Hoofdmenu openen

Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen

Gtk-undo-ltr.svg Verzoekpagina voor terugplaatsingen van verwijderde artikelen
Klik hier om direct een verzoek tot terugplaatsing van een artikel te doen (verwijder geen tekst die er reeds staat!)
Zie WP:VP/T
Zie WP:TERUG
Wie van mening is dat een artikel of een afbeelding (dit geldt enkel voor afbeeldingen die vanaf juni 2006 verwijderd zijn) ten onrechte is verwijderd, kan hier een met redenen omkleed verzoek tot terugplaatsing doen. Een moderator kan dan indien nodig nadere toelichting geven en/of beslissen het artikel wel of niet terug te plaatsen. Een verzoek kan een week na afhandeling verwijderd worden, inclusief commentaren en overleg.
Wanneer een verzoek behandeld is, moet het onderaan het kopje Afgehandelde verzoeken worden geplaatst, zodat nieuwe verzoeken steeds gemakkelijk bovenaan te vinden zijn. Plaats uw nieuwe verzoek onderaan andere verzoeken in het kopje Nieuwe verzoeken, zodat de indiening chronologisch blijft.
Afgehandelde verzoeken mogen na acht dagen naar het archief verplaatst worden.
Gelieve te ondertekenen met vier tildes (~~~~)

Nieuwe verzoekenBewerken

Arnoud EngelfrietBewerken

Ging bij TBP 20191001 de bietenbrug op omdat de afhandelend moderator nogal graag met één maat wil meten en dat ophangt aan onafhankelijke bronnen. Aan de nominatiereden NE/reclame wordt hier echter geen invulling gegeven. Het tweede wordt niet benoemd en aan de relevantie wordt ook niet getwijfeld. WP:BLP wordt hier aangehaald, maar niet helemaal op een juiste manier. Het gaat om verificatie, een verplichting van (onafhankelijke) bronnen kent Wikipedia echter niet (al zijn ze uiteraard een goede manier hiervoor). Hier volstaat de naam in google gooien eigenlijk direct al qua verificatie van de relevantie. Ik stel daarom voor om het lemma terug te plaatsen, eventueel voorzien van een korte en concrete opdracht over wat er concreet echt een bron nodig zou hebben in het lemma. Agora (overleg) 6 nov 2019 12:51 (CET)

Hoezo zou hier aan de encyclopedische relevantie (iets anders dan persoonlijke/maatschappelijke relevantie) niet getwijfeld worden? Spreekt WP:REL - ja, geen officiële richtlijn maar wel op relevantie betrekking hebbend - niet ook gewoon over betrouwbare én onafhankelijke bronnen?
Ik zie niet direct waarom de naam in Google gooien zou volstaan, dat levert bij mij vrijwel uitsluitend niet-onafhankelijke sites op. Encycloon (overleg) 6 nov 2019 13:02 (CET)
NE wordt onderbouwd door de nominator met "NE/Reclame - Dit is een artikel over een persoon zonder bronnen (laat staan onafhankelijke) die de relevantie ervan aantonen er staat zelfs geen enkele bron in (enkel maar een verwijzing naar wat hij geschreven heeft in het kopje ". Neeroppie verduidelijkt de bronneneis verder door te stellen dat: maar in het kader van 1 lijn trekken: ook hier zouden dan die onafhankelijke, secundaire en betrouwbare bronnen toch nog wel moeten komen toch? Een verplichting voor het gebruik van bronnen kent Wikipedia wel. In GOO: Alles in Wikipedia moet gebaseerd zijn op betrouwbare bronnen (als er geen betrouwbare bronnen over een onderwerp zijn dan mag het niet in Wikipedia behandeld worden, ongeacht hoe 'bekend' of 'belangrijk' het onderwerp is). Of NPOV: Een neutraal standpunt houdt in dat materiaal op een feitelijke (objectieve) wijze wordt gepresenteerd, zodat, ook als er een conflict zou zijn, zowel voor- als tegenstanders kunnen erkennen dat het een reële weergave is van wat er in de literatuur te vinden is. De bronneneis van onafhankelijke, betrouwbare secundaire bronnen geeft in een notedop neer wat de absolute randvoorwaarde is om aan GOO, NPOV en WP:NIET te kunnen voldoen. Natuur12 (overleg) 6 nov 2019 13:14 (CET)
(bwc) Het beeld bij Google Books is niettemin wel interessant: [1]. Helaas wordt Google wel steeds slechter in het geven van treffers waar de naam ook daadwerkelijk in voorkomt, dus het aantal treffers zegt niet echt veel. Maar als we dat in het achterhoofd houden, lijkt er genoeg te vinden om de relevantie te ondersteunen. Om te beginnen heeft deze persoon een aantal boeken geschreven, die ook gewoon in de handel verkrijgbaar zijn. Het bekendste daarvan is waarschijnlijk De wet op internet, waarvan de eerste editie uit 2008 dateert, en dat tien jaar later nog steeds in een geactualiseerde versie verkrijgbaar is. In landelijke dagbladen komen we deze naam zeer regelmatig tegen als 'deskundige': NRC, Volkskrant, Trouw. Dit hier duidt op een aanstelling als docent/onderzoeker aan de VU in Amsterdam: [2]. Hier een interview met hem in het Reformatorisch Dagblad: [3]. De inhoud daarvan is natuurlijk niet 'onafhankelijk' maar ik denk wel dat een uitgebreid interview in een landelijk dagblad de relevantie kan ondersteunen. Dat het artikel aanmerkelijk beter kon, is wel duidelijk nu ik de Google-cache gezien heb. Uit alle externe bronnen is vermoedelijk wel een redelijk artikel te destilleren waaruit ook voldoende relevantie blijkt. Maar misschien is het beter dat van de grond af op te bouwen. Paul B (overleg) 6 nov 2019 13:58 (CET)
Het verwijzen naar (een gebrek aan) bronnen is mijns inziens echter nog steeds geen onderbouwing van NE. Maar goed, dat kan een interpretatieverschil zijn. Ook die 'verplichting' van brongebruik wil ik toch nuanceren; hier wordt WP:GOO er bijgesleept waar inderdaad expliciet om bronnen gevraagd wordt. Echter gaat WP:GOO nadrukkelijk om nieuw materiaal waarover nog niet gepubliceerd is en niet enkel om relevantie te duiden. Een simpel biografielemma als dit valt daar helemaal niet onder want dat is al overal te vinden op het internet en als zodanig geen origineel onderzoek, hooguit passages of beweringen waarvoor een gerichte bronvraag volstaat. Bij de afhandeling werd wel BLP aangehaald, maar zoals al opgemerkt kent dat geen bronverplichting maar een verificatie-eis. NPOV (hooguit voor het getroll rond het lemma, maar dat is hier niet het punt) en NIET lijken mij hier sowieso geen rol te spelen. Wel VER waar over bronnen juist staat Om het makkelijk te maken de informatie in een artikel te verifiëren, kan gebruik gemaakt worden van bronvermelding door middel van verwijzingen. Bronvermeldingen of literatuurverwijzingen zijn niet verplicht, behalve voor materiaal dat omstreden is. Veel is immers algemeen bekend ("De hoofdstad van Frankrijk is Parijs.") of in heel veel publicaties op te zoeken ("de valversnelling op de maan is 1,6 m/s²"). En een literatuurlijst of notenapparaat kan ook afleidend zijn. Een nadrukkelijke ontkenning van een bronverplichting en waar mijns inziens hier juist het 'algemeen bekend' en in 'veel publicaties op te zoeken' een rol spelen (zie makkelijk te vinden met 1 korte google). De vraag blijft dan ook welke 1 lijn er nou getrokken wordt, want volgens mij is het helemaal niet zo zwart-wit. - Agora (overleg) 6 nov 2019 14:29 (CET)
Je haalt twee zaken door elkaar: het niet verplicht zijn van bronvermelding en het verplicht moeten gebruiken van betrouwbare bronnen. (Ja, eigenlijk is het te bizar voor woorden dat we mensen verplichtingen hun artikelen te baseren op betrouwbare bronnen zonder dat ze die bronnen hoeven te noemen in het artikel). Relevant = het is mogelijk om een artikel over het onderwerp te schrijven dat aan onze uitgangspunten voldoet. Dat is een super lage drempel. Maar als je de afhandelingen op TBP doorleest kan je zien dat onafhankelijke, betrouwbare bronnen bij het overgrote deel van de afhandelingen een doorslaggevende factor is. Natuur12 (overleg) 6 nov 2019 15:00 (CET)
ik was verbaasd door de nominatie en was van mening dat ik vlot met onafhankelijke bronnen aan zou kunnen komen. Maar tot mijn verrassing faalde ik daarin. Dus de verwijdering is mijns inziens correct geweest. En zonder die onafhankelijke bronnen die over het onderwerp schrijven lijkt terugplaatsing mij een heilloze weg. The Banner Overleg 6 nov 2019 15:37 (CET)
Hij is bekend, en zijn schrijfsels zijn bekend. Biografische gegevens zijn niet nodig: vertellen wie hij is en wat hij ongeveer doet gevolgd door een lijst publicaties is prima. Het is - wederom - nergens voor nodig dat er bronnen zijn die over hem gaan, het is slechts nodig dat er feiten over hem genoemd worden. Dit is vermoedelijk zo'n voorbeeld van een verwijdering waar wikipedia niet beter van wordt, en hem als NE bestempelen is mi onzinnig. Als onze richtlijnen deze verwijdering voorschrijven dan zijn de richtlijnen niet goed. Deze richtlijnen zijn er niet, maar een grote groep gebruikers is van mening dat dat wel zo is, en deze lijken nu de besluiten te nemen in het verwijderproces. En wederom: verwijder zaken alleen als NE als vrij vast staat dat het ook echt NE is, verwijder anders als "relevantie blijkt niet". — Zanaq (?) 13 nov 2019 21:11 (CET)

De stelling dat de man NE zou zijn is m.i. onhoudbaar, alleen al gezien zijn publicaties en zijn regelmatig verschijnen als deskundige in serieuze media (zie ook de bijdrage van Paul B hierboven). Verder, wat betreft die preoccupatie met die vermeende verplicht onafhankelijke bronnen (en in aanvulling op Zanaq):

 • Op WP:BRON (geen richtlijn) komt het woord "onafhankelijk" niet voor.
 • Op WP:BVB (ook geen richtlijn) wordt het woord tweemaal genoemd, de eerste keer in de zin "Wikipedia-artikelen moeten gebaseerd worden op bronnen die gepubliceerd zijn door onafhankelijke uitgevers met een goede reputatie voor nauwkeurigheid en het controleren van feiten" (dat kunnen best uitgevers van kranten zijn) en de tweede keer in de zin "Beweringen omtrent (wijdverbreide) consensus - zoals bijvoorbeeld claims dat de meeste academici menen dat ... - dienen onderbouwd te worden vanuit onafhankelijke secundaire en tertiaire bronnen" (in dit verband irrelevant).
 • WP:BLP is dan wél een richtlijn, maar ook daarin komt het woord "onafhankelijk" niet voor.
 • Op WP:VER (dan weer geen richtlijn) komt het woord "onafhankelijk" slechts voor in de volgende alinea: "Het is niet altijd gemakkelijk om objectieve en onafhankelijke bronnen te vinden over personen die nog in het volle leven staan. Het is vaak pas bij iemands dood dat over hem publicaties ontstaan. Behalve te menen dat over belangrijke nog levende personen geen lemma's kunnen worden geproduceerd, moet men onvermijdelijk andere principes hanteren. Zo zijn bijvoorbeeld voor een academicus de triviale gegevens die over hem vermeld worden op de webstek van de universiteit waar hij doceert als betrouwbare informatie te beschouwen [vgl. ook deze hierboven al aangehaald pagina, noot W.] (...). Krantenartikels kunnen ook, mits voorzichtig gebruikt, als geloofwaardig worden aangenomen."

Ik denk dat het kind hier met het badwater is weggegooid. Wutsje 13 nov 2019 22:49 (CET)

  • het woordenspel lijkt weer eens op de wagen... Daar waar bij andere artikelen wel het toverwoord, want dat wordt het bijna, " niet onafhankelijk" direct ingezet wordt als argument bij afkeur van bronnen gaan we nu beleven dat de eis mbt onafhankelijke bronnen eigenlijk geen richtlijn is en dus puur willekeurig gebruikt cq aangevoerd kan worden. Nou..en dan vraagt de gemeenschap af hoe het komt dat er zoveel negativiteit is. Gelijke monniken gelijke kappen. Je kunt niet met 2 maten meten. Een tijdje geleden is artikel over een schrijfster verwijderd, zij heeft aantoonbaar boeken geschreven die te koop zijn, maar toch was het argument : niet voldoende onafhankelijke bronnen. Het is zo simpel in feite . Maak een keuze en richtlijn: Wel of geen onafhankelijke bronnen zijn noodzakelijk. Als die bronnen er niet zijn dan ook niet zeuren. Neeroppie (overleg) 13 nov 2019 23:06 (CET)
   • Mits je uit gaat van bronnen - wat verdedigbaar is, maar waar ook veel kanttekeningen bij zijn - is onafhankelijkheid wel erg belangrijk bij het bepalen van relevantie: het zijn mi de verdere eisen die een probleem vormen. (Zie ook Jedi Mind Trick, Claudine, Opblaasbaarheid.... Wie was de schrijfster?) — Zanaq (?) 13 nov 2019 23:20 (CET)
    • Wutsje, bij je opsomming mist de richtlijn WP:NPOV, terwijl die mi nu juist het meest van belang is. Voor een neutrale beschrijving (meer dan het noemen van een paar feitjes) van een onderwerp zijn eigenlijk per definitie onafhankelijke bronnen nodig. Lees anders ook de uitleg op enwiki eens door. (Ja, beleid op enwiki geldt niet automatisch ook hier maar de argumenten van daar kunnen natuurlijk wel gewoon gebruikt worden.)
 • Dat is een pragmatische voorstelling, maar ik zou de 'broneis' ook zo kunnen verwoorden: Wikipedia volgt geen eigen opvattingen over of een onderwerp beschrijvenswaardig is, en ook niet de opvattingen van betrokkenen, maar primair de opvattingen van neutrale derden. Encycloon (overleg) 14 nov 2019 00:06 (CET)
     • WP:NPOV gaat slechts indirect over (de kwaliteit van) bronvermeldingen: de strekking ervan is, dat het onderwerp van een artikel neutraal beschreven dient te worden, aan de hand van "betrouwbare publicaties", woorden die daar nota bene worden gelinkt aan WP:BVB. Met de neutraliteit van de beschrijving in het verwijderde artikel was niets mis en de afhandelend mod heeft daar ook niet naar verwezen.
      Nogmaals: "Het is niet altijd gemakkelijk om objectieve en onafhankelijke bronnen te vinden over personen die nog in het volle leven staan. Het is vaak pas bij iemands dood dat over hem publicaties ontstaan. Behalve te menen dat over belangrijke nog levende personen geen lemma's kunnen worden geproduceerd, moet men onvermijdelijk andere principes hanteren. Zo zijn bijvoorbeeld voor een academicus de triviale gegevens die over hem vermeld worden op de webstek van de universiteit waar hij doceert als betrouwbare informatie te beschouwen [vgl. ook deze hierboven al aangehaalde pagina, noot W.]". Wutsje 14 nov 2019 00:55 (CET)
      • Ik zei: Voor een neutrale beschrijving (meer dan het noemen van een paar feitjes) van een onderwerp zijn eigenlijk per definitie onafhankelijke bronnen nodig. Neutraal beschrijven doe je mijns inziens niet door over te nemen wat niet-onafhankelijke bronnen belangrijk vonden aan de persoon maar wat onafhankelijke bronnen erover gemeld hebben. Uiteraard kun je tot op zekere hoogte wel betrouwbare trivialere gegevens vanuit eigen kanalen overnemen.
 • Al met al constateer ik dat WP:REL, hoewel geen richtlijn, nadrukkelijk spreekt over betrouwbare onafhankelijke bronnen en er verder nooit consensus bereikt is over een precieze richtlijn tav relevantie meten - hoewel op TBP tegenwoordig wel geregeld dezelfde bronnenlat gehanteerd wordt. Er zijn geen enigszins diepgaande betrouwbare onafhankelijke bronnen aangedragen (dit lijkt mij althans onvoldoende) om de conclusie van de afhandelende moderator te weerspreken, dus wat mij betreft wordt dit verzoek afgewezen. Zie overigens ook Neeroppie op 13 november. Encycloon (overleg)
Betrouwbare (hoe bepaal je dat?) onafhankelijke bronnen is één ding, maar diepgaande (over het onderwerp gaande) bronnen zijn iets anders wat WP:REL niet zegt en waar mi geen consensus is (maar hoe het verwijderproces helaas nu wel grotendeels afgehandeld wordt) en gaat te ver. Een artikel ís in de basis gewoon het noemen van wat feitjes. Als iets bekend is en verifieerbaar en geen promo is en in encyclopedische stijl is geschreven dan vind ik het al snel goed, en het zou mi de sfeer bevorderen als meer gebruikers er zo over zouden denken. (En inhoud en onderwerp moet men echt volkomen los van elkaar zien: dit wordt veel te vaak gemengd, ook in verwijderdiscussies en de uiteindelijke beslissing, waardoor niet weet waar je aan toe bent, en niet goed kan bepalen of het zinnig is moeite in het artikel te steken. Ik heb geen idee wat de inhoud van dit artikel was: dit alles gaat puur over het onderwerp. En nogmaals: nomineer en verwijder alleen zaken als NE als vrijwel vast staat dat het ook echt NE is: een verwijdering van dit artikel als "relevantie blijkt niet" was mogelijk beter te verdedigen geweest.) — Zanaq (?) 21 nov 2019 18:29 (CET)
De encyclopedie is overigens op dit moment van mening dat hij enigszins relevant is (gegeven dat links alleen naar encyclopedische onderwerpen verwijzen). — Zanaq (?) 21 nov 2019 19:08 (CET)

Jay BytebierBewerken

Beste. Een pagina genaamd Jay bytebier werd enkele dagen verwijderd omwille van de bronvermelding. De uitslagen van de renner zijn er wel en die werden erop geplaatst maar toch werd het verwijderd. Ik heb nu wel extra links die de uitslagen kunnen bevestigen. Ik heb het artikel Jay bytebier geschreven met account MTBxce – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door MTBXCE (overleg · bijdragen)

Beste MTBXCE, kun je die bronnen hieronder ook laten zien? Mvg, Encycloon (overleg) 13 nov 2019 21:07 (CET)
Het gaat hier niet om een lijst van uitslagen, het gaat om de meer persoonlijkere informatie. In het artikel stonden geboortedatum, geboorteplaats en woonplaats. Maar ook dat hij een zware val heeft gehad en welke disciplines hij in de jeugd beoefend heeft. WP:BLP laat zien dat we uiterst voorzichtig moeten zijn met het plaatsen van dergelijke informatie. Voor juist deze persoonlijke informatie was geen bron beschikbaar en daarom heb ik het artikel verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 14 nov 2019 08:00 (CET)

Bjørn ArisBewerken

Beste moderators, Ik zie dat de pagina van Bjørn Aris is verwijderd en ik zou graag een verzoek doen tot terugplaatsing. De reden voor de afwijzing was als volgt: "Ik zag bij beroep: oosterse gevechtskunstbeoefenaar en zen-beoefenaar en betwijfel of dit beroepen zijn. Vooral natuurlijk een managementtrainer, waarschijnlijk op zelfstandige basis werkend en alle promotie is welkom, onder andere via de uitgave van een aantal boeken en andere media (zoals nlwiki). Naar mijn mening niet encyclopedisch relevant." Hoewel 'oosterse gevechtskunstbeoefenaar' inderdaad wat vaag klinkt, is Aris wel degelijk rijkserkend leraar en topsporter op dit gebied. De afwijzing richt zich op de encyclopedische waarde van Bjørn Aris. Mijn argumenten voor terugplaatsing zijn als volgt: 1. Bjorn Aris behoorde 10 jaar tot de Europese top 3 Iaido en werd recentelijk nog derde op het EK Iaido, ter vergelijking: 'topsporter' Mustapha el Aamrani van Stormvogels/Telstar in 2005 heeft wel een vermelding. 2. Bjorn Aris acteert op een hoog niveau als managementtrainer en public speaker (bijv TedX, internationale bedrijven en Japanse ambassade). Vergelijkbare managementtrainers en public speakers als Ben Tiggelaar hebben ook een vermelding. 3. Uit de bronnen blijkt voldoende landelijke bekendheid als managementtrainer op hoog niveau (TEDX, Volkskrant, FD) en topportbekendheid (Nederlandse Federatie voor Krijgskunst). Bovendien heeft Aris boekpublicaties (niet alleen eigen beheer, ook door uitgeverij Ankh Hermes) en is hij ook wetenschappelijk relevant; hij ontving in 2012 een innovatieprijs voor zijn methode.

Als ik kijk naar de huidige vergelijkbare vermeldingen ben ik het daarom niet eens met de afwijzing, zowel als topsporter als public speaker. Graag wil ik jullie daarom vragen om terugplaatsing te overwegen. Ik denk zelf; hoe completer een encyclopedie, hoe beter. Hartelijk dank! Martinevdh (overleg) 20 nov 2019 19:22 (CET)

Deze argumenten heb je ook al gegeven op de Beoordelingslijst. De afhandelend moderator heeft deze dus meegenomen en toch besloten tot verwijdering. Als ik het me goed herinner, ging het artikel ook nauwelijks over zijn sportieve prestaties, maar veel meer over zijn managementtrainingen en activiteiten als spreker. Wikiwerner (overleg) 20 nov 2019 20:52 (CET)

Afgehandelde verzoekenBewerken

PeroxisoomBewerken

<Mijn vertaling voor de pagina over de peroxisoom is verwijderd omdat er zogenaamd te veel gelijkenis zou zijn met de Engelse. Aangezien het een onderwerp betreft in de biologie/biochemie ben ik het niet eens met deze uitspraak, in wetenschap wordt namelijk met de Engelse termen gecommuniceerd. Graag opnieuw bekijken en uploaden als Nederlandse vertaling. Bedankt.> Wikimiratje (overleg) 19 nov 2019 15:33 (CET)

Hoi Wikimiratje, hoe ben je tot deze vertaling gekomen? En heb je zelf ook al gecontroleerd wat je had geplaatst? MatthijsWiki (overleg) 19 nov 2019 15:45 (CET)
Voor de andere lezers, het gaat om deze versie.
Als ik die versie bekijk zie ik diverse links naar de Engelstalige Wikipedia, iets dat we niet gewoon zijn om te doen op de Nederlandstalige Wikipedia. Verder zie ik diverse taal- en spelfouten, lange zinnen die vaak moeilijk leesbaar zijn en sjablonen die niet in bekend zijn op de Nederlandstalige Wikipedia. Al met al snap ik wel waarom je bewerking weer teruggedraaid is. MatthijsWiki (overleg) 19 nov 2019 15:50 (CET)
Er is niks verwijderd: de vertaalde versie is nog beschikbaar via de bewerkingsgeschiedenis. Hier is dus geen moderatoractie nodig. Wikiwerner (overleg) 20 nov 2019 20:42 (CET)

Brol TourBewerken

Gebruiker:Alessio Vervaeke/Kladblok : deze pagina werd vorig jaar verwijderd. Nu heb ik ze beter gemaakt en aangevuld met betrouwbare bronnen en informatie. Enkel het tourschema moet nog aangevuld worden. Is deze nu wel geschikt voor Wikipedia? Alessio Vervaeke (overleg) 29 sep 2019 11:47 (CEST)

Beste Alessio Vervaeke, de vermelde bronnen zijn grotendeels 'WC-Eend over WC-Eend'; oftewel niet onafhankelijk. Dat er optredens door de zangeres worden aangekondigd is doorgaans eigenlijk niet zo spannend, Wikipedia is meer geïnteresseerd in wat (onafhankelijke) anderen erover gezegd/geschreven hebben.
Welke betrouwbare onafhankelijke bronnen hebben het fenomeen 'Brol Tour' beschreven en tonen daarmee aan dat deze tournee naast Angèle Van Laeken#2017–heden: Debuutalbum & Brol Tour en Brol ook relevant is om in een zelfstandig artikel te behandelen? Mvg, Encycloon (overleg) 29 sep 2019 12:00 (CEST)
Hey. Een mogelijke oplossing kan zijn om de pagina van Angèle wat te 'kuisen' omdat veel informatie dan al op de Brol Tour pagina staat. Veel grote tournees hebben een eigen pagina, dus waarom ook niet deze. Er is veel over geschreven op nieuwssites. Wel vooral recensies en aankondigingen maar daar staat ook voldoende info op vind ik. Mvg Alessio Vervaeke (overleg) 29 sep 2019 12:07 (CEST)
@Alessio Vervaeke: recensies zijn op zich prima, maar kun je ook wat meer voorbeelden geven van onafhankelijke bronnen die deze tour beschreven hebben? Uit je kladblok artikel blijkt het bestaan van dergelijk bronmateriaal naar mijn mening nog onvoldoende. Mvg, Encycloon (overleg) 7 okt 2019 22:40 (CEST)
Artikel staat inmiddels alweer sinds 7 november in de hoofdnaamruimte. Dus opnieuw terugplaatsen is niet meer van toepassing. MatthijsWiki (overleg) 21 nov 2019 08:11 (CET)

De AmerikaanBewerken

Ik weet niet hoe dit allemaal werkt met terugplaatsingsverzoeken, maar zou De Amerikaan teruggeplaatst kunnen worden. Het betreft informatie over een boek. Destijds werd de pagina geweigerd omdat het boek toen nog niet verschenen was en het als reclame werd gezien. Inmiddels is het boek allang geleden verschenen. Overigens valt me op dat op de Engelstalige Wikipedia boeken (literatuur) al maanden van te voren gewoon worden aangekondigd. Vanwaar dit verschil in beleid tussen de Nederlandse en bijv. Amerikaanse Wikipedia? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Susuhaila (overleg · bijdragen)

Dag Susuhaila, als het goed is geldt zowel op de Engels- als op de Nederlandstalige Wikipedia dat een boek beschreven moet zijn in betrouwbare onafhankelijke bronnen. Zijn hier recensies/artikelen over geschreven door niet-belanghebbenden? Mvg, Encycloon (overleg) 7 nov 2019 12:21 (CET)

Ja natuurlijk. Google het boek maar even en dan kom je van alles tegen op internet. Inmiddels verschillende recensies verschenen. etc etc. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Susuhaila (overleg · bijdragen)

Zou je voorbeelden kunnen geven? Zelf kom ik vooral verkoopsites tegen met een standaardtekst over het boek. Mvg, Encycloon (overleg) 7 nov 2019 14:57 (CET)

Kijk eens op https://deleesclubvanalles.nl/recensie/de-amerikaan/ of https://www.hebban.nl/boek/de-amerikaan-gerrit-brand of http://www.nobelman.nl/nieuws/recensie-in-dagblad-van-het-noorden-over-het-boek-de-amerikaan. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Susuhaila (overleg · bijdragen)

Dat zijn geen serieuze kritieken of evaluaties van een boek. Dat zijn juichverhalen, waarschijnlijk als resultaat van persberichten uitgezonden door de uitgever of een erg betrokken werknemer. Ik wijs er ook even op dat Susuhaila al jaren bezig is de merken "Gerrit Brand" en "Nobelman" op wikipedia te pushen (zie mijn bijdrage hier [4]). Ze houdt zich op wikipedia alleen bezig met deze twee onderwerpen. Een schoolvoorbeeld van directe betrokkenheid bij het wikipediaonderwerp. Iets wat normaliter sterk afgeraden wordt. Van deze reclameartikelenpusher heeft Wikipedia niets beters te verwachten anders dan wat we nu al zien.
Ook een aanwijzing is de bedrijfsnaam van deze persoon, Susuhaila Brand (bovenaan de site) die duidt op een mogelijke familieband met de schrijver. Verdere aanwijzingen zijn eenzelfde zakelijk adres van zowel het bedrijf Susuhaila Brand als van het bedrijf Nobelman. En, oeps, volgens deze laatste link zijn Gerrit Brand en Susuhaila werknemers bij Nobelman. Blijkbaar uitgever boeken in eigen beheer dus.
In het verleden zijn er incidenten geweest waar werd ontdekt dat er bedrijven zijn die zich specialiseren in het tegen betaling schrijven van artikelen voor Wikipedia. Er is geen twijfel dat hier iets dergelijks aan de hand is. VanBuren (overleg) 8 nov 2019 14:14 (CET)
Nou ja, die recensie in Dagblad van het Noorden lijkt me onafhankelijk genoeg, maar bij Hebban zie ik geen gezaghebbende recensie staan en van https://deleesclubvanalles.nl/recensie/de-amerikaan/ is het inderdaad wat onduidelijk of de recensent onafhankelijk of afhankelijk positief is.
Bij betaalde bijdragen is het verplicht hier openheid over te geven. Encycloon (overleg) 8 nov 2019 14:21 (CET)
  Niet uitgevoerd. Het oorspronkelijke artikel was bronloos en werd de relevantie niet duidelijk. De hier gegeven links zijn ook niet overtuigend genoeg om de relevantie aan te tonen. De LCVA is niet gezaghebbend als het om recensies gaat, Hebban toont aan dat het boek door 2 mensen is gelezen maar dat zegt dan meer iets over hoe relevant het onderwerp dus juist niet is. De laatste link gaat naar de website van Nobelman, de uitgever en dus niet onafhankelijk. Daarom wordt het artikel niet teruggeplaatst. MatthijsWiki (overleg) 21 nov 2019 08:20 (CET)


Matthias Dobbelaere-WelvaertBewerken

Goedemiddag! De pagina werd verwijderd door moderator DirkVE omwille van promotie van een juristenkantoor. Dit klopt echter niet: de aanvullende informatie werd gegeven in bio omwille van de (ook terechte) feedback van gebruiker Agora, omdat het lemma anders teveel over de rechtszaak tegen de vingerafdrukken ging. De persoon in kwestie is al een hele tijd weg bij het kantoor (wat ook in de aanvullende links en tekst stond), van promotie is geen sprake hier. Kan de verwijdering worden teruggedraaid? Dank. RedonaU (overleg) 19 nov 2019 14:11 (CET)

Het gedeelte over het bedrijf is letterlijk overgenomen vanaf hier (schijnbaar zonder toestemming) en lijkt me ook iets te uitvoerig waardoor het het artikel uit balans trekt. Voorts begint het artikel met het vingerafdrukkenincident waardoor het niet goed chronologisch is opgebouwd; in het verdere biografische deel (beginnend voor die 'lopende zaak') wordt niets over de rol van activist gezegd.
Wat mij betreft zou het als werk in uitvoering naar de gebruikersnaamruimte van RedonaU mogen en na iets verdere opknap (gedeelte over bedrijf zal sowieso in eigen woorden moeten) mogelijk via deze verzoekpagina weer terug naar de hoofdnaamruimte, maar ik hoor ook graag wat DirkVE hierover te zeggen heeft. Mvg, Encycloon (overleg) 20 nov 2019 23:12 (CET)
Van mij mag dit best in de gebruikersnaamruimte van RedonaU geplaatst worden hoewel ik nog steeds twijfel over de relevantie, maar dat kan dan door een andere moderator bekeken en beslist worden.  DirkVE overleg 21 nov 2019 12:46 (CET)
Niet als er geen correcte licentie is gebleken voor de overgenomen tekst: ook in de eigen naamruimte is het niet toegestaan zomaar materiaal te kopiëren. — Zanaq (?) 21 nov 2019 19:56 (CET)
  Uitgevoerd, zie Gebruiker:RedonaU/Matthias Dobbelaere-Welvaert (auteursrechtenschendend gedeelte verwijderd en verborgen). Encycloon (overleg) 21 nov 2019 22:27 (CET)