Karyogamie

biologisch proces

Karyogamie (kernversmelting, kernfusie) is de samensmelting van de mannelijke en de vrouwelijke celkern tijdens de bevruchting. Hierbij komen de homologe chromosomen bij elkaar. Uitgaande van twee haploïde celkernen ontstaat dus een diploïde kern.

Bij sommige schimmels heeft de karyogamie een ander verloop. Zo komt het bij de zakjeszwammen en Basidiomycota na de plasmogamie (versmelting van de twee cellen) niet direct tot de karyogamie, maar ontwikkelt zich een dikaryotisch mycelium (bij zakjeszwammen een dikaryotische schimmeldraad), waarbij elke cel twee kernen heeft. Pas bij de rijping van het vruchtlichaam komt karyogamie in de asci, teleutosporen respectievelijk basidiën tot stand.

Zie ookBewerken

Voortplanting:geslachtelijke voortplanting · ongeslachtelijke voortplanting (apomixis · automixie · binaire deling · maagdelijke voortplanting · parthenogenese · vegetatieve vermeerdering) · knopvorming · mannelijk (♂) · vrouwelijk (♀) · eenslachtig · tweeslachtig () · geslachtsverdeling · eenhuizig (dichogamie · protandrie · protogynie) · tweehuizig
Metamorfose:gedaanteverwisseling (volledige gedaanteverwisseling - onvolledige gedaanteverwisseling) · ei · larve · nimf · instar · subimago · imago · pop · vervelling
Parasitisme:parasiet · vector · tussengastheer · tussenwaardplant · waard / gastheer · waardplant · endoparasiet · ectoparasiet
Mijlpalen:gameet (eicel, zaadcel) → bevruchting (plasmogamiekaryogamie) → zygotemeiose (reductiedeling)
Generatiewisseling:monogenetische cyclus · digenetische cyclus · trigenetische cyclus · gametofoor · gametofyt · gametogenese · generatie · spore · sporofyt · voorkiem
Kernfasewisseling:« kernfase · haplofase · diplofase » · « haplofasische cyclus · haplont · diplofasische cyclus · diplont · diplohaplofasische/heterofasische cyclus · diplohaplont » · « haploïdie · diploïdie · dikaryon »
Meiotische deling:gametische meiose · intermediaire of sporische meiose · zygotische meiose
Ploïdie:haploïdie · diploïdie (diploïdisatie) · triploïdie · tetraploïdie · hexaploïdie · octoploïdie · euploïdie (alloploïdie · autoploïdie) · aneuploïdie
Afwisseling van individuen:haplobiont · diplobiont