Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nederlands ministerie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een Nederlands ministerie, gevestigd in Den Haag. Het heeft als taken: het stimuleren van de werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en het zorg dragen voor een activerende sociale zekerheid.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
SZW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Logo.png
Castalia The Hague.JPG
Functiehouders
Minister Wouter Koolmees
Staatssecretaris Tamara van Ark
Secretaris-generaal Loes Mulder
Geschiedenis
Opgericht 25 september 1918
Algemeen
Land Vlag van Nederland Nederland
Adres Parnassusplein 5, Den Haag
Officiële website
Portaal  Portaalicoon   Nederland
Politiek

BewindspersonenBewerken

De bewindslieden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn sinds 26 oktober 2017 minister Wouter Koolmees (D66) en staatssecretaris Tamara van Ark (VVD).

TakenBewerken

Het ministerie heeft de volgende beleidsterreinen en doelen.

 • Werkgelegenheid en arbeidsmarkt: bevorderen van werkgelegenheid en een goed functionerende arbeidsmarkt; met speciale aandacht voor minder kansrijke groepen zoals langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten en etnische minderheden;
 • Sociale zekerheid: bevorderen dat uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien; voor mensen die niet zelf in staat zijn om door werk in hun eigen onderhoud te voorzien en voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, waarborgt SZW een inkomen;
 • Inkomens: bevorderen van een evenwichtige inkomensverdeling; SZW is verantwoordelijk voor het vaststellen van het minimumloon en het sociaal minimum bij uitkeringen;
 • Arbeidsomstandigheden; zorgen voor veiligheid en gezondheid op het werk; het arbeidsomstandighedenbeleid is mede gericht op preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, en op vroegtijdige re-integratie;
 • Arbeidsverhoudingen; werken aan goede arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers; daarbij gaat het zowel om het faciliteren en stimuleren van moderne arbeidsrelaties, als om de rechtsbescherming van werknemers.

OrganisatieBewerken

Het ministerie bestaat uit stafdirecties, beleidsdirecties en uitvoerende onderdelen. De organisatiestructuur ziet er als volgt uit:

 • Directoraat-generaal Participatie en Inkomenswaarborg, met de directies: Inkomensverzekeringen en -voorzieningen; Naleving; Re-integratie en Participatie; Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing.
 • Directoraat-generaal Werk, met de directies: Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden; Arbeidsverhoudingen; Gezond en Veilig Werken; Internationale Zaken; Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving; projectdirectie Leren en Werken.
 • De Inspectie SZW die begin 2012 van start ging na fusie van de Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de Inspectie Werk en Inkomen. Zij houdt toezicht op arbeidswetten, spoort fraude, arbeidsuitbuiting en georganiseerde criminaliteit op en onderzoekt de werking van het stelsel van sociale zekerheid.
 • De stafdirecties vallen direct onder verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal: de directies Communicatie; Financieel Economische Zaken; Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden. De directies Bedrijfsvoering Bestuursondersteuning en het Agentschap SZW vallen onder verantwoordelijkheid van de plaatsvervangend secretaris-generaal.

GebouwBewerken

Het ministerie werd vroeger gehuisvest in een door architect Herman Hertzberger ontworpen gebouw tegenover het Station Den Haag Laan van NOI aan het randje van de Haagse wijk Bezuidenhout. Onder (oud-)medewerkers van het ministerie staat het gebouw bekend als 'de Anna' - naar de Anna van Hannoverstraat, waaraan het gebouw gevestigd is. Tegenwoordig is het ministerie gehuisvest in het Rijkskantoor 'de Resident' aan het Parnassusplein 5 in het centrum van Den Haag.

GeschiedenisBewerken

 
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1918 number 551, blad 1.
 
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1918 number 551, blad 2.

Het ministerie van Arbeid, de voorloper van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werd ingesteld in 1918, bij het aantreden van het eerste kabinet-Ruijs de Beerenbrouck. Het besluit hiertoe staat in het Staatsblad van 25 september 1918.[1] Het ministerie moest onder meer toezien op "de beveiliging bij het verblijven in fabrieken en werkplaatsen" en "overmatigen gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en van vrouwen" tegengaan.

De eerste minister van Arbeid was de sociaal bevlogen rooms-katholiek Piet Aalberse. Die ging voortvarend aan de slag: al in 1919 trad de Arbeidswet in werking. Daarin werden onder meer de 8-urige werkdag en de 45-urige werkweek geregeld. Verder kwamen er strengere regels voor (zwaar) werk door vrouwen en voor kinderarbeid. Ook nam Aalberse het initiatief tot de oprichting van de Hoge Raad van Arbeid, de voorloper van de Sociaal-Economische Raad.

In 1933 kreeg het ministerie de naam Ministerie van Sociale Zaken. In 1951 werd het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, in 1971 weer Ministerie van Sociale Zaken en in 1981 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken

 • Website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Website van de Inspectie SZW
 • Website van het Agentschap SZW
  Zie de categorie Ministerie van Sociale Zaken (Nederland) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.