Minister voor Rechtsbescherming

Nederlandse minister zonder portefeuille

De minister voor Rechtsbescherming is een Nederlandse minister zonder portefeuille die in 2017 werd ingesteld bij het kabinet-Rutte III. In het eindverslag van de formateur werd de nieuwe ministerspost voor het eerst officieel genoemd. De post valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De minister voor deze post is Sander Dekker (VVD). Hij gaat onder andere over

  • het rechtsbestel (rechters en rechtbanken, Raad voor de rechtspraak, juridische beroepen, rechtsbijstand)
  • slachtofferhulp
  • uitvoering van sancties (CJIB, gevangenissen)
  • kansspelen
  • bescherming persoonsgegevens