Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20200229


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2022

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'bewerken' dan wel 'brontekst bewerken'.

Toegevoegd 29/02; af te handelen vanaf 14/03Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Jan Jansz. de Heem IBewerken

weg - Slechts een feit wordt hier genoemd, minder dan een beginnetje   Silver Spoon (?) 29 feb 2020 09:21 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: de tekst is niet verder gekomen dan 'X is de zoon van Y'. Geen idee wie X dan was. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 14 mrt 2020 09:51 (CET)

Garsett LarosseBewerken

NE – Lange verzameling van voornamelijk trivia, waardoor het artikel niet echt lekker leest. Aangemaakt als enige bijdrage door een nieuwe gebruiker, ruikt naar zelfpromo... Jene Verkentel (overleg) 29 feb 2020 09:30 (CET)

Zie ook Overleg:Garsett Larosse voor reactie van de auteur. Jene Verkentel (overleg) 29 feb 2020 11:06 (CET)
En de mijne. Het al niet allemaal triviaal zijn wat de goede man gedaan heeft, maar het leest nu meer als een CV dan een encyclopedisch lemma. Vooralsnog ontbreekt het aan bronnen voor het grootste deel van de info en van de onafhankelijkheid van enkele genoemde bronnen ben ik niet overtuigd. SanderO (overleg) 29 feb 2020 13:53 (CET)
Ik kom het artikel niet eens door. Het is gewoon een ellenlang CV, en het lezen van een CV is vreselijk saai. Zeker als dat CV een eindeloze waslijst van werkzaamheden betreft die kennelijk allemaal genoemd moeten worden? Het gaat me juist om de uitleg en de duiding die áchter dat CV zitten. Van een zanger hoef ik ook niet elk concert te weten: een paar hoogtepunten zijn genoeg. Ik wil graag weten waar Larosse bekend van/om is, welke opleidingen hij heeft gehad, welke belangrijke werkzaamheden hij heeft gedaan, de hoogte- en dieptepunten, de betekenis voor het vakgebied, samenleving, politiek etc. En dat alles in heldere paragrafen met duidelijke kopjes.
De grote valkuil bij het schrijven over jezelf of iemand die dichtbij je staat, is dat je elk detail en wissewasje even belangrijk vindt en koste wat het kost wil vermelden. Het wordt niet voor niets afgeraden om over een zeer persoonlijk onderwerp te schrijven. Thieu1972 (overleg) 29 feb 2020 18:03 (CET)
Beste Wikipedia-editors. Ik ben onder de indruk van de degelijkheid die jullie hier hanteren. Ik begrijp ook waarom het een beetje langdradig lijkt; het is namelijk zo dat Garsett op heel veel vlakken als eco-ondernemer een pionier was/is. Ik moet dus afwegen wat de belangrijkste zijn. En ik moet dat kunnen bewijzen met online materiaal, waarvan een deel gecreëerd is in de tijd voor het world wide web bestond. Eind jaren 80, begin jaren 90 waren belangrijke scharnierjaren op het gebied van het groeiend milieubewustzijn.
Moet ik weglaten dat hij voor zijn activiteiten als geëngageerde student-uitgever al een audiëntie kreeg bij de Japanse Keizer? Geef toe, da's toch wel uitzonderlijk. En er bestaan verschillende krantenartikels over. (zie ook de link naar het eerste interview)
Over zijn studies heb ik verteld dat hij na zijn opleiding tot leerkracht er voor koos om vijf boeken te vertalen van het wereldvermaarde Worldwatch-Institute (www.worldwatch.org), omdat er gewoonweg nog geen studierichting 'duurzame ontwikkeling' bestond. Dat hij nadien de Europese tak van dat onderzoeksinstituut mee mocht oprichten is toch ook een bevestiging dat hij een succesvolle eco-ondernemer is, maar dat kan ik wel weglaten, als jullie willen.
Hij werkte mee aan de eerste eco-fabriek van de wereld (zelfs CNN berichtte daar over, maar ik heb geen idee waar ik die bron online kan vinden, dus heb ik gelinkt naar Stanford Libraries). Wat ik daarbij NIET vermeld heb is dat hij de CEO heeft geïntroduceerd die Ecover op een internationaal groeipad heeft gezet, waardoor het nu het grootste eco-schoonmaakmiddelenbedrijf van de wereld is. Het is door zijn vriendschap met die CEO (eerst nog financieel consultant) dat hij de eerste hervulbare verpakkingen in de eco-schoonmaakmiddelenindustrie heeft kunnen ontwikkelen. (vermeldenswaardig? Ik vind van wel) En dat hij het Europees rapport van de Europese Commissie voor de top van Rio (UNCED 1992) in 5 talen heeft mogen vormgeven. Je weet wel, dat is de top waarop 171 regeringsleiders de duurzame agenda voor de wereld voor het eerst hebben geïntroduceerd. OK, dat kan ik ook wel weglaten, maar is dat niet frappant?
Na Ecover begint dan een nieuw hoofdstuk. Liever dan een gewoon huis te kopen voor de baby die er aan kwam, kiest hij ervoor om in 1993 het eerste ecohuis van België op te richten. Samen met een vriend koopt hij een totaal opgeleefd hotelletje dat volledig gerenoveerd wordt met duurzame en circulaire materialen. Zijn team gebruikt, deels uit geldgebrek, o.m. afval van badkamerinstallateurs, oude tegels, drijfhout en auto-uitlaatpijpen. (daar heb ik zoveel leuke anekdotes over verzameld, die ik hier allemaal weglaat). Vele andere eco-initiatieven zijn erdoor geïnspireerd geworden, en er bestaan nog heel wat leuke foto's van.
Jullie weten natuurlijk wel dat 'circulaire economie' momenteel één van dé 'hot' thema's van de Europese New Green Deal is geworden.
Niet lang nadat Ecotopia werd opgericht, werd het ook gebruikt als hoofdkwartier van de pas opgerichte Europese milieudenktank European Partners for the Environment (www.epe.be). Kan je dat voorstellen? Dat de officiële vertegenwoordigers van de belangrijkste Europese innovatieve bedrijven, milieuorganisaties, vakbonden en consumentenorganisaties allemaal afzakten naar dat ecohuis in Westmalle? En dat daar samen tientallen monografieën werden gepubliceerd rond allerlei thema's zoals 'groen aankoopbeleid', 'eco-management voor kleine en middelgrote bedrijven', 'milieu-standaarden voor bedrijfsmanagement' enz.? En dat deze o.a. aanleiding gaven tot de publicatie van de belangrijke ISO1400X-standaarden? (Allemaal zaken die ik hier niet vermeld maar voorbehoud voor het boek.)
Als adviseur van het eerste ecologisch beleggingsfonds KBC Ecofund heeft Larosse tientallen miljoen investeringen kunnen omleiden naar milieugerichte bedrijven van toen. Daarna is hij als eco-manager die systemen over heel de wereld gaan introduceren voor de Nederlandse multinational Van Melle (nu Perfetti-Van Melle). Ik wou hiermee aantonen dat hij niet alleen vanalles bedenkt, maar ook toepast.
Ik wil hier niet eindeloos over doorzeuren. Het was alleen maar om eventuele jonge mensen hier wat meer context te geven van waar de milieubeweging deels vandaan komt.
Het enige dat ik nog wil zeggen is dat één van de redenen waarom dit Wikipedia-artikel nu geschreven werd, is omdat in 2018 Garsett Larosse met 'onze' vzw (ik ben ook bestuurslid) door een jury van de Vlaamse overheid is uitgekozen voor de bouw van een 'eco-community-center' (ref. www.wegocircular.eu). Dit TEALcenter is een platform voor sociale en ecologische innovatie waarbij heel wat partners betrokken worden. Eerder dan hen telkens heel het verhaal te moeten doen, leek het ons gemakkelijker om in Wikipedia de feiten op een rijtje te zetten, waarbij we de format zeker willen respecteren, vandaar de biografie, links, referenties e.d.
Uiteraard kunnen we die nog uitbreiden, dus als er iets niet oprecht lijkt, dan hoor ik het graag, want wij willen alles staven.
Met hartelijke groet,
Fabienne
Even een korte terzijde: bronnen hoeven niet per se online beschikbaar te zijn, al maakt dat de controleerbaarheid uiteraard wel groter. Eventuele offline betrouwbare onafhankelijke publicaties kunt u dus gerust gebruiken. Mvg, Encycloon (overleg) 3 mrt 2020 09:06 (CET)
Helaas lijkt mij Vooralsnog ontbreekt het aan bronnen voor het grootste deel van de info en van de onafhankelijkheid van enkele genoemde bronnen ben ik niet overtuigd. nog steeds niet opgelost. Als ik de vermelde bronnen aanklik, zie ik ook maar zeer weinig bronnen die over deze persoon zelf gaan. Encycloon (overleg) 15 mrt 2020 20:03 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: niet behouden. Uiteindelijk de knoop doorgehakt. Mogelijk is Larosse wel encyclopedisch relevant maar in deze vorm is het artikel niet geschikt voor wikipedia. De biografie bestaat gedetailleerd uit een heleboel verwezenlijkingen, de ene al wat meer relevant dan de andere. Na twee weken is er nog steeds niks aan veranderd. Een beknopte biografie met de belangrijkste zaken zou hier meer op zijn plaats geweest zijn.  DirkVE overleg 19 mrt 2020 08:20 (CET)

Jan RypensBewerken

WIU, slechts 1 zin. Jene Verkentel (overleg) 29 feb 2020 10:49 (CET)

Aanvulling: op basis van wat er staat ook NE. Jene Verkentel (overleg) 29 feb 2020 10:50 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: niet verder dan 1 zin gekomen. Opmaak ontbreekt, EW is niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 14 mrt 2020 09:51 (CET)

Severe acute respiratory syndrome-related coronavirusBewerken

Op dit moment een onjuiste doorverwijzing naar Severe acute respiratory syndrome coronavirus en behoeft uiteindelijk een eigen artikel. Melvinvk (overleg) 29 feb 2020 11:08 (CET)

Deze aanduiding is dus sinds 2008 de officiële soortnaam van het SARS-virus én van vele verwante virussen zoals het SARS-gerelateerd coronavirus WIV1 (gevonden bij virussen) en het nieuwe virus dat nu zo in het nieuws is. Zie ook de de PDF (175 kB) uit 2008 (WIV1 en het nieuwe virus waren toen nog niet ontdekt) van het International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV).
De Engelse Wikipedia merkt op dat de namen SARSr-CoV en SARS-CoV soms door elkaar worden gebruikt, maar het is inderdaad correcter om dat niet te doen en een duidelijk onderscheid te maken.
Niettemin vind ik het vaak beter om een ongelijke redirect te laten staan dan om deze om te zetten in een rode link. Het verschil zou in de huidige artikelen kunnen worden uitgelegd, of er kan een nieuw artikel worden aangemaakt. Bever (overleg) 2 mrt 2020 20:20 (CET)
 • Nominatie doorgehaald, probleem opgelost. Melvinvk (overleg) 2 mrt 2020 23:53 (CET)

Kanjut SarBewerken

WIU: de opmaak is stukgevallen, maar het onderwerp lijkt me wel relevant. Edoderoo (overleg) 29 feb 2020 12:05 (CET)

Opmaak gerepareerd, en meteen een foto en kaartje toegevoegd. Lijkt me wel in orde zo. Thieu1972 (overleg) 29 feb 2020 18:19 (CET)
Bedankt! Doorgestreept. ¬¬¬¬Edoderoo (overleg) 1 mrt 2020 09:47 (CET)

AfbreukrisicoBewerken

Weg – in januari genomineerd door Jan Rap z'n maat, echter zonder het artikel op de beoordelingslijst te plaatsen. Omdat ik de argumentatie valide vind, kopieer ik even de tekst vanaf Overleg:Afbreukrisico:

Een definitie ontbreekt nog in dit artikel.--Wickey-nl 14 mrt 2009 15:39 (CET)

Klopt, het is totaal onduidelijk. Ik kan er niet uithalen wat het verschil is tussen risico en afbreukrisico. Eerst lijkt het om risico's mbt werknemers te gaan, maar het laatste deel ontkracht dit helemaal. Stel voor om een woordenboek te pakken, kijken of afbreukrisico inderdaad een synonym voor risico is en dan naar risico doorverwijzen. Ontbreekt ook aan bronvermelding dus een ander alternatief is artikel gewoon verwijderen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 29 oktober 2011 (overleg · bijdragen) 77.248.13.24

Verwijderen gewenst

Het enige dat dit artikel toevoegt aan Wikipedia, is dat het zelf een afbreukrisico vormt. Inhoudelijk komt het verschijnsel al aan bod bij bijvoorbeeld Imago_(reputatie) en daar hoort het ook thuis. Ik meld het daarom aan voor Wikipedia:Te_beoordelen_pagina's. Jan Rap z'n maat (overleg) 12 jan 2020 22:29 (CET)

Encycloon (overleg) 29 feb 2020 16:32 (CET)


  Conclusie afhandelend moderator: eens met nominator. Tekstje lijkt meer op een schoolwerkstuk waarin uit het hoofd wat willekeurige zaken zijn opgeschreven. Na lezing weet de lezer in feite nog steeds niets, en moet-ie zelf maar gaan zoeken naar de juiste info. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 14 mrt 2020 09:51 (CET)

Muziekvereniging - Sint JanBewerken

Reclame, met zinnen als: Al onze divisies worden geleid door geschoolde en bekwame dirigenten en instructeurs en: U kunt voor vragen en/of opmerkingen altijd [contact met ons opnemen]. Ook veel niet-encyclopedische details. Fred (overleg) 29 feb 2020 17:09 (CET)

IK heb het aangepast, het is nu zonder de eerste zin, er is geen opzet voor reclame.
We noemen dit zelfpromotie, met zinnen als: Samen met Laetare basisschool in ons dorp hebben we twee blazersklassen. Dit en andere informatie hoort op de eigen website thuis, maar niet in een encyclopedie. Fred (overleg) 29 feb 2020 17:54 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: per nominator. Dit artikel is niet voor een encyclopedie bedoeld maar voor een gemeentegids, eigen website of reclamefolder. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 14 mrt 2020 09:51 (CET)

Kieskeurig.nlBewerken

WIU – Met enige twijfel naar de hoofdnaamruimte gezet, de tweede en derde alinea voelen aan als origineel onderzoek. Daarom bij dezen ter beoordeling voorgelegd. Encycloon (overleg) 29 feb 2020 20:07 (CET)

 • ja..ook moet dan dit denk ik ook vermeld worden om een juist beeld te krijgen van de vergelijkingssite. Als je de juiste prijs betaalde als bedrijf werd je meegenomen in de beoordeling ..... zie hier en hier . Neeroppie (overleg) 1 mrt 2020 08:30 (CET)
  • "Dit zijn onafhankelijke reviews (dit tonen de cijfers aan; niet alleen negens en tienen, maar ook enen en tweeën)." is op zichzelf natuurlijk een non sequitur; je kunt best niet onafhankelijk zijn maar toch af en toe een laag cijfer uitdelen (al dan niet om de schijn op te houden). Encycloon (overleg) 1 mrt 2020 08:55 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: artikel is redelijk opgeknapt. Ik heb nog wel wat namedropping verwijderd, en her en der wat punten en komma's aangepast. Tevens kopnam 'Trivia' weggehaald, want een conflict met grote aanbieders is niet bepaald een triviaal feitje. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 14 mrt 2020 09:51 (CET)

Gert Jan KarstenBewerken

WIU – met alle respect vraag ik me af of de man E is, maar dit is i.i.g. geen lemma zo Jene Verkentel (overleg) 29 feb 2020 20:50 (CET)

trainer in het amateurvoetbal. - Agora (overleg) 12 mrt 2020 15:12 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: opmaak is nog steeds een rommel, en EW is ook twijfelachtig. Genoeg redenen om het artikel te verwijderen. Thieu1972 (overleg) 14 mrt 2020 09:51 (CET)

Hinde van ArtemisBewerken

WIU – Attributen (wat deze hinde officieel is van Artemis/Diana) kunnen zeker van encyclopedisch belang zijn, maar dan moet het verhaal wel netjes geschreven zijn en ook meer dan één verhaaltje vertellen. Dat is in dit geval beide onvoldoende. Dqfn13 (overleg) 29 feb 2020 21:46 (CET)

Dit lijkt me dezelfde hinde als de Hinde van Keryneia. Ik stel voor om het artikeltje om te zetten in een doorschakeling naar dat andere artikel. Bever (overleg) 2 mrt 2020 20:24 (CET)
Je hebt gelijk Bever, ik zal het meteen uitvoeren. Dqfn13 (overleg) 2 mrt 2020 20:31 (CET)
Uiteraard kan naar aanleiding van die doorverwijzing de beoordeling er ook afgehaald worden. Dqfn13 (overleg) 7 mrt 2020 12:50 (CET)

Céline DeptBewerken

NE Een bronloos en niet-neutraal artikel aangaande een ster met een populaire app die in een recordtijd de populairste persoon in de benelux zou zijn geworden. Al deze beweringen worden op geen enkele manier door onafhankelijke bronnen gestaafd. Fred (overleg) 29 feb 2020 23:12 (CET)

Dag Fred (overleg), bedankt voor uw toelichting, ik heb dit reeds aangepast. Is het artikel nu in orde? Maestro267 (overleg) 1 mrt 2020 12:50 (CET)

Nee, dat is niet in orde, want een eigen TikTok-pagina is geen onafhankelijke bron. Fred (overleg) 1 mrt 2020 13:00 (CET)

  Conclusie afhandelend moderator: tekst is neutraler gemaakt, en er zijn voldoende bronnen toegevoegd. EW is aangetoond. Artikel behouden. Thieu1972 (overleg) 14 mrt 2020 09:51 (CET)