Thierry Baudet

Nederlands politicus en auteur

Thierry Henri Philippe Baudet (Heemstede, 28 januari 1983) is een Nederlands politicus en auteur.[1][2]

Thierry Baudet
Thierry Baudet (2018)
Algemene informatie
Volledige naam Thierry Henri Philippe Baudet
Geboren 28 januari 1983
Geboorteplaats Heemstede
Partij Forum voor Democratie
Titulatuur mr. dr.
Politieke functies
2016–heden Partijvoorzitter
2016–heden Partijleider
2017–heden Lid Tweede Kamer
2017–heden Fractievoorzitter in de Tweede Kamer
Handtekening
Biografie op Parlement.com
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Nederland

Baudet richtte in 2015 de denktank Forum voor Democratie (FVD) op.[3] Hij was in 2016 een van de initiatiefnemers van het referendum over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne en gold als een drijvende kracht van het tegenkamp, dat het referendum won.[4][5]

Niet lang na het Oekraïne-referendum werd FVD omgevormd tot politieke partij, met Baudet als politiek leider. Het gedachtegoed van de partij wordt doorgaans als nationaal-conservatief, radicaal rechts of populistisch gedefinieerd, door sommigen als fascistisch.[6][7][8]

Levensloop

Afkomst en jeugd

 
Baudet, dan nog student, in 2006

Baudet is een zoon van de pianodocent Marcel Baudet, die doceerde aan het Koninklijk Conservatorium, en kleinzoon van hoogleraar in de sociale en economische geschiedenis Ernest Henri Philippe Baudet, die op zijn beurt een zoon was van de wiskundige Han Baudet. Daarnaast is hij van Indische komaf via zijn overgrootmoeder aan vaders kant.[9]

Van 1988 tot 1994 zat Baudet op een Haarlemse basisschool. Zijn ouders scheidden toen hij nog vrij jong was en Baudet woonde zowel bij zijn vader als zijn moeder. Hij gaf in zijn manifest van 2009 aan dat hij de scheiding zwaar vond en dit hem politiek kleurde. In 1994 ging hij naar het Stedelijk Gymnasium in Haarlem.[10]

Studietijd en promotie

Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma ging hij in 2001 geschiedenis studeren aan de Universiteit van Amsterdam. In 2002 kwam daar de studie rechten bij. In 2006 behaalde hij zijn doctoraalexamen voor rechten en een academische bachelor voor geschiedenis. In 2007 trad Baudet in dienst van de Universiteit Leiden als docent rechten.[11] Onder begeleiding van Paul Cliteur en Roger Scruton schreef Baudet zijn proefschrift, dat in 2012 verscheen met als titel De Aanval op de Natiestaat en (in het Engels) The Significance of Borders. Dit proefschrift en de verdediging ervan zijn omgeven door controverse: meerdere opponenten, onder wie Tom Eijsbouts en Laurens Jan Brinkhorst, hadden kritiek op het lage wetenschappelijke niveau van het onderzoek. Er stemde zelfs een lid van de promotiecommissie tegen de promotie van Baudet, wat zeer zelden gebeurt.[12][13]

In 2009 bracht hij in gezelschap van student geschiedenis Geerten Waling een bezoek aan Jean-Marie Le Pen, de oprichter van het Front National en Holocaustontkenner. In 2012 bezocht het duo Le Pen nogmaals om hem Baudets proefschrift De aanval op de natiestaat aan te bieden.[14][15]

In de tijd dat hij werkzaam was in Leiden schreef Baudet voor het universiteitsblad Mare. Ook had hij in 2011 en 2012 een tweewekelijkse column in het NRC Handelsblad. Vanaf januari tot december 2013 was Baudet als postdoc bij hoogleraar Paul Scheffer verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

Publieke debat

Volgens Baudet zijn de Europese Unie en de euro op de langere termijn niet houdbaar. In september 2012 hield hij hierover zijn HJ Schoo-lezing, getiteld "Pro Europa dus tegen de EU".

Begin 2013 riep Baudet daarom, gesteund door onder anderen Paul Cliteur, Ewald Engelen, René Cuperus en Ad Verbrugge, op tot een referendum "over de toekomst van Nederland binnen de Europese Unie".[16] Samen met Engelen en Cuperus was Baudet initiatiefnemer van het Burgerforum EU dat een referendum over machtsoverdracht van Den Haag naar Brussel bepleitte.[17] Na een jaar stapte Engelen, evenals Cuperus, weer uit het Burgerforum, dat naar zijn zeggen zijn doel bereikt had en waarvan een deel met een "plan B" bezig was.[18] Op 26 maart 2013 boden de initiatiefnemers de Tweede Kamer ruim 56.000 handtekeningen aan om een dergelijk referendum af te dwingen.[19][20]

Het burgerinitiatief behaalde ruim de ondergrens van veertigduizend ondertekenaars, waarmee het een agendapunt in de Tweede Kamer werd. Op 21 januari 2014 werd het ingediende burgerinitiatief besproken in de Tweede Kamer,[21] waarbij Baudet een toespraak hield, maar er was geen meerderheid voor een referendum over dit onderwerp.[22]

In augustus 2014 trad Baudet als gastspreker op bij de jaarlijkse IJzerwake, waar hij betoogde dat het idee dat nationalisme tot oorlog leidt en Europese eenwording tot vrede niet klopt. In het verlengde daarvan pleitte hij voor een ontbinding van België en voor een onafhankelijke Vlaamse staat.[23][24]

Om zijn eurokritische gedachtegoed verder te verspreiden richtte hij in 2015 de denktank Forum voor Democratie op. In het Comité van Aanbeveling zetelden onder anderen Roger Scruton en Theodore Dalrymple. In dezelfde periode was Baudet enige tijd vaste invaller bij het PowNed-radioprogramma Echte Jannen. Daarnaast trad hij regelmatig op in het PowNed-tv-programma Studio PowNed om commentaar te leveren op het nieuws van de voorgaande week, tezamen met zakenman Erik de Vlieger en PowNed-directeur Dominique Weesie.

Baudet werd bekend als een van de initiatiefnemers van GeenPeil, dat een referendum over het Europese Associatieverdrag met Oekraïne wist te bewerkstelligen.[25][noot 1] Baudet was tegen het verdrag. Bij het referendum keerde een meerderheid zich tegen het verdrag,[26] maar het Nederlandse kabinet ging na aanpassingen alsnog akkoord met het Oekraïne-verdrag.[27]

Politieke carrière

Baudet licht zijn plannen voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017 toe bij regiozender RegioTV Tiel.

Op 26 september 2016 kondigde Baudet bij het EO-radioprogramma Dit is de Dag aan met Forum voor Democratie de politiek in te willen om meer directe democratie te bewerkstelligen.[28][29] Op 14 januari 2017 hield Baudet de oprichtingsspeech van zijn nieuwe politieke partij, Forum voor Democratie. Hij schetste een benauwend beeld: "Het Westen lijdt aan een auto-immuunziekte. Een deel van ons organisme – een belangrijk deel: ons afweersysteem, datgene wat ons zou moeten beschermen – heeft zich tegen ons gekeerd. Op elk vlak worden we verzwakt, ondermijnd, overgeleverd. Kwaadwillende, agressieve elementen worden ons maatschappelijk lichaam in ongehoorde aantallen binnengeloodst, en de werkelijke toedracht en gevolgen worden verdoezeld."[30][31]

Op 8 maart 2017 ging Baudet op een verkiezingsbijeenkomst in Maastricht nader in op het verschijnsel oikofobie: "We zijn niet effectief bezig, en de oorzaak is dat we onszelf niet meer vertrouwen. [..] Dat fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen dat wij hebben in onze cultuur, die zelfhaat als het ware, die we proberen te ontstijgen door alles in bureaucratische procedures te vangen, door de Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkeren van de wereld, [zodat er] nooit meer een Nederlander zal bestaan, zodat wie wij zijn, niet meer gestalte kan krijgen, en door onze zelfbeschikking, ons democratisch parlement, volledig afhankelijk te maken van allerlei abstracte overlegorganen in de VN en in de EU [..] dat heeft allemaal één oorzaak, en die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat. [..] We moeten breken met de cultuur die ik oikofobie noem. Het is een angst voor de oikos, voor onszelf."[32] Een week later verduidelijkte hij de uitspraak over 'homeopathische verdunning' op NPO Radio 1 met: "[D]at er allerlei culturen hiernaartoe komen die niet integreren in de Nederlandse cultuur, en dat we daardoor onze waarden dreigen te verliezen, onze vrijheden dreigen te verliezen." (gearchiveerd)[33]

Forum nam op 15 maart 2017 als partij deel aan de Tweede Kamerverkiezingen en behaalde twee zetels. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 werd Baudet als lijsttrekker van de partij Forum voor Democratie verkozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Behalve fractievoorzitter is Baudet namens zijn partij woordvoerder buitenlandse zaken, Europese zaken, financiën, economische zaken, onderwijs, volksgezondheid en infrastructuur en milieu. Op 28 maart 2017 begon hij zijn eerste redevoering in de Tweede Kamer in het Latijn met een poging een uitspraak van Cicero te variëren, wat kritiek opriep.[34][35][36]

Op 12 oktober 2017 had Baudet in een Amsterdams hotel een ontmoeting met de prominente Amerikaanse alt-right-extremist Jared Taylor. Taylor waarschuwt al tientallen jaren dat het blanke ras door "rassenmenging aan het uitsterven is". Een FVD-woordvoerder verklaarde de ontmoeting met de uitspraak "voor ons geldt: onderzoek alle dingen en behoud het goede" en verwierp de conclusie dat Baudet racistische of antisemitische denkbeelden zou hebben: "staat voor een open, tolerant, democratisch Nederland waar individuele eigenschappen bepalend zijn; en niet sociale klasse, huidskleur, ras, geslacht of seksuele geaardheid.".[37][38][39]

In februari 2018 had hij een debat met Femke Halsema georganiseerd door De Balie, waarin hij weigerde in te gaan op uitspraken uit 2016 van Yernaz Ramautarsing, de nummer twee op de Amsterdamse kandidatenlijst van FVD voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, over het verschil in IQ tussen volkeren.[40] Minister en vicepremier Kajsa Ollongren bekritiseerde Forum voor Democratie en hem hierop in haar Burgemeester Dales Lezing enkele dagen erna: Baudet wil "sommige Nederlanders dus anders behandelen dan andere". Baudet deed hierop aangifte wegens smaad en laster.[41] Waar hij eerder weigerde zich uit te spreken zei hij in het debat op 10 februari dat hij het evenals Theo Hiddema eens was met de uitspraken van Ramautarsing.[42] Toch moest Ramautarsing zich naar aanleiding van die affaire van de kandidatenlijst terugtrekken.[43] Baudet zelf werd bij diezelfde verkiezingen met voorkeurstemmen in de gemeenteraad van Amsterdam verkozen, maar koos er niettemin voor om zijn zetel niet in te nemen.[44]

In 2018 ontving hij de Prijs voor de Vrijheid van de Vlaamse klassiek-liberale denktank Libera!.

Forum voor Democratie kreeg landelijk de meeste stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. De partij werd in drie provincies de grootste. In de commentaren werd de opkomst van Baudet vergeleken met die van Pim Fortuyn.[45] Baudet baarde opzien met zijn verkiezingstoespraak, die gelardeerd was met klassieke en filosofische verwijzingen, zoals "De uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond".[noot 2] Baudet sprak verder onder andere van "duurzaamheidsafgoderij" en "klimaathekserij", oikofobie, de "ondermijning" van Nederland door universiteiten en het tegengaan van "ongecontroleerde migratie". Ook noemde hij het beladen ideaal van de terugkeer naar een boreaal Noord-Europa.[47] Volgens sommige critici had deze toespraak een fascistisch karakter.[48][49][50][51] Baudet sprak dit later via Twitter tegen en bedoelde met "boreaal" naar eigen zeggen "noordelijk" (als in Aurora borealis) en doelde daarmee op de westerse beschaving.[52]

Op 23 november 2020 zei Baudet, naar aanleiding van controverse over antisemitische berichten in de appgroep van de JFVD, niet meer te willen fungeren als lijsttrekker voor FVD bij de komende Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en stelde het partijleiderschap ter beschikking. Hij zei wel in de Tweede Kamer te blijven tot aan de verkiezingen. Eventueel wilde hij nog wel lijstduwer worden bij de Tweede Kamerverkiezingen.[53] Op 25 november 2020 kwam Baudet terug op zijn voornemen geen lijsttrekker voor FVD meer te willen zijn. Hij wil zich verkiesbaar stellen voor het lijsttrekkerschap en riep lijsttrekkersverkiezingen uit, zonder medeweten van het partijbestuur, dat de verkiezingen daarop illegitiem noemde daar ze niet berusten op een bestuursbesluit, en het vertrek van Baudet eiste.

Op 25 november 2020 stuurde Forum-senator Nicki Pouw-Verweij een brief naar het partijbestuur, waarin ze beschreef wat plaatsvond tijdens een diner met partijleden op 20 november. Ze schreef dat Baudet over het coronabeleid had gezegd dat hij drie miljoen doden zou accepteren "als daarmee onze vrijheid gered werd" en dat corona de wereld ingebracht is door George Soros en de Joden. Ook had hij haar volgens de brief gevraagd waar haar "kruistocht tegen het antisemitisme" vandaan kwam, verklaard dat "bijna iedereen" die hij kent antisemiet is, gaf hij aan dat mensen de holocaust relativeren omdat ze een hoog IQ hebben en dat "alle domme negers" Europa uitgeschopt worden "als ze onze vrijheid hebben afgenomen en we een communistische staat zijn."[54] Leden Eva Vlaardingerbroek en Joost Eerdmans, die ook aanwezig waren op de avond, bevestigden de inhoud van de brief.[55]

Baudet reageerde door te stellen: "Ik herken me totaal niet in dit verslag van die avond" en "Ze gaan nu keihard door om mij nazi en fascist te noemen, dingen die je niet wilt zijn, met de bedoeling om mij eruit te werken."[56] Medebestuurslid Olaf Ephraim kwam naar buiten met een persoonlijke reactie, waarin hij erkende dat Baudet "provocerende uitspraken" had gedaan maar stelde ook dat Baudet geen nazisympatisant was. Naar eigen zeggen was hij dan al weggelopen vanwege zijn Joodse achtergrond. [57]

Vanwege de commotie hield op 4 december 2020 FVD een digitaal partijreferendum onder de partijleden over het al dan niet handhaven van Baudet als politiek leider. Daarbij zou 76 procent van de 37.000 uitgebrachte stemmen voor Baudet hebben gekozen. Er was veel kritiek op het verloop van dit referendum: er mocht geen tegenkandidaat zijn, er zou ook zijn gestemd door mensen die hun lidmaatschap allang hadden opgezegd, en er was geen onafhankelijke notaris betrokken bij de vaststelling van de uitslag, hoewel dat in zulke gevallen wel gebruikelijk is.[58] Voor meerdere partijprominenten, onder wie de drie Europarlementariërs van FVD, was dit aanleiding om uit de partij te stappen.[59]

Politieke standpunten

Politiek en democratie

 
Baudet spreekt in Boedapest in 2016.

De Aanval op de Natiestaat, het proefschrift dat Baudet schreef onder begeleiding van Paul Cliteur en Roger Scruton, gaat over nationale identiteit, Europese eenwording en multiculturalisme. Baudet betoogt in zijn onderzoek dat de democratische rechtsstaat alleen kan functioneren binnen de context van de natiestaat. Supranationalisme, zoals onder meer belichaamd door de Europese Unie, de Wereldhandelsorganisatie, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Strafhof, is volgens hem onverenigbaar met de democratische rechtsstaat. Dit zou het geval zijn omdat de democratische rechtsstaat volgens hem landsgrenzen nodig heeft, een zekere sociale cohesie onder de bevolking en soevereiniteit in de vorm van een parlement dat verantwoording verschuldigd is aan de bevolking. Dit proefschrift ontlokte kritiek uit juridische en historische kring.[60][61]

Nationalisme acht Baudet juist wenselijk, zo niet essentieel voor het functioneren van de democratie. Om de soevereiniteit van de Nederlandse bevolking te vergroten wil Baudet dat Nederland zo snel mogelijk vertrekt uit de EU.[62] Om diezelfde reden heeft hij zich kritisch uitgelaten over het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO.[63] Daarnaast pleit hij voor meer directe democratie in de vorm van bindende volksraadplegingen naar Zwitsers voorbeeld en gekozen burgemeesters.[64] Ook laat Baudet zich met regelmaat kritisch uit over de invloed van de rechtspraak: rechters nemen in zijn ogen te vaak politieke beslissingen. "Activistische rechters doen milieu-activistische uitspraken en gaan daarmee hun boekje te buiten", stelde Baudet in januari 2020, kort nadat de rechter in de Urgenda-zaak had geoordeeld dat de Nederlandse staat meer moest doen om klimaatverandering te bestrijden. "De rechter ondermijnt zijn eigen positie. Wie bewaakt de bewakers?"[65]

In oktober 2017 pleitte Baudet voor een onderzoek naar de invloed van de Hongaars-Amerikaanse zakenman en filantroop George Soros in Nederland. Volgens Baudet is George Soros "mordicus tegen het idee van soevereine staten" en moet de invloed van George Soros tijdens het Oekraïne-referendum in kaart worden gebracht. Baudet prees Viktor Orbán, de premier van Hongarije, voor zijn houding tegenover George Soros.[66]

De onafhankelijkheid van Baudet wordt in twijfel getrokken door zijn banden met de neofascistische strateeg van Poetin: Alexander Doegin.[67][68]

Identiteit, immigratie en integratie

Baudet gelooft dat cultuurmarxisme een kwalijke invloed op de westerse samenleving heeft.[69][70][71][72] In een tweet van augustus 2017 noemde Baudet de Europese Unie een "cultuurmarxistisch project (...) dat tot doel heeft de vernietiging van de Europese beschaving".[69] In april 2020 verklaarde hij:

We zitten gewoon in een bepaalde situatie waarin de cultuurmarxistische linkse mainstream, van VVD, CDA tot en met D66, PvdA, GroenLinks en SP, allemaal min of meer hetzelfde willen. Dat is namelijk de vernietiging van Nederland: massa-immigratie, EU, klimaat, al die andere zaken... Zij hebben alle dagbladen, ze hebben de publieke omroep, ze hebben alle subsidiecircuits, alle musea, alle universiteiten, de hele ambtenarij, de rechterlijke macht. That's what we're up against.[73]

Volgens Baudet voelen veel van zijn politieke tegenstanders een groot onbehagen bij hun nationale identiteit, dat hij naar voorbeeld van zijn promotor Scruton duidt met de term oikofobie. In zijn boek Oikofobie. De angst voor het eigene (2013) beschrijft Baudet oikofobie als een verregaande vorm van cultuurrelativisme. De oikofobie zou zich op ten minste drie manieren manifesteren: via het multiculturalisme en het opengrenzenbeleid, via het modernisme in de kunst en via de Europese integratie.[74]

Baudet pleit voor vermindering van immigratie van met name economisch kansarme mensen. Hij wil een immigratiebeleid naar Australisch model. Zijn argumentatie berust op de zijns inziens hoge kosten van het huidige immigratiebeleid, en het in stand willen houden van de Nederlandse natiestaat. Dat laatste omdat natiestaten zijns inziens noodzakelijk zijn voor democratie en rechtsstaat.[75] Baudet heeft in het licht van dit vraagstuk eveneens gesteld dat hij wil dat Europa 'dominant, blank, en cultureel blijft zoals het is'[76][77] In het voorjaar van 2018 lanceerde hij een kritisch ontvangen voorstel voor de invoering van een Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW).[78][79][80]

Corona

Baudet ontkent de wetenschappelijk vastgestelde oversterfte door de coronapandemie.[81]

Hij heeft de coronamaatregelen in Nederland met de Holocaust vergeleken en is door de rechter gesommeerd om tweets waarin hij deze vergelijkingen heeft gemaakt te verwijderen. Hij krijgt een dwangsom van 25.000 euro per dag of per keer wanneer de verboden worden overtreden.[82]

Klimaat

Baudet beweert dat het effect van de menselijke uitstoot van CO2 op het klimaat vaak overdreven wordt en dat het klimaat veel minder opwarmt dan altijd voorspeld.[83] Ook stelt hij dat Nederland een vrijwel onmeetbaar klein effect heeft op de eventuele temperatuurstijging, van 0,00007 graden Celsius,[84] en dat daarnaast veel grote economieën vrijwel niks doen aan beperking van die uitstoot. Daaruit concludeert hij dat de Nederlandse investeringen in beperking van CO2-uitstoot niet verantwoord zouden zijn.

De opvattingen over het klimaat van Baudet zorgen voor veel maatschappelijke discussie. Zo won Baudet 'de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar', een prijs die uitgereikt wordt door het webblog Sargasso.[85] Baudet krijgt echter ook steun voor zijn klimaatsstandpunten, onder meer van wetenschapsjournalisten als Simon Rozendaal.[83][86] Baudet noemt het Klimaatakkoord[87] een voorbeeld van "klimaatreligie".[88] Ook verkondigde Baudet met regelmaat controversiële standpunten over klimaatwetenschap op tv en internet,[89] zoals de uitspraak dat klimaatwetenschap een "duistere, hekserijachtige quasiwetenschap" is.

Baudet ontkent regelmatig dat hij een klimaatontkenner is aan de hand van een technisch detail: hij ziet klimaatverandering namelijk als een natuurlijk proces, dat hij niet ontkent.[90] Maar 'klimaatverandering' wordt gebruikt als eufemisme voor de 'opwarming van de Aarde door de mens' en dit is een fenomeen dat Baudet wel ontkent, hoewel dit door 97% van de klimaatwetenschappers wordt onderschreven.[91][92]

Gendergelijkheid en feminisme

In 2014 mengde Baudet zich in de maatschappelijke ophef rond versiergoeroe Julien Blanc door deze te verdedigen. Hij onderschreef in een blog de stelling van Blanc dat vrouwen door hun seksuele partner niet alleen maar met respect behandeld willen worden, maar dat mannen zich als alfaman moeten positioneren en dat vrouwen overrompeld, overheerst en overmand willen worden.[93] Deze opvattingen leidden tot kritiek op Baudet, die daarop wederom verklaarde achter de ideeën van Blanc te staan.[94][95] In de aanloop naar de verkiezingen en daarna gaf Baudet meerdere malen aan dat hij echter nooit had bedoeld dat iemand iets tegen iemand anders' zin mag doen.[96]

Op een vraag van toenmalig Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck over het ontbreken van vrouwen in de Quote 500 antwoordde Baudet in 2017 dat hij inderdaad zag dat vrouwen "minder excelleren in sommige beroepen" en meer interesse hebben in "familieachtige dingen".[97] In een interview met Powned lichtte hij deze uitspraken toe onder verwijzing naar onder meer een rapport van de OESO waaruit zou blijken dat 75% van de Nederlandse vrouwen er voor kiest om parttime te werken.[98] Ook benadrukte Baudet dat hij verder geen oordeel over dit gegeven had, en nadrukkelijk de mogelijkheid open hield dat dit in de toekomst zou kunnen veranderen; maar dat hij slechts de huidige situatie wilde beschrijven.[99]

In mei 2019 kwam Baudet in het nieuws vanwege een essay, een boekbespreking van Serotonine van Michel Houellebecq, waarin hij de nadelen van het liberalisme en de liberale samenleving wilde schetsen. Zo stelde Baudet dat het geboortecijfer in Europese landen stagneert en daalt wat volgens hem het gevolg is van modern feminisme.[100]

Internationale politiek

Baudet is voor een Nexit, een Nederlands vertrek uit de Europese Unie. Hij pleit voor een normalisering van de betrekkingen met Rusland, bijvoorbeeld door de Krim als Russisch (en niet Oekraïens) grondgebied te erkennen.[101] In 2015 steunde Baudet de Russische visie op de Maidan-revolutie in Oekraïne, dat de sluipschutters, die demonstranten beschoten op het Maidanplein in Kiev, bij de opstandelingen zelf hoorden.[102]

Baudet plaatste in 2019 (niet voor het eerst) "vraagtekens" bij de officiële lezing dat het in juli 2014 neergestorte vliegtuig MH17 door rebellen met Russische steun is neergehaald, een uitspraak die door veel nabestaanden "schokkend" werd genoemd[103] en in Rusland positief werd ontvangen.[104] Volgens Baudet had ook de mogelijkheid van betrokkenheid door de Oekraïense overheid onderzocht moeten worden. De voornaamste conclusie van de onderzoekscommissie, dat de raket waarmee het vliegtuig werd neergehaald uit Rusland kwam, heeft Baudet wel als "overtuigend en plausibel" gekwalificeerd.[105] Vanwege zijn standpunten over Rusland en connecties met Russische gelijkgestemden hebben media in het verleden gesproken van een "flirt met Rusland"[106] en van Baudet als een "vazal van het Kremlin".[107] Baudet noemde Poetin een week voor de Russische invasie van Oekraïne in 2022 "een prachtvent". Toen de oorlog een feit was zei hij via een filmpje op Twitter dat het Westen schuld droeg voor de oorlog. Rusland zou onnodig tot vijand zijn gemaakt en het Westen zou met onbegrip voor de gevoelens van Rusland hebben gehandeld. Voor zijn uitspraken kreeg Baudet veel kritiek.[108] Ook zijn weigering om aanwezig te zijn bij de toespraak van de Oekraïense president Zelensky in de Tweede Kamer kwam hem op veel kritiek te staan. Voor twee van de drie leden van de FVD-fractie in de Eerste Kamer (Theo Hiddema en Paul Frentrop) was dit feit aanleiding om uit de partij te stappen.[109]

Baudet heeft banden met de Aleksandr Doegin die Vladimir Poetin adviseert en een groot voorstander is van de annexatie van de Oekraïne door Rusland op basis van het eurasianisme.[110]

De problematiek in de landen van het Midden-Oosten is volgens Baudet "structureel": er is geen oplossing voor. De reden dat er geen vrede met Israël komt is, zo stelt hij, dat de islamitische buurlanden Israël niet willen erkennen.[111] Verder staat FVD voor onvoorwaardelijke steun aan Israël, omdat het volgens de partij een bondgenoot, een succesvolle handelsnatie en een democratie is.[112] In de Syrische Burgeroorlog kiest Baudet weliswaar partij voor Assad, een 'bekende duivel', die volgens hem "een beetje liberaal" is en goed is voor de christenen in Syrië, maar hij blijft principieel tegen ingrijpen in het Midden-Oosten.

Persoonlijk

Baudet is sinds november 2021 getrouwd.[113] Antoine Bodar, een bevriende katholieke priester die zou spreken, zegde enkele dagen ervoor af na overleg met zijn kerkelijke overheid.[114] Op 24 september 2022 werden Baudet en zijn vrouw ouders van een zoon.[115]

Publicaties (selectie)

Artikelen

  • Snipers op Maidan-plein Kiev waren onderdeel ‘false flag’-operatie'. Sluipschutters hoorden bij Maidan-opstandelingen zelf, ThePostOnline 25 november 2015.[116]
  • (en) Houellebecq’s Unfinished Critique of Liberal Modernity, American Affairs, 2019.[117]

Boeken

Bestseller 60

Boeken met noteringen in de Nederlandse Bestseller 60 Datum van
verschijnen
Datum van
binnenkomst
 Hoogste 
positie
 Aantal 
weken
 Opmerkingen 
Van Bach tot Bernstein 2014 30-04-2014 47 1 met Arie Boomsma
Politiek van het gezond verstand 2020 30-06-2020 50 1
Het Coronabedrog 2022 08-03-2022 1(3wk) 6

Externe links

Zie de categorie Thierry Baudet van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.