Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20191115


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2020

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als dat niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'Bewerken'.

Toegevoegd 15/11; af te handelen vanaf 29/11Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Masur berkBewerken

Wiu: De auteur heeft een vergelijkbaar artikel dit voorjaar ook al eens aangemaakt. Het werd toen verwijderd omdat het vermoedelijk een machinevertaling was. Het gaat nu in de herkansing, maar het taalgebruik is nog steeds erg slecht. Het lijkt me wel een E onderwerp, maar dan moet het helemaal langs gelopen worden door iemand die de Nederlandse taal wel goed beheerst.  Erik Wannee (overleg) 15 nov 2019 00:22 (CET)

Poetsbeurt gegeven, en aan de hand van de bronnen de correcte Nederlandse naam (Kronkelberk) bij gevonden. Milliped (overleg) 20 nov 2019 15:39 (CET)
Dank voor de eerste opknapbeurt. Het artikel is zo te zien vrijwel volledig vertaald van het Engelstalige artikel. Met toevoeging van twee Nederlandstalige bronnen. Ik zie dat de aanmaker van het artikel de effecten van de poetsbeurt weer deels teniet doet. Als ik tijd heb zal ik na woensdag nog een poging tot verbetering doen. K.vliet (overleg) 25 nov 2019 22:43 (CET)
Het artikel is door veel ijverige handen opgepoetst; nu kan de nominatie ingetrokken worden.  Erik Wannee (overleg) 26 nov 2019 08:03 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: deze beoordeling was al afgehandeld en prima opgeknapt maar ik heb wel de redirect verwijderd omdat deze gewoon fout geschreven is, Masurberk zou wel goed gekunnen hebben.  DirkVE overleg 29 nov 2019 08:46 (CET)

Tis al de schuld van de sossenBewerken

weg/wiu: Bronloos verhaaltje waar ik niet veel wijs uit word.  Erik Wannee (overleg) 15 nov 2019 00:28 (CET)

Nee, ik kan er ook niet veel van maken. Geen idee waar het nu precies over gaat. Het is een zegswijze, gericht op socialistische regeringen, en daarna volgt een onnavolgbare toelichting. Bronloos, hetgeen het ook niet echt makkelijker maakt. Thieu1972 (overleg) 15 nov 2019 05:36 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: ik kon dit artikel wel volledig volgen omdat dit een Vlaamse grap is, namelijk alles wat fout gaat in de huidige regering wordt afgedaan als de schuld van de voorgaande regeringen (de sossen is een verwijziging naar de Socialisten). Natuurlijk niet encyclopedisch relevant.  DirkVE overleg 29 nov 2019 08:46 (CET)

Olaf LemmensBewerken

Weg: Dit riekt naar ZP.  Erik Wannee (overleg) 15 nov 2019 00:31 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: (zelf)promotie van een encyclopedisch niet relevante persoon.  DirkVE overleg 29 nov 2019 08:46 (CET)

Munten (taalkunde)Bewerken

Bron gevraagd / woordenboekdefinitie: Ik kende dit begrip niet, en kon er met een zoekopdracht op het internet ook bijna niets over vinden, maar dat is natuurlijk ook niet makkelijk omdat het overeenkomende zelfstandige naamwoord zoveel meer gebruikt wordt. Met lang zoeken vond ik de term één keer: hier. Mijn goeie oude Dikke van Dale (1984) kent het woord niet in deze betekenis. De woordenlijst Nederlandse taal kent dit werkwoord wel, maar geeft geen betekenis.  Erik Wannee (overleg) 15 nov 2019 00:50 (CET)

Ik ken dit woord, maar ik heb het bij slechts een enkele auteur gelezen (en vond het nogal irritant dat ze het zo vaak gebruikte). Dat woordenboeken er echter niet veel over melden, maakt het lastig voor dit artikel. De tekst bestaat overigens voornamelijk uit een voorbeeld van Toonder als 'munter' van nieuwe woorden, hetgeen het artikel weinig balans geeft. Thieu1972 (overleg) 15 nov 2019 05:42 (CET)

Ik bedenk nu dat het ook wel erg een woordenboekdefinitie is. Mogelijk is dat alleen al een reden waarom het niet hier thuis hoort maar in het WikiWoordenboek, waar het trouwens al blijkt te staan.  Erik Wannee (overleg) 15 nov 2019 07:50 (CET)

Volgens mij is dit toch best een bekend begrip? Het woord staat ook gewoon in deze betekenis in mijn Van Dale (1999): '(...) (fig) een woord munten , maken, bedenken.' Ecritures (overleg) 15 nov 2019 11:05 (CET)
Ik ben het woord herhaaldelijk tegengekomen, bijvoorbeeld in de krant. Ik acht het een bekend begrip. Of er veel over te vertellen valt, zodat het geen wb is, is een andere zaak. Fred (overleg) 15 nov 2019 12:49 (CET)

Bronnen zijn zeker nodig, maar je zou zeggen dat hier wel wat van te maken zou moeten zijn. Even grof zoeken in Delpher levert direct al op, dat het woord in deze zin in ieder geval al in 1938 werd gebruikt (link). Van Kooten en De Bie waren er ook goed in (link). Als alternatief kan een verwijzing naar en een aanvulling op neologisme worden overwogen. Wutsje 15 nov 2019 21:09 (CET)

Inderdaad is dit een werkwoord dat hoort bij het zelfstandig naamwoord 'neologisme'; munten is niets anders dan een neologisme introduceren. Ik zie nu dat het woord 'gemunt' ook al een keer in dat artikel gebruikt wordt. Ik ondersteun het voorstel van Wutsje om er een redirect van te maken en de term daar uit te leggen.  Erik Wannee (overleg) 16 nov 2019 11:35 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: kan uitgelegd worden in het lemma neologisme. Hier worden ook terloops de schrijfsels van Maarten Toonder vernoemd en een blog van een Indisch docent Engels genoemd, zonder enige bronvermelding. Verder geeft de bron naar het Engelstalige woord coinage ook echt geen meerwaarde.  DirkVE overleg 29 nov 2019 08:46 (CET)

Astrid SercuBewerken

WIU – Te mager om in deze vorm als artikel te kunnen handhaven, kan uitbreiding, opmaak, bronnen enz. gebruiken om de relevantie aan te tonen. Arch (Overleg) 15 nov 2019 05:20 (CET)

Ik heb het wat uitgebreid, met tekst en bronnen. Thieu1972 (overleg) 15 nov 2019 07:30 (CET)
In deze vorm niet langer wiu, dus doorgehaald. Dank voor de inzet! Arch (Overleg) 15 nov 2019 07:45 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: geen verdere actie nodig.  DirkVE overleg 29 nov 2019 08:46 (CET)

Ilyo HansenBewerken

WIU – Uit de summiere inhoud blijkt geen relevantie. Het hebben van een partner en sinds enkele maanden een boekhandel maakt niet relevant. Als auteur blijkt het niet uit de bronloze inhoud zonder opmaak. Kan daarom uitbreiding gebruiken. Arch (Overleg) 15 nov 2019 05:30 (CET)

Wat lokaal getinte berichtjes van Nieuwsblad en HLN geven wat meer inkijk, maar of dat daadwerkelijk veel zegt over haar werk als schrijfster weet ik nog niet zo goed. Ik vind haar ook terug bij deze uitgeverij, een soort on demand uitgever. Thieu1972 (overleg) 15 nov 2019 05:50 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: uit de beperkte inhoud van het artikel kan ik geen encyclopedische relevantie afleiden.  DirkVE overleg 29 nov 2019 08:46 (CET)

Dromen (K3-album)Bewerken

WIU – Rommelig geheel zonder bronnen en opmaak. De inleiding ontbreekt bijvoorbeeld, de inhoud bevat slechts enkele triviale feiten en een speellijst. Mag daarom nog wat aanvullingen hebben om hier een lezenswaardig artikel van te maken. Arch (Overleg) 15 nov 2019 05:45 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: geen verdere actie nodig.  DirkVE overleg 29 nov 2019 08:46 (CET)

Semih EdeBewerken

NE - jonge amateurvoetballer  DirkVE overleg 15 nov 2019 11:43 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: Geen relevantie, daarom verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 29 nov 2019 08:51 (CET)

Jeugdclub Ten GoudbergeBewerken

ZP/reclame – Gisteren aangemaakt als Jc ten goudberge en vorig jaar aangemaakt en verwijderd als promo, zie Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20181231. Ik heb geen inzicht in het verwijderde artikel, echter deze inhoud is beslist niet neutraal. Zal herschreven moeten worden, indien relevant. Mag wmb ook nuweg Arch (Overleg) 15 nov 2019 15:07 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: wiu gebleven maar tevens encyclopedisch niet relevant, (zelf)promotie voor een lokaal jeugdhuis.  DirkVE overleg 29 nov 2019 08:46 (CET)

DynacontentBewerken

Productfolder of zelfs reclame maar in ieder geval geen encyclopedisch artikel. 2001:983:F8EA:1:52F:B9B9:5B80:675A 15 nov 2019 18:09 (CET)

Heb de hele module-spam eruit gehaald, en de externe link uit de lopende tekst gehaald, maar het blijft akelig promotioneel. Dit onderzoek noemt Dynacontent niet eens. Sum?urai8? 15 nov 2019 18:27 (CET)
Bij een zoekopdracht krijg ik eigenlijk ook alleen het bedrijf te zien. Het gebrek aan bronnen lijkt aan te tonen dat het CMS niet bepaald een grote speler is. Daarmee kun je je afvragen of een artikel gerechtvaardigd is; ik denk van niet. En zeker niet zoals het was afgeleverd, met de lange toelichting op alle modules die je kunt aanschaffen. Thieu1972 (overleg) 15 nov 2019 22:18 (CET)
Is gisteren nog verwijderd, in ieder geval met dezelfde inleiding volgens het verwijderingslogboek. Wikiwerner (overleg) 16 nov 2019 14:35 (CET)

Demi SteijnBewerken

Geen bronnen beschikbaar die relevantie aantonen. Kattenkruid (overleg) 15 nov 2019 20:56 (CET)

Een 'influencer agency'? Het komt allemaal erg pril over. Op zijn 18e verliet hij school, maar ja, dat is dus 2 maanden geleden. Wat is er gebeurd in die korte periode? Zijn website vertelt eigenlijk niets en lijkt me nou geen geweldig middel om klanten mee aan te trekken. Dus ik begrijp de vermelde carrière niet zo goed. Kan de aanmaker met bronnen komen die hier licht op werpen? Thieu1972 (overleg) 15 nov 2019 22:09 (CET)

 •   Conclusie afhandelend moderator: (zelf)promotie voor een encyclopedisch niet relevante persoon.  DirkVE overleg 29 nov 2019 08:46 (CET)

Raf Van Den BroeckBewerken

Onbekend atleet, geen tijden die er toe doen. Weinig bronmateriaal. Geen bronmateriaal dat het triviale overstijgt. Leo CXXIV (overleg) 15 nov 2019 21:27 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: atleet die nog niet voldoende prestaties geleverd heeft om encyclopedisch relevant te zijn.  DirkVE overleg 29 nov 2019 08:46 (CET)

Mathieu TerrynBewerken

NE Terryn is zanger van een band. Verder heeft hij deelgenomen aan een junior songfestival en aan een televisiequiz. Ik zie hierin onvoldoende redenen om hem een eigen artikel te geven. Bronnen schrijven voornamelijk over hem als lid van de band, niet als eigen entiteit. maarten|wpbe|mp 15 nov 2019 23:05 (CET)


 •   Conclusie afhandelend moderator: omdat de band encyclopedisch relevant is, betekent het niet dat elk bandlid automatisch ook relevant zou zijn, bovendien niet echt neutraal geschreven.  DirkVE overleg 29 nov 2019 08:46 (CET)