Lijst van Tweede Kamerleden 1881-1883

Wikimedia-lijst

Lijst van Tweede Kamerleden 1881-1883 geeft een overzicht van de leden van de Nederlandse Tweede Kamer in de periode tussen de periodieke verkiezingen van 1881 en de periodieke verkiezingen van 1883. De zittingsperiode van de Tweede Kamer ging in op 19 september 1881 en eindigde op 16 september 1883.

De Tweede Kamer telde 86 leden, die gekozen werden in 43 districten. Zij werden gekozen voor een termijn van vier jaar; om de twee jaar werd de helft van de Tweede Kamer vernieuwd.[1]

Naam partij/groepering[a] district begindatum[b] einddatum[c] refs
Amorie van der Hoeven, Herman des Herman des Amorie van der Hoeven schaepmannianen [d] Breda [e] 16 september 1883 [2]
Arnoldts, Jan Jan Arnoldts bahlmannianen [f] Roermond [e] 19 december 1881 [g] [3]
Asch van Wijck, Matthias van Matthias van Asch van Wijck ARP [h] Amersfoort [e] 20 september 1882 [g] [4]
Asch van Wijck, Titus van Titus van Asch van Wijck ARP [h] Zwolle 19 september 1881 [i] [5]
Baar, Antonius van Antonius van Baar bahlmannianen [f] Eindhoven 19 september 1881 [i] [6]
Bahlmann, Bernardus Bernardus Bahlmann bahlmannianen [f] Tilburg 19 september 1881 [i] [7]
Bastert, Jacob Jacob Bastert conservatief-liberalen Utrecht [e] 16 september 1883 [8]
Beaufort, Willem de Willem de Beaufort liberalen Tiel [e] 16 september 1883 [9]
Bergsma, Willem Willem Bergsma kappeynianen Dokkum [e] 16 september 1883 [10]
Bichon van IJsselmonde, Marinus Marinus Bichon van IJsselmonde ARP [h] Gouda 19 september 1881 [i] [11]
Blom, Philippus van Philippus van Blom liberalen Sneek [e] 16 september 1883 [12]
Blussé van Oud-Alblas, Pieter Pieter Blussé van Oud-Alblas liberalen Deventer [e] 16 september 1883 [13]
Borret, Ferdinand Ferdinand Borret bahlmannianen [f] Tilburg [e] 29 april 1882 [j][k] [14]
26 juni 1882 [l] 16 september 1883
Brantsen van de Zijp, Willem Willem Brantsen van de Zijp ARP [h] Zutphen 28 juni 1882 [m] 16 september 1883 [15]
Brouwers, Hubert Hubert Brouwers bahlmannianen [f] Boxmeer [e] 25 januari 1882 [n] [16]
Roermond 25 januari 1882 [o] 16 september 1883
Bruijn, Jacobus de Jacobus de Bruijn bahlmannianen [f] 's-Hertogenbosch 19 september 1881 16 augustus 1883 [p] [17]
Bruijn Kops, Jacob de Jacob de Bruijn Kops kappeynianen Alkmaar [e] 16 september 1883 [18]
Buma, Age Age Buma kappeynianen Sneek 27 januari 1882 [q] [i] [19]
Bylandt, Frederik van Frederik van Bylandt ARP [h] Amersfoort 8 november 1882 [r] 16 september 1883 [20]
Casembroot, François de François de Casembroot conservatieven Delft [e] 16 september 1883 [21]
Clercx, Jean Jean Clercx bahlmannianen Boxmeer 2 maart 1882 [s] 16 september 1883 [22]
Corver Hooft, Jan Jan Corver Hooft conservatieven Almelo [e] 16 september 1883 [23]
Cremers, Eppo Eppo Cremers liberalen Zuidhorn 19 september 1881 [i] [24]
Dedem, Alexander van Alexander van Dedem ARP [h] Zwolle [e] 16 september 1883 [25]
Dedem, Willem van Willem van Dedem liberalen Hoorn 19 september 1881 [i] [26]
Delden, Albertus van Albertus van Delden liberalen Deventer 19 september 1881 [i] [27]
Dijckmeester, Herman Herman Dijckmeester liberalen Tiel 19 september 1881 [i] [28]
Dirks, Justus Justus Dirks liberalen Amsterdam [e] 2 maart 1883 [t][u] [29]
Donner, Johannes Johannes Donner ARP [h] Leiden 19 september 1881 [i] [30]
Eck, Daniël van Daniël van Eck liberalen Middelburg 19 september 1881 [i] [31]
Fabius, Jan Jan Fabius ARP [h] Delft 20 september 1881 [i] [32]
Feltz, Warmold van der Warmold van der Feltz liberalen Assen [e] 16 september 1883 [33]
Gennep, Jan van Jan van Gennep liberalen Rotterdam 19 september 1881 [i] [34]
Gildemeester, Adriaan Adriaan Gildemeester liberalen Amsterdam 10 mei 1883 [v] [i] [35]
Gleichman, Johan Johan Gleichman liberalen Amsterdam [e] 16 september 1883 [36]
Godefroi, Michel Michel Godefroi liberalen Amsterdam [e] 22 september 1881 [37]
Godin de Beaufort, Karel Karel Godin de Beaufort ARP [h] Gouda 14 november 1882 [w] 16 september 1883 [38]
Goeman Borgesius, Hendrik Hendrik Goeman Borgesius liberalen Winschoten 19 september 1881 [i] [39]
Haffmans, Leopold Leopold Haffmans bahlmannianen [f] Boxmeer 19 september 1881 [i] [40]
Heeckeren van Kell, Willem van Willem van Heeckeren van Kell kappeynianen Zutphen 19 januari 1882 [x] [i] [41]
Heydenrijck, Christianus Christianus Heydenrijck bahlmannianen [f] Nijmegen 19 september 1881 10 mei 1883 [y] [42]
Hingst, Sybrand Sybrand Hingst kappeynianen Leeuwarden 19 september 1881 [i] [43]
Holtzman, Petrus Petrus Holtzman liberalen Amsterdam 19 september 1881 3 maart 1883 [z] [44]
Hooft, Pieter 't Pieter 't Hooft ARP [h] Middelburg 27 januari 1882 [aa] 16 september 1883 [45]
Houten, Samuel van Samuel van Houten liberalen Groningen [e] 16 september 1883 [46]
Humalda van Eysinga, Idzerd van Idzerd van Humalda van Eysinga kappeynianen Dokkum 19 september 1881 [i] [47]
Idzerda, Wieger Wieger Idzerda liberalen Sneek 19 september 1881 6 december 1881 [g] [48]
Insinger, Herman Herman Insinger conservatieven Almelo 19 september 1881 [i] [49]
Jong, Klaas de Klaas de Jong kappeynianen Hoorn [e] 16 september 1883 [50]
Jonge, Johan de Johan de Jonge ARP [h] Middelburg [e] 1 november 1881 [ab] [51]
Kaay, Willem van der Willem van der Kaay kappeynianen Alkmaar 19 september 1881 [i] [52]
Kerkwijk, Jacob van Jacob van Kerkwijk liberalen Zierikzee 19 september 1881 [i] [53]
Keuchenius, Levinus Levinus Keuchenius ARP [h] Gorinchem [e] 16 september 1883 [54]
Kist, Herman Herman Kist liberalen Amsterdam 19 september 1881 [i] [55]
Kool, Arthur Arthur Kool liberalen Arnhem [e] 16 september 1883 [56]
Lambrechts, Jerôme Jerôme Lambrechts bahlmannianen [f] Roermond 19 september 1881 [i] [57]
Lenting, Lambertus Lambertus Lenting kappeynianen Zutphen 19 september 1881 20 november 1881 [g] [58]
Lieftinck, Franciscus Franciscus Lieftinck liberalen Leeuwarden [e] 16 september 1883 [59]
Linden, Gijsbertus van der Gijsbertus van der Linden liberalen Dordrecht 19 september 1881 [i] [60]
Mackay, Æneas Æneas Mackay ARP [h] Amersfoort 19 september 1881 [i] [61]
Mackay, Theodoor Theodoor Mackay ARP [h] Hilversum 28 juni 1882 [ac] 16 september 1883 [62]
Mees, Rudolf Rudolf Mees liberalen Rotterdam [e] 16 september 1883 [63]
Meijier, Willem de Willem de Meijier kappeynianen Haarlem [e] 16 september 1883 [64]
Mirandolle, Charles Charles Mirandolle kappeynianen Haarlem 19 september 1881 [i] [65]
Nispen tot Sevenaer, Carel van Carel van Nispen tot Sevenaer bahlmannianen [f] Nijmegen [e] 16 september 1883 [66]
Nyst, Victor Victor Nyst bahlmannianen [f] Maastricht 19 september 1881 24 juni 1882 [g] [67]
Oldenhuis Gratama, Lucas Lucas Oldenhuis Gratama liberalen Assen 19 september 1881 [i] [68]
Osenbruggen, Joannes van Joannes van Osenbruggen liberalen Dordrecht [e] 16 september 1883 [69]
Patijn, Jacob Jacob Patijn liberalen Gouda [e] 10 oktober 1882 [ad] [70]
Pompe van Meerdervoort, Jozef Jozef Pompe van Meerdervoort ARP [h] Goes 20 september 1881 [i] [71]
Reekers, Frederic Frederic Reekers schaepmannianen [d] Haarlemmermeer [e] 16 september 1883 [72]
Rees, Otto van Otto van Rees liberalen Rotterdam [e] 16 september 1883 [73]
Reuther, Anthonie Anthonie Reuther bahlmannianen Nijmegen 20 juni 1883 [ae] [i] [74]
Röell, Joan Joan Röell liberalen Utrecht 19 september 1881 [i] [75]
Rombach, Karel Karel Rombach kappeynianen Brielle [e] 16 september 1883 [76]
Ruijs de Beerenbrouck, Gustave Gustave Ruijs de Beerenbrouck bahlmannianen [f] Maastricht [e] 16 september 1883 [77]
Ruiter Zijlker, Derk de Derk de Ruiter Zijlker liberalen Appingedam [e] 16 september 1883 [78]
Rutgers van Rozenburg, Jan Jan Rutgers van Rozenburg kappeynianen Amsterdam 14 november 1881 [af] 16 september 1883 [79]
Savornin Lohman, Alexander de Alexander de Savornin Lohman ARP [h] Goes [e] 16 september 1883 [80]
Schaepman, Herman Herman Schaepman schaepmannianen [d] Breda 19 september 1881 [i] [81]
Schepel, Jan Jan Schepel liberalen Appingedam 19 september 1881 [i] [82]
Schimmelpenninck Nijenhuis Rutger Schimmelpenninck van Nijenhuis conservatieven 's-Gravenhage 19 september 1881 [i] [83]
Schimmelpenninck Oye Alexander Schimmelpenninck van der Oye ARP [h] Hilversum [e] 1 mei 1882 [ag] [84]
Schrieck, Pierre van der Pierre van der Schrieck bahlmannianen [f] 's-Hertogenbosch 4 oktober 1881 [ah] 16 september 1883 [85]
Seret, Hendrik Hendrik Seret ARP [h] Gorinchem 19 september 1881 18 januari 1882 [ai][k] [86]
27 februari 1882 [l] [i]
Sickesz, Cornelis Cornelis Sickesz liberalen Zutphen [e] 14 november 1882 [87]
Sleyden, Philipe van der Philipe van der Sleyden liberalen Arnhem 19 september 1881 [i] [88]
Straetmans, Wynandus Wynandus Straetmans bahlmannianen Maastricht 28 juni 1882 [aj] [i] [89]
Tak van Poortvliet, Johannes Johannes Tak van Poortvliet kappeynianen Amsterdam 19 september 1881 [i] [90]
Thomassen à Thuessink van der Hoop, Gijsbert Gijsbert Thomassen à Thuessink van der Hoop ARP [h] Steenwijk 27 april 1882 [ak] 16 september 1883 [91]
Thomassen à Thuessink van der Hoop, Jan Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop ARP [h] Steenwijk [e] 19 maart 1882 [g] [92]
Vermeulen, Petrus Petrus Vermeulen bahlmannianen [f] Eindhoven [e] 16 september 1883 [93]
Viruly Verbrugge, Willem Willem Viruly Verbrugge liberalen Rotterdam 19 september 1881 [i] [94]
Vos Antonius Vos de Wael schaepmannianen 's-Hertogenbosch 17 september 1883 [al] [i] [95]
Vos de Jan de Vos van Steenwijk liberalen Winschoten [e] 16 september 1883 [96]
Wassenaer van Catwijck, Otto van Otto van Wassenaer van Catwijck ARP [h] Leiden [e] 16 september 1883 [97]
Werk, Roeland van de Roeland van de Werk liberalen Zevenbergen 19 september 1881 [i] [98]
Wichers, Hendrikus Hendrikus Wichers kappeynianen Amsterdam 19 september 1881 [i] [99]
Wintgens, Willem Willem Wintgens conservatieven 's-Gravenhage [e] 16 september 1883 [100]
Wybenga, Schelte Schelte Wybenga liberalen Sneek 19 september 1881 [i] [101]