Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond

klasse van plantengemeenschappen
(Doorverwezen vanaf Querco-Fagetea)

De klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond (Querco-Fagetea) is een klasse van bosgemeenschappen die voorkomt op betrekkelijk voedselrijke bodems, en die gekenmerkt wordt door een zeer soortenrijke en kleurrijke voorjaarsflora.

Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond
Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond met o.a. bosanemoon
Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond met o.a. bosanemoon
Syntaxonomische indeling
Klasse
Querco-Fagetea
Br.-Bl. & Vlieg. in Vlieg., 1937

De klasse telt één onderliggende orde.

Naamgeving, etymologie en coderingBewerken

  • Synoniem:Querco-Fagetales Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937, Quercetea robori-sessiliflorae Br.-Bl. & Tüxen 1943, Quercetea robori-sessiliflorae Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1950, Quercetea pubescentis Doing 1955, Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. & Tüxen ex Oberdorfer 1957, Quercetea pubescentis Doing ex Scamoni & Passarge 1959, Quercetea pubescenti-petraeae Jakucs 1960, Carpino-Fagetea Jakucs 1967, Alno-Populetea Fukarek & Fabijanic 1968, Populetea albae Br.-Bl. 1962, Fraxino-Fagetea Moor 1975, Salici purpureae-Populenea nigrae Rivas-Martínez & Cantó in Rivas-Martínez 1987
  • Duits: Laubwälder und verwandte Gebüsche, Eurosibirische Fallaubwälder
  • Engels: Central and west European deciduous woodlands and scrub on base-rich soils
  • Syntaxoncode (Nederland): r46

De wetenschappelijke naam Querco-Fagetea is afgeleid van de botanische namen van twee belangrijke soorten binnen deze klasse, de zomereik (Quercus robur) en de beuk (Fagus sylvatica).

KenmerkenBewerken

AlgemeenBewerken

De klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond omvat gemengde, zomergroene loofbossen op droge tot matig natte, betrekkelijk voedselrijke, minerale bodems of op gemineraliseerde veenbodems.

Deze bossen zijn vrij algemeen en komen vooral voor in rivier- en beekdalen en in heuvelachtig gebied als hellingbos.

StructuurBewerken

Deze bossen hebben in de Lage Landen een duidelijk gelaagde structuur met naast de boomlaag, met dominantie van loofbomen, een meestal goed ontwikkelde en soortenrijke struik-, kruid- en moslaag.

OnderverdelingBewerken

De klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond heeft als vertegenwoordigers in België en Nederland:

SoortensamenstellingBewerken

 
Gewone es
 
Aalbes
 
Gewoon speenkruid
 
Gewone salomonszegel
 
Klimop
 
Grote keverorchis
 
Vogelnestje
 
Geplooid snavelmos

De klasse is zeer soortenrijk. Bij de bomen is de belangrijkste kensoort in België en Nederland de gewone es, en verder vinden we vooral zomereik, beuk en haagbeuk. De aalbes is een kensoort in de struiklaag. In de kruidlaag zijn er een tiental kensoorten en nog veel meer begeleidende soorten, vooral voorjaarsbloeiers zoals bosanemoon, gewoon speenkruid, gewone salomonszegel en gevlekte aronskelk. Ook zijn er enkel orchideeën te vinden, zoals de grote keverorchis en heel soms het vogelnestje. Bij de mossen zijn het geplooid snavelmos en het gerimpeld boogsterrenmos de belangrijkste kensoorten.

De kensoorten voor België en Nederland zijn:

Boomlaag
Kensoort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
kK 60<80% Gewone es Fraxinus excelsior
kK 0<20% Zoete kers Prunus avium
kK <10% Venijnboom Taxus baccata
Struiklaag
Kensoort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
kK 10>30% Aalbes Ribes rubrum
Kruidlaag
Kensoort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
kK 30>70% Gewoon speenkruid Ranunculus ficaria
kK 10>70% Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum
kK 0>70% Klimop Hedera helix
kK 0>60% Bosanemoon Anemone nemorosa
kK 0>40% Gevlekte aronskelk Arum maculatum
kK 0>40% Kruipend zenegroen Ajuga reptans
kK 0>30% Schaduwgras Poa nemoralis
kK 0>30% Bosandoorn Stachys sylvatica
kK 0>20% Groot heksenkruid Circaea lutetiana
kK 0>20% Boskortsteel Brachypodium sylvaticum
kK 0>20% Knopig helmkruid Scropularia nodosa
kK 0>20% Grote keverorchis Neottia ovata
kK 0>10% Daslook Allium ursinum
kK 0>10% Gulden boterbloem Ranunculus auricomus
kK <10% Bosvergeet-mij-nietje Myosotis sylvatica
kK <10% Gele anemoon Anemone ranunculoides
kK <10% Vogelnestje Neottia nidus-avis
kK <10% Zwartblauwe rapunzel Phyteuma spicatum
Moslaag
Kensoort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
kK 20>50% Geplooid snavelmos Eurhynchium striatum
kK 10>50% Gerimpeld boogsterrenmos Plagiomnium undulatum
kK <10% Klein snavelmos Oxyrrhynium pumilum

Zie ookBewerken

  Commons heeft mediabestanden in de categorie Querco-Fagetea.