Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20190608


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2022

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'bewerken' dan wel 'brontekst bewerken'.

Toegevoegd 08/06; af te handelen vanaf 22/06Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

De Eindmusical seizoen 2Bewerken

WIU – Ik ken het niet maar er bestaat een artikel De Eindmusical waar het blijkbaar een sequel van is... Maar in deze vorm is het niets. Jene Verkentel (overleg) 8 jun 2019 08:51 (CEST)

De inleiding maakt niet eens duidelijk dat het een vervolg is op een eerste seizoen. De infobox doet een beetje raar, en met '7 juni' als startdatum kan ik niet zo veel (welk jaar?). En de rest van het artikel bestaat uit twee lege kopjes. Was het eigenlijk wel de bedoeling dat dit artikel al gepubliceerd werd? Los daarvan: is een apart artikel over seizoen 2 niet wat overdreven? Bij de langlopende series als SpangaS en Brugklas doen ze dat ook niet, of de afleveringen komen in afgesplitste artikelen. Thieu1972 (overleg) 8 jun 2019 12:05 (CEST)

Zelfde info staat op De Eindmusical, doorverwijzing van gemaakt. - DutchTom (overleg) 8 jun 2019 12:54 (CEST)

Ik zou zo'n (valse) doorverwijzing dan toch ook verwijderen. Een rode link nodigt anderen uit tot een volwaardig artikel, een redirect is een valse voorstelling van zaken in de richting van de nietsvermoedende lezer. En redirects zijn voor dit soort grappen niet bedoeld. Edoderoo (overleg) 9 jun 2019 10:52 (CEST)
Daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Maar dan nog, is het gewenst dat er voor nieuwe seizoenen nieuwe lemma's worden aangemaakt? - DutchTom (overleg) 9 jun 2019 10:57 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Na nominatie niets meer aan gebeurd, dus per de argumenten van Thieu1972. Encycloon (overleg) 24 jun 2019 17:13 (CEST)

ElectroniadeBewerken

Wiu - Best een goed begin maar nog teveel reclame in zich. Gebruiker had een poging geprobeerd tot het verplaatsen naar de encyclopedieruimte gedaan maar maakte een foutje. Dus alsnog uitgevoerd. Gezien de staat, beter hier langs. Of het voldoende encyclopedisch is laat ik aan andere over. Dagdeel (overleg) 8 jun 2019 11:45 (CEST)

  Tegen verwijderen om procedurele redenen. De zoveelste keer dat Dagdeel aan het goochelen is om een beginnende gebruiker lastig te vallen om een nominatie. Misbruik van de hernoem-optie. The Banner Overleg 8 jun 2019 19:26 (CEST)
Dus deze actie van de gebruiker was geen poging tot publicatie? Hmm.. Volgens mij toch echt wel, en waarom zou dat een nieuwe gebruiker lastig vallen om deze handje te helpen, en deze actie niet? Zonder enige uitleg aan de gebruiker? Dagdeel (overleg) 8 jun 2019 19:31 (CEST)
Wat jij doet is het verplaatsen van een kladpagina baar de hoofdnaamruimte om vervolgens het artikel te nomineren omdat het ongeschikt is voor de hoofdnaamruimte. Maar daarom was het artikel ook nog een kladpagina... The Banner Overleg 8 jun 2019 19:37 (CEST)
Nee, geen onzin vertellen. Het ligt heel simpel; de gebruiker probeerde het te verplaatsen naar encyclopedieruimte, dat mislukt door deze verplaatsing deed naar andere gebruikersnaam (gebruiker:Electroniade). Dit werd teruggedraaid, persoon werd niet aangesproken. Ik heb alleen de actie van de gebruiker afgemaakt. De nominatie had ook gevolgd wanneer de gebruiker zelf succesvol de verplaatsingsactie had gedaan.. Dagdeel (overleg) 8 jun 2019 19:41 (CEST)
 •   Opmerking Dit artikel n.a.v. op de moderator-pagina Artikel verplaatsen bekeken. Ik ben het met Dagdeel eens dat de aanmaker van dit artikel een poging deed om artikel door hernoeming naar de hoofdnaamruimte te verplaatsen. Door een foutieve hernoeming gebeurde dit niet. Toch verdient ook deze afhandeling wederom geen schoonheidsprijs: collega Kattenkruid had de foutieve hernoeming immers al weer hersteld door artikel terug in gebruikersnaamruimte te herplaatsen. Ik ben van mening dat aanmaker meer geholpen was als de kritiek die Dagdeel op dit artikel heeft, aan de gebruiker was overgebracht zodat deze het artikel had kunnen aanpassen/verbeteren. Mocht er angst bestaan dat het artikel dan toch - zonder wijzigingen - in de hoofdnaamruimte terechtkomt en niet wordt opgemerkt, dan kan het artikel op de volglijst gezet worden. Ik ga dit artikel nu echter - gezien de poging die gebruiker deed om het artikel zelf in de hoofdnaamruimte te plaatsen - niet terugplaatsen in de gebruikersruimte. Ecritures (overleg) 8 jun 2019 21:38 (CEST)

Bart dierickx (overleg) 10 jun 2019 11:43 (CEST) ik heb geprobeerd het artikel te verbeteren. Bedankt voor de hulp! Bart

Dank voor je verbeteringen, ik heb nog nog wat bijgeschaafd. Een stuk verbeterd zo. Blijft alleen de vraag over of deze quiz voldoende bekend is of voldoende belangrijk is opgenomen te worden in de encyclopedie.. Dagdeel (overleg) 12 jun 2019 08:41 (CEST) (en graag gedaan)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Encyclopedisch belang niet aangetoond middels betrouwbare onafhankelijke bronnen die het onderwerp beschreven hebben Deze bron lijkt sowieso meer een persbericht (niet onafhankelijk) maar is op zichzelf ook onvoldoende diepgaand om een artikel op te kunnen baseren. Encycloon (overleg) 24 jun 2019 17:13 (CEST)

Marjoleine LeeneBewerken

Weg - Stond oorspronkelijk op een gebruikerspagina maar daar hoort het zeker niet. Basis van het artikel is niet slecht, echter lijkt de persoon mij (nog) niet voldoende bekend genoeg om opgenomen te worden in de encyclopedie. Je moet flink graven wil je iets meer dan alleen (eigen) reclame vinden over haar bij de zoekmachine. Dagdeel (overleg) 8 jun 2019 12:33 (CEST)

@Dagdeel: Waarom verplaats jij gebruikerspagina's (en kladblokpagina's) naar de hoofdnaamruimte om ze vervolgens te nomineren voor verwijdering? Ecritures (overleg) 8 jun 2019 18:11 (CEST)
Lijkt me ook niet de juiste werkwijze, nee. Qua inhoud heeft Dagdeel wel een punt: deze zangeres wordt eigenlijk alleen op eigen sites genoemd, vermeld bij evenementen, en als zanglerares bij twee muziekscholen. Een gezaghebbende bron die iets wezenlijks over haar vermeldt, ben ik niet tegengekomen. Veel bekendheid lijkt ze niet te hebben. Dus twijfel aan EW. Gezien de gebruikersnaam en de geschreven tekst, was plaatsing in de hoofdnaamruimte ongetwijfeld een volgende stap, maar een melding op de OP van de gebruiker was beter geweest. Thieu1972 (overleg) 8 jun 2019 18:23 (CEST)
@Ecritures: We kunnen twee (of drie) dingen doen bij een gebruikerspagina, en dat is of de pagina direct verwijderen omdat het gebruikt maakt van de gebruikerspagina als een persoonlijke webruimte of om reclame te maken. Daarnaast is het aangeschreven dat een gebruiker die verder geen andere bewerkingen heeft gedaan geen eigen gebruikerspagina heeft (zoals in dit geval). Of je verplaatst het naar de artikelruimte, als een artikel klaar zo goed als klaar is of wanneer zoals in dit geval er twijfel is of de persoon/onderwerp voldoende encyclopedisch is.
Een derde zou zijn het te verplaatsen naar het klad maar dat hangt tevens af van de afweging of het tot een artikel kan leiden dat in de encyclopedie past.
Ten aanzien van het kladblok: Een kladblok is er voor het aanmaken van artikel of voor opslag voor diens werkzaamheden op Wikipedia, het is vrij te gebruiken. Het is echter geen persoonlijke webruimte. Dat we daarin coulanter zijn is tot daar aan toe maar wanneer er duidelijk sprake is van misbruik of dat dermate onduidelijk is dat het onderwerp kan leiden tot een artikel is het logischer deze ook te verwijderen. Soms probeert een gebruiker diens klad in encyclopedieruimte te plaatsen, maar helaas wil dat nogal eens fout gaan, zo maakt men een nieuwe gebruiker aan (met het onderwerp als gebruikersnaam). Soms wordt dat teruggedraaid maar feitelijk zou diegene die terugdraait het juist verplaatsen naar correcte ruimte. Een onderwerp nomineren hangt van de inhoud af uiteraard. (ik heb in beide gevallen van vandaag vrij uitgebreid een uitleg gegeven op het overleg van de gebruikerspagina)... Dagdeel (overleg) 8 jun 2019 18:49 (CEST) (ps ik zag dat ik blijkbaar niet op publiceren had gedrukt, dus alsnog een reactie geplaatst met informatie en uitleg bij deze gebruiker over hoe en wat)
Ik zou zelf meestal eerst de derde optie volgen en dan zonder inschakeling van TBP vragen waarom het onderwerp/de tekst relevant is voor Wikipedia; mogelijk dat de aanmaker dan zelf al tot het inzicht komt dat het onderwerp niet leent voor een Wikipedia-artikel of je juist verbaast met bronnen die niet online te vinden zijn. Hoeft het niet direct 'in het openbaar' besproken te worden, lijkt me wel zo prettig voor een nieuwe gebruiker. Encycloon (overleg) 8 jun 2019 19:04 (CEST)
Ook als de gebruiker na de aanmaak van meerdere weken geen andere bewerkingen heeft gedaan meer? Ik vraag mij dan sterk af of dat veel nut heeft namelijk... En ook het kladblok is openbaar natuurlijk... :) Dagdeel (overleg) 8 jun 2019 19:09 (CEST)
Het kan zijn dat de gebruiker een mail krijgt vanwege het bericht op diens OP. Verder betreft het een levende persoon dus bij uitblijven van reactie binnen bijvoorbeeld een week zou het van mij dan nuweg mogen/moeten.
Met je opmerking dat het kladblok openbaar is, mis je het punt denk ik. Het 'openbaar' besproken van een artikel op TBP lijkt me intimiderender dan als dat (eerst) op de eigen overlegpagina gebeurt. Encycloon (overleg) 8 jun 2019 19:29 (CEST)
Lang niet iedereen heeft een mailfunctie natuurlijk, dus dat is wat lastiger dan. Maar ik snap je punt. Dagdeel (overleg) 8 jun 2019 19:37 (CEST)
  Tegen verwijderen om procedurele redenen. De tweede keer dat Dagdeel aan het goochelen is om een beginnende gebruiker lastig te vallen om een nominatie. The Banner Overleg 8 jun 2019 19:07 (CEST)
@The Banner, jij bent voorstander van direct verwijderen of het verplaatsen naar klad dan? Dagdeel (overleg) 8 jun 2019 19:11 (CEST)
Ik zeg dat jij misbruik aan het maken bent van de verplaatsoptie om maar te kunnen nomineren in plaats van een nieuwe gebruiker op een nuttige wijze te helpen. The Banner Overleg 8 jun 2019 19:25 (CEST)
Dan betekent dus dat je voor direct verwijderen bent, schijnbaar tegen verplaatsen bent naar klad ook.. Dit valt dan onder verkeerd gebruik van de gebruikerspagina en met dat een gebruiker geen gebruikerspagina mag starten zonder andere (zinvolle) bewerkingen heeft gedaan zoals op de regels stellen... Dagdeel (overleg) 8 jun 2019 19:35 (CEST)
Wat jij doet is het verplaatsen van een kladpagina (in dit geval de gebruikerspagina) naar de hoofdnaamruimte om vervolgens het artikel te nomineren omdat het ongeschikt is voor de hoofdnaamruimte. Maar daarom was het artikel ook nog een kladpagina... The Banner Overleg 8 jun 2019 19:38 (CEST)
Dus de enige optie is dan direct verwijderd, duidelijk toch. Wikipedia:Gebruikerspagina Dagdeel (overleg) 8 jun 2019 19:43 (CEST)

  Opmerking Zo gaan we niet met (klad)artikelen en met andere gebruikers om. Dit artikel stond in de gebruikersruimte en was niet gepubliceerd in de hoofdnaamruimte. Het is zeker niet voor iedere gebruiker duidelijk welke pagina in de gebruikersnaamruimte wél en welke niet gebruikt mag worden bij het voorbereiden van artikelen. Vervolgens deze artikelen zonder overleg dan wel akkoord van een gebruiker in de hoofdnaamruimte plaatsen puur en alleen om ze vervolgens te nomineren voor verwijdering gaan echt te ver. Dat is geen constructieve wijze van samenwerken. We hebben hier geen zgn. draft-ruimte (waar je beter zicht op kan houden op artikelen die buiten de hoofdnaamruimte voorbereid worden) dus we zijn verplicht om hier op nl.wiki de ruimte te geven aan het voorbereiden van artikelen in de gebruikersnaamruimte van beginnende én ervaren gebruikers. Ik heb dit artikel teruggeplaatst in de gebruikersruimte van deze gebruiker. Mocht je je zorgen maken of het artikel gecshikt is wanneer het tzt door de gebruiker zelf (of door een gebruiker die deze gebruiker daarbij assisteert) dan zou ik je willen aanraden om het artikel op je volglijst op te nemen. Ecritures (overleg) 8 jun 2019 20:09 (CEST)

Direct laten verwijderen dan maar.. Als iedereen zelf gaat bepalen waar Wikipedia voor is in plaats van de regels is het hek van de dam... Dit soort gedrag tegen de regels in is uiteindelijk funest en zal leiden tot meer spam in de gebruikersruimte en misbruik van de gebruikersruimte tot een eigen websiteruimte. Dagdeel (overleg) 8 jun 2019 20:12 (CEST)
Niet zo overdrijven: de gebruikersnaamruimte is zeer zeker ook bedoeld om kladartikelen aan te maken (I.t.t. bijvoorbeeld de Engelstalige wikipedia hebben we hier geen draft-ruimte.) Als nu ook het kladblok en andere klad- of voorbereidingspagina's niet meer in de gebruikersnaamruimte mogen staan dan heb je wel een hele vreemde voorstelling van die gebruikersnaamruimte. Groet, Ecritures (overleg) 8 jun 2019 22:02 (CEST)
Het kladblok is bedoeld voor artikelen die leiden tot een encyclopedisch artikel. Het verplaatsen naar een andere ruimte binnen de gebruikersruimte schept geen verheldering voor een onervaren gebruiker omdat het kladblok goed wordt uitgelegd waarvoor het dient. Ook ging dit om een artikel dat oorspronkelijk in de kladruimte stond maar op de gebruikerspagina en diens regels zijn toch best duidelijk: Wikipedia:gebruikerspagina. Dagdeel (overleg) 8 jun 2019 23:45 (CEST)

Studievereniging IndustriaBewerken

Artikel is niet gebaseerd op betrouwbare, gezaghebbende en onafhankelijke bronnen. Daarnaast is er i.m.o. geen E-waarde - DutchTom (overleg) 8 jun 2019 13:13 (CEST)

En diverse tik-/taalfouten ook nog. Thieu1972 (overleg) 8 jun 2019 13:17 (CEST)

@Encycloon: zou jij willen kijken in hoeverre het huidige lemma overeenkomt met eerder verwijderde versies: Industria (studievereniging) en Industria (faculteitskring)? - DutchTom (overleg) 8 jun 2019 18:34 (CEST)

Versie komt niet letterlijk overeen, maar bevatte ook geen nieuwe gegevens of bronnen die aanleiding geven om de relevantie te herbeoordelen. Encycloon (overleg) 8 jun 2019 18:46 (CEST)
  Opmerking Direct verwijderd. In november 2018 nog als niet relevant beoordeeld en uit dit artikel blijkt niet waarom het onderwerp nu wel relevant zou zijn. Een terugplaatsverzoek, aan de hand van betrouwbare onafhankelijke bronnen om de relevantie aan te tonen, kan op WP:TERUG gedaan worden. Encycloon (overleg) 8 jun 2019 18:46 (CEST)

DichtatuurBewerken

NE - geen bronnen - lokaal genootschap van lokale bekendheden. De relevantie voor de encyclopedie is niet aangetoond. Floortje Désirée (overleg) 8 jun 2019 16:31 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Geen betrouwbare onafhankelijke bronnen vermeld of aangedragen die de relevantie zouden aantonen. Encycloon (overleg) 24 jun 2019 17:13 (CEST)

Christiaan RavychBewerken

NE – Relevantie blijkt niet uit de summiere inhoud, met waardeoordeel "Belooft veel voor later" kan daarom uitbreiding en bronnen gebruiken om de EW te verduidelijken, zeker in het kader van WP:BLP omdat het over een minderjarige gaat. Arch (Overleg) 8 jun 2019 18:51 (CEST)   Voor verwijderen Nutteloos artikel. Andries Van den Abeele (overleg) 9 jun 2019 10:16 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Onderwerp is een jeugdspeler (wat relevantie al minder aannemelijk maakt) en een vermelding op transfermarkt.nl toont geen relevantie aan. Encycloon (overleg) 24 jun 2019 17:13 (CEST)

Uilke bleekerBewerken

NE/WIU – Er is eigenlijk alleen een melding op RKD en daar staat dat het een amateurschilder betreft. Verder is er één schilderij in een museum. Verdere bronnen die iets over Bleeker kunnen vertellen, ontbreken; ik heb er zelf ook geen een kunnen vinden, afgezien van Marktplaats. Los van de vraag of Bleeker voldoende relevantie heeft voor een eigen artikel, moet er ook nog e.e.a. aan de opmaak gebeuren. Thieu1972 (overleg) 8 jun 2019 21:57 (CEST)

 • Als ik de afbeelding zo zie is deze eerder tentoongesteld vanwege de afbeelding van een bepaald type schip, dan vanwege de artistieke waarde. Theebus (overleg) 9 jun 2019 16:51 (CEST)

Dat is zeker niet het geval, kunst beoordelen ligt niet in de lijn en doelstelling van Wikipedia. Ben dan ook zeer teleur gesteld over deze opmerking. Als de tijd word gegund zult u werken van deze kunstenaar zien die weer totaal anders zijn. Dat het Friese museum dit werk tentoongesteld heeft niet te maken met de kwaliteiten van de schilder. Lijkt mij voor nu de beste oplossing om het artikel in kladblok te maken. Van mij mogen jullie het artikel dus verwijderen. Met vriendelijke groet.Jan Wietze (overleg) 13 jun 2019 08:47 (CEST)

  Opmerking - Ik heb het artikel verwijderd en de bewerkingsgeschiedenis samengevoegd met het kladblok van Jan Wietze. Encycloon (overleg) 13 jun 2019 10:12 (CEST)

Bovenstaande nominaties zijn afgehandeld door moderator Encycloon. Voor toelichting kan men terecht op zijn overlegpagina; een beargumenteerd terugplaatsverzoek kan ook gedaan worden op deze verzoekpagina.