayke) Veldman. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 168. Drs. M.L. (Mark) Verheijen. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 169. Drs. K. (Kees) Verhoeven. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 170. Drs. R.A. (Roos) Vermeij. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 171. J.G.P. (Joyce) Vermue. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 172. Drs. B. (Barbara) Visser. parlement.com. Gearchiveerd op 6 oktober 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 173. Mr. R.A. (Roland) van Vliet. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 174. Drs. M.J.J. (Marith) Volp. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 175. Drs. J.S. (Joël) Voordewind. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 176. Drs. L.G.J. (Linda) Voortman. parlement.com. Gearchiveerd op 11 oktober 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 177. J.C. (Jan) Vos. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 178. Dr. M.L. (Mei Li) Vos. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 179. A.A. (Albert) de Vries. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 180. A. (Aukje) de Vries. parlement.com. Gearchiveerd op 1 juli 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 181. Drs. R. (Ronald) Vuijk. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 182. Drs. F.P. (Frank) Wassenberg. parlement.com. Gearchiveerd op 14 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 183. Mr.Drs. F.H.H. (Frans) Weekers. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 184. Drs. S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg. parlement.com. Gearchiveerd op 29 augustus 2022. Geraadpleegd op 29 augustus 2022.
 185. Mr. J. (Jeroen) van Wijngaarden. parlement.com. Gearchiveerd op 3 oktober 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 186. G. (Geert) Wilders. parlement.com. Gearchiveerd op 7 oktober 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 187. Mr. J.M.A.M. (Jan) de Wit. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 188. Drs. A.G. (Agnes) Wolbert. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 189. B. (Bas) van 't Wout. parlement.com. Gearchiveerd op 7 oktober 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 190. Drs. L. (Loes) Ypma. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 191. Drs. K. (Keklik) Yücel. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 192. E. (Erik) Ziengs. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.
 193. Drs. H. (Halbe) Zijlstra. parlement.com. Gearchiveerd op 28 augustus 2022. Geraadpleegd op 28 augustus 2022.