Diplont

Eenhuizige diplont met monogenetische cyclus

Een diplont is een diploïde eukaryoot organisme met alleen een (of twee) diploïde generaties. Na de vorming van de haploïde gameten versmelten deze weer tot een diploïde zygote, die zich ontwikkelt tot een meercellig organisme.

Diplont met monogenetische cyclus[1]
  kernfase  
    diplofase
(2n)

haplofase
(1n)
 
Ge-
ne-
ra-
tie
 
zygote
 bevruch- 
 ting 
B! {
 ♂ gameten
gameten  
↑ ↑
 gameto- 
fyt
R!  gametische 
meiose
→ 
 →
↗↗ 
 

Alleen de gameten zijn haploïde. Diplonten zijn organismen die een cyclus hebben waarbij de meiose plaatsvindt direct vóór de bevruchting en dus bij de vorming van de gameten. Men spreekt hier ook wel van gametische meiose. Bij dit type cyclus is er geen sprake meer van generatiewisseling.

De diploïde zygote ontwikkelt zich door gewone celdeling (mitose) tot een eveneens diploïde gametofyt, die de gameten vormt na een reductiedeling (meiose). Dit type cyclus komt voor bij verschillende algengroepen (Heterokontophyta, Chlorophyta), en schimmels (Oomycota en Ascomycota).

 

Diplont met digenetische cyclus[1]
  kernfase  
    diplofase
(2n)

haplofase
(1n)
 
Ge-
ne-
ra-
ties
 
zygote
 bevruch- 
 ting 
B! {
  ♂ gameten
♀ gameten  
mito-
 sporofyt
 
↑↑
mitospore
 gameto- 
fyt
R!  gametische 
meiose
→ 
 →
↗↗ 
 

In enkele gevallen worden bij een diplont met een digenetische cyclus de diploïde mitosporen gevormd door mitose bij een mitosporofyt. De gametofyt is dan ook diploïde en vormt door meiose de haploïde gameten. Een voorbeeld is hier het groenwier Cladophora glomerata.[2]

 

Diplont met monogenetische cyclus (bij dieren)[1]
  kernfase  
    diplofase (2n)
haplofase (1n)  
Ge-
ne-
ra-
tie
♀ zygote
 
 
♂ zygote

}  bevruch- 
 ting 
B! {
  (♂) zaadcellen
(♀) eicellen  
↑ ↑
♀ dier
R!  gametische 
meiose
↗  ↑
♂ dier
R!  gametische 
meiose
 ↗

Ook bij dieren is er slecht één generatie die diploïde is; de levenscyclus bij dieren is dus monogenetisch. In de geslachtsorganen worden de haploïde zaadcel en haploïde eicel gevormd. De bevruchte eicel (zygote) is weer diploïde.

Zie ookBewerken