Een levensfase is een deel van de tijd van een mensenleven, dat zich kan onderscheiden van andere delen. De indeling in levensfasen bij de mens varieert naargelang de context.

De trap des ouderdoms of de levenstrap op een centsprent (ca. 1845).

Mensenleven bewerken

Een gebruikelijke indeling is:

eicel
 
bevruchting
zygote
embryo
foetus
 
geboorte
kind
(babydreumes→ peuterkleuterschoolkindpuber)
adolescent
volwassene
 
voortplanting
oudere
bejaarde
 
sterven
dood

De ontwikkelingspsychologie kent een meer specifieke indeling van diverse fasen in de kinder- en jeugdtijd. De antroposofie deelt het leven in in vaste cycli van 7 jaar.

Aspecten waarop een mensenleven kan worden ingedeeld zijn bijvoorbeeld ook relaties / kinderen / het elders gaan wonen van kinderen; opleidingen, banen (met eventuele onderbrekingen door werkloosheid of ziekte / arbeidsongeschiktheid) en pensioen; woningen / woonplaatsen / woonlanden / regimeveranderingen van die woonlanden.

Biologische levenscyclus bewerken

In de biologie spreekt men van levenscyclus, waarmee verschillende zaken bedoeld kunnen worden, zoals generatiewisseling, kernfasewisseling, metamorfose en gedaanteverwisseling (met onvolledige gedaanteverwisseling en volledige gedaanteverwisseling), of de levenscyclus van parasieten met hun wisseling van gastheer en de levenscyclus van zaadplanten.