Lijst van Tweede Kamerleden 1967-1971

Wikimedia-lijst

De samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1967-1971 biedt een overzicht van de Tweede Kamerleden in de periode tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 15 februari 1967 en de Tweede Kamerverkiezingen van 28 april 1971. De regering werd in april 1967 gevormd door het kabinet-De Jong. De zittingsperiode ging in op 23 februari 1967. Er waren 150 Tweede Kamerleden.

Zetelverdeling Tweede Kamer 1967-1971.

De partijen staan in volgorde van grootte. De politici staan in alfabetische volgorde, uitgezonderd de fractievoorzitter, die telkens vetgedrukt als eerste van zijn of haar partij vermeld staat.

Gekozen bij de verkiezingen van 15 februari 1967 bewerken

KVP (42 zetels) bewerken

PvdA (37 zetels) bewerken

VVD (17 zetels) bewerken

ARP (15 zetels) bewerken

CHU (12 zetels) bewerken

Boerenpartij (7 zetels) bewerken

D'66 (7 zetels) bewerken

CPN (5 zetels) bewerken

PSP (4 zetels) bewerken

SGP (3 zetels) bewerken

GPV (1 zetel) bewerken

Bijzonderheden bewerken

 • Jan Reehorst (PvdA) nam zijn verkiezing als Tweede Kamerlid niet aan vanwege zijn benoeming tot wethouder van Rotterdam. Zijn opvolger Arie Lems werd op 23 februari dat jaar geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties bewerken

1967 bewerken

1968 bewerken

1969 bewerken

 • 16 maart: Piet Aalberse (KVP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Zijn opvolger Erik Kolfschoten werd op 11 juni dat jaar geïnstalleerd.
 • 1 mei: Theo Westerhout (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot burgemeester van Wageningen. Zijn opvolgster Annemiek Padt-Jansen werd op 3 juni dat jaar geïnstalleerd.
 • 20 mei: Leo Albering (KVP) vertrok uit de Tweede Kamer. Zijn opvolger Ben Hermsen werd op 30 juni dat jaar geïnstalleerd.
 • 31 mei: Henk Lankhorst (PSP) nam ontslag om de overstap te maken naar de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hij werd als fractievoorzitter van de PSP opgevolgd door Hans Wiebenga. Zijn opvolger in de Tweede Kamer, Henk Gortzak, werd op 3 juni dat jaar geïnstalleerd.
 • 26 juni: Arnold Tilanus trad terug als fractievoorzitter van de CHU. Hij werd een dag later opgevolgd door Jur Mellema.
 • 1 oktober: Edzo Toxopeus nam ontslag als fractievoorzitter van de VVD. Hij werd dezelfde dag nog opgevolgd door Molly Geertsema.
 • 1 november: Frits Daams (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot directeur van het Centraal Bureau van de Nederlandse Vereniging voor Sociaal-Pedagogische Zorg. Zijn opvolger Hein Roethof werd op 4 november dat jaar geïnstalleerd.
 • 1 november: Edzo Toxopeus (VVD) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in Groningen. Zijn opvolger Pol de Beer werd op 5 november dat jaar geïnstalleerd.

1970 bewerken

 • 14 januari: Roelof Nelissen (KVP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister in het kabinet-De Jong. Zijn opvolger Han Meijer werd op 24 februari dat jaar geïnstalleerd.
 • 18 februari: Geert Ruygers (PvdA) overleed. Zijn opvolger Wybrand Schuitemaker werd op 26 februari dat jaar geïnstalleerd.
 • 24 april: Adri Schipper (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot burgemeester van Oosterhout. Zijn opvolgster Meiny Epema-Brugman werd op 28 april dat jaar geïnstalleerd.
 • 10 mei: Hannie Singer-Dekker (PvdA) nam ontslag vanwege haar benoeming tot wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Haar opvolger Dick Dolman werd op 12 mei dat jaar geïnstalleerd.
 • 14 mei: twee Tweede Kamerleden van de PvdA, Frans Goedhart en Wybrand Schuitemaker, scheurden zich af van hun fractie omdat de PvdA in hun ogen een te radicale koers voer. Ze vormden vervolgens de Groep Goedhart, waarvan Frans Goedhart de fractievoorzitter was.
 • 3 juli: Sjeng Tans (PvdA) nam ontslag vanwege zijn werkzaamheden als voorzitter van de commissie voor de voorbereiding van de Achtste Medische Faculteit in Maastricht. Zijn opvolgster Fia van Veenendaal-van Meggelen werd op 28 juli dat jaar geïnstalleerd. Zij scheurde zich onmiddellijk af van haar fractie en sloot zich aan bij de Groep Goedhart.
 • 16 augustus: Joan Willems (PvdA) nam ontslag vanwege zijn werkzaamheden als lid van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Zijn opvolger Bram Stemerdink werd op 25 augustus dat jaar geïnstalleerd.
 • 1 september: Ben Engelbertink (KVP) vertrok uit de Tweede Kamer. Zijn opvolger Steef Weijers werd op 22 september dat jaar geïnstalleerd.
 • 7 september: Jan van Bennekom (ARP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot wethouder van Middelburg. Zijn opvolger Jan-Nico Scholten werd op 15 september dat jaar geïnstalleerd.

1971 bewerken

 • 12 januari: Ed Berg (PvdA) verliet de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming tot directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zijn opvolger André van der Louw werd op 12 januari dat jaar geïnstalleerd.
 • 8 februari: Johan Schlingemann (VVD) nam ontslag omdat de combinatie van zijn Tweede Kamerlidmaatschap met het lidmaatschap van de Gedeputeerde Staten van Zeeland. Zijn opvolger Gijs van Aardenne werd op 18 februari dat jaar geïnstalleerd.
 • 15 februari: Hein Schuring (CHU) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot inspecteur in het economisch en administratief onderwijs. Zijn opvolger Isaäc Nicolaas Theodoor Diepenhorst werd op 23 februari dat jaar geïnstalleerd.
 • 23 april: Nico Verlaan (Boerenpartij) werd uit zijn partij geroyeerd en vormde vervolgens zijn eigen eenmansfractie, de Groep Verlaan.