Minister voor Rechtsbescherming

Nederlandse minister zonder portefeuille

De minister voor Rechtsbescherming is een Nederlandse minister zonder portefeuille. De post werd in 2017 ingesteld bij het kabinet-Rutte III en kwam ook terug in het kabinet-Rutte IV.[1] In het eindverslag van de formateur werd de nieuwe ministerspost voor het eerst officieel genoemd.[2] De post valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze minister gaat onder andere over het rechtsbestel (rechters en rechtbanken, Raad voor de rechtspraak, juridische beroepen, rechtsbijstand, slachtofferhulp, uitvoering van sancties (CJIB), gevangenissen, kansspelen en bescherming persoonsgegevens).[3]

De portefeuille van de minister omvat in Rutte IV:

Ministers bewerken

Vanaf 2017 hebben onderstaande personen dit ambt vervuld:

Kabinet Periode Justitie en Veiligheid
Rutte III 2017-2022 Sander Dekker
Rutte IV 2022-heden Franc Weerwind