Forum voor Democratie

Nederlandse politieke partij

Forum voor Democratie (afgekort: FVD) is een Nederlandse politieke partij die zich zelf ziet als liberaal-conservatief,[6] maar doorgaans als rechts-populistisch, nationalistisch en radicaal-rechts wordt beschouwd.[7][8][9][10][11] De partij is met vijf zetels geleid door Thierry Baudet vertegenwoordigd in de Tweede Kamer en met drie zetels in de Eerste Kamer.

Forum voor Democratie
Logo
Personen
Partijvoorzitter Thierry Baudet
Partijleider Thierry Baudet
Fractieleider in de Tweede Kamer Thierry Baudet
Fractieleider in de Eerste Kamer Paul Frentrop
Mandaten
Zetels Tweede Kamer
5 / 150
Zetels Eerste Kamer
3 / 75
Zetels Europees Parlement
0 / 29
Geschiedenis
Opgericht 1 september 2016[1][2]
Algemene gegevens
Actief in Nederland
Hoofdkantoor Herengracht 74, Amsterdam
Aantal leden 45.322 (2021)[3] (betwist)[4]
Richting Rechts
Ideologie Nationaal-conservatisme[5]
Economisch liberalisme
Conservatief-liberalisme
Euroscepsis
Nationalisme
Liberaal-conservatisme
Kleuren Bordeauxrood
Jongerenorganisatie Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFvD)
Wetenschappelijk bureau Renaissance Instituut
Europese fractie Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)
Europese organisatie Partij van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR Party)
Website forumvoordemocratie.nl
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Nederland

FVD werd in 2015 opgericht als denktank door Baudet en Henk Otten en was actief tegenstander tijdens het Oekraïnereferendum.[12] In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 werd het een politieke partij die met twee zetels begon. In de jaren daarna groeide de partij en werd eenmaal de grootste partij bij de Provinciale Statenverkiezingen 2019.

Sinds de oprichting heeft de partij te maken gehad met meerdere interne conflicten, waarbij partijleden uit de partij stapten of werden gezet. Een aantal van deze conflicten hebben ook geleid tot afsplitsingen. Op landelijk niveau gaat het daarbij om de Groep Otten en fractie-Nanninga in de Eerste Kamer en JA21 en Groep Van Haga in de Tweede Kamer.[13]

HistorieBewerken

Denktank (2013-2016)Bewerken

Forum voor Democratie is ontstaan uit een groep Nederlanders die begin 2013 pleitte voor een hernieuwd referendum over de overdracht van bevoegdheden naar de Europese Unie.[14] Hiertoe werd een comité opgericht dat een burgerinitiatief startte en handtekeningen verzamelde. Dit leidde tot een debat in de Tweede Kamer, waarin een meerderheid tegen dit voorstel voor referenda in geval van soevereiniteitsoverdracht stemde.[15] Namens het burgercomité hield Thierry Baudet een inleiding waarin hij aan de Kamerleden uitlegde dat volgens hem de Tweede Kamer op het punt staat om haar kernbevoegdheden kwijt te raken en de Nederlandse bevolking op het punt staat om haar zelfbeschikking te verliezen.[16][17]

Na afloop van deze stemming werd in 2015 Forum voor Democratie opgericht als denktank onder leiding van Baudet, dat echter ook een breder doel zou moeten dienen: de vernieuwing van de democratie in Nederland.[18] In 2015 nam Baudet samen met Jort Kelder en Arno Wellens het initiatief tot een parlementaire enquête rond de euro.[19] Na de invoering van de Referendumwet nam FVD samen met partner GeenPeil deel aan het Nederlands referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne.

Deelname aan Tweede Kamerverkiezingen 2017Bewerken

Als reactie op het vermeende negeren van de referendumuitslag, werd in september 2016 besloten om Forum voor Democratie om te zetten in een politieke partij en deel te nemen aan de verkiezingen. Samen met Henk Otten en Rob Rooken richtte Baudet de partij op.[20] Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 behaalde FVD twee zetels. Deze werden ingenomen door Baudet en Theo Hiddema.

Eind 2017 ontstonden er interne strubbelingen in de snel groeiende partij. Diverse prominente leden uitten hun ongenoegen over het vermeende gebrek aan interne democratie onder het bestuur van Otten. Dit leidde in februari 2018 tot het royement van oud-VVD-senator Robert de Haze Winkelman en zijn partner Betty Jo Wevers.[21] Een week later stapte vanwege dezelfde kritiek Susan Teunissen, die als nummer drie op de kieslijst van 2017 stond, uit de partij.[22] Kort daarna werden ook Gert Reedijk, Freek Jan Berkhout en Arthur Legger geroyeerd als lid, nadat zij eerder in een brief aan de leden voor meer interne democratie hadden gepleit.[23] Eerder hadden uit onvrede over de koers van Baudet ook de partijprominenten Frank Ankersmit en partijsponsor Kees Eldering de partij de rug toegekeerd.[24][25] Ook medeoprichter Arno Wellens wilde anno 2017 niets meer met de partij te maken hebben.[26]

Provinciale Statenverkiezingen en breuk met OttenBewerken

Nadat de partij bij de Provinciale Statenverkiezingen 2019 de meeste stemmen kreeg, hield Thierry Baudet een overwinningstoespraak. Baudet sprak onder andere van "duurzaamheidsafgoderij" en "klimaathekserij", oikofobie en het tegengaan van "ongecontroleerde migratie". Ook noemde hij de beladen term 'boreaal.[27]

In het begin van 2019 ontstond er een intern conflict toen bleek dat de positie van Otten als penningmeester had geleid tot financiële malversaties en diverse uitkeringen van gelden zonder intern overleg, hetgeen door zijn medebestuursleden Baudet en Rooken "een greep in de kas" werd genoemd. Otten had in zijn functies als penningmeester en bestuurslid afzonderlijk toegang tot de financiën en ledenadministratie van de partij en blokkeerde toelating van andere bestuursleden.[28]

Later bleek uit bankafschriften dat er slechts enkele honderden euro's op de partijrekening stonden, hetgeen enige tijd leidde tot een liquiditeitscrisis. Dit had tot gevolg dat er ontoereikende bedragen beschikbaar waren voor de campagne voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Daarnaast bleek dat Otten zonder overleg diverse bedragen uit de partijkas had overgemaakt voor gedane werkzaamheden, waaronder een betaling van €30.250 aan zichzelf, €145.000 aan zijn assistent Robert Baljeu en €9.860 aan zijn minnares.[28] Hiddema sprak van een "vertrouwensbreuk" en Otten werd gedwongen terug te treden als penningmeester en medewerker van de Tweede Kamerfractie.[29] Wel bleef hij aanvankelijk aan als lijsttrekker voor de Eerste Kamer.[30]

Kort daarvoor had Otten in een interview met het NRC Handelsblad openlijk kritiek geuit op Baudet, die hij verweet de partij te veel naar rechts te trekken, waarna het interne conflict naar buiten werd gebracht. Otten werd daarop geroyeerd en ging zelfstandig verder als de Groep Otten (GO).[31] Vier Provinciale Statenleden sloten zich aan bij GO.[32][33][34] Op 20 augustus sloten ook Eerste Kamerleden Dorien Rookmaker en Jeroen de Vries zich aan bij GO, die aanvankelijk door Otten op de kandidatenlijst geplaatst waren.[35]

2020Bewerken

Op 22 mei 2020 werd voormalig VVD'er en onafhankelijk Tweede Kamerlid Wybren van Haga lid van FVD, maar sloot zich pas op 1 november aan bij de fractie in de Tweede Kamer.[36][37]

Eind november 2020 ontstond er wederom een intern conflict binnen de partij. Aanleiding waren gelekte app-gesprekken bij de jongerenorganisatie van FVD (JFVD), die racistisch en antisemitisch waren.[38] Baudet trok zich op 24 november terug als voorzitter en lijsttrekker voor de verkiezingen. Ook Hiddema en Cliteur trokken zich terug als lid van respectievelijk de Tweede en Eerste Kamer. Baudet kwam een dag later echter terug op zijn beslissing en kondigde een leiderschapsverkiezing aan. Meerdere prominenten kandidaten beschuldigden Baudet vervolgens van antisemitisme tijdens een teambuilding-uitje.[39] Het bestuur besloot uiteindelijk een ledenstemming uit te schrijven over de vraag of Baudet mocht blijven als partijleider, die plaatsvond op 3 en 4 december.[40][41][42] Baudet mocht volgens 76% van de stemmers aanblijven als partijleider.[43] Vanaf de onthullingen over de gelekte app-gesprekken stapten er vertegenwoordigers uit de partij, wat in een stroomversnelling kwam na nieuwe onthullingen en de uitslag van de leiderschapsverkiezing. Op landelijk niveau stapte de hele Europese delegatie uit de partij en stapten zeven van de twaalf leden uit de Eerste Kamerfractie en vormden de fractie-Van Pareren.[44] Een groot deel van deze vertegenwoordigers sloten zich uiteindelijk aan bij JA21, opgericht door Annabel Nanninga en Joost Eerdmans.

2021-hedenBewerken

Tijdens de coronacrisis stond FVD in toenemende mate kritisch tegenover de ernst van de coronacrisis en de proportionaliteit van de coronamaatregelen. Met dit als campagnethema wist de partij ondanks de conflicten van het voorgaande jaar acht zetels te halen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Rond 5 mei 2021 ontstond er ophef over de vergelijking die onder meer FVD trok op een poster tussen de coronamaatregelen en de bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Onder meer FVD-Kamerlid Van Haga nam afstand van deze boodschap.[45] Onder meer vanwege deze poster stapten Van Haga, Hans Smolders en Olaf Ephraim op 13 mei uit de Tweede Kamerfractie.[46][47]

OrganisatieBewerken

Binnen Forum voor Democratie is de algemene vergadering het hoogste orgaan. Hier wordt het politieke beleid besproken, met name van de fracties in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en de fractie van het Europees Parlement. Ook kunnen op deze vergadering resoluties over het politieke beleid en organisatorische zaken worden aangenomen. Daarnaast bevestigen of wijzigen de leden op deze vergadering het verkiezingsprogramma. De leden verkiezen tevens de lijsttrekkers en leiders voor de fracties in de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Daarnaast stellen de leden de kandidatenlijsten vast.[48]

PartijbestuurBewerken

Forum voor Democratie wordt geleid door het partijbestuur. De leden van het partijbestuur zijn Thierry Baudet (voorzitter), Silvio de Groot (penningmeester), Gideon van Meijeren (secretaris) en Joris van den Oetelaar (algemeen bestuurslid).

Op 25 april 2019 trok Otten, die tevens lijsttrekker van FVD was voor de Eerste Kamer, zich terug als penningmeester uit het bestuur, na een conflict over een bedrag dat Otten uit de partijkas naar zichzelf heeft overgemaakt.

Aanvankelijk werd het partijvoorzitterschap na de verkiezing van Baudet tot Kamerlid vervuld door Frentrop. Tijdens het eerste congres van FVD in november 2017 trok deze zich wegens meningsverschillen over de koers van de partij terug als kandidaat. Hierop verkoos het congres Baudet opnieuw tot partijvoorzitter.[49]

Raad van adviesBewerken

In de begintijd als partij had Forum voor Democratie een raad van advies, met als leden (niet per se gelijktijdig) voormalig VVD-senator Robert de Haze Winkelman, rechtsfilosoof Paul Cliteur, strafpleiter (later Kamerlid) Theo Hiddema, geschiedfilosoof Frank Ankersmit, bierbrouwer Harry Meens[50], Edmond Fokker van Crayestein, bankier Hugo Berkhout en politicoloog Arnout Maat. In maart 2017 werd deze echter weer opgeheven, zonder ooit te hebben gefunctioneerd.[51]

JongerenorganisatieBewerken

De Jongerenorganisatie Forum voor Democratie, JFVD, werd op 30 maart 2017 opgericht als de politieke jongerenorganisatie van FVD en is gericht op mensen tussen de 14 en 27 jaar. De vereniging zei anno 2019 ruim 4000 leden te hebben.[52]

Wetenschappelijk bureauBewerken

Het Renaissance Instituut is het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie. Het bureau geeft opdracht tot het uitvoeren van wetenschappelijke studies over maatschappelijke kwesties. De voorzitter van het instituut is Paul Cliteur.[53]

LedentalBewerken

De ledenaantallen per jaar sinds de oprichting, vastgesteld op 1 januari van elk jaar.[54] Over het aantal leden per 1 januari 2019 bestaat na accountantscontrole echter twijfel.[55] Dit heeft mogelijk gevolgen voor de verstrekte subsidie ex de Wet financiering politieke partijen.[56]

Jaar Aantal leden
2017 1.863[57]
2018 22.884
2019 30.674
2020 43.716
2021 45.322

Bron: Forum voor Democratie - ledentallen (Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen)

AchterbanBewerken

De achterban van FVD wordt grotendeels gevormd door voormalige VVD- en PVV-aanhang, voor wie de VVD te mild is op de gebieden Europese Unie en immigratie, maar de PVV te hard van toon is.[58] Naast het VVD-electoraat peilde EenVandaag dat FVD kiezers over het hele politieke spectrum naar zich toe trekt, maar onderzoek laat zien dat dit wel vaak kiezers met sterke populistische houdingen zijn.[59] Het grootste aandeel kiezers komt naast de VVD en PVV van CDA en SP. Een minderheid komt uit de oude achterban van GroenLinks, D66, 50PLUS en Partij voor de Dieren. FVD trekt niet alleen kiezers van bestaande partijen. 5% van de stemgerechtigden die niet stemde bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 stemde nu op Forum voor Democratie.[60][61]

In christelijke kringen zijn er ook bepaalde groeperingen met sympathie voor Forum voor Democratie.[62]

In november 2017 onthulde de Volkskrant dat FVD kan rekenen op steun van het extreemrechtse 'studiegenootschap' Erkenbrand, dat aanvankelijk ook de interesse van Baudet had.[63] Baudet en FVD distantieerden zich van de beweging, maar hielden daarbij geheim dat Baudet een dinerbijeenkomst had gehad met de rassentheoreticus Jared Taylor, die door Erkenbrand naar Nederland was gehaald.[64][65][66] Ook onder de online Alt-right-beweging is de partij populair.[67]

Forum voor Democratie is geen homogene ideologische eenheid maar omvat verschillende ideologieën of facties. Bepaalde personen zijn meer conservatief ingesteld, andere zijn meer pragmatisch of conservatief-liberaal ingesteld. Een deel van Forum voor Democratie heeft volgens een artikel van Het Financieele Dagblad ook affiniteit met het libertarische gedachtegoed.[68]

StandpuntenBewerken

Economie en belastingenBewerken

Forum voor Democratie is een economisch rechtse partij. De partij pleit voor 'meer dynamiek' in de economische sector. Dit willen zij onder andere bewerkstelligen door middel van een belastingvrije voet van €20.000 voor elke Nederlander.[69] Op deze manier denken zij het besteedbaar inkomen van mensen te verhogen, deze plannen zijn in 2020 doorgerekend en geverifieerd door het Centraal Planbureau. Verder wil Forum voor Democratie een vereenvoudiging van het belasting-, toeslagen- en premiestelsel. Hiervoor in de plaats pleiten zij voor een versimpeld belastingregime met twee schijven van 20% en 35%. Tot die tijd steunen zij de hypotheekrenteaftrek. Naast deze maatregelen wil Forum de schenkbelasting, erfbelasting en de kinderbijslag na het tweede kind afschaffen. Forum voor Democratie is tevens voorstander van een kleinere overheid, wegnemen van regulering en bescherming van nationale bedrijven.

Directe democratieBewerken

Een van de belangrijkste punten waar de partij campagne tegen voert, is wat Forum het 'partijkartel' noemt. Hierbij worden volgens Forum macht en functies onder de belangrijkste regeringspartijen onderling verdeeld.[70] De partij is mede daarom voorstander van directe democratie en pleit voor invoering van bindende referenda en volksinitiatieven. Hiernaast is Forum voorstander van een direct gekozen burgemeester en een direct gekozen minister-president. De partij is ook voorstander van een regering bestaande uit apolitieke experts en vindt dat topambtenaren opnieuw moeten solliciteren voor hun positie wanneer een nieuw kabinet wordt gevormd.[70]

Veiligheid en immigratieBewerken

Forum voor Democratie is voorstander van zwaardere straffen voor geweldsdelicten, zedendelicten en recidivisten en van berechting van niet-genaturaliseerde immigranten in hun land van herkomst. De partij pleit voor een verhoging van het defensiebudget naar 2% van het BBP naar de NAVO-norm en voor een (oud-)militair als Minister van Defensie.

Forum is voorstander van een strikter nationaal immigratiebeleid en stelt een Australisch model voor, waarbij Nederland zelf zou bepalen wie wordt opgevangen.[71] In combinatie met deze maatregelen is de partij voorstander van opvang van asielzoekers in de regio en een actief uitzetbeleid van illegalen, waarbij illegaliteit strafbaar wordt gesteld. Daarnaast pleit de partij voor een 'Wet bescherming Nederlandse waarden'.[72]

De problematiek in de landen van het Midden-Oosten is volgens Baudet "structureel": er is geen oplossing voor. De reden dat er geen vrede met Israël komt is, zo stelt hij, dat de islamitische buurlanden Israël niet willen erkennen.[73] Verder staat FVD voor onvoorwaardelijke steun aan Israël, omdat het volgens de partij een bondgenoot, een succesvolle handelsnatie en een democratie is.[74] In de Syrische Burgeroorlog kiest FVD weliswaar partij voor Bashar al-Assad, maar het blijft principieel tegen ingrijpen in het Midden-Oosten.

Soevereiniteit en Europese UnieBewerken

Forum voor Democratie is voorstander van het verstevigen van nationale soevereiniteit. De partij pleit voor een bindend referendum over de uittreding van Nederland uit de Europese Unie, een zogenoemde Nexit. Ook wil de partij de bevolking laten beslissen over het deelnemen aan een Europees leger en een Europees immigratie- en asielbeleid.[75] Daarnaast wil de partij een heroverweging van internationale handelsverdragen.

Klimaat en duurzaamheidBewerken

Forum zet ook in op klimaatscepticisme en ontkent de wetenschappelijke consensus aangaande klimaatverandering.[76] Baudet stelde dat het klimaatakkoord de Nederlandse burger 1000 miljard euro zou gaan kosten,[77] terwijl andere berekeningen op een lager bedrag uitkomen.[78]

De partij is tegenstander van windturbines en zonneweiden in het Nederlandse landschap en is voorstander van onderzoek en innovatie naar nucleaire energie, thoriumonderzoek in het bijzonder. Forum pleit voor meer steun en waardering voor de agrarische sector en wil zowel de biologische als de pesticiden-landbouw ondersteunen.[79]

 
Hoofdkantoor van Forum voor Democratie, gevestigd op de Herengracht te Amsterdam

Forum is tegen vermindering van de maximale snelheid op snelwegen. Een maatregel die inging tijdens de stikstofcrisis om de bouw tijdelijk van hun verplichtingen te ontzien.

VolksvertegenwoordigingBewerken

Tweede KamerBewerken

Verkiezingsjaar Aantal stemmen % van de stemmers Aantal behaalde zetels
2017 187.162 1,78 2 / 150
2021 523.083 5,02 8 / 150
 
Thierry Baudet (2018)
 
Theo Hiddema (2018)

De fractie van het Forum voor Democratie in de Tweede Kamer bestaat uit:

Op 13 mei 2021 splitsten Wybren van Haga, Olaf Ephraim en Hans Smolders zich af van FvD. Directe aanleiding is de 5 mei-poster die Baudet liet maken, waarin een verband wordt gelegd tussen de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en het coronabeleid van het kabinet. Alle drie houden ze hun zetel en gaan verder onder de naam 'groep-Van Haga'. Hierbij geven ze aan dat het programma van Forum voor Democratie leidend blijft.[80]

Eerste KamerBewerken

Verkiezingsjaar Aantal stemmen % van de stemmers Aantal behaalde zetels
2019 27.473 15,87 12 / 75

FVD kwam via de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 in de Eerste Kamer. Op 27 mei 2019 vond de verkiezing van de Eerste Kamer plaats, hierbij behaalde de partij 12 Senaatszetels, waardoor de VVD en FVD gedeeld de grootste werden in de Senaat, al behaalde FVD wel de meeste stemmen.

Door het royement van Henk Otten kwam de partij uit op 11 zetels, daar Otten besloot verder te gaan als eenmansfractie.[12][81] Vervolgens sloten Dorien Rookmaker en Jeroen de Vries zich aan bij de 'fractie-Otten',[82] zodat FVD terugzakte naar 9 zetels.[83] Na de Brexit verliet Dorien Rookmaker de Eerste Kamer om zitting te nemen in het Europees Parlement, waarop de vrijgekomen plek op 18 februari 2020 werd opgevuld door Otto Hermans. Hierdoor kwam FVD weer met 10 zetels in de Eerste Kamer. Op 1 september 2020 werd Paul Cliteur vervangen als fractievoorzitter door Paul Frentrop.[84] Cliteur verliet op 25 november de Senaat in verband met het (tijdelijke) vertrek van Baudet als partijleider.[85] Nicki Pouw-Verweij verliet op 26 november de partij en ging verder als eenmansfractie[86], tegelijk met Annabel Nanninga die tijdelijk niet in de Senaat zat in verband met zwangerschap.[87][88] Op 27 november verlieten Bob van Pareren, Toine Beukering, Otto Hermans en Hugo Berkhout de partij, Hugo Berkhout die tijdelijk de plaatsvervanger was voor Annabel Nanninga in verband met haar zwangerschap kreeg op 15 december een permanente zetel, die van Cliteur. Gezamenlijk gingen Bob van Pareren, Toine Beukering, Otto Hermans en Hugo Berkhout verder als de fractie-Van Pareren, waar Pouw-Verweij zich tevens bij aansloot.[89][90][91] Loek van Wely sloot zich op 8 december ook aan bij deze fractie.[92] Lennart van der Linden verliet de fractie op 9 december.[93] Nadat Pouw-Verweij voor JA21 in de Tweede Kamer werd gekozen, werd zij in de Eerste Kamer vervangen door Theo Hiddema, waardoor de fractie van het Forum voor Democratie weer op drie leden kwam:

Europees ParlementBewerken

Verkiezingsjaar Aantal stemmen % van de stemmers Aantal behaalde zetels
2019 602.507 10,96 3 / 26 - 4 / 29[94]

Forum voor Democratie deed op 23 mei 2019 mee aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Ex-Europarlementariër Derk Jan Eppink is hier de lijsttrekker voor FVD.[95] Deze verkiezing resulteerde in het behalen van 3 zetels in het Europees Parlement.[96] Na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 31 januari 2020 werd aan FVD één extra zetel toegewezen.[97] Deze werd opgevuld door Dorien Rookmaker, de toenmalige nummer 4 van de FVD-kandidatenlijst. Op 20 augustus 2019 was ze echter toegetreden tot de fractie-Otten in de Eerste Kamer. Zij nam de zetel daarom niet als FVD-vertegenwoordiger maar als onafhankelijk lid in, namens GO Realisme & Daadkracht. Op 4 december 2020 gaf de resterende fractie aan uit de partij te stappen en onafhankelijk verder te gaan.[98]

Forum voor Democratie zit op internationaal niveau in de Partij van Europese Conservatieven en Hervormers, waar onder andere de Conservatieve Partij (VK, partij van premier Boris Johnson) en Republikeinse Partij (VS, partij van voormalig president Donald J. Trump) in zitten.[99]

ProvinciesBewerken

Provincie Zetels 2019
  Groningen 5 van 43
  Friesland 6 van 43
  Drenthe 6 van 41
  Overijssel 6 van 47
  Flevoland 8 van 41
  Gelderland 8 van 55
  Utrecht 6 van 49
  Noord-Holland 9 van 55
  Zuid-Holland 11 van 55
  Zeeland 5 van 39
  Noord-Brabant 9 van 55
  Limburg 7 van 47
Nederland 86 van 570

De partij deed op 20 maart 2019 voor het eerst mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten, in alle twaalf provincies.[100] FVD had voor de afzonderlijke provincies geen verkiezingsprogramma's geschreven. FVD behaalde het hoogste percentage stemmen (14.4%[101]) en eindigde in iedere provincie bij de drie grootste partijen. In drie provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland) werd FVD de grootste partij.[102][103] Aanvankelijk leverde FVD alleen in Limburg een gedeputeerde. Na het uiteenvallen van de coalitie in Noord-Brabant en de opeenvolgende onderhandelingen werd FVD naar voren geschoven als onderdeel van het 'motorblok' voor een nieuwe coalitie. Uiteindelijk kwam na lang onderhandelen een nieuwe coalitie uit de bus, bestaande uit de twee partijen uit de oorspronkelijke coalitie, de VVD en het CDA, samen met FVD en Lokaal Brabant.[104] In mei 2021 besloten CDA en VVD te breken met FvD vanwege de aanhoudende problemen in die partij op landelijk niveau.

Ondanks het hoge aantal leden had FVD moeite met het vinden van kandidaten voor de verkiezingen. Veel kandidaten stonden in meerdere provincies op de lijst. Annabel Nanninga werd naast haar lidmaatschap van de Amsterdamse gemeenteraad nu ook lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en stond daarnaast op een verkiesbare plaats voor de Eerste Kamer. In mei 2021 waren er in de Provinciale Staten van Noord-Brabant en Flevoland inmiddels drie zetels onbezet, omdat er geen kandidaat werd gevonden om deze op te vullen.[105]

Nadat het Noord-Hollandse Statenlid Robert Baljeu uit de fractie werd gezet,[106] voegde Baljeu zich bij de partij van Henk Otten. Hierdoor was FVD, met 8 zetels, niet meer de grootste partij in Noord-Holland.[107] FVD raakte op 19 augustus 2019 een zetel kwijt in Zeeland, toen Robert Brunke uit de partij stapte; FVD kwam op 4 zetels en Brunke ging verder als partij 'Nieuw Nederland'.[107] Op 23 augustus maakte het Flevolandse Statenlid Cornelis van den Berg bekend uit FVD te stappen, en mee te gaan naar de partij van Henk Otten, waarmee ook FVD Flevoland een zetel verloor, en daar op 7 zetels uitkwam.[34] Op 1 september maakte het Zuid-Hollandse Statenlid Caroline Persenaire bekend zich ook aan te sluiten bij de partij van Otten, waarmee FVD in Zuid-Holland met 10 zetels niet langer de grootste partij was, maar die status moest delen met de VVD.[108] In de loop van de tijd volgden meer afsplitsingen.

In mei 2021 werden van de 86 in totaal door FVD behaalde zetels in de provinciale staten, nog 28 zetels bezet door FVD-vertegenwoordigers. De overige zetels werden op dat moment meestal bezet in naam van andere landelijk opererende partijen, in verreweg de meeste gevallen namens JA21 (35), in mindere mate de Groep Otten (5) of Code Oranje (2). De zetelverdeling per provincie was op dat moment in Groningen 2 (was 5), Friesland 4 (was 6), Drenthe 2 (was 6), Overijssel 1 (was 6), Gelderland 4 (was 8), Noord-Holland 3 (was 9), Zuid-Holland 2 (was 11), Zeeland 2 (was 5), Flevoland 1 (was 8), Utrecht 0 (was 6), Noord-Brabant 4 (was 9) en Limburg 3 (was 7).[105]

GemeentenBewerken

Gemeenteraad Amsterdam
Jaar Stemmen % Zetels
2018 20.015 5,7% 3 / 45

Forum voor Democratie nam bij de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen 2018 alleen deel in Amsterdam,[109] waar de partij onder aanvoering van Annabel Nanninga drie zetels haalde.[110] De nummer twee op de lijst, Yernaz Ramautarsing, had zich kort daarvoor moeten terugtrekken omdat er ophef was ontstaan over zijn uitspraken over homorechten.[111] Baudet stond als lijstduwer op de lijst, maar nam ondanks voldoende voorkeursstemmen zijn zetel niet in.[112] In april 2020 werd Anton van Schijndel uit de fractie gezet en ging verder als de Liberaal-Conservatieve Fractie.[113] In december 2020 stapten de resterende raadsleden uit de landelijke partij en gingen verder als de Onafhankelijke Raadsfractie (ORF). Hierdoor kwam Van Schijndel weer in de genade van Baudet en werd hij wederom de vertegenwoordiger van FVD in de Amsterdamse gemeenteraad.[114]

In Rotterdam steunde FVD Leefbaar Rotterdam, iets wat zij het 'alliantiemodel' noemen.[115] Kiezers in andere gemeenten werden door Baudet opgeroepen om op een lokale partij te stemmen en zo min mogelijk op de 'kartelpartijen'.

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken

BronvermeldingBewerken