Lijst van Tweede Kamerleden 1946-1948

Wikimedia-lijst

De samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1946-1948 biedt een overzicht van de Tweede Kamerleden in de periode tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 17 mei 1946 en de Tweede Kamerverkiezingen van 7 juli 1948. De regering werd in juli 1946 gevormd door het kabinet-Beel I. De zittingsperiode ging in op 4 juni 1946. Er waren 100 Tweede Kamerleden.

Zetelverdeling Tweede Kamer 1946-1948.

De partijen staan in volgorde van grootte. De politici staan in alfabetische volgorde, uitgezonderd de fractieleider, die telkens vetgedrukt als eerste van zijn of haar partij vermeld staat.

Gekozen bij de verkiezingen van 17 mei 1946

bewerken

KVP (32 zetels)

bewerken

PvdA (29 zetels)

bewerken

ARP (13 zetels)

bewerken

CPN (10 zetels)

bewerken

CHU (8 zetels)

bewerken

PvdV (6 zetels)

bewerken

SGP (2 zetels)

bewerken

Bijzonderheden

bewerken

Tussentijdse mutaties

bewerken
  • 21 juli: Nico Palar (PvdA) nam ontslag uit onvrede met het militair optreden in Indonesië. Zijn opvolger Nico Stufkens werd op 10 september dat jaar geïnstalleerd.
  • 7 oktober: Johann Heinrich Adolf Logemann (PvdA) vertrok uit de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Zijn opvolger Jaap le Poole werd op 5 november dat jaar geïnstalleerd.
  • 4 december: Frans Smits van Oyen (KVP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot voorzitter van de Coöperatieve Zuid-Nederlandse Zuivelbond. Zijn opvolger Jos Sweens werd op 23 december dat jaar geïnstalleerd.

Zie ook

bewerken