Zeeaster-klasse

klasse van plantengemeenschappen

De zeeaster-klasse (Asteretea tripolii) is een klasse van plantengemeenschappen van zilte tot brakke gronden van buitendijkse terreinen in estuaria, met slechts een onderliggende orde.

Zeeaster-klasse
Zeeaster-klasse met o.a. zeeaster, lamsoor en gewone zoutmelde
Zeeaster-klasse met o.a. zeeaster, lamsoor en gewone zoutmelde
Syntaxonomische indeling
Klasse
Asteretea tripolii
Westhoff et Beeftink in Beeftink, 1962

De klasse omvat overwegend soortenarme vegetaties met dominantie van grassen en kruidachtige planten uit de ganzenvoetfamilie.

Naamgeving, etymologie en coderingBewerken

  • Nederlands: Zeeaster-klasse
  • Frans: Prés salés atlantiques à dominance d’hémicryptophytes et des pelouses aérohalines des falaises
  • Duits: Salzmarschrasen, Salzrasen, Wattwiesen
  • Engels: Halophyte communities of the lower parts of salt marshes
  • Syntaxoncode (Nederland): r27
  • Corine biotope: 15.3 Atlantic salt meadows
  • Eunis Habitat Types: A2.5 Coastal saltmarshes and saline reedbeds

De wetenschappelijke naam van de klasse, Asteretea tripolii, is afgeleid van de botanische naam van een belangrijke kensoort voor deze klasse, de zeeaster of zulte (Aster tripolium).

KenmerkenBewerken

AlgemeenBewerken

De zeeaster-klasse omvat plantengemeenschappen van zilte of brakke gronden die regelmatig of slechts af en toe worden overstroomd met zeewater. De bodem bestaat uit klei, zand of leem, soms bedekt met een laag slik.

Deze vegetaties vinden we vooral op buitendijkse terreinen in estuaria en langs de mondingen van rivieren die in de Noordzee uitmonden. In Nederland zijn ze te vinden langs de Oosterschelde en langs de Waddenzee, in België langs de IJzer en de Schelde.

StructuurBewerken

Deze klasse omvat overblijvende, zeer open tot min of meer gesloten, laagblijvende vegetaties, zonder boomlaag en met een zeer beperkte struiklaag.

De kruidlaag is betrekkelijk soortenarm, bestaat overwegend uit overblijvende planten en wordt dikwijls gedomineerd door weinig opvallende soorten uit de grassenfamilie als gewoon kweldergras, grasachtige planten als zilte rus en schorrenzoutgras, en kruidachtige planten uit de ganzenvoetfamilie. Tussen al dat grijsgroen vallen de dikwijls roze gekleurde bloemen van lamsoor, zeeaster, Engels gras en gerande schijnspurrie vrij snel op.

Een moslaag is zelden aanwezig, maar de bodem wordt dikwijls bedekt door een laag microscopische algen en draadwieren.

Onderverdeling in Nederland en VlaanderenBewerken

De zeeaster-klasse heeft als vertegenwoordigers in Nederland en Vlaanderen:

Soortensamenstelling in Nederland en VlaanderenBewerken

Ken- en differentiërende soorten voor de Zeeaster-klasse
Kensoort Diff.soort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking Afbeelding
Boomlaag
Geen soorten
Struiklaag
kK - Gewone zoutmelde Atriplex portulacoides  
Kruidlaag
kK - Zulte Aster tripolium  
kK - Zeeweegbree Plantago maritima  
kK - Schorrenzoutgras Triglochin maritima  
kK - Melkkruid Glaux maritima  
kK - Lamsoor Limonium vulgare  
kK - Gerande schijnspurrie Spergularia media subsp. angustata  
kK - Engels lepelblad Cochlearia officinalis subsp. anglica  
Moslaag
Geen soorten

Zie ookBewerken