Isosporie of homosporie is het verschijnsel bij veel embryophyta dat de sporen maar in één grootte voorkomen, dit in tegenstelling tot heterosporie, waarbij de sporen maar in twee grootte voorkomen, klein mannelijke en grotere vrouwelijke sporen.

De uit de sporen groeiende prothallia (gametofyten) (of bij mossen protonemata en daarna de mosplanten) vormen gewoonlijk zowel de archegonia als de antheridia.

Hoewel de sporen bij de meeste soorten van gelijke grootte zijn, heeft paardenstaart 2 soorten sporen, die óf mannelijke, óf vrouwelijke gametofyten vormen. Bij Equisetum (paardestaarten) komt een functionele heterosporie voor, maar geen morfologische heterosporie. Dus de sporen zijn gelijk van afmeting, maar de gametofyten die daaruit groeien zijn of mannelijk of vrouwelijk. De sporen heten androspore, respectievelijk gynospore.

Overzicht bewerken

Biologische levenscyclus van organismen met geslachtelijke voortplanting
Cyto-
logische
kernfase-
wisseling
Organisme: → Haplont Diplont Diplohaplont (Haplodiplont)
Kernfasen: → Haplofase Diplofase Haplofase en diplofase afwisselend
Levenscyclus: → Haplofasisch Diplofasisch Diplohaplofasisch = Heterofasisch
Meiose: → Zygotisch Gametisch Sporisch = Intermediair
Morfo-
logische

generatie-
wisseling
Monogenetisch:
(monofasisch) →
Monogenetische
haplont
Monogenetische
diplont
Digenetisch:
(difasisch) →
Digenetische
diplont
Digenetische diplohaplonten
Isomorf ↓ Heteromorf ↓
isospoor heterospoor
Trigenetisch:
(trifasisch) →
Trigenetische diplohaplont

Zie ook bewerken