Lijst van Nederlandse ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Wikimedia-lijst

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) stond aan het hoofd van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In 2010 werd het ministerie opgeheven; een deel van dit ministerie werd samengevoegd met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat tot het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, en een ander deel werd toegevoegd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bewindslieden sinds 1945

bewerken

Sinds 1945 hebben in Nederland onderstaande personen het ambt van minister op dit ministerie vervuld:

vanaf 2022 is er een Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, als minister zonder portefeuille verbonden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
vanaf 2010 zie Minister van Infrastructuur (Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Volkshuisvesting).
Kabinet Periode Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
kabinet-Balkenende IV 2007-2010 Jacqueline Cramer (PvdA) / Tineke Huizinga (CU)
kabinet-Balkenende III 2006-2007 Sybilla Dekker (VVD) / Karla Peijs (wnd, CDA) / Pieter Winsemius (VVD)
kabinet-Balkenende II 2003-2006 Sybilla Dekker (VVD)
kabinet-Balkenende I 2002-2003 Henk Kamp (VVD)
kabinet-Kok II 1998-2002 Jan Pronk (PvdA)
kabinet-Kok I 1994-1998 Margreeth de Boer (PvdA)
kabinet-Lubbers III 1989-1994 Hans Alders (PvdA)
kabinet-Lubbers II 1986-1989 Ed Nijpels (VVD)
kabinet-Lubbers I 1982-1986 Pieter Winsemius (VVD)
vanaf 1982 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Kabinet Periode Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Volksgezondheid en Milieuhygiëne
kabinet-Van Agt III 1982 Erwin Nypels Til Gardeniers-Berendsen
kabinet-Van Agt II 1981-1982 Marcel van Dam Til Gardeniers-Berendsen
kabinet-Van Agt I 1977-1981 Pieter Beelaerts van Blokland / Dany Tuijnman (wnd) Leendert Ginjaar
kabinet-Den Uyl 1973-1977 Hans Gruijters Irene Vorrink
kabinet-Biesheuvel II 1972-1973 Bé Udink Louis Stuyt
kabinet-Biesheuvel I 1971-1972 Bé Udink Louis Stuyt
vanaf 1971 minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening & minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Kabinet Periode Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
kabinet-De Jong 1967-1971 Wim Schut
kabinet-Zijlstra 1966-1967 Herman Witte
kabinet-Cals 1965-1966 Pieter Bogaers
vanaf 1965 minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Kabinet Periode Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
kabinet-Marijnen 1963-1965 Pieter Bogaers
kabinet-De Quay 1959-1963 Jan van Aartsen
kabinet-Beel II 1958-1959 Herman Witte
kabinet-Drees III 1956-1958 Herman Witte
vanaf 1956 minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
Kabinet Periode Wederopbouw en Volkshuisvesting
kabinet-Drees II 1952-1956 Herman Witte
kabinet-Drees I 1951-1952 Joris in 't Veld
kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951 Joris in 't Veld
kabinet-Beel I 1946-1948 Lambertus Neher / Joris in 't Veld
vanaf 1947 minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
Kabinet Periode Openbare Werken en Wederopbouw
kabinet-Beel I 1946-1948 Johan Ringers / Hein Vos (wnd)
kabinet-Schermerhorn-Drees 1945-1946 Johan Ringers
vanaf 1945 minister van Openbare Werken en Wederopbouw