Kabinet-Van der Brugghen

Het kabinet-Van der Brugghen was een conservatief Nederlands kabinet van 1 juli 1856 tot 18 maart 1858. Dit koninklijke kabinet onder de de facto leiding van de antirevolutionair Van der Brugghen wist in 1857 een nieuwe Wet op het lager onderwijs tot stand te brengen. Van der Brugghen kwam door de nieuwe wet echter in conflict met de antirevolutionaire voorman Guillaume Groen van Prinsterer, die uit onvrede ontslag nam als Tweede Kamerlid.

Kabinet-Van der Brugghen
Kabinet in Nederland Vlag van Nederland
Premier J.J.L. van der Brugghen
Politieke kleur Conservatief
Start 1 juli 1856
Demissionair 1 maart 1858
Eind 18 maart 1858
Voorganger Van Hall-Donker Curtius
Opvolger Rochussen
Lijst van Nederlandse kabinetten
Portaal  Portaalicoon   Politiek

Het grotendeels uit conservatieven bestaande kabinet had een wankele basis in de Tweede Kamer. Het trad begin 1858 af na enkele nederlagen.

Bijzonderheden bewerken

De nieuwe Wet op het lager onderwijs bepaalde dat het onderwijs moest opleiden 'tot alle christelijke en maatschappelijke deugden'. Het oprichten van bijzondere scholen was vrij, maar er kon daarvoor geen rijkssubsidie worden gekregen.

Groen van Prinsterer wilde openbare gezindheidscholen: protestantse, katholieke en joodse scholen die met overheidssteun zouden worden opgericht. De openbare scholen waar voor is gekozen, waren volgens hem te weinig christelijk.

Ministers bewerken

Minister van Buitenlandse Zaken D.Th. Gevers van Endegeest conservatief
Minister van Justitie J.J.L. van der Brugghen antirevolutionair
Minister van Binnenlandse Zaken G. Simons conservatief tot 19 januari 1857
A.G.A. ridder van Rappard vanaf 19 januari 1857
Minister van Financiën A. Vrolik
Minister van Oorlog H.F.Ch. baron Forstner van Dambenoy conservatief tot 31 december 1857
C.Th. van Meurs geen pol. stroming tot 18 maart 1858
Minister van Marine A.J. de Smit van den Broecke conservatief tot 1 augustus 1856
J.S. Lotsy liberaal vanaf 1 augustus 1856
Minister van Koloniën P. Mijer conservatief
Minister van Zaken der rooms-katholieke Eredienst J.W. van Romunde cons. kath vanaf 1 augustus 1856
Minister van Zaken van de Hervormde en andere Erediensten, behalve die der r.k. A.G.A. ridder van Rappard conservatief tot 19 januari 1857
M. Wiardi Beckman vanaf 19 januari 1857

Mutaties bewerken

In 1857 treedt minister Simons van Binnenlandse Zaken af vanwege zijn gezondheid. Zijn collega Van Rappard volgt hem op. Nadat in november 1857 de begroting van Oorlog door de Tweede Kamer is verworpen, treedt minister Forstner van Dambenoy af. Minister van Marine De Smit van den Broecke had zijn ontslag al ingediend in het vorige kabinet vanwege een conflict, maar bleef nog een maand aan tot hij werd opgevolgd door Lotsy