Hoofdmenu openen

Politiek spectrum

manier om politieke opvattingen en stromingen te kunnen duiden langs één of meerdere assen

Een politiek spectrum is een manier om verschillende politieke opvattingen en stromingen te kunnen duiden langs één of meerdere assen. De bekendste politieke as is de links-rechtsas.

Inhoud

Links-rechtsBewerken

De indeling van politieke partijen in een schema van politiek links tot politiek rechts is de bekendste manier om politieke partijen en opvattingen te duiden. Het doel van zo'n eendimensionale as is om de vaak ingewikkelde politieke standpunten van partijen te vereenvoudigen door de vele nuanceverschillen buiten beschouwing te laten. Er is kritiek op zo'n benadering, omdat een eendimensionale versimpeling geen recht zou doen aan de complexiteit van politieke opvattingen, en omdat veel partijen niet of slecht in het links-rechtsschema passen.

OntstaanBewerken

Het links-rechtsonderscheid is ontstaan uit de zitplaatsenverdeling in het 19e-eeuwse Franse parlement, de Assemblée Nationale. De conservatieven (reactionairen en klerikalen) zaten rechts van de voorzitter. Zij bestonden vooral uit de gegoede burgerij (adel, kerkelijke leiders en monarchisten) en wilden het traditionele Ancien régime in stand houden. Links van de voorzitter zaten de liberalen (antiklerikalen, internationalisten en ook nationalisten). Zij wilden de macht van de traditionele orde doorbreken ten bate van de burgerij. Later in de negentiende eeuw verschoven de accenten: links werd vooral van toepassing op marxistische partijen, waardoor de liberalen in het politieke midden belandden en conservatieven onder rechts kwamen te vallen.

20e eeuwBewerken

In de eerste helft van de 20e eeuw was de links-rechts-verdeling vrij scherp. De linkse politieke partijen waren voornamelijk socialistisch. Daarbij loopt het spectrum van extreemlinks (o.a. marxisme, communisme) tot gematigd-links (sociaaldemocratisch). Liberalisme staat in het centrum van de links-rechts as, met zowel gematigd-linkse (sociaal-liberaal) tot gematigd-rechtse (conservatief-liberaal) partijen. Rechtse partijen zijn vooral de conservatieve en christendemocratische partijen. Ook daar valt een onderverdeling te maken in gematigd-rechts (christendemocratisch), reactionair en extreemrechts (o.a. nationaalsocialistisch, fascistisch).

Progressief-conservatiefBewerken

Links wordt vaak gelijkgesteld aan progressief en rechts aan conservatief.

Meerdimensionale benaderingenBewerken

KieskompasBewerken

De Nederlandse politicoloog André Krouwel heeft een tweedimensionale indeling van de Nederlandse politiek ontworpen met een links/rechts-as en een progressief/conservatief-as. Deze indeling is terug te vinden in het Kieskompas dat wordt gebruikt om de Nederlandse en Belgische landelijke politieke partijen te ordenen.

Zie ookBewerken