Lijst van Tweede Kamerleden 1963-1967

Wikimedia-lijst

De samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1963-1967 biedt een overzicht van de Tweede Kamerleden in de periode tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei 1963 en de Tweede Kamerverkiezingen van 15 februari 1967. De regering werd in juli 1963 gevormd door het kabinet-Marijnen. De zittingsperiode ging in op 5 juni 1963.[bron?] Er waren 150 Tweede Kamerleden.

Zetelverdeling Tweede Kamer 1963-1967.

De partijen staan in volgorde van grootte. De politici staan in alfabetische volgorde, uitgezonderd de fractievoorzitter, die telkens vetgedrukt als eerste van zijn of haar partij vermeld staat.

Gekozen bij de verkiezingen van 15 mei 1963

bewerken

KVP (50 zetels)

bewerken

PvdA (43 zetels)

bewerken

VVD (16 zetels)

bewerken

ARP (13 zetels)

bewerken

CHU (13 zetels)

bewerken

PSP (4 zetels)

bewerken

CPN (4 zetels)

bewerken

SGP (3 zetels)

bewerken

Boerenpartij (3 zetels)

bewerken

GPV (1 zetel)

bewerken

Bijzonderheden

bewerken

Tussentijdse mutaties

bewerken
 • 1 februari: Ferdinand Jan Kranenburg (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Zijn opvolger Reint Laan werd op 4 februari dat jaar geïnstalleerd.
 • 16 juli: Henk van Eijsden (ARP), titelvoerend fractievoorzitter van zijn partij, overleed. Jan Smallenbroek, die zijn taken als fractievoorzitter waarnam, werd op 15 september dat jaar aangesteld als zijn officiële opvolger in deze functie. Als Tweede Kamerlid werd van Eijsden op 15 september 1964 opgevolgd door Maarten Schakel sr..
 • 1 september: Jan van Eibergen (ARP) nam ontslag omdat de combinatie van zijn Tweede Kamerlidmaatschap met het voorzitterschap van het Christelijk Nationaal Vakverbond te moeilijk was. Zijn opvolger Jaap Boersma werd op 15 september dat jaar geïnstalleerd.
 • 6 september: Frans Gijzels (KVP) nam ontslag omdat de combinatie van zijn Tweede Kamerlidmaatschap met het burgemeesterschap van Heerlen te moeilijk was. Zijn opvolger Cas van Beek werd op 15 september dat jaar geïnstalleerd.
 • 15 januari: Victor Marijnen (KVP) vertrok uit de Tweede Kamer. Zijn opvolger Karel van Laak werd op 15 februari dat jaar geïnstalleerd.
 • 1 februari: Paul de Groot (CPN) vertrok uit de Tweede Kamer. Zijn opvolger Annie van Ommeren-Averink werd op 8 februari dat jaar geïnstalleerd.
 • 12 maart: Molly Geertsema nam ontslag als fractievoorzitter van de VVD en werd dezelfde dag nog opgevolgd door Edzo Toxopeus.
 • 26 mei: Jaap Blom (PvdA) overleed. Zijn opvolger Ed Berg werd op 21 juni dat jaar geïnstalleerd.
 • 1 september: Jan Meulink (ARP) nam ontslag omdat de combinatie van zijn Tweede Kamerlidmaatschap met het lidmaatschap van de Gedeputeerde Staten van Overijssel. Zijn opvolger Wietze van der Sluis werd op 20 september dat jaar geïnstalleerd.
 • 10 september: Pieter Elfferich (ARP) nam ontslag vanwege zijn verkiezing tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Haar opvolger Hannie van Leeuwen werd op 15 november dat jaar geïnstalleerd.
 • 30 september: Anton Lucas (KVP) vertrok uit de Tweede Kamer. Zijn opvolger Rinus Peijnenburg werd op 4 oktober dat jaar geïnstalleerd.
 • 1 oktober: Herman Schoemaker (KVP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Gedeputeerde Staten van Overijssel. Zijn opvolger Leo de Bekker werd op 29 november dat jaar geïnstalleerd.
 • 14 oktober: Wim de Kort (KVP) vertrok uit de Tweede Kamer. Zijn opvolger Lambertus Wilhelm Reestman werd op 29 november dat jaar geïnstalleerd.
 • 22 november: Marga Klompé (KVP) nam ontslag vanwege haar benoeming tot minister in het kabinet-Zijlstra. Haar opvolgster Ans van der Werf-Terpstra werd op 1 december dat jaar geïnstalleerd.
 • 13 december: Poulus Voogd (Boerenpartij) scheurde zich af van zijn fractie nadat zijn partij besloot om hem niet op de lijst te plaatsen bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Vervolgens vormde hij de eenmansfractie Groep-Voogd.