Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is een Nederlandse minister zonder portefeuille die in 2017 werd ingesteld bij het kabinet-Rutte III. In het eindverslag van de formateur werd de nieuwe ministerspost voor het eerst officieel genoemd. De post valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De minister voor deze post is Arie Slob (ChristenUnie). Hij gaat onder andere over het primair, voortgezet en speciaal onderwijs, het lerarenregister en media.