Nimf (biologie)

biologie

Een nimf is het juveniele stadium van dieren die een onvolledige gedaanteverwisseling hebben.

Lygaeus turcicus (links: nimfen, rechts: volwassen dieren)

Alle dieren die een exoskelet hebben en dit skelet blijven afwerpen (vervellen) tot ze geslachtsrijp zijn, hebben een nimfstadium. Ze verpoppen dus niet. Het betreft alle kreeftachtigen, alle spinachtigen en een aantal groepen insecten, waaronder wantsachtigen, wandelende takken, krekels en sprinkhanen. Een kenmerk van nimfen is dat ze min of meer op de imago lijken als ze uit het ei kruipen en ze per vervelling geleidelijk aan meer specifieke kenmerken krijgen.

Het tegenovergestelde is het larvestadium, zoals voorkomt bij de hogere insecten, bijvoorbeeld vliegen (maden). Hier is sprake van volledige gedaanteverwisseling.

VertalingenBewerken

In de (vertaalde) literatuur is er vaak spraakverwarring, doordat de termen internationaal niet gelijk gebruikt worden. Het gaat hier om valse vrienden.

Nimf, larve en pop in verschillende talen
Taal Onvolledige
gedaanteverwisseling
Volledige
gedaanteverwisseling
Nederlands Nimf Larve Pop
Spaans Ninfa Pupa
Frans Larve Nymphe Nymphe
Pupe
Chrysalide
Italiaans LarvaNinfa
Duits Nymphe Larve Puppe
Engels Nymph Larva Pupa
Zie de categorie Nymphs (biology) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Levenscyclus en voortplanting van organismen
Ongeslachtelijke voortplanting:apomixis · automixie · binaire deling · maagdelijke voortplanting · parthenogenese · vegetatieve vermeerdering · knopvorming
Geslachtelijke voortplanting:mannelijk (♂) · vrouwelijk (♀) · eenslachtig · tweeslachtig () · geslachtsverdeling · eenhuizig (dichogamie · protandrie · protogynie) · tweehuizig
Metamorfose:gedaanteverwisseling (volledige gedaanteverwisseling - onvolledige gedaanteverwisseling) · ei · imago · instar · larve · nimf · pop · subimago · vervelling
Parasitisme:ectoparasiet · endoparasiet · gastheer · gastheerwisseling · infestatie · parasiet · tussengastheer · tussenwaardplant · vector · waard · waardplant
Mijlpalen:gameet (eicel, zaadcel) → bevruchting « plasmogamiekaryogamie » → zygote; meiose, reductiedeling
Generatiewisseling:monogenetische cyclus · digenetische cyclus · trigenetische cyclus · gametofoor · gametofyt · gametogenese · generatie · spore · sporofyt · voorkiem
Kernfasewisseling:« kernfase · haplofase · diplofase » · « haplofasische cyclus · haplont · diplofasische cyclus · diplont · diplohaplofasische/heterofasische cyclus · diplohaplont » · « haploïdie · diploïdie · dikaryon »
Meiotische deling:gametische meiose · intermediaire of sporische meiose · zygotische meiose
Ploïdie:haploïdie · diploïdie · diploïdisatie · fractionatie · triploïdie · tetraploïdie · hexaploïdie · octoploïdie · euploïdie (alloploïdie · autoploïdie) · aneuploïdie
Afwisseling van individuen:haplobiont · diplobiont
Verdere:levenscyclus (zaadplanten) · levensfase