Lijst van Nederlandse staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van Nederlandse staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Kabinet Periode Staatssecretaris Bijzonderheden
Vanaf 1948 staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951 Jo Cals Jeugdvorming, pers en radio, oudheidkunde en natuurbescherming en kunsten)
kabinet-Drees I 1951-1952 Jo Cals Jeugdvorming, pers en radio, oudheidkunde en natuurbescherming en kunsten)
kabinet-Drees II 1952-1956 Anna de Waal Middelbaar onderwijs, voortgezet hoger en nijverheidsonderwijs
kabinet-Drees III 1956-1958 Anna de Waal Middelbaar onderwijs, voortgezet hoger en nijverheidsonderwijs (afgetreden)
René Höppener Jeugdwerk en cultuur
kabinet-Beel II 1958-1959 René Höppener
kabinet-De Quay 1959-1963 Ynso Scholten Jeugdvorming en volksontwikkeling, lichamelijke opvoeding en sport, pers, radio en tv en kunsten, oudheidkunde en natuurbescherming
Gerard Carl Stubenrouch Lager-, voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs (overleden)
Hendrikus Hubertus Janssen Lager-, voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs
kabinet-Marijnen 1963-1965 Hans Grosheide Lager-, voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs
Louis van de Laar Jeugdvorming, bijzonder jeugdwerk, volksontwikkeling, sport, kunsten en natuurbescherming
Kabinet Periode Staatssecretaris Bijzonderheden
Vanaf 1965 staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen.
kabinet-Cals 1965-1966 Hans Grosheide
kabinet-Zijlstra 1966-1967 Hans Grosheide
kabinet-De Jong 1967-1971 Hans Grosheide
kabinet-Biesheuvel I 1971-1972 Cees Schelfhout
kabinet-Biesheuvel II 1972-1973 Cees Schelfhout
kabinet-Den Uyl 1973-1977 Ger Klein Hoger- en wetenschappelijk onderwijs (afgetreden)
Antoon Veerman Algemeen voortgezet- en voorbereidend onderwijs en technisch- en beroepsgericht onderwijs (afgetreden)
Klaas de Jong Ozn. Algemeen voortgezet- en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en technisch- en beroepsgericht onderwijs
kabinet-Van Agt I 1977-1981 Klaas de Jong Ozn. Voortgezet onderwijs
Ad Hermes Basisonderwijs en de verzorgingsstructuur
kabinet-Van Agt II 1981-1982 Wim Deetman Voortgezet onderwijs
Ad Hermes Basisonderwijs en de verzorgingsstructuur
kabinet-Van Agt III 1982 Ad Hermes
kabinet-Lubbers I 1982-1986 Nell Ginjaar-Maas Voortgezet onderwijs
Gerard van Leijenhorst Basisonderwijs en de verzorgingsstructuur
kabinet-Lubbers II 1986-1989 Nell Ginjaar-Maas
kabinet-Lubbers III 1989-1994 Jacques Wallage Naar ander departement
Roel in 't Veld Afgetreden
Job Cohen
Kabinet Periode Staatssecretaris Bijzonderheden
Vanaf 1994 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
kabinet-Kok I 1994-1998 Tineke Netelenbos Basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs
Aad Nuis Cultuur-, kunst- en mediabeleid, stelselherziening hoger onderwijs en tot maart 1995 wetenschapsbeleid
kabinet-Kok II 1998-2002 Karin Adelmund Basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs
Rick van der Ploeg Cultuur-, kunst- en mediabeleid
kabinet-Balkenende I 2002-2003 Cees van Leeuwen Cultureel erfgoed, kunsten, media, letteren, internationaal cultuurbeleid en ICT/kennisnet
Annette Nijs Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, hoger beroepsonderwijs, wetenschapsbeleid en studiefinanciering, internationalisering
kabinet-Balkenende II 2003-2006 Annette Nijs Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, hoger beroepsonderwijs, wetenschapsbeleid en studiefinanciering, internationalisering (afgetreden)
Mark Rutte Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, hoger beroepsonderwijs, wetenschapsbeleid en studiefinanciering, internationalisering (afgetreden)
Bruno Bruins Door de val van het kabinet niet beëdigd, maar had de taak al wel op zich genomen
Medy van der Laan Cultuur en media (afgetreden)
kabinet-Balkenende III 2006-2007 Bruno Bruins
kabinet-Balkenende IV 2007-2010 Sharon Dijksma Basisscholen, kinderopvang en emancipatie (afgetreden op 23 februari)
Marja van Bijsterveldt Voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (basisscholen, kinderopvang en emancipatie vanaf 23 februari 2010 erbij)
kabinet-Rutte I 2010-2012 Halbe Zijlstra Cultuur, Wetenschap, Hoger Onderwijs
kabinet-Rutte II 2012-2017 Sander Dekker
kabinet-Rutte III 2017-2022 -
kabinet-Rutte IV 2022-heden Gunay Uslu Cultuur en Media
Steven van Weyenberg Cultuur en Media
Fleur Gräper Cultuur en Media