Endoparasiet

Een endoparasiet is een parasiet die in een gastheer- of waardorganisme leeft. Endoparasieten kunnen intracellulair of extracellulair aanwezig zijn.

De runderlintworm is een endoparasiet

Endoparasieten leven in de darm, het epitheel, het bloed en andere organen. Soms wordt er tijdens de levenscyclus gewisseld van een tussengastheer naar een volgende gastheer.

De malariaparasieten (Plasmodium spp.) komen voor in bloedcellen en zijn dus intracellulaire parasieten. Giardia spp. leeft buiten de cel en is dus een extracellulaire parasiet. De lintworm leeft in de darm als extracellulaire parasiet. Ook waaiervleugeligen zijn endoparasieten.

Een bijzondere endoparasiet is een pissebed Cymothoa exigua, die in een vis kruipt, de tong van de vis doet afsterven en dit orgaan functioneel vervangt.

Levenscyclus en voortplanting van organismen
Ongeslachtelijke voortplanting:apomixis · automixie · binaire deling · maagdelijke voortplanting · parthenogenese · vegetatieve vermeerdering · knopvorming
Geslachtelijke voortplanting:mannelijk (♂) · vrouwelijk (♀) · eenslachtig · tweeslachtig () · geslachtsverdeling · eenhuizig (dichogamie · protandrie · protogynie) · tweehuizig
Metamorfose:gedaanteverwisseling (volledige gedaanteverwisseling - onvolledige gedaanteverwisseling) · ei · larve · nimf · instar · subimago · imago · pop · vervelling
Parasitisme:parasiet · vector · tussengastheer · tussenwaardplant · waard / gastheer · waardplant · endoparasiet · ectoparasiet
Mijlpalen:gameet (eicel, zaadcel) → bevruchting (plasmogamiekaryogamie) → zygotemeiose (reductiedeling)
Generatiewisseling:monogenetische cyclus · digenetische cyclus · trigenetische cyclus · gametofoor · gametofyt · gametogenese · generatie · spore · sporofyt · voorkiem
Kernfasewisseling:« kernfase · haplofase · diplofase » · « haplofasische cyclus · haplont · diplofasische cyclus · diplont · diplohaplofasische/heterofasische cyclus · diplohaplont » · « haploïdie · diploïdie · dikaryon »
Meiotische deling:gametische meiose · intermediaire of sporische meiose · zygotische meiose
Ploïdie:haploïdie · diploïdie · (diploïdisatie · fractionatie) · triploïdie · tetraploïdie · hexaploïdie · octoploïdie · euploïdie (alloploïdie · autoploïdie) · aneuploïdie
Afwisseling van individuen:haplobiont · diplobiont