Kabinet-Van Agt II

Nederlands kabinet (1981-1982)

Het kabinet-Van Agt II was het Nederlandse kabinet van 11 september 1981 tot 29 mei 1982. Het kabinet werd gevormd door de politieke partijen Christen-Democratisch Appèl (CDA), Partij van de Arbeid (PvdA) en de Democraten 66 (D'66) na de Tweede Kamerverkiezingen van 1981. Het kabinet-Van Agt II was een meerderheidskabinet dat zowel in de Eerste Kamer en Tweede Kamer kon rekenen op een ruime meerderheid. Het kabinet-Van Agt II had door de slechte onderlinge verhoudingen tussen het CDA en de PvdA een moeizame kabinetsperiode.[1]

Kabinet-Van Agt II
De ministers van het kabinet-Van Agt II en in het midden koningin Beatrix na de beëdiging op Huis ten Bosch op 11 september 1981
Coalitie CDA, PvdA, D'66
Zeteltal TK 48 + 44 + 17 = 109
Premier mr. A.A.M. (Dries) van Agt
Beëdiging 11 september 1981
Demissionair 12 mei 1982
Ontslagdatum 29 mei 1982
Voorganger Van Agt I
Opvolger Van Agt III
Zetels in de Tweede Kamer
Overzicht kabinetten
Portaal  Portaalicoon   Politiek

VerloopBewerken

Op 16 oktober 1981, amper een maand na het aantreden, komt het kabinet bijna ten val door een geschil tussen de CDA-bewindslieden en de PvdA-kabinetsleden over het te voeren financieel-economisch beleid tijdens de opstelling van de regeringsverklaring. De PvdA kon zich niet vinden in de aanpak van de werkloosheidsbestrijding. Minister-president Dries van Agt bood vervolgens het ontslag van het kabinet aan. Nooit eerder had een kabinet zijn ontslag aangeboden nog voordat het zich had gepresenteerd in de Tweede Kamer. Op 17 oktober 1981 benoemde koningin Beatrix PvdA'ers Cees de Galan en Victor Halberstadt als informateurs om een poging te doen om het kabinet te lijmen. Op 4 november 1981 werd het geschil opgelost en bleef het kabinet aan. De crisis bleek een voorteken voor deze coalitie en leidde vervolgens tot de val van het kabinet op 12 mei 1982.[2]

Het kabinet kreeg te maken met grote financieel-economische problemen waardoor het kabinet nauwelijks aan regeren toekwam. Het kabinet hoopte door middel van een banenplan van vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Joop den Uyl nieuwe werkgelegenheid te creëren. De toevoeging 'Werkgelegenheid' bij het ministerie van Sociale Zaken onderstreept die centrale rol bij een actief werkgelegenheidsbeleid. Door voortdurende nieuwe tegenvallers op de begroting stuitte de financiering echter op grote problemen. Daarnaast voelden de werkgeversorganisatie er weinig voor mee te werken en valt het niet mee om veel banen in de publieke sector te scheppen. De werkloosheid steeg begin 1982 naar ruim 600.000.

Begin 1982 werden voorstellen gelanceerd voor versobering van de Ziektewet. De bovenwettelijke uitkering (die werkgevers en werknemers via de cao regelen) moest worden geschrapt. Tegen deze plannen van vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Joop den Uyl en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ien Dales ontstond breed maatschappelijk verzet, waarbij de vakbonden het voortouw namen. De Sociaal-Economische Raad (SER) bracht een negatief advies uit.

In het voorjaar van 1982 kondigde minister van Financiën Fons van der Stee aan dat er extra bezuinigingen van circa 4,5 miljard gulden nodig zijn om de overheidsfinanciën weer op de orde te krijgen.

 
De ministers van het kabinet-Van Agt II vooraf aan de eerste ministerraadsvergadering in de Trêveszaal op 11 september 1981.
 
Inkomend minister van Defensie Hans van Mierlo en uitgaand minister van Defensie Pieter de Geus tijdens het tekenen van de overdracht op 11 september 1981.
 
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ien Dales en vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Joop den Uyl tijdens een debat over uitkeringen in de Tweede Kamer op 17 september 1981.
 
Minister van Verkeer en Waterstaat Henk Zeevalking, koningin Beatrix, burgemeester van Tiel Jaap Pop en burgemeester van Amsterdam Wim Polak tijdens de opening van een keersluis in Ravenswaaij op 13 oktober 1981.
 
Minister-president Dries van Agt en partijvoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres Oliver Tambo op het Catshuis op 19 oktober 1981.
 
Minister van Justitie Job de Ruiter, minister van Financiën Fons van der Stee, vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Joop den Uyl, minister-president Dries van Agt en vicepremier en minister van Economische Zaken Jan Terlouw tijdens het de debat over de regeringsverklaring in de Tweede Kamer op 17 november 1981.
 
Minister-president Dries van Agt en premier van Portugal Francisco Pinto Balsemão en in de Trêveszaal op 25 februari 1982.
 
Vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Joop den Uyl en zijn echtgenote Liesbeth den Uyl tijdens de opening van een tentoonstelling van fotograaf Dolf Toussaint op 27 maart 1982.
 
Minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel, koningin Beatrix en prins Claus op Washington Dulles International Airport op 19 april 1982.

AmbtsbekledersBewerken

Ambtsbekleders Ministers / Ministerie Termijn Partij
  mr.
A.A.M. (Dries) van Agt

(1931)
Minister-president /
Minister
Algemene Zaken 19 december 1977 –
4 november 1982
[3]
CDA
  drs.
J.M. (Joop) den Uyl

(1919–1987)
Vicepremier /
Minister
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
11 september 1981 –
29 mei 1982
(afgetreden)
PvdA
Minister Nederlands-Antilliaanse Zaken
  dr.
J.C. (Jan) Terlouw

(1931)
Vicepremier /
Minister
Economische Zaken 11 september 1981 –
4 november 1982
D66
  drs.
E. (Ed) van Thijn

(1934–2021)
Minister Binnenlandse Zaken 11 september 1981 –
29 mei 1982
(afgetreden)
PvdA
  mr.
M. (Max) van der Stoel

(1924–2011)
Minister Buitenlandse Zaken 11 september 1981 –
29 mei 1982
(afgetreden)
PvdA
  mr.
A.P.J.M.M. (Fons) van der Stee

(1928–1999)
Minister Financiën 5 maart 1980 –
4 november 1982
[3]
CDA
  mr.dr.
J. (Job) de Ruiter

(1930–2015)
Minister Justitie 19 december 1977 –
4 november 1982
[3]
CDA
  mr.
H.A.F.M.O. (Hans) van Mierlo

(1931–2010)
Minister Defensie 11 september 1981 –
4 november 1982
D66
  M.H.M.F. (Til) Gardeniers-Berendsen
(1925–2019)
Minister Volksgezondheid
en Milieuhygiëne
11 september 1981 –
4 november 1982
CDA
  dr.
J.A. (Jos) van Kemenade

(1937–2020)
Minister Onderwijs en Wetenschappen 11 september 1981 –
29 mei 1982
(afgetreden)
PvdA
  mr.
H.J. (Henk) Zeevalking

(1922–2005)
Minister Verkeer en Waterstaat 11 september 1981 –
4 november 1982
D66
  drs.
J. (Jan) de Koning

(1926–1994)
Minister Landbouw en Visserij 11 september 1981 –
4 november 1982
CDA
  drs.
M.P.A. (Marcel) van Dam

(1938)
Minister Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening
11 september 1981 –
29 mei 1982
(afgetreden)
PvdA
  A.A. (André) van der Louw
(1933–2005)
Minister Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk
11 september 1981 –
29 mei 1982
(afgetreden)
PvdA
Ambtsbekleder Minister / Portefeuille / Ministerie Termijn Partij
  drs.
C.P. (Kees) van Dijk

(1931–2008)
Minister Ontwikkelingssamenwerking

(Buitenlandse Zaken)
11 september 1981 –
4 november 1982
CDA
Ambtsbekleders Staatssecretarissen / Portefeuille / Ministerie Termijn Partij
  drs.
S.J. (Saskia) Stuiveling

(1945–2017)
Staatssecretaris • Agglomeratie Zaken
• Grote Stedenbeleid
• Decentralisatie
• Gemeentelijke Herindeling

(Binnenlandse Zaken)
11 september 1981 –
29 mei 1982
(afgetreden)
PvdA
  drs.
G. (Gerard) van Leijenhorst

(1928–2001)
• Minderhedenbeleid
• Rampenbestrijding
• Hulpverlening

(Binnenlandse Zaken)
11 september 1981 –
4 november 1982
CDA
  mr.
H. (Hans) van den Broek

(1936)
Staatssecretaris Europese Zaken

(Buitenlandse Zaken)
11 september 1981 –
4 november 1982
CDA
  J.C. (Hans) Kombrink
(1946)
Staatssecretaris • Fiscale Zaken
• Belastingdienst
• Comptabiliteitswetgeving
• Kansspelen
• Staatsloterij
• Muntwezen
• Verzekeringsmaatschappijen

(Financiën)
11 september 1981 –
29 mei 1982
(afgetreden)
PvdA
  mr.dr.
M. (Michiel) Scheltema

(1939)
Staatssecretaris • Integratie
• Immigratie
• Asielzaken
• Vreemdelingenzaken
• Rechtsbescherming
• Privaatrecht
• Jeugdbescherming
• Delinquentenzorg
• Grondwetsherziening

(Justitie)
11 september 1981 –
4 november 1982
D66
  P.H. (Piet) van Zeil
(1927–2012)
Staatssecretaris • Midden- en Kleinbedrijf
• Regionale Industrialisatie
• Consumentenbeleid
• Toerisme

(Economische Zaken)
11 september 1981 –
22 juni 1986
CDA
  ir.
W. (Wim) Dik

(1939)
• Internationale Handel
• Exportbevordering

(Economische Zaken)
11 september 1981 –
4 november 1982
D66
  mr.
A. (Bram) Stemerdink

(1936)
Staatssecretaris • Materieelvoorzieningen
• Militair Recht

(Defensie)
11 september 1981 –
29 mei 1982
(afgetreden)
PvdA
  J. (Jan) van Houwelingen
(1939–2013)
• Personeelsbeleid

(Defensie)
14 september 1981 –
7 november 1989
CDA
  mr.
J.J. (Ineke) Lambers-Hacquebard

(1946–2014)
Staatssecretaris • Milieuzaken

(Volksgezondheid
en Milieuhygiëne
)
11 september 1981 –
4 november 1982
D66
  drs.
C.I. (Ien) Dales

(1931–1994)
Staatssecretaris • Sociale Zekerheid
• Ouderenbeleid
• Gehandicaptenbeleid

(Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
)
11 september 1981 –
29 mei 1982
(afgetreden)
PvdA
  drs.
H. (Hedy) d'Ancona

(1937)
• Arbeidsomstandigheden
• Jeugdbeleid
• Armoedebeleid
• Bijstand
• Emancipatiebeleid
• Volwassenenonderwijs

(Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
)
11 september 1981 –
29 mei 1982
(afgetreden)
PvdA
  drs.
W.J. (Wim) Deetman

(1945)
Staatssecretaris • Algemeen Voortgezet Onderwijs

(Onderwijs en Wetenschappen)
11 september 1981 –
29 mei 1982
(afgetreden na benoeming
tot minister van Onderwijs
en Wetenschappen)
CDA
  A.J. (Ad) Hermes
(1929–2002)
• Basisonderwijs
• Lerarenbeleid
• Verzorgingsstructuur

(Onderwijs en Wetenschappen)
11 september 1981 –
4 november 1982
CDA
  J.C.Th. (Jaap) van der Doef
(1934)
Staatssecretaris • Wegverkeer
• Openbaar Vervoer
• Luchtvaart
• Spoorwegen
• Scheepvaart
• Waterbeleid
• PTT

(Verkeer en Waterstaat)
11 september 1981 –
29 mei 1982
(afgetreden)
PvdA
  S. (Siepie) de Jong
(1940)
Staatssecretaris • Ruimtelijke Ordening
• Rijksgebouwendienst
• Woningcorporaties
• Woonwagenbeleid
• Bijzondere Woonbehoeftes

(Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening
)
11 september 1981 –
29 mei 1982
(afgetreden)
PvdA
  H.A. (Hans) de Boer
(1937)
Staatssecretaris • Maatschappelijke Ontwikkeling
• Vrijwilligerswerk
• Cultuurbeleid
• Kunstbeleid
• Mediabeleid
• Sport
• Natuurbehoud

(Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk
)
11 september 1981 –
29 mei 1982
(afgetreden na benoeming
tot minister van CRM)
CDA
Bron: Kabinet-Van Agt II Rijksoverheid.nl

KabinetsformatieBewerken

  Zie Kabinetsformatie Nederland 1981 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Reden ontslagaanvraagBewerken

  Zie Kabinetscrisis uit 1981 over het financieel-economisch beleid voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De politieke en karakterverschillen tussen minister-president Dries van Agt (CDA) en vicepremier Joop den Uyl (PvdA) waren zo groot dat ze leidden tot diverse aanvaringen. Op 12 mei 1982 kwam er een einde aan het kabinet-Van Agt II. De PvdA-bewindslieden konden zich niet vinden in het financieel-economisch beleid, meer in het bijzonder in de financiering van het werkgelegenheidsbeleid. Op 29 mei 1982 traden alle PvdA-bewindslieden af en werd het rompkabinet Van Agt III gepresenteerd.[4]

LiteratuurBewerken

  • De formatie van een tijdbom : het tweede kabinet Van Agt door Charl Schwietert en Hans Hillen, Haarlem : De Haan, 1981, ISBN 90-228-3581-2

Zie ookBewerken

  Zie de categorie Cabinet Van Agt II van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.