Dichotome vertakking

Een dichotome vertakking bij planten is een vertakking van een stengel in twee gelijkwaardige takken of van bladnerven in twee gelijkwaardige nerven. Dichotome vertakking komt veel voor bij varens, vooral ook bij fossiele varens. Dichotoom vertakte nervatuur vindt men bij de Japanse notenboom.

In de teloomtheorie wordt de dichotome vertakking beschouwd als een oorspronkelijk kenmerk van de Embryophyta (landplanten).

Bij mossen komt dichotome vertakking voor bij de topkapselmossen, in tegenstelling tot de vertakking bij bijvoorbeeld de slaapmossen en de veenmossen.