Een levensfase is een deel van de tijd van een mensenleven dat zich kan onderscheiden van andere delen.

De indeling varieert naargelang de context. Een gebruikelijke indeling is:

eicel(bevruchting)zygoteembryofoetus(geboorte)
kindertijd (babypeuterkleuterschoolkindpuber)
adolescentievolwassenheidouderebejaarde(sterven)dood
De trap des ouderdoms of de levenstrap op een centsprent (ca. 1845).

De ontwikkelingspsychologie kent een meer specifieke indeling van diverse fasen in de kinder-en jeugdtijd. De antroposofie deelt het leven in in vaste cycli van 7 jaar.

Aspecten waarop een mensenleven kan worden ingedeeld zijn bijvoorbeeld ook relaties / kinderen / het elders gaan wonen van kinderen; opleidingen, banen (met eventuele onderbrekingen door werkloosheid of ziekte / arbeidsongeschiktheid) en pensioen; woningen / woonplaatsen / woonlanden / regimeveranderingen van die woonlanden.

In de biologie spreekt men van levenscyclus.