Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I

Dit artikel geeft een overzicht van alle ministers die actief waren tijdens de regeerperiode van het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I.

Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I
Ministerraad 1918. V.l.n.r. Idenburg, König, Aalberse, Ruijs de Beerenbrouck, Van Karnebeek, Van IJsselstein, Heemskerk, De Visser (half zichtbaar), Alting von Geusau en De Vries. Naudin ten Cate is verscholen.
Coalitie RKSP, ARP, CHU
Zeteltal TK 30 + 13 + 7 = 50
Premier Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck
Beëdiging 9 september 1918
Demissionair 18 juli 1922
Ontslagdatum 18 september 1922
Voorganger Cort van der Linden
Opvolger Ruijs de Beerenbrouck II
Overzicht kabinetten
Portaal  Portaalicoon   Politiek

Kabinetsformatie Bewerken

Het kabinet-Ruijs I volgde op de eerste verkiezingen die volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging met algemeen kiesrecht voor mannen waren gehouden op 3 juli 1918. Niet langer bestond de Tweede Kamer uit twee blokken; ook kleinere ongebonden partijen hadden hun intrede gedaan, zoals de SGP, de "Neutrale Partij" van de artiest Henri ter Hall en de communist David Wijnkoop

Winnaar was de katholieke RKSP, die onder het districtenstelsel altijd de zetels van Limburg, Brabant en Zeeuws-Vlaanderen had bezet, maar onder het nieuwe stelsel ook een factor in het noorden was geworden. Haar leider Willem Hubert Nolens was als priester niet aanvaardbaar voor het ministerschap en was daarom aanvankelijk niet beschikbaar als formateur. De koningin had een voorkeur voor Shell-directeur Hendrikus Colijn, maar de RKSP wilde geen "petroleumkabinet". Uiteindelijk vormde Nolens een confessionele coalitie met de gouverneur van Limburg Ruijs de Beerenbrouck als minister-president.

Regeringsperiode Bewerken

Kort na zijn aantreden moest het kabinet het hoofd bieden aan een greep naar de macht door de sociaaldemocratische leider Pieter Jelles Troelstra. De sociale agenda van de regering werd daarna versneld uitgevoerd: verkorting van de werkweek en invoering van een Invaliditeitswet en een Ziektewet.

Ruijs I kreeg de erfenis van de Eerste Wereldoorlog: schaarste en economisch verval, spanningen met de geallieerden na het politiek asiel voor de Duitse ex-keizer Wilhelm II en pogingen van België om Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen te annexeren. Vanaf 1921 ten slotte trad internationaal een economische recessie op, wat ook in Nederland werd gevoeld.

Ambtsbekleders Bewerken

Ambtsbekleders Ministers / Ministerie Termijn Partij
  jhr.mr.
Ch.J.M.
(Charles) Ruijs de
Beerenbrouck

(1873–1936)
Voorzitter 9 september 1918 –
4 augustus 1925
RKSP
Minister Binnenlandse Zaken
  jhr.mr.dr.
H.A. (Herman)
van Karnebeek

(1874–1942)
Minister Buitenlandse Zaken 9 september 1918 –
1 april 1927
O
(Oud-
Liberaal
)
  mr.
S. (Simon) de
Vries Czn.

(1869–1961)
Minister Financiën 9 september 1918 –
28 juli 1921
(afgetreden)
ARP
  jhr.mr.
D.J. (Dirk Jan) de Geer

(1870–1960)
28 juli 1921 –
11 augustus 1923
CHU
  mr.
T. (Theo) Heemskerk

(1852–1932)
Minister Justitie 9 september 1918 –
4 augustus 1925
ARP
  ir.
H.A. (Hendrik)
van IJsselsteyn

(1860–1941)
Minister Landbouw, Nijverheid
en Handel
9 september 1918 –
13 september 1922
(afgetreden)
O
(Christelijk-
Historisch)
  jhr.mr.
Ch.J.M.
(Charles) Ruijs de
Beerenbrouck

(1873–1936)
13 september 1922 –
1 januari 1923
(waarnemend)
RKSP
  jhr.
G.A.A. Alting von Geusau

(1864–1937)
Minister Oorlog 9 september 1918 –
5 januari 1920
(afgetreden)
RKSP
  jhr.mr.
Ch.J.M.
(Charles) Ruijs de
Beerenbrouck

(1873–1936)
5 januari 1920 –
31 maart 1920
(waarnemend)
RKSP
  luitenant-generaal
W.F. (Willem Frederik) Pop

(1858–1931)
31 maart 1920 –
28 juli 1921
(afgetreden)
O
  J.J.C. van Dijk
(1871–1954)
28 juli 1921 –
4 augustus 1925
ARP
  jhr.
G.A.A. Alting von Geusau

(1864–1937)
Minister Marine 9 september 1918 –
16 september 1918
(waarnemend)
RKSP
  viceadmiraal
W. (Willem) Naudin
ten Cate

(1860–1942)
16 september 1918 –
19 februari 1919
(afgetreden)
O
(Christelijk-
Historisch)
  jhr.mr.
Ch.J.M.
(Charles) Ruijs de
Beerenbrouck

(1873–1936)
19 februari 1919 –
19 april 1919
(waarnemend)
RKSP
  mr.
H. (Hendrik) Bijleveld

(1885–1954)
19 april 1919 –
5 januari 1920
(afgetreden)
ARP
  ir.
H.A. (Hendrik)
van IJsselsteyn

(1860–1941)
5 januari 1920 –
31 maart 1920
(waarnemend)
O
(Christelijk-
Historisch)
  luitenant-generaal
W.F. (Willem Frederik) Pop

(1858–1931)
31 maart 1920 –
28 juli 1921
(afgetreden)
O
  J.J.C. van Dijk
(1871–1954)
28 juli 1921 –
4 augustus 1925
ARP
  mr.
P.J.M. (Piet) Aalberse

(1871–1948)
Minister Arbeid 25 september 1918 –
1 januari 1923
RKSP
  dr.
J.T. (Johannes Theodoor)
de Visser

(1857–1932)
Minister Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen
25 september 1918 –
4 augustus 1925
CHU
  ir.
A.A.H.W. König

(1867–1944)
Minister Waterstaat 9 september 1918 –
18 september 1922
RKSP
  A.W.F. Idenburg
(1861–1935)
Minister Koloniën 9 september 1918 –
13 augustus 1919
(afgetreden)
ARP
  jhr.mr.
Ch.J.M.
(Charles) Ruijs de
Beerenbrouck

(1873–1936)
13 augustus 1919 –
13 november 1919
(waarnemend)
RKSP
  S. (Simon) de Graaff
(1861–1953)
13 november 1919 –
4 augustus 1925
O
(Conservatief–
Protestants)
Bron: Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I Parlement & Politiek