Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

De minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening is een Nederlandse minister zonder portefeuille die bij de formatie van het kabinet-Rutte IV is gecreëerd. De post valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is sinds 10 januari 2022 Hugo de Jonge (CDA).