Lijst van Nederlandse staatssecretarissen

Wikimedia-lijst
Verouderd Dit artikel bevat verouderde informatie en zou bijgewerkt moeten worden. U wordt uitgenodigd om dit artikel bij te werken.

Een staatssecretaris is in Nederland een politieke functionaris binnen het landsbestuur. Het ambt bestaat sinds 1948. Hieronder een overzicht van alle (voormalige) staatssecretarissen.

Staatssecretaris Partij Periode Departement
A. Aboutaleb PvdA kabinet-Balkenende IV Sociale Zaken en Werkgelegenheid
K.Y.I.J. Adelmund PvdA kabinet-Kok II Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen)
N. Albayrak PvdA kabinet-Balkenende IV Justitie
M.J.J. van Amelsvoort CDA kabinet-Van Agt I
kabinet-Lubbers I
kabinet-Lubbers III
Financiën
Binnenlandse Zaken
Financiën
H. d'Ancona PvdA kabinet-Van Agt II Sociale Zaken en Werkgelegenheid
A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven CDA kabinet-Balkenende I Buitenlandse Zaken
T. van Ark VVD kabinet-Rutte III Sociale Zaken en Werkgelegenheid
J.J. Atsma CDA kabinet-Rutte I Infrastructuur en Milieu
J.A. Bakker ARP kabinet-Marijnen
kabinet-Cals
Economische Zaken
Economische Zaken
A.J.H. Bartels KVP kabinet-Marijnen
kabinet-Cals
kabinet-Zijlstra
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sociale Zaken en Volksgezondheid
D.A. Benschop PvdA kabinet-Kok II Buitenlandse Zaken
W.H. van den Berge (partijloos) kabinet-Drees II
kabinet-De Quay
kabinet-Marijnen
Financiën
Financiën
Financiën
E.H. van der Beugel PvdA kabinet-Drees III Buitenlandse Zaken
K.H. Beyen VVD kabinet-Van Agt I Economische Zaken
A. Bijleveld CDA kabinet-Balkenende IV Binnenlandse Zaken
R.R.Ph. Bijlhout LPF kabinet-Balkenende I Sociale Zaken en Werkgelegenheid
M. van Bijsterveldt CDA kabinet-Balkenende IV Onderwijs
H. Bleker CDA kabinet-Rutte I Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
L. de Block KVP kabinet-Marijnen
kabinet-Cals
kabinet-Zijlstra
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
P. Blokhuis CU kabinet-Rutte III Volksgezondheid, Welzijn en Sport
N.S. Blom (partijloos) kabinet-Drees-Van Schaik
kabinet-Drees I
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
H.A. de Boer CDA kabinet-Van Agt II Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
F. Bolkestein VVD kabinet-Lubbers I Economische Zaken
J.J.F. Borghouts KVP kabinet-Cals Defensie
W.J. Bos PvdA kabinet-Kok II Financiën
Th.H. Bot KVP kabinet-De Quay Binnenlandse Zaken
L.J. Brinkhorst D66 kabinet-Den Uyl Buitenlandse Zaken
H. van den Broek CDA kabinet-Van Agt II
kabinet-Van Agt III
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
A. Broekers-Knol VVD kabinet-Rutte III Justitie en Veiligheid
G.Ph. Brokx CDA kabinet-Van Agt I
kabinet-Lubbers I
kabinet-Lubbers II
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
B.J. Bruins VVD kabinet-Balkenende III Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen)
K.W. Buck KVP kabinet-Biesheuvel I
kabinet-Biesheuvel II
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
P. Bukman CDA kabinet-Lubbers III Economische Zaken
E. van der Burg VVD kabinet-Rutte IV Justitie en Veiligheid
J. Bussemaker PvdA kabinet-Balkenende IV Volksgezondheid, Welzijn en Sport
M.R.H. Calmeyer CHU kabinet-De Quay Defensie
J.M.L.Th. Cals KVP kabinet-Drees-Van Schaik
kabinet-Drees I
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
M.J. Cohen PvdA kabinet-Lubbers III
kabinet-Kok II
Onderwijs en Wetenschappen
Justitie
C.I. Dales PvdA kabinet-Van Agt II Sociale Zaken en Werkgelegenheid
M.H.P. van Dam PvdA kabinet-Rutte II Economische Zaken
M.P.A. van Dam PvdA kabinet-Den Uyl Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
P. Dankert PvdA kabinet-Lubbers III Buitenlandse Zaken
D.J.D. Dees VVD kabinet-Lubbers II Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
W.J. Deetman CDA kabinet-Van Agt II Onderwijs en Wetenschappen
I.N.Th. Diepenhorst CHU kabinet-Marijnen Buitenlandse Zaken
S. Dijksma PvdA kabinet-Balkenende IV
kabinet-Rutte II
kabinet-Rutte II
Onderwijs
Economische Zaken
Infrastructuur en Milieu
W. Dik D66 kabinet-Van Agt II
kabinet-Van Agt III
Economische Zaken
Economische Zaken
J.C.Th. van der Doef PvdA kabinet-Van Agt II Verkeer en Waterstaat
A. van Dok-van Weele PvdA kabinet-Kok I Economische Zaken
A.E.M. Duynstee KVP kabinet-De Jong Defensie
K.H.D.M. Dijkhoff VVD kabinet-Rutte II Veiligheid en Justitie
W.F. van Eekelen VVD kabinet-Van Agt I
kabinet-Lubbers I
Defensie
Buitenlandse Zaken
C. Egas PvdA kabinet-Cals Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
S.R.A. van Eijck LPF kabinet-Balkenende I Financiën
A. van Es ARP kabinet-Marijnen
kabinet-Cals
kabinet-Zijlstra
kabinet-De Jong
kabinet-Biesheuvel I
kabinet-Biesheuvel II
Defensie
Defensie
Defensie
Defensie
Defensie
Defensie
A.J. Evenhuis VVD kabinet-Lubbers II Economische Zaken
G.H. Faber PvdA kabinet-Kok II Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
W.H. Fockema Andreae VVD kabinet-Drees-Van Schaik Oorlog
A.B.M. Frinking CDA kabinet-Lubbers III Defensie
J.D. Gabor CDA kabinet-Lubbers III Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
P.L.B.A. van Geel CDA kabinet-Balkenende I
kabinet-Balkenende II
kabinet-Balkenende III
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
C.E.G. van Gennip CDA kabinet-Balkenende II
kabinet-Balkenende III
Economische Zaken
Economische Zaken
F.J.W. Gijzels KVP kabinet-De Quay Economische Zaken
N.J. Ginjaar-Maas VVD kabinet-Lubbers I
kabinet-Lubbers II
Onderwijs en Wetenschappen
Onderwijs en Wetenschappen
J.F. Glastra van Loon D66 kabinet-Den Uyl Justitie
J.Ch. Gmelich Meijling VVD kabinet-Kok I Defensie
A. de Goede D66 kabinet-Den Uyl Financiën
L. Götzen ARP kabinet-Drees I Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
L. de Graaf CDA kabinet-Van Agt I
kabinet-Lubbers I
kabinet-Lubbers II
Sociale Zaken
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
D.IJ.W. de Graaff-Nauta CDA kabinet-Lubbers II
kabinet-Lubbers III
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
F.H.M. Grapperhaus KVP kabinet-De Jong Financiën
F.H.G. de Grave VVD kabinet-Kok I Sociale Zaken en Werkgelegenheid
W.Ch.L. van der Grinten KVP kabinet-Drees-Van Schaik Economische Zaken
J.H. Grosheide ARP kabinet-Marijnen
kabinet-Cals
kabinet-Zijlstra
kabinet-De Jong
kabinet-Biesheuvel I
kabinet-Biesheuvel II
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Onderwijs en Wetenschappen
Onderwijs en Wetenschappen
Onderwijs en Wetenschappen
Justitie
Justitie
E.A. Haars CDA kabinet-Van Agt I Justitie
J.C.E. Haex CHU kabinet-Marijnen
kabinet-De Jong
Defensie
Defensie
M.G.J. Harbers VVD kabinet-Rutte III Justitie en Veiligheid
Th.M. Hazekamp KVP, CDA kabinet-Den Uyl
kabinet-Van Agt I
Economische Zaken
Economische Zaken
F. Heemskerk PvdA kabinet-Balkenende IV Economische Zaken
E. Heerma CDA kabinet-Lubbers II
kabinet-Lubbers II
kabinet-Lubbers III
Economische Zaken
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
V. Heijnen CDA kabinet-Rutte IV Infrastructuur en Waterstaat
J.P.M. Hendriks KVP kabinet-Den Uyl Volksgezondheid en Milieuhygiëne
A.J. Hermes CDA kabinet-Van Agt I
kabinet-Van Agt II
kabinet-Van Agt III
Onderwijs en Wetenschappen
Onderwijs en Wetenschappen
Onderwijs en Wetenschappen
R.H. Hessing LPF kabinet-Balkenende I Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
W.L.G.S. Hoefnagels KVP kabinet-Cals Financiën
W.K. Hoekzema VVD kabinet-Lubbers I Defensie
H.A.L. van Hoof VVD kabinet-Kok II
kabinet-Balkenende II
kabinet-Balkenende III
Defensie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
J.F. Hoogervorst VVD kabinet-Kok II Sociale Zaken en Werkgelegenheid
R.G.A. Höppener KVP kabinet-Drees III
kabinet-Beel II
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
H.R. van Houten VVD kabinet-De Quay Buitenlandse Zaken
J. van Houwelingen CDA kabinet-Van Agt II
kabinet-Van Agt III
kabinet-Lubbers I
kabinet-Lubbers II
Defensie
Defensie
Defensie
Defensie
A.C. van Huffelen D66 kabinet-Rutte III
kabinet-Rutte IV
Financiën
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T. Huizinga CU kabinet-Balkenende IV Verkeer en Waterstaat
M.H.M. van Hulten PPR kabinet-Den Uyl Verkeer en Waterstaat
J.K. de Jager CDA kabinet-Balkenende IV Financiën
H.H. Janssen KVP kabinet-De Quay Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
P.J.S. de Jong KVP kabinet-De Quay Defensie
S. de Jong PvdA kabinet-Van Agt II Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
K. de Jong Ozn. ARP, CDA kabinet-Den Uyl
kabinet-Van Agt I
Onderwijs en Wetenschappen
Onderwijs en Wetenschappen
N.A. Kalsbeek PvdA kabinet-Kok II Justitie
A. Kappeyne van de Coppello VVD kabinet-Lubbers I Sociale Zaken en Werkgelegenheid
M.C.G. Keijzer CDA kabinet-Rutte III Economische Zaken en Klimaat
M.J. Keyzer VVD kabinet-Marijnen
kabinet-De Jong
Verkeer en Waterstaat
Verkeer en Waterstaat
G. Klein PvdA kabinet-Den Uyl Onderwijs en Wetenschappen
J. Klijnsma PvdA kabinet-Balkenende IV
kabinet-Rutte II
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
C. van der Knaap CDA kabinet-Balkenende I
kabinet-Balkenende II
kabinet-Balkenende III
kabinet-Balkenende IV
Defensie
Defensie
Defensie
Defensie
H.P.M. Knapen CDA kabinet-Rutte I Buitenlandse Zaken
R.W. Knops CDA kabinet-Rutte III Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
J. Kohnstamm D66 kabinet-Kok I Binnenlandse Zaken
J.C. Kombrink PvdA kabinet-Van Agt II Financiën
H.E. Koning VVD kabinet-Van Agt I
kabinet-Lubbers I
kabinet-Lubbers II
Binnenlandse Zaken
Financiën
Financiën
P.H. Kooijmans ARP kabinet-Den Uyl Buitenlandse Zaken
V.N.M. Korte-van Hemel CDA kabinet-Lubbers I
kabinet-Lubbers II
Justitie
Justitie
H.J. de Koster VVD kabinet-De Jong Buitenlandse Zaken
A. Kosto PvdA kabinet-Lubbers III Justitie
J.G. Kraaijeveld-Wouters CDA kabinet-Van Agt I Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
F.J. Kranenburg PvdA kabinet-Drees I
kabinet-Drees II
kabinet-Drees III
Oorlog
Oorlog
Oorlog
P. de Krom VVD kabinet-Rutte I Sociale Zaken en Werkgelegenheid
N. Kroes VVD kabinet-Van Agt I Verkeer en Waterstaat
R.J.H. Kruisinga CHU kabinet-De Jong
kabinet-Biesheuvel I
kabinet-Biesheuvel II
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Verkeer en Waterstaat
Verkeer en Waterstaat
M.C. van der Laan D66 kabinet-Balkenende II Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen)
L.J.M. van de Laar KVP kabinet-Marijnen Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
J.J. Lambers-Hacquebard D66 kabinet-Van Agt II
kabinet-Van Agt III
Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Volksgezondheid en Milieuhygiëne
C.H.J. van Leeuwen LPF kabinet-Balkenende I Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen)
G. van Leijenhorst CDA kabinet-Van Agt II
kabinet-Van Agt III
kabinet-Lubbers I
Binnenlandse Zaken
Binnenlandse Zaken
Onderwijs en Wetenschappen
C.L.J. van Lent KVP, CDA kabinet-Den Uyl
kabinet-Van Agt I
Defensie
Defensie
P.R.H.M. van der Linden CDA kabinet-Lubbers II Buitenlandse Zaken
R.L.O. Linschoten VVD kabinet-Kok I Sociale Zaken en Werkgelegenheid
C.A. van der Maat VVD kabinet-Rutte IV Defensie
W.J. Mansveld PvdA kabinet-Rutte II Infrastructuur en Milieu
D.F. van der Mei CDA kabinet-Van Agt I Buitenlandse Zaken
J.F.G.M. de Meijer KVP kabinet-Marijnen
kabinet-Cals
kabinet-Zijlstra
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sociale Zaken en Volksgezondheid
W. Meijer PvdA kabinet-Den Uyl Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
P.J.J. Mertens KVP kabinet-Den Uyl Sociale Zaken
J.A. Mommersteeg KVP kabinet-Den Uyl Defensie
H.C.W. Moorman KVP kabinet-Drees-Van Schaik
kabinet-Drees-Van Schaik
kabinet-Drees I
kabinet-Drees I
kabinet-Drees II
kabinet-Drees III
kabinet-Beel II
Marine
Oorlog
Oorlog
Marine
Marine
Marine
Marine
P. Muntendam PvdA kabinet-Drees-Van Schaik
kabinet-Drees I
kabinet-Drees I
kabinet-Drees II
Sociale Zaken
Sociale Zaken
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sociale Zaken en Volksgezondheid
T. Netelenbos PvdA kabinet-Kok I Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen)
A. Nicolaï VVD kabinet-Balkenende I
kabinet-Balkenende II
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
A.D.S.M. Nijs VVD kabinet-Balkenende I
kabinet-Balkenende II
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen)
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen)
A. Nooteboom CDA kabinet-Van Agt I Financiën
A. Nuis D66 kabinet-Kok I Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen)
B.J. Odink LPF kabinet-Balkenende I Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
M. van Ooijen CU kabinet-Rutte IV Volksgezondheid, Welzijn en Sport
J.J.M. Oostenbrink KVP kabinet-Biesheuvel I
kabinet-Biesheuvel II
Economische Zaken
Economische Zaken
M. Patijn VVD kabinet-Kok I Buitenlandse Zaken
G.H.J.M. Peijnenburg (partijloos) kabinet-Cals
kabinet-Zijlstra
Defensie
Defensie
K.L. Phoa LPF kabinet-Balkenende I Sociale Zaken en Werkgelegenheid
A. Ploeg VVD kabinet-Lubbers I Landbouw en Visserij
F. van der Ploeg PvdA kabinet-Kok II Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen)
H.J. van de Poel KVP kabinet-De Jong Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
W. Polak PvdA kabinet-Den Uyl Binnenlandse Zaken
S.A. Posthumus PvdA kabinet-Cals Verkeer en Waterstaat
J.P. van der Reijden CDA kabinet-Lubbers I Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
J.W. Remkes VVD kabinet-Kok II Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
A.A. van Rhijn PvdA kabinet-Drees-Van Schaik
kabinet-Drees I
kabinet-Drees II
kabinet-Drees III
Sociale Zaken
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sociale Zaken en Volksgezondheid
J.G. Rietkerk VVD kabinet-Biesheuvel I
kabinet-Biesheuvel II
Sociale Zaken
Sociale Zaken
M.L.A. van Rij CDA kabinet-Rutte IV Financiën
M.J. van Rooijen KVP kabinet-Den Uyl Financiën
B. Roolvink ARP kabinet-De Quay Sociale Zaken en Volksgezondheid
Y.C.M.Th. van Rooy CDA kabinet-Lubbers II
kabinet-Lubbers III
Economische Zaken
Economische Zaken
C.I.J.M. Ross-van Dorp CDA kabinet-Balkenende I
kabinet-Balkenende II
kabinet-Balkenende III
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
M. Rutte VVD kabinet-Balkenende I
kabinet-Balkenende II
kabinet-Balkenende II
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen)
M.J. van Rijn PvdA kabinet-Rutte II Volksgezondheid, Welzijn en Sport
J.L.N. Schaefer PvdA kabinet-Den Uyl Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
H. Schaper (partijloos) kabinet-Cals
kabinet-Zijlstra
Defensie
Defensie
C.E. Schelfhout KVP kabinet-Biesheuvel I
kabinet-Biesheuvel II
Onderwijs en Wetenschappen
Onderwijs en Wetenschappen
M. Scheltema D66 kabinet-Van Agt II
kabinet-Van Agt III
Justitie
Justitie
J.F. Scherpenhuizen VVD kabinet-Lubbers I Verkeer en Waterstaat
W.K.N. Schmelzer KVP kabinet-Drees III
kabinet-Beel II
kabinet-De Quay
Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
Algemene Zaken
E.M.A. Schmitz PvdA kabinet-Kok I Justitie
W. Scholten CHU kabinet-Biesheuvel I
kabinet-Biesheuvel II
Financiën
Financiën
Y. Scholten CHU kabinet-De Quay Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
M.H. Schultz van Haegen-
Maas Geesteranus
VVD kabinet-Balkenende I
kabinet-Balkenende II
kabinet-Balkenende III
Verkeer en Waterstaat
Verkeer en Waterstaat
Verkeer en Waterstaat
Ch. Schwietert VVD kabinet-Lubbers I Defensie
H.J. Simons PvdA kabinet-Lubbers III Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
M. Snel D66 kabinet-Rutte III Financiën
L.J.M. van Son KVP kabinet-Zijlstra
kabinet-De Jong
Economische Zaken
Economische Zaken
A.P.J.M.M. van der Stee KVP kabinet-Biesheuvel I
kabinet-Biesheuvel II
kabinet-Den Uyl
Financiën
Financiën
Financiën
A. Stemerdink PvdA kabinet-Den Uyl
kabinet-Van Agt II
Defensie
Defensie
E.G. Stijkel VVD kabinet-De Quay Verkeer en Waterstaat
M. van der Stoel PvdA kabinet-Cals Buitenlandse Zaken
G.C. Stubenrouch KVP kabinet-De Quay Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
A. van Stuijvenberg DS'70 kabinet-Biesheuvel I Binnenlandse Zaken
S.J. Stuiveling PvdA kabinet-Van Agt II Binnenlandse Zaken
F. Teeven VVD kabinet-Rutte I
kabinet-Rutte II
Justitie
Veiligheid en Justitie
E.G. Terpstra VVD kabinet-Kok I Volksgezondheid, Welzijn en Sport
F. Timmermans PvdA kabinet-Balkenende IV Buitenlandse Zaken
D.K.J. Tommel D66 kabinet-Kok I Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
W. den Toom VVD kabinet-Marijnen Defensie
G. Uslu D66 kabinet-Rutte IV Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
E. Veder-Smit VVD kabinet-Van Agt I Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Ch. van Veen CHU kabinet-De Jong Binnenlandse Zaken
M. van Veen PvdA kabinet-Drees III Oorlog
S. van Veenendaal-van Meggelen DS'70 kabinet-Biesheuvel I Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
A. Veerman ARP kabinet-Den Uyl Onderwijs en Wetenschappen
E. ter Veld PvdA kabinet-Lubbers III Sociale Zaken en Werkgelegenheid
R.J. in 't Veld PvdA kabinet-Lubbers III Onderwijs en Wetenschappen
S. van Veldhoven D66 kabinet-Rutte III Infrastructuur en Waterstaat
M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten CDA kabinet-Rutte I Volksgezondheid, Welzijn en Sport
G.M.J. Veldkamp KVP kabinet-Drees II
kabinet-Drees III
kabinet-Beel II
kabinet-De Quay
Economische Zaken
Economische Zaken
Economische Zaken
Economische Zaken
J.C. Verdaas PvdA kabinet-Rutte II Economische Zaken
W.A.F.G. Vermeend PvdA kabinet-Kok I
kabinet-Kok II
Financiën
Financiën
A.E. Verstand-Bogaert D66 kabinet-Kok II Sociale Zaken en Werkgelegenheid
J.A. Vijlbrief D66 kabinet-Rutte III
kabinet-Rutte IV
Financiën
Economische Zaken en Klimaat
B. Visser VVD kabinet-Rutte III Defensie
A.M. Vliegenthart PvdA kabinet-Kok II Volksgezondheid, Welzijn en Sport
A.G.M. van de Vondervoort PvdA kabinet-Kok I Binnenlandse Zaken
H.J.L. Vonhoff VVD kabinet-Biesheuvel I
kabinet-Biesheuvel II
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
B.J.M. baron van Voorst tot Voorst CDA kabinet-Lubbers II
kabinet-Lubbers III
Buitenlandse Zaken
Defensie
A. de Vries VVD kabinet-Rutte IV Financiën
J.G. de Vries CDA kabinet-Balkenende IV Defensie
J.M. de Vries VVD kabinet-Kok II Verkeer en Waterstaat
G.M. de Vries VVD kabinet-Kok II Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
A. de Waal KVP kabinet-Drees II
kabinet-Drees III
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
J. Wallage PvdA kabinet-Lubbers III
kabinet-Lubbers III
Onderwijs en Wetenschappen
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
G.Ch. Wallis de Vries VVD kabinet-Van Agt I Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
F.H.H. Weekers VVD kabinet-Rutte I
kabinet-Rutte II
Financiën
Financiën
Th.J. Westerhout PvdA kabinet-Cals Binnenlandse Zaken
Th.E. Westerterp KVP kabinet-Biesheuvel I
kabinet-Biesheuvel II
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
S.P.R.A. van Weyenberg D66 kabinet-Rutte III Infrastructuur en Waterstaat
E.D. Wiebes VVD kabinet-Rutte II Financiën
A.D. Wiersma VVD kabinet-Rutte III Sociale Zaken en Werkgelegenheid
K. Wiersma VVD kabinet-De Jong Justitie
J.G. Wijn CDA kabinet-Balkenende I
kabinet-Balkenende II
Economische Zaken
Financiën
B. van 't Wout VVD kabinet-Rutte III Sociale Zaken en Werkgelegenheid
G. Ybema D66 kabinet-Kok II Economische Zaken
D. Yeşilgöz-Zegerius VVD kabinet-Rutte III Economische Zaken en Klimaat
H.J. Zeevalking D66 kabinet-Den Uyl Justitie
P.H. van Zeil CDA kabinet-Van Agt II
kabinet-Van Agt III
kabinet-Van Agt III
kabinet-Lubbers I
Economische Zaken
Economische Zaken
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Economische Zaken
H. Zijlstra VVD kabinet-Rutte I Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zie ook bewerken