Kabinet-Biesheuvel I

Nederlands kabinet (1971-1972)

Het kabinet-Biesheuvel I was het Nederlandse kabinet van 6 juli 1971 tot 9 augustus 1972. Het kabinet werd gevormd op basis van een regeerakkoord van de Tweede Kamerfracties van de Katholieke Volkspartij (KVP), Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), Anti-Revolutionaire Partij (ARP), Christelijk-Historische Unie (CHU) en de Democratisch Socialisten '70 (DS'70) na de Tweede Kamerverkiezingen van 1971. Hiermee was in het politieke spectrum vooral het centrum goed vertegenwoordigd.

Kabinet-Biesheuvel I
De bordesscène van de ministers van het kabinet-Biesheuvel I met links in het midden koningin Juliana bij Huis ten Bosch op 6 juli 1971
Coalitie KVP, VVD, ARP, CHU, DS'70
Zeteltal TK 35 + 16 + 13 + 10 + 8 = 82
Premier Barend Biesheuvel
Beëdiging 6 juli 1971
Demissionair 19 juli 1972
Ontslagdatum 9 augustus 1972
Voorganger De Jong
Opvolger Biesheuvel II
Zetels in de Tweede Kamer
Overzicht kabinetten
Portaal  Portaalicoon   Politiek

Het kabinet-Biesheuvel I was een dubbel meerderheidskabinet dat zowel in de Eerste Kamer als Tweede Kamer kon rekenen op een ruime meerderheid. Het was het eerste en laatste kabinet waarin de Democratisch Socialisten '70, een rechtse afsplitsing van de PvdA, regeringsdeelname hadden.[1] Het premierschap van Biesheuvel was in staatsrechtelijke zin uitzonderlijk, omdat zijn partij niet de grootste was geworden bij de verkiezingen, maar slechts vierde. Boerenzoon Biesheuvel gold destijds echter als een van de absolute zwaargewichten in de Nederlandse politiek.[2]

Verloop

bewerken

Financieel-economische problemen staan centraal, waarbij de toenemende inflatie het grootste probleem is. DS'70 maakt zich sterk voor toepassing van het profijtbeginsel, de burger moest meer gaan betalen voor diensten van de overheid. In dit verband leidde vooral de verhoging van het collegegeld voor universiteiten en hogescholen van 200,- naar 1000,- tot veel tumult. Verder op financieel-economisch gebied krijgt het kabinet te maken met wat wel wordt genoemd 'stagflatie': een combinatie van stagnerende economie en toenemende inflatie (prijsstijgingen). Het financieringstekort loopt op naar 3,9 miljard in 1971 en de werkloosheid stijgt naar 150.000. De inflatie bedraagt in 1971 zeven procent. Al op 4 augustus 1971 trekt het kabinet de door het vorige kabinet genomen loonmaatregel in. Ook de prijscalculatiemaatregel wordt ingetrokken.

Een belangrijke en politiek uiterste gevoelige zaak waarmee het kabinet te maken krijgt, is de discussie over de mogelijke gratiëring van de Drie van Breda (drie tot levenslang veroordeelde Duitse oorlogsmisdadigers). Uiteindelijk ziet het kabinet hier vanaf, nadat de Tweede Kamer zich via een motie-Voogd in meerderheid tegen heeft verklaard.[3]

Een belangrijke sociale kwestie is de totstandkoming van een Sociaal Contract tussen regering, bedrijfsleven en vakbonden. De Sociaal Economisch Raad (SER) had daartoe opgeroepen omdat het voor de komende jaren steile kostenverhogingen voorzag, die zouden moeten worden tegengegaan door loonmatiging.[4]

In juni 1972 diende minister van Justitie Dries van Agt (KVP) en minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne Louis Stuyt een wetsvoorstel in over gewenste zwangerschapsonderbreking (abortus provocatus). Het beginsel daarbij was dat het laten uitvoeren van abortus strafbaar blijft, tenzij er gegronde medische redenen voor zijn ('nee, tenzij'). Eerder (in 1970) hadden de PvdA-Tweede Kamerleden Jan Lamberts en Hein Roethof een inhoudelijk tegengesteld voorstel ingediend, om door een zwangere vrouw gewenste abortus in beginsel uit het strafrecht te halen ('ja, mits'). Beide voorstellen bleven nog onafgedaan.

Onder minister van Buitenlandse Zaken Norbert Schmelzer (KVP), die als sluwe realpolitiker werd gezien, voerde de regering een beleid dat meer was gericht op Europese samenwerking, in tegenstelling tot het Atlantische beleid van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns. Biesheuvel was voorheen enkele jaren lid geweest van het Europees Parlement, een functie die indertijd als bijbaan kon worden uitgeoefend.[2]

Ambtsbekleders

bewerken
Ambtsbekleders Minister / Ministerie Termijn Partij
  mr.
B.W. (Barend)
Biesheuvel

(1920–2001)
Minister-president /
Minister
Algemene Zaken 6 juli 1971 –
11 mei 1973
[5]
ARP
  mr.
R.J. (Roelof)
Nelissen

(1931–2019)
Vicepremier /
Minister
Financiën KVP
  mr.
W.J. (Molly)
Geertsema

(1918–1991)
Vicepremier /
Minister
Binnenlandse
Zaken
VVD
  drs.
W.K.N. (Norbert)
Schmelzer

(1921–2008)
Minister Buitenlandse
Zaken
KVP
  mr.
A.A.M. (Dries)
van Agt

(1931–2024)
Minister Justitie 6 juli 1971 –
8 september 1977
[5]
  mr.drs.
H. (Harrie)
Langman

(1931–2016)
Minister Economische
Zaken
6 juli 1971 –
11 mei 1973
[5]
VVD
  H.J. (Hans)
de Koster

(1914–1992)
Minister Defensie
  dr.
L.B.J. (Louis)
Stuyt

(1914–2000)
Minister Volksgezondheid
en Milieuhygiëne
KVP
  drs.
J. (Jaap)
Boersma

(1929–2012)
Minister Sociale Zaken 6 juli 1971 –
19 december 1977
[5]
ARP
  mr.
Ch. (Chris)
van Veen

(1922–2009)
Minister Onderwijs en
Wetenschappen
6 juli 1971 –
11 mei 1973
[5]
CHU
  dr.
W. (Willem)
Drees jr.

(1922–1998)
Minister Verkeer en
Waterstaat
6 juli 1971 –
21 juli 1972
[6]
DS'70
  drs.
B.J. (Bé)
Udink

(1926–2016)
21 juli 1972 –
11 mei 1973
[5]
CHU
  ir.
P.J. (Pierre)
Lardinois

(1924–1987)
Minister Landbouw en
Visserij
5 april 1967 –
1 januari 1973
[7]
[5]
KVP
  drs.
B.J. (Bé)
Udink

(1926–2016)
Minister Volkshuisvesting
en Ruimtelijke
Ordening
6 juli 1971 –
11 mei 1973
[5]
CHU
  P.J. (Piet)
Engels

(1923–1994)
Minister Cultuur,
Recreatie en
Maatschappelijk
Werk
KVP
Ambtsbekleders Minister / Portefeuille / Ministerie Termijn Partij
  mr.
R.J. (Roelof)
Nelissen

(1931–2019)
Minister Surinaamse en
Nederlands-
Antilliaanse
Zaken


(Binnenlandse
Zaken
)
6 juli 1971 –
28 januari 1972
KVP
  ir.
P.J. (Pierre)
Lardinois

(1924–1987)
28 januari 1972 –
1 januari 1973
  mr.dr.
C. (Kees)
Boertien

(1927–2002)
Minister Ontwikkelings-
samenwerking


(Buitenlandse
Zaken
)
6 juli 1971 –
11 mei 1973
[5]
ARP
  jhr.mr.
M.L. (Mauk)
de Brauw

(1925–1984)
Minister • Wetenschaps-
beleid
• Wetenschappelijk
Onderwijs

(Onderwijs en
Wetenschappen
)
6 juli 1971 –
21 juli 1972
[6]
DS'70
  mr.
Ch. (Chris)
van Veen

(1922–2009)
21 juli 1972 –
11 mei 1973
[5]
CHU
Ambtsbekleders Staatssecretaris / Portefeuille / Ministerie Termijn Partij
  drs.
A. (Jan) van
Stuijvenberg

(1928)
Staatssecretaris • Agglomeratie
Zaken
• Rijksdienst

(Binnenlandse
Zaken
)
17 juli 1971 –
21 juli 1972
[6]
DS'70
  drs.
Th.E. (Tjerk)
Westerterp

(1930–2023)
Staatssecretaris Europese Zaken

(Buitenlandse
Zaken
)
17 augustus 1971 –
11 mei 1973
[5]
KVP
  mr.
W. (Willem)
Scholten

(1927–2005)
Staatssecretaris • Fiscale Zaken
• Belastingdienst

(Financiën)
14 juli 1971 –
19 maart 1973
[5]
CHU
  mr.
A.P.J.M.M. (Fons)
van der Stee

(1928–1999)
• Financiën
Lagere
Overheden

(Financiën)
14 juli 1971 –
12 maart 1973
[5]
KVP
  mr.
J.H. (Hans)
Grosheide

(1930–2022)
Staatssecretaris • Integratie
• Immigratie
• Asielzaken
• Vreemdelingen-
zaken
• Jeugd-
bescherming
• Gevangeniswezen
• Rehabilitatie

(Justitie)
28 juli 1971 –
11 mei 1973
[5]
ARP
  drs.
J.J.M. (Jan)
Oostenbrink

(1936)
Staatssecretaris • Midden- en
Kleinbedrijf
• Toerisme

(Economische
Zaken
)
17 juli 1971 –
11 mei 1973
[5]
KVP
  A. (Adri)
van Es

(1913–1994)
Staatssecretaris • Materieel-
voorzieningen
• Personeels-
beleid

(Defensie)
14 augustus 1963 –
16 september 1972
[7][5]
ARP
  mr.
J.G. (Koos)
Rietkerk

(1927–1986)
Staatssecretaris • Sociale
Zekerheid
• Arbeids-
omstandigheden

(Sociale Zaken)
28 juli 1971 –
23 april 1973
[5]
VVD
  mr.drs.
C.E. (Kees)
Schelfhout

(1918–1983)
Staatssecretaris • Kleuterscholen
• Basisonderwijs
• Buitengewoon
Onderwijs

(Onderwijs en
Wetenschappen
)
28 juli 1971 –
11 mei 1973
[5]
KVP
  dr.
R.J.H. (Roelof)
Kruisinga

(1922–2012)
Staatssecretaris • Wegverkeer
• Openbaar
Vervoer
• Spoorwegen
• Scheepvaart
• PTT

(Verkeer en
Waterstaat
)
28 juli 1971 –
20 maart 1973
[5]
CHU
  drs.
K.W. (Werner)
Buck

(1925–2010)
Staatssecretaris • Stadsvernieuwing

(Volkshuisvesting
en Ruimtelijke
Ordening
)
17 augustus 1971 –
11 mei 1973
[5]
KVP
  S. (Fia)
van Veenendaal-
van Meggelen

(1918–2005)
Staatssecretaris • Bijstand
• Maatschappelijke
Dienstverlening
• Pensioenen
• Armoedebeleid

(Cultuur,
Recreatie en
Maatschappelijk
Werk
)
28 juli 1971 –
21 juli 1972
[6]
DS'70
  H.J.L. (Henk)
Vonhoff

(1931–2010)
• Volksontwikkeling
• Jeugdbeleid
• Cultuurbeleid
• Kunstbeleid
• Mediabeleid
• Sport
• Natuurbehoud

(Cultuur,
Recreatie en
Maatschappelijk
Werk
)
28 juli 1971 –
23 april 1973
[5]
VVD
Bron: Kabinet-Biesheuvel I Rijksoverheid.nl

Kabinetsformatie

bewerken
  Zie Kabinetsformatie Nederland 1971 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Hoewel de KVP de grootste partij was, leverde deze partij de premier niet. In die tijd was het ten eerste nog geen vanzelfsprekendheid dat de grootste regeringspartij de premier leverde, anderzijds had de KVP, na het passeren van oud-premier Piet de Jong voor het lijsttrekkerschap, geen voor de hand liggende kandidaat.

Reden ontslagaanvraag

bewerken
  Zie Kabinetscrisis uit 1972 over het financieel-economisch beleid voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Er ontstond verschil van mening in de ministerraad over het te voeren loon- en prijsbeleid en de bezuinigingen, waarna DS'70 besloot het kabinet te verlaten. De DS'70-bewindslieden dienden op 19 juli 1972 hun ontslag in, waardoor het kabinet niet meer kon rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. De overige leden van het kabinet stelden daarom hun functie ter beschikking en het kabinet werd derhalve demissionair. Na een formatieperiode van 22 dagen kwam het rompkabinet Biesheuvel II aan het bewind.[8]

Zie ook

bewerken

Referenties

bewerken
  1. Kabinet-Biesheuvel I en II (1971-1973). Parlement & Politiek. Gearchiveerd op 19 april 2023.
  2. a b Fons Kockelmans, Barend Biesheuvel – Nederlandse minister-president. historiek.nl. Historiek VOF (6 maart 2020). Geraadpleegd op 5 maart 2024.
  3. Leon van Damme, Veertig jaar geleden: de Drie van Breda. Montesquieu Instituut (10 februari 2011). Gearchiveerd op 15 augustus 2017. Geraadpleegd op 12 augustus 2017.
  4. "SER adviseert afsluiten van sociaal contract - afspraken nodig over prijsbeleid en inkomenspolitiek in toekomst", Leeuwarder Courant, 19 mei 1972. – via delpher.nl.
  5. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Functie gecontinueerd in het volgende kabinet-Biesheuvel II.
  6. a b c d Afgetreden.
  7. a b Functie gecontinueerd van het vorige kabinet-De Jong.
  8. Jan Joost Lindner, Ideeën van Drees jr. waren te afwijkend. Volkskrant (8 september 1998). Gearchiveerd op 16 augustus 2017. Geraadpleegd op 15 augustus 2017.
Zie de categorie Cabinet Biesheuvel I van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.