Dichogamie

Dichogamie bij een plant is het fenomeen waarbij de stempel en de meeldraden niet tegelijkertijd rijp zijn. Dit heeft als voordeel dat de plant minder aan zelfbevruchting doet.

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen proterogynie of protogynie en proterandrie of protandrie: bij proterogynie is de stempel eerder rijp dan de meeldraden, terwijl bij proterandrie de meeldraden eerder rijp zijn dan de stempel.