Lijst van Nederlandse staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van Nederlandse staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kabinet Periode Staatssecretaris Bijzonderheden
Vanaf 1948 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.
kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951 -
kabinet-Drees I 1951-1952 -
kabinet-Drees II 1952-1956 -
kabinet-Drees III 1956-1958 Norbert Schmelzer
kabinet-Beel II 1958-1959 Norbert Schmelzer
kabinet-De Quay 1959-1963 Theo Bot
kabinet-Marijnen 1963-1965 -
kabinet-Cals 1965-1966 Theo Westerhout
kabinet-Zijlstra 1966-1967 -
kabinet-De Jong 1967-1971 Chris van Veen
kabinet-Biesheuvel I 1971-1972 Jan van Stuijvenberg afgetreden op 19 juli 1972, tegelijk met de andere bewindslieden van DS'70
kabinet-Den Uyl 1973-1977 Wim Polak
kabinet-Van Agt I 1977-1981 Henk Koning
kabinet-Van Agt II 1981-1982 Saskia Stuiveling Financiële en economische aangelegenheden lagere publiekrechtelijke lichamen, grote-stedenproblematiek en voorbereiding gemeentelijke herindeling
Gerard van Leijenhorst Minderhedenbeleid en rampenbestrijding
kabinet-Van Agt III 1982 Gerard van Leijenhorst
kabinet-Lubbers I 1982-1986 Marius van Amelsvoort
kabinet-Lubbers II 1986-1989 Dieuwke de Graaff-Nauta
kabinet-Lubbers III 1989-1994 Dieuwke de Graaff-Nauta
kabinet-Kok I 1994-1998 Jacob Kohnstamm Grotestedenbeleid, veiligheid, kiesrecht en het informatievoorzieningsbeleid
Tonny van de Vondervoort Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden, financiën lagere overheden en gemeentelijke herindeling
Kabinet Periode Staatssecretaris Bijzonderheden
Vanaf 1998 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
kabinet-Kok II 1998-2002 Gijs de Vries Koninkrijksrelaties, Rampenbestrijding en Streektalen, van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
kabinet-Balkenende I 2002-2003 Rob Hessing Openbare Orde en Veiligheid
kabinet-Balkenende II 2003-2006 -
kabinet-Balkenende III 2006-2007 -
kabinet-Balkenende IV 2007-2010 Ank Bijleveld Koninkrijksrelaties, Financiën en Wetgeving Lagere Overheden, Rampenbestrijding, Vermindering Lastendruk en Organisatie Rijksoverheid
kabinet-Rutte I 2010-2012 -
kabinet-Rutte II 2012-2017 -
kabinet-Rutte III 2017-2022 Raymond Knops Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf en Grensoverschrijdende Samenwerking
kabinet-Rutte IV 2022-2024 Alexandra van Huffelen Koninkrijksrelaties en Digitalisering (mag zich in het buitenland Minister voor Digitalisering noemen)
kabinet-Schoof 2024-heden Zsolt Szabó Koninkrijksrelaties en Digitalisering
2024-heden Eddie van Marum Herstel Groningen